0
Tải bản đầy đủ (.doc) (88 trang)

Xây dựng các chính sác hu đãi về vay vốn và về đất đai cho các cơ sở sản xuất hàng thủ công xuất khẩu

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 79 -80 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

2. Xây dựng các chính sác hu đãi về vay vốn và về đất đai cho các cơ sở sản xuất hàng thủ công xuất khẩu

sản xuất hàng thủ công xuất khẩu

Theo nghị định 43/1999NĐ-CP ngày 29/06/1999 của chính phủ về đầu t tín dụng nhà nớc, thì những dự án đầu t tại các vùng khó khăn ( trong đó có các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là các dự án sử dụng nhiều lao động ) mới đợc vay từ quỹ hỗ trợ phát triển của nhà nớc.

Vì vậy, đề nghị Chính phủ mở rộng thêm việc cho vay vốn từ quỹ này đối với các dự án đầu t sản xuất kinh doanh thuộc các nghành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống đã đợc quy định, không kể là các dự án đầu t tại vùng nào, đồng thời các dự án này cũng đợc hởng chính sách “hỗ trợ lãi xuất sau đầu t ” theo quy định tại Nghị định 43 nêu trên.

Trong trởng hợp dự án đầu t sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu có thể đợc quỹ hỗ trợ xuất khẩu quốc gia cấp tín dụng xuất khẩu u đãi và bảo lãnh tín dụng xuất khẩu.

Chính sách khuyến khích u đãi hiện có đối với các nghành nghề truyền thống ( theo luật khuyến khích đầu t trong nớc ) là áp dụng cho các dự án đầu t thành lập mới hoặc mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

Thực trạng hiện nay là các đơn vị thực hiện sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ đều thiếu vốn hoặc không đủ sức vay vốn với lãi xuất cao để tổ chức sản xuất kinh doanh ( mua nguyên vật liệu để sản xuất hoặc mua các sản phẩm để tiêu thụ trong nớc và xuất khẩu ).

Vì vậy, để khuyến khích khai thác cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có, tăng nguồn hành cho xuất khẩu, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có hợp đồng xuất khẩu đạt mức 50.000 USD trở lên, đề nghị chính phủ cho hởng các mức u đãi về vốn kinh doanh.

- Đợc ngân hàng u tiên cho vay đủ vốn sản xuất kinh doanh theo hợp đồng đã ký.

-Sau khi thực hiện hợp đồng, đợc quỹ hỗ trợ phát triển của Nhà nớc hoặc quỹ hỗ trợ xuất khẩu hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định 43/1999/ NĐ-CP ngày 29/06/1999 tức là hỗ trợ 50% lãi suất trên số vốn thực tế đã vay tại ngân hàng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 79 -80 )

×