0

Cơ cấu mặt hàng mây tre đan xuất khẩu

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 46-47 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

2. Thực trạng tình hình xuất khẩu hàng mây tre đan ở công ty

2.3 Cơ cấu mặt hàng mây tre đan xuất khẩu

Với nguồn nguyên liệu sẵn có, đa dạng, mềm, dẻo và dai, bền song cũng rất cứng cáp và chắc, mặt hàng mây tre đan khá đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã và hình thức.

Song để thích hợp với tình hình Công ty, hiện nay sản phẩm mây tre đan xuất khẩu đợc phân thành các nhóm chính sau:

Nhóm 1: Các sản phẩm nội thất gồm bàn ghế, giờng, tủ đợc làm chủ yếu

từ các loại nguyên liệu nh song mây, guộc, có kết phối với gỗ để làm tăng thêm độ bền và tính thẩm mỹ. Loại này chiếm khoảng 15% kim ngạch xuất khẩu hàng mây tre đan của công ty. Nhóm này đem lại lợi nhuận tơng đối vì sản xuất đơn giản, nguyên liệu sẵn có, hàng dễ tiêu thụ.

Nhóm 2: Bao gồm các loại đồ trang trí thủ công nh lẵng hoa, lộc bình, làn,

giỏ, chao đèn, khay, mũ du lịch có nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau đ… ợc kết phối từ các loại nguyên vật liệu hay đơn thuần là một loại nguyên liệu. Sản phẩm này chủ yếu đợc làm từ cây có sợi nh song mây, guộc, giang, loại này rất đa dạng và đẹp. Lợi nhuận của nhóm hàng này rất cao và đay là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch hàng mây tre đan xuất khẩu của Công ty, chiếm khoảng 75%.

Nhóm 3: Các sản phẩm gia đình nh mành trúc, mành tre, buông các loại

cụ thể là mành thô, mành lụa, mành bỏ, mành khuyên. Các loại chiếu mây, đũa tre, tăm và các loại sản phẩm khác phục vụ cho nhu cầu thiết thực của… ngời tiêu dùng. Loại này đem lại lợi nhuận không cao nh các nhóm hàng trên và chiếm khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu hàng mây tre đan của công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 46 -47 )

Mục lục