0

Những mặt đã làm đợc và những mặt còn hạn chế của Công ty

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 56-59 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

3. Đánh giá tình hình xuất khẩu của Công ty

3.2 Những mặt đã làm đợc và những mặt còn hạn chế của Công ty

Φ

Những mặt đã làm đợc

Trong điều kiện hoạt động khó khăn nh hiện nay, vốn thiếu, thị trờng nhỏ hẹp nh… ng công ty xuất nhập khẩu Hà Tây đã từng bớc nỗ lực, trụ vững trong cơ chế thị trờng khắc nghiệt và không ngừng đi lên:

Kim ngạch xuất khẩu nói chung và của mặt hàng mây tre đan nói riêng của công ty tăng nhanh qua các năm. Kim ngạch xuất khẩu của công ty tăng trung bình khoảng 20% qua mỗi năm. Trong khi đó nói riêng về mặt hàng mây tre mỗi năm tăng trên 30%. Giá trị nộp ngân sách của công ty năm sau cao hơn năm trớc.

Về mặt hàng: Nhằm đáp ứng yêu cầu rất phong phú và đa dạng đồng thời cũng rất khắc nghiệt của thị trờng, mặt hàng mây tre đan của công ty ngày càng đợc đổi mới về hình thức, mẫu mã và đợc nâng cao chất lợng, đáp ứng yêu cầu thị trờng. Mặt hàng không những phải đáp ứng với đòi hỏi về mẫu mã và chất lợng mà còn phù hợp với phong tục, tập quán và nền văn hoá của các quốc gia, từ đó tạo đợc chỗ đứng trên thị trờng quốc tế.

Về thị trờng: Công ty đã có quan hệ với trên 30 nớc trên thế giới trong đó các nớc thuộc Châu á là thị trờng chiếm tỷ trọng lớn của Công ty. Công ty đã cố gắng củng cố thị trờng đã có và đồng thời không ngừng mở rộng hoạt động của mình để thăm dò và tìm kiếm thị trờng mới. Hoạt động tiếp thị của công ty đợc coi trọng.

Về công tác tổ chức quản ly và cơ chế hoạt động: Công ty đã tinh giảm lực lợng quản lý và tăng cơng lực lợng kinh doanh trực tiếp bằng việc tăng thêm các phòng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp. Công ty ngày càng hoàn thiện cơ chế khoán của mình. Đây là biện pháp tốt để khai thác năng lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

Trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong công ty: thông qua cọ sát thực tế đã thực sự ngày càng đợc nâng cao, đó là yếu tố góp phần quan trọng vào thắng lợi của công việc kinh doanh.

Công tác tổ chức, xây dựng mối quan hệ với các đơn vị nguồn hàng: đã đợc công ty quan tâm, gây dựng mối quan hệ tốt để làm ăn lâu dài. Đã tập trung công sức tổ chức sản xuất, xây dựng cơ sở, khơi dậy làng nghề, liên doanh liên kết dới nhiều hình thức để sản xuất hàng xuất khẩu.

Các công tác khác: nh quản lý tài sản, tài chính, quản lý và sử dụng lao động, các công tác thi đua, công tác xã hội, từ thiện và chính trị đợc công ty quan tâm kiểm tra, giám sát chặt chẽ bảo đảm hoạt động một cách bình thờng, tuân thủ tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nớc.

Bên cạnh những thành tựu mà công ty đã đạt đợc ở trên, trong hoạt động của mình công ty còn có một số hạn chế cần đợc khắc phục nh sau:

Φ

Một số hạn chế và nguyên nhân

Về sản phẩm: mặc dù có sự nỗ lực cải tiến về mẫu mã, chất lợng sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của thị trờng nớc ngoài nhng sản phẩm mây tre của công ty vẫn cha thực sự đạt đợc tiêu chuẩn quốc tế mà các cơng quốc xuất khẩu mây tre đã đạt đợc nh: Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc do đó sự cạnh… tranh của công ty cha cao trên thị trờng quốc tế. Do công ty không trực tiếp sản xuất hầu hết sản phẩm hàng hoá nên không có điều kiện cải tiến mẫu mã, chất lợng mà điều đó lại hoàn toàn phụ thuộc vào sựu nhận biết và thiện chí của các cơ sở sản xuất hàng mây tre ngoài công ty và công ty nhiều khi cũng không chủ động đợc trong hoạt động kinh doanh làm ảnh hởng tới uy tín và lợi nhuận. Công ty mặc dù có xởng sản xuất hàng mây tre nhng cũng cha đủ có điều kiện để đầu t chiều sâu cho sản xuất và chế biến các sản phẩm mây tre có chất lợng cao phục vụ cho xuất khẩu.

Về thị trờng: Thị trờng lớn của công ty cha có, hầu hết các thị trờng mới ở giai đoạn thăm dò, hợp đồng chuyến Công ty đã cố gắng để đ… a ra các giải pháp thực sự hữu hiệu nhằm giữ vững thị trờng nhng hiệu quả vẫn cha cao. Cho nên có những khách hàng chỉ tìm đến công ty một lần rồi thôi. Một số

khách hàng cũ có nhu cầu rất lớn nhng lại đang gặp khó khăn trong khâu thanh toán nên dẫn đến hạn chế khả năng xuất khẩu của công ty.

◊Đặc điểm mặt hàng mây tre đan xuất khẩu của công ty là thờng có giá trị nhỏ, mặt khác hiện nay công ty phải cạnh tranh với nhiều cơ sở khác nên việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ngoài một số ít thị trờng lớn còn lại chỉ ký đợc những hợp đồng trị giá nhỏ, mang tính thời vụ. Nhiều mặt hàng giao dịch rất mất thời gian và chi phí nhng không thành công hoặc hiệu quả kém…

◊Một số nguyên tắc trong cơ chế khoán quản còn có trờng hợp cha thực hiện đợc hoặc thực hiện không đúng. Ví dụ không có phơng án kinh doanh nh- ng hợp đồng xuất nhập khẩu vẫn thực hiện, khi kết thúc hợp đồng cần quyết toán mới lập phơng án trình duyệt. Nguyên tắc mua hàng đề ra là “ hàng vào tiền ra ”, khi bán ra thì “ hàng ra tiền vào ”vẫn có cá nhân vi phạm, nên xảy ra việc bán hàng không thu đợc để công nợ kéo dài dẫn đến việc thanh toán và quyết toán chậm. Trong quyết toán chứng từ còn có trờng hợp thiếu tính hợp pháp.

Qua tìm hiểu thực tế ở công ty và các kiến thức đợc học em sẽ trình bày sang Chơng III: Một số giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây.

Chơng iii

Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng mây tre đan ở unimex Hà Tây

i. định hớng xuất khẩu trong thời gian tới

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 56 -59 )

Mục lục