0

Thâm nhập và phát triển thị trờng xuất khẩu:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 61-62 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

1. Các giải pháp chính từ phía công ty

1.1 Thâm nhập và phát triển thị trờng xuất khẩu:

Trong mấy năm gần đây, tình hình thị trờng của Công ty khá khả quan. Sản phẩm của Công ty đã có mặt ở nhiều khu vực trên thế giới: Châu á, Châu Âu, Châu Mỹ Tuy nhiên ở các thị tr… ờng này, Công ty chỉ chiếm một phần rất nhỏ bé, thị trờng có triển vọng cha đợc quan tâm khai thác. Mặt khác, lợng xuất khẩu vào từng khu vực lại khá khiêm tốn so với lợng xuất khẩu của cả n- ớc. Chính bởi vậy mà Công ty cần tổ chức nghiên cứu thị trờng để giúp cho công ty có thể nắm bắt đợc nhu cầu về mặt hàng mây tre đan trên thị trờng quốc tế, những đặc điểm của từng khu vực để Công ty xác định đúng đắn chính sách sản phẩm, xu hớng giá cả xuất khẩu mặt hàng mây tre đan có thể ảnh hởng tới việc thu mua mặt hàng này, thị hiếu của ngời tiêu dùng.

Hiện nay thị trờng nớc ngoài của Công ty không ổn định, do vậy Công ty cần phải có định hớng đối với từng thị trờng, từng khách hàng, coi trọng các thị trờng lớn và quen thuộc. Cụ thể là:

+Đối với thị trờng Châu á- Châu Âu đều chung một đặc điểm là đòi hỏi những mặt hàng mây tre đan có độ mỹ thuật cao, chất lợng và mẫu mã phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây là những khách hàng khó tính nên công ty cần phải chuẩn bị tốt chủng loại hàng có chất lợng cao nếu có thời cơ là xuất ngay. Hơn nữa cả hai thị trờng này đòi hỏi một nguồn hàng rất lớn do vậy công ty có thể tập trung nguồn lực và tài chính vào thị trờng này. Không những thế ở đây còn có một số bạn hàng truyền thống nh Nga, Ba Lan, Nhật, Litva Mục tiêu đặt… ra là tỷ trọng thị trờng này phải chiếm trên 60% và không ngừng đợc củng cố và mở rộng.

+ Đối với thị trờng Châu Mỹ: thị trờng này có đặc điểm là những mặt hàng mây tre đan phải đa dạng từ cao cấp đến trung bình, thậm chí rẻ tiền. Do vậy không chỉ tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu lớn mà cả các nhà xuất khẩu trung bình và nhỏ. Đó là thuận lợi cho công ty. Nhng nhu cầu hiện nay không cao và một số nớc đã chiếm thị trờng này nh Malaysia, Indonexia, Đài Loan. Để mở rộng sang thị trờng này Công ty sẽ có rất nhiều việc cần phải làm nh: áp dụng tích cực các giải pháp để giữ khu vực thị trờng truyền thống, đặc biệt là các khách hàng lớn. Nghiên cứu để hình thành các thoả ớc chung với khách hàng thờng xuyên trên cơ sở bảo đảm sự có lợi cho hai bên.

+ Đối với thị trờng Châu Phi: Tuy hiện nay công ty chỉ có quan hệ với Angeria nhng công ty có thể tranh thủ vào sự viện trợ và cho vay hàng hoá của các nớc phát triển và các nớc đang phát triển để đi vào thị trờng này.

+ Ngoài ra công ty cần phải tăng cờng hợp tác với đối tác phía Trung Quốc để tăng khả năng cạnh tranh của công ty với các thị trờng khác.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 61 -62 )

Mục lục