0

Chiến lợc nhân sự

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 71-72 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

1. Các giải pháp chính từ phía công ty

1.6 Chiến lợc nhân sự

Con ngời là chủ thể của mọi hoạt động kinh tế. Tất cả các mục đích của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phục vụ cho con ngời và cũng do con ngời thực hiện. Chính vì vậy mà trong bất kỳ một chiến lợc phát triển của bất kỳ một công ty nào cũng không thể thiếu chiến lợc về nhân sự.

Công ty xuât nhập khẩu Hà Tây có một đội ngũ quản lý đã hầu hết có trình độ về kinh tế và ngoại ngữ. Tuy nhiên thời gian va chạm trên thơng trờng cha lâu, đặc biệt là trên trờng quốc tế. Tuy đã tích luỹ đợc khá nhiều kinh nghiệm nhng để đối phó đợc với các đối tác nhiều khi còn bị động lúng túng nên bị đối phơng lấn áp chèn ép làm giảm hiệu quả của hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khi quan hệ làm ăn với các nớc sừng sỏ, nhiều kinh nghiệm đã trở thành lão làng trên trờng quốc tế.

Trong cơ chế thị trờng nh hiện nay, thành công chỉ đến khi thực sự có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm, có trình độ nghiệp vụ và phải thực sự năng động. Cho nên để cải thiện tình hình của công ty thì phải quan tâm không ngừng tới việc nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản lý và đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Muốn vậy công ty phải có kế hoạch đào tạo lại và đào tạo bổ sung cũng nh bồi dỡng lực lợng làm công tác nghiệp vụ này. Công việc đào tạo phải đợc tiến hành từng bớc cho phù hợp với tình hình của công ty, việc này có thể đợc tiến hành theo các hớng sau:

Công ty nên sắp xếp cho cán bộ trẻ mới ra trờng xen kẽ bên cạnh các cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm , thâm niên công tác lâu năm trong công ty để lớp cán bộ trẻ có điều kiện học hỏi nâng cao vốn hiểu biết thực tế.

Khuyến khích các cán bộ theo học các khoá học ngắn hạn hoặc dài hạn về kinh tế và nghiệp vụ kinh doanh ngoại thơng đặc biệt là những ngời cha qua đại học hoặc đã học các chuyên ngành khác mà không phải là thơng mại, tổ chức đào tạo trình độ ngoại ngữ cho mọi cán bộ công nhân viên trong công ty đặc biệt là đội ngũ trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ ngoại thơng.

Tổ chức đào tạo về thị trờng và maketing cho các cán bộ cha có đủ năng lực làm về công tác thị trờng và maketing sản phẩm .

chuyện trực tiếp tại công ty về nghiệp vụ ngoại thơng, nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh thơng mại quốc tế, về tình hình và xu hớng biến động của thị trờng thế giới …

Đối với những cán bộ không có năng lực hoặc không thể làm việc trong kinh doanh xuất nhập khẩu công ty cần mạnh dạn chuyển họ sang lĩnh vực khác cho phù hợp với khả năng của họ hoặc sa thải để nâng cao hiệu quả làm việc trong công ty .

Bên cạnh đó, công ty phải tạo đợc sự đoàn kết nhất trí trong cán bộ công nhân viên làm cho họ toàn tâm toàn lực đóng góp cho công việc chung bằng các biện pháp nh : có chính sách khuyến khích cán bộ đi học thêm nhng vẫn đ- ợc hởng lơng, tạo điều kiện để họ có thể áp dụng ngay những điều đã học vào thực tế, khuyến khích các cán bộ sáng tạo trong lao động. Có chế độ thởng thích hợp cho những ai có ý kiến đóng góp hiệu quả. Lồng các mục tiêu chung vào mục tiêu cá nhân để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ trong công ty. Tiến hành các hình thức biểu dơng khen thởng trớc toàn công ty nhng hiệu quả hơn vẫn là việc khuyến khích họ bằng hiện vật. Cần có chế độ u đãi đối với cán bộ công nhân viên lâu năm cũng nh đặc biệt quan tâm tới thế hệ trẻ lực lợng kế nhiệm lãnh đạo và dẫn dắt công ty trong tơng lai, cần tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ trong công ty có cơ hội hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 71 -72 )

Mục lục