0

Định hớng xuất khẩu hàng mây tre đan của công ty XNK Hà Tây

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 59-61 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

2. Định hớng xuất khẩu hàng mây tre đan của công ty XNK Hà Tây

Về kim ngạch

Mục tiêu tổng quát của chiến lợc ổn định và phát triển kinh doanh trong những năm tới của công ty là phấn đấu vợt qua những khó khăn, giải quyết nhanh gọn những vớng mắc, cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên, tạo điều kiện đa công ty UNIMEX phát triển nhanh hơn trong 10 năm đầu của thế

so với năm 2002, nộp ngân sách Nhà nớc từ 25 đến 30 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu mây tre đan tăng khoảng trên 30%/năm.

Trong ngắn hạn, công ty XNK Hà Tây đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể sau:

Bảng 11: Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng mây tre(2003-2005)

Năm 2003 2004 2005

Kim ngạch XK(USD) 1.950.000 2.600.000 3.500.000 Tăng so với năm trớc 39,74% 33,33% 34,61%

Về mặt hàng

Trong những năm tới Công ty XNK Hà Tây hớng và cố gắng xuất khẩu những mặt hàng có chất lợng cao, số lợng lớn, điểm này đợc dựa chủ yếu vào thế mạnh của địa phơng. Hớng khai thác chính vẫn là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu.

Chủng loại mặt hàng mây tre đan rấy phong phú và đa dạng. Trong những năm đầu thế kỷ 21 nay, mặt hàng mây tre đan cần phải hoàn thiện hơn nữa về hình dáng, màu sắc và đặc biệt là chất lợng hàng hoá. Mặt hàng này cần đợc xử lý chống móp méo, ẩm mốc, hoặc mất màu mới có thể cạnh tranh đợc với các sản phẩm cùng loại của các nớc xuất khẩu nh Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan trên thị tr… ờng thế giới.

Về thị tr ờng

Mở rộng thị trờng là việc làm quan trọng số một đối với một công ty kinh doanh thơng mại. Càng có nhiều thị trờng, nhiều bạn hàng thì công việc kinh doanh càng ổn định và dẫn tới nhanh chóng phát đạt. thị trờng quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

Quan hệ với hơn 30 nớc nh: Nga, Anh, Ba Lan, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Pháp, Mỹ điều này ch… a thể nói rằng Công ty có một thị trờng rộng lớn. Mặt khác, trong các nớc trên vẫn chủ yếu là các nớc Châu á, Đông Âu, đã quan hệ với một số nớc Tây Âu và Mỹ. Trong tơng lai, Công ty có xu hớng mở

thêm quan hệ giao dịch với nhiều nớc Tây Âu khác nh Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha mở rộng quan hệ với Châu Mỹ, sang Châu Phi và củng cố mối quan hệ… của mình ở Châu á.

C

ác kế hoạch khác

Để làm tốt công tác xuất nhập khẩu với các mục tiêu đã đợc định sẵn đối với toàn thể các mặt hàng xuất khẩu nói chung cũng nh mặt hàng mây tre đan nói riêng công ty XNK Hà Tây còn phải đa ra một số kế hoạch khác nh phải tổ chức đào tạo chuẩn hoá cán bộ trong công ty, củng cố quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chức năng nh Bộ thơng mại, Bộ kế hoạch và đầu t, Bộ tài chính, Sở th- ơng mại, ngân hàng, các Tổng công ty nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu… của mình.

Sau đây là một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và xuất khẩu mặt hàng mây tre đan của công ty XNK Hà Tây.

ii. một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất

khẩu hàng mây tre ở công ty xnk Hà Tây

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 59 -61 )

Mục lục