0

Tình hình kinh doanh mặt hàng mây tre đan

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 43-46 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

2. Thực trạng tình hình xuất khẩu hàng mây tre đan ở công ty

2.2 Tình hình kinh doanh mặt hàng mây tre đan

Trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh xuất nhập khẩu, mọi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải phát triển cho mình mặt hàng chiến lợc. Sự ôm đồm nhiều mặt hàng tỏ ra là không thích hợp nhất là trong điều kiện đồng vốn hạn hẹp nh hiện nay và đội ngũ cán bộ cha thật sự có đủ kinh nghiệm. Việc phát triển một số mặt hàng chủ lực tạo ra cho công ty một thị tr- ờng lớn và ổn định nhờ đó mở rộng đợc quy mô và có thể chuyên môn hoá tạo điều kiện thuận lợi cho việc cạnh tranh. Tuy nhiên, việc tập trung lớn vào một số mặt hàng lại có thể dẫn tới sự rủi ro, khó chuyển đổi kinh doanh khi thị tr- ờng biến động.

Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây là một doanh nghiệp Nhà nớc, kinh doanh xuất nhập khẩu rất đa dạng, nhiều mặt hàng song nhận thức đợc phải có mặt hàng xuất khẩu chiến lợc nên Công ty đã lựa chọn cho mình một số mặt hàng xuất khẩu chiến lợc trong đó mặt hàng mây tre đan đợc chọn là mặt hàng đầu tiên. Việc lựa chọn mặt hàng mây tre đan là mặt hàng xuất khẩu chiến lợc dựa trên những cơ sở sau:

◊ Hiện nay, nhu cầu trên thế giới về mặt hàng mây tre là rất lớn. Đây là mặt hàng có nhu cầu gần nh vô tận chỉ có điều ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, mỗi thị trờng khác nhau thì nhu cầu về mặt hàng này cũng khác nhau. Điều đáng lo không phải là không có thị trờng tiêu thụ mà chính là sản phẩm của ta có phù hợp với nhu cầu thị trờng hay không mà thôi.

◊Nguồn nguyên liệu và nhân công để sản xuất ra hàng mây tre đan rất nhiều, sẵn có và rẻ tiền, chi phí sản xuất rẻ lợi nhuận cao. Hơn nữa, công ty xuất nhập khẩu Hà Tây còn có lợi thế là một doanh nghiệp Nhà nớc đóng trên tỉnh Hà Tây nơi có làng nghề thủ công này rất phát triển. Đây sẽ là một thuận lợi lớn trong việc đảm bảo nguồn hàng ổn định cho xuất khẩu.

◊Hàng mây tre đan của Việt Nam rất đa dạng về mẫu mã, hình thức, màu sắc, có sức cạnh tranh lớn trên thị trờng thế giới.

◊Phát triển mặt hàng mây tre xuất khẩu góp phần tạo một khối lợng công việc lớn cho lực lợng lao động nông thôn lúc nông nhàn, tăng thêm thu nhập cho lao động nông thôn.

◊Trong những năm qua, mặt hàng mây tre xuất khẩu ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các mặt hàng xuất khẩu của công ty, đem lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội cao.

Kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng mây tre đan tăng lên không ngừng trong các năm vừa qua, chứng tỏ tính chiến lợc của nó trong các mặt hàng xuất khẩu.

Bảng 8: Tình hình kim ngạch xuất khẩu hàng mây tre đan “ 1999-2002 ”

1999 2000 2001 2002 Giá trị (USD) Tốcđộ tăng% Giá trị (USD) Tốcđộ tăng% Giá trị (USD) Tốcđộ tăng% Giá trị (USD) Tốcđộ tăng% 619.667 24,56 726.095 17,17 957.507 31,87 1.395.447 45,74

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng mây tre đan năm 1998 là 497.500USD. Ta thấy kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nàyđã tăng lên một cách nhanh chóng, nếu lấy năm 2002 so với năm 1998 thì kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên 4 lần. Bên cạnh sự tăng lên của kim ngạch xuất khẩu mặt hàng mây tre, tỷ trọng của nó trong các mặt hàng xuất khẩu cũng đợc nâng cao hơn.

Trong những năm vừa qua, mỗi năm công ty xuất nhập khẩu Hà Tây xuất khẩu rất nhiều mặt hàng, sau đây ta xét một số mặt hàng chính đợc xuất khẩu trong các năm vừa qua.

Bảng 9: Tình hình một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Công ty

Đơn vị: USD Mặt

hàng

1999 2000 2001 2002

Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Mây tre 619667 10,06 726995 10,37 957507 13,07 1305447 15,75 tằm 1024850 16,66 924760 13,2 1240050 16,93 1524850 21,11 Thảm len 101800,7 1,65 120300 1,71 110700 1,51 132898 1,49 Lạc nhân 300750 4,88 350000 4,99 302400 4,13 317500 3,58 Chè 200450 3,25 190804 2,72 170400 2,32 173120 1,95 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1998 1999 2000 2001 2002 Giá trị 497500 619667 72609 95750 1395447

Qua bảng trên ta thấy, kim ngạch mặt hàng mây tre đan tăng lên rất nhanh qua các năm, tỷ trọng mặt hàng mây tre đan trong tổng kim ngạch xuất khẩu cũng luôn tăng qua các năm và thờng đạt trên 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu khác của Công ty lại có kim ngạch và tỷ trọng luôn biến động và có xu hớng biến động giảm qua các năm nh Lạc nhân, Chè.

Ta có thể thấy đợc một số nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tăng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng mây tre đan là:

◊Công tác tiếp thị đợc coi trọng, tham gia tích cực vào triển lãm, hội chợ của đị phơng, Trung ơng và cả ở nớc ngoài. Có in các Catalog về mặt hàng mây tre đan cũng nh gửi trực tiếp mẫu mã sản phẩm sang nớc ngoài để tìm bạn hàng và ký hợp đồng.

◊Cử lãnh đạo, cán bộ sang tìm hiểu thị trờng Đài Loan, Nga để tìm hiểu nhu cầu thị trờng và ký kết đợc các hợp đồng kinh tế.

◊Cán bộ công nhân viên hoạt động trong cơ chế mới nên rất tích cực, năng động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả cao.

◊Công tác tạo nguồn hàng đợc củng cố, tăng cờng quan hệ giữa Công ty với các cơ sở sản xuất mây tre nh: Phú Vinh, Phú Nghĩa, Trung Hoà, Trờng Yên, Đông Phơng Yên thuộc huyện Ch… ơng Mỹ, Phú Túc, Phú Xuyên, trạm Thờng Tín gắn với cơ sở ở Ninh Sở, tạo mối quan hệ tốt giữa chủ hàng và Công ty.

◊Bản thân mặt hàng mây tre ngày càng đợc đa dạng về hình thức, mẫu mã, đẹp lại bền do đó đợc khách hàng rất a thích.

◊Sự quản lý và chỉ đạo thờng xuyên và quan hệ chặt chẽ giữa công ty với Bộ thơng mại, Sở thơng mại, Bộ kế hoạch đầu t, Tổng công ty Trung ơng cũng có tác dụng lớn tới hoạt động của Công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 43 -46 )

Mục lục