0

Chính sách đối với làng nghề truyền thống

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 81-82 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

4. Chính sách đối với làng nghề truyền thống

Nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam đợc duy trì và phát triển chủ yếu ở các làng nghề. Hiện nay, cả nớc có đến hàng nghìn làng nghề, có những làng nghề tồn tại và phát triển hàng trăm năm, thâm chí hàng nghìn năm nay ( nghề gốm Bát Tràng có từ 500 năm, nghề tơ lụa Hà Đông có từ 1700 năm).

Theo một số tài liệu nghiên cứu thì ở Việt Nam có đến 52 nhóm nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống. Trong quá trình phát triển, nhất là trong những năm gần đây hoạt động theo cơ chế thì trờng, các làng nghề đã phân hoá rõ rệt, một số làng nghề phát triển mạnh và có sự lan toả sang các vùng xung quanh ( nh nghề gốm, chạm khảm, chế biến gỗ mây tre ), một số làng nghề phát triển cầm chừng không ổn định ( đúc đồng ..), có những làng… nghề gặp nhiều khó khăn, ít có cơ hội phát triển ( nghề giấy gió, gò đồng, dệt thổ cẩm Chăm ) đồng thời có những làng nghề đang trong quá trình suy vong… và có khả năng mất đi ( nh nghề giấy sắc, tranh dân gian Đông Hồ, nón quai thao ).…

Trong quá trình phát triển, những làng nghề có điều kiện và có cơ hội phát triển nhanh đều gặp khó khăn nh thiếu vốn hoạt động, cơ sở hạ tầng yếu

kém, ô nhiễm môi trờng và hiện nay có nơi vấn đề môi trờng đặt ra rất gay gắt, bức súc nh làng gốm Bát Tràng, làng giấy, làng sắt ở Bắc Ninh…

Để các nghành nghề thủ công truyền thống, các làng nghề duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà nớc cần có những chính sách hỗ trợ làng nghề. Ví dụ nh :

+ Phổ biến, hớng dẫn cho các nhà sản xuất kinh doanh trong làng nghề đăng ký hoạt động theo đúng pháp luâtj, hiểu biết các chính sách và các thủ tục đã quy định để đợc hởng các chính sách khuyến khích, u đãi hiện có hoặc sẽ đợc nhà nớc ban hành.

+ Mặt khác, làng nghề với t cách là một đơn vị hành chính, một đơn vị tổ chức làm ăn có tính phờng hội cũng cần đợc có sự hỗ trợ của nhà nớc để xử lý một số vấn đề nh : Cơ sở hạ tầng, môi trờng.. đối với toàn bộ làng nghề.

Từ đó đề nghị Chính phủ cho thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính, thực hiện các dự án xây dựng xây dng cơ sở hạ tầng ( đờng giao thông, bến bãi ), dự án xử lý các vấn đề về môi trờng tại khu vực làng nghề. Cụ thể là nhà nớc đầu t riêng qua ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng để thực hiện các dự án đầu t cho làng nghề đợc duyệt hàng năm với mức không thấp hơn 50% tổng số thu vào ngân sách từ làng nghề trong năm trớc.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 81 -82 )

Mục lục