0

Xây dựng chính sách xúc tiến thơng mại, mở rộng thì trờng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 83-85 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

6. Xây dựng chính sách xúc tiến thơng mại, mở rộng thì trờng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

hàng thủ công mỹ nghệ

Do đặc điểm khó khăn trong sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, các làng nghề thờng có quy mô nhỏ phân tán nên gần nh không thực hiện đợc công tác xúc tiến quảng cáo. Nên đề nghị Nhà nớc có chính sách hỗ trợ một phần chi phí xúc tiến thơng mại, tiếp thị mở rộng thị trờng xuất khẩu. Trong các lĩnh vực xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đề nghị nhà nớc hỗ trợ

*Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ tham gia hội chợ triển lãm nớc ngoài. 50% chi phí còn lại đ- ợc hỗ trợ hết nếu trong quá trình hội chợ triển lãm đơn vị ký đợc hợp đồng xuất khẩu với giá trị trên 20.000USD.

*Việc hỗ trợ này có thể thực hiện trực tiếp đối với các doanh nghiệp từ một trung tâm xúc tiến thơng mại hoặc thông qua các công ty quốc doanh đợc giao nhiệm vụ tổ chức tham gia hội chợ triển lãm quốc tế

*Đề nghị cho thành lập một số trung tâm xúc tiến thơng mại( chủ yếu là khuyếch trơng xuất khẩu )tại một số nơi ở nớc ngoài. Các trung tâm này có gian hàng cho các doanh nghiệp trong nớc thuê để trng bầy chào hàng xuất khẩu với giá khuyến khích, riêng hàng thủ công mỹ nghệ thì đợc miễn phí.

*Phục vụ lễ hội của các nớc trên thế giới là một hớng quan trọng thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, trên thế giới hàng năm có rất nhiều lễ hội của các dân tộc, nếu biết nắm bắt nhu cầu, thiết kế mẫu mã hàng hoá phù hợp với nhu cầu của từng lễ hội về ăn mặc, trò chơi giải trí, vật lu niệm thì… có thể có nhiều hàng để bán, nhất là hàng thủ công mỹ nghệ.

Để có thể triển khai việc xuất khẩu phục vụ cho các nhu cầu lễ hội của các nớc trên thế giới nh là một trong những mũi nhọn khuyếch trơng hàng thủ công mỹ nghệ trong những năm tới, đề nghị :

*ở nhng nơi Việt Nam có đại diện thơng mại thì giao nhiệm vụ cho họ tìm hiểu khảo sát nhu cầu phục vụ lễ hội tại địa bàn, khi phát hiện nhu cầu và đối tác thì cử ngay nhóm công tác đến tận nơi khảo sát, thiết kế mẫu mã chào bán và ký hợp đồng cho các cơ sở sản xuất trong nớc sản xuất và giao hàng. Chi phí cho nhóm công tác trong một vài năm đầu do Nhà nớc hỗ trợ 100%. Nếu ký đợc hợp đồng thì đợc hởng thêm.

*ở những nớc ta cha có đại diện thơng mại thờng trú thì giao cho ban xúc tiến thơng mại cùng công ty hội chợ triển lãm của Bộ chủ quản nghiên cứu, có kế hoặch gửi nhóm công tác bao gồm : hoạ sĩ nghệ nhân, cán bộ kinh doanh nghành hàng thủ công mỹ nghệ đến tìm hiểu, khảo sát, thiết kế mẫu mã chào bán theo cơ chế chính sách đã nêu.

*Cho phép các tổ chức, các nhân đợc nhận tiền thù lao hoặc tiền hoa hồng môi giới và cho phép các công ty xuất khẩu đợc các khoản này theo mức thoả thuận khi ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

*Ngoài ra theo viên nghiên cứu thuộc liên minh các hợp tác xã Việt Nam cho biết, hiệp hội hàng thủ công mỹ nghệ quôcs tế thờng có mời các nghệ nhân nghành nghề thủ công của các nớc tham gia hội thảo, biểu diễn thao tác nghề nghiệp. Hội bảo trợ thủ công ở Mỹ có chơng trình hỗ trợ 10.000 làng nghề của thế giới và thờng có mời nghệ nhân của các nớc sang Mỹ biểu diễn thao tác nghề nghiệp. Tại Achentina vào tháng 4 hàng năm có tổ chức hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ, có trng bầy gian hàng miễn phí cho các nghệ nhân. Việt Nam nên có chính sách khai thác các hoạt động quốc tế này.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 83 -85 )

Mục lục