0

Xác lập chính sách giá cả hớp lý

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 66-68 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

1. Các giải pháp chính từ phía công ty

1.4 Xác lập chính sách giá cả hớp lý

Giá cả của sản phẩm không chỉ là phơng tiện tính toán mà còn là công cụ bán hàng. Chính vì lý do đó, giá cả là yếu tố quan trọng, ảnh hởng trực tiếp đến lợng xuất khẩu hàng hoá ra các thị trờng của công ty.

Tuỳ theo sự biến động của các yếu tố mà mức giá luôn luôn đợc điều chỉnh từng thời điểm. Giá cả hàng mây tre đan xuất khẩu của công ty cũng nh cá công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ khác vào loại thấp trên thị trờng. Giá sản phẩm cùng tên của Việt Nam chỉ bằng 1/5 đến 1/2 giá bán của các nớc khác nh Indonexia, Thái Lan, Hongkong Nguyên nhân cơ bản là do chế độ… đãi ngộ, sử dụng các nghệ nhân, hoạ sĩ, ngời lao động sản xuất chế biến mây tre đan cha thoả đáng nên mẫu mã ít thay đổi, kém nghệ thuật và mang tính th-

Ngời tiêu dùng UNIMEX Hà Tây Trung gian nớc ngoài Chi nhánh, Đại diện th- ơng mại ởn- ớc ngoài Cơ sở sản xuất chế biến

ơng mại kiểu hàng chợ dẫn đến sản phẩm kém chất l… ợng, cha đáp ứng sở thích ngời tiêu dùng nên giá rẻ. Lý do quan trọng nữa là công ty và các doanh nghiệp khác đều rất yếu về khâu tiếp thị, mặt hàng mây tre đan xuất khẩu của công ty khó tìm đợc một phạm vị tiêu thụ lớn nh các nớc cùng xuất khẩu trong khu vực. Một nguyên nhân khác khiến hàng Việt Nam giá rẻ là do cạnh tranh không lành mạnh, làm thiệt hại cho đất nớc và cho chính bản thân mỗi doanh nghiệp. Về điều này các doanh nghiệp mây tre Việt Nam nên học tập các doanh nghiệp Nhật“ biết đóng cửa bảo nhau ”cùng vì lợi ích quốc gia và lợi ích lâu dài của chính bản thân mình.

Là một đơn vị có mặt hàng mây tre đan xuất khẩu nhng sản phẩm này không phải chỉ do công ty sản xuất đợc mà còn thu gom sản phẩm xuất khẩu từ các đơn vị sản xuất, chế biến khác nên trong việc xác lập một chính sách giá cả hợp lý phải hoạch định giá mua và giá xuất khẩu. Cụ thể nh sau:

`◊Mức giá xuất khẩu cao hơn có thể áp dụng đối với một số thị trờng nhất định, khi sản phẩm có vị trí vững chắc trên thị trờng. Điều này có thể áp dụng đối với những sản phẩm nh bàn ghế song mây, mành tre, mành mây, mành trúc của công ty tại các thị tr… ờng Châu á và Tây Bắc Âu.

◊Mức giá xuất khẩu thấp hơn đợc áp dụng khi sản phẩm đang ở vào giai đoạn suy thoái, khi công ty có ý định thâm nhập thị trờng, theo đuổi mục tiêu doanh số. Công ty có thể áp dụng cách đặt giá này ở thị trờng Đông Âu- SNG.

◊Với những sản phẩm thô( hàng thông thờng )Công ty nên thờng xuyên xây dựng những phơng án đối với những nhà cung ứng trên cơ sở tiến hành th- ơng lợng, đàm phán, mặc cả để chọn đợc một giá thu mua rẻ nhất.

◊Với sản phẩm kỹ thuật( có chất lợng cao )giá cả trên thị trờng khá cao. Tuy nhiên, nguồn cung cấp những sản phẩm này trong nớc lại khá hạn hẹp và giá thu mua cao. Công ty nên đầu t cho những cơ sở mà công ty thu mua, mở rộng các cơ sở này để tạo nguồn sản phẩm kỹ thuật cho xuất khẩu.

Một điều cần lu ý là giá xuất khẩu phải tính đến yếu tố cạnh tranh. Đối với những thị trờng có mức thu nhập cao nh Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu thì việc đặt… giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh cha hẳn đã thu hút đợc nhiều khách hàng hơn. Mặt khác, khi giá quá cao so với đối thủ cạnh tranh có thể gây phản ứng nghi

ngờ của khách hàng về chất lợng sản phẩm của công ty. Do đó, phải phân tích lựa chọn thật kỹ càng khi đặt giá.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 66 -68 )

Mục lục