0

thực hiện tốt công tác hoạch định nguồn nhân lực và cải tiến công tác tuyển dụng tạo điều kiện thu hút người lao động giỏi từ bên ngoài

phân tích quy trình hoạch định nguồn nhân lực và thực trạng tại công ty may 10 hiện nay.doc

phân tích quy trình hoạch định nguồn nhân lực thực trạng tại công ty may 10 hiện nay.doc

Quản trị kinh doanh

... 1.1 Hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực trình xem xét nhu cầu nguồn nhân lực doanh nghiệp, để từ vạch kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hợp lý, hiệu ... nghiệp phải có nguồn nhân lực với kiến thức, kỹ cần thiết Hoạch định nguồn nhân lực tốt giúp doanh nghiệp có đội ngũ nhân phù hợp Khi hoạch định nguồn nhân lực hay hoạch định nguồn nhân lực không ... Vai trò hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm quản trị nguồn nhân lực, có ảnh hưởng lớn tới hiệu công việc doanh nghiệp Vì vậy, hoạch định nguồn nhân lực hiệu...
 • 16
 • 15,846
 • 89
Tiểu luận môn Hoạch định nguồn nhân lực phân tích chi tiết hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong công ty

Tiểu luận môn Hoạch định nguồn nhân lực phân tích chi tiết hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong công ty

Quản trị kinh doanh

... cụ thể Lao động tuyển dụng từ nhiều nguồn, phổ biến công khai, rộng rãi Ưu tiên tuyển dụng em ưu CB.CNV Công ty có trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với công việc cần tuyển dụng lao động nhằm ... luân chuyển chất nguồn nhân lực Mặt khác tuyển dụng lao động có trình độ, đào tạo chuyên môn phù hợp giảm nhiều chi phí đào tạo đào tạo lại Về quy hoạch điều động nội nguồn nhân lực (luân chuyển ... doanh Công ty, theo yêu cầu công việc phòng, ban, xí nghiệp trực thu c, theo quy chế tuyển dụng lao động, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thu t công việc, Phòng Tổ chức hành có kế hoạch tuyển dụng lao động...
 • 16
 • 1,450
 • 7
Thực trạng hệ thống thông tin nguồn nhân lực và kỹ thuật hoạch định nguồn nhân lực của Công ty May 10

Thực trạng hệ thống thông tin nguồn nhân lực kỹ thuật hoạch định nguồn nhân lực của Công ty May 10

Kinh tế - Thương mại

... Cung cấp liệu cho trình định quản trị nhân lực: hoạch định nhân lực; phân tích công việc; tuyển dụng nhân lực; đào tạo phất triển nhân lực; đánh giá nhân lực; trả công nhân lực; … • Chức năng: - ... nhân lực dựa vào dân số, 12 Nhóm 1- Hoạch định nguồn nhân lực CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THU T HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY MAY 10 2.1 Giới thiệu công ... Nhóm 1- Hoạch định nguồn nhân lực CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THU T HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Hệ thống thông tin nguồn nhân lực 1.1.1...
 • 43
 • 2,040
 • 27
Hệ thống thông tin nguồn nhân lực và kỹ thuật hoạch định nguồn nhân lực liên hệ thực ở công ty TNHH nhà nước một thành viên dệt 195 hà nội

Hệ thống thông tin nguồn nhân lực kỹ thuật hoạch định nguồn nhân lực liên hệ thựccông ty TNHH nhà nước một thành viên dệt 195 hà nội

Kinh tế - Thương mại

... nhỏ đến công tác hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực công ty III Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định nhân lực 3.1.Cần hoàn thiện phương pháp dự đoán cầu nhân lực dài hạn: Công tác hoạch định ... Cung nhân lực bên công ty (tức phân tích nhân lựcbên công ty) cung nhân lực bên công ty Dự đoán cung nhân lực nội công ty (Phân tích nhân lực nội tổ chức) Trong công tác hoạch định nhu cầu nhân ... trị nhân lực doanh nghiệp - Thông tin sách nhân lực: tuyển dụng, đào tạo phát triển… - Thông tin hoạt động quản trị nhân lực như: hoạch định nguồn nhân lực, tổ chức định mức lao động, quan hệ lao...
 • 39
 • 364
 • 0
Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tại trường cao đẳng xây dựng số 1  bộ xây dựng

Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tại trường cao đẳng xây dựng số 1 bộ xây dựng

Kinh tế

... hợp, phân tích thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực đơn vị, tìm -u điểm, hạn chế, thu n lợi, khó khăn, từ đ-a số giải pháp để hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tr-ờng Đối ... luận hoạch định nguồn nhân lực Ch-ơng II: Phân tích thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực tr-ờng Cao đẳng Xây dựng số Ch-ơng III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác hoạch định ... cầu lao động, ph-ơng pháp tâm lý xã hội Những đóng góp luận văn - Giúp sở thực tập nhận thức rõ tầm quan trọng công tác hoạch định nguồn nhân lực - Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực công tác hoạch...
 • 5
 • 499
 • 3
Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tại trường cao đẳng xây dựng số 1  bộ xây dựng  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf

Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tại trường cao đẳng xây dựng số 1 bộ xây dựng luận văn ths kinh doanh quản lý 60 34 05 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... lƣợng nguồn nhân lực Tạo thích ứng ngƣời lao động với công việc tƣơng lai Từ tạo điều kiện cho việc công tác hoạch định tổ chức đƣợc thu n lợi Công tác đánh giá thực công việc Đánh giá thực công ... cầu nhân lực (thừa nhân lực) , cầu nhân lực cung nhân lực (cân đối), cầu nhân lực lớn cung nhân lực (thiếu nhân lực) a/ Cầu nhân lực lớn cung nhân lực (thiếu lao động) Trƣờng hợp nhu cầu lao động ... gian kế hoạch hoá nguồn nhân lực Độ dài thời gian hoạch định nguồn nhân lực nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực đƣợc lập thời gian ngắn hạn từ tháng...
 • 106
 • 632
 • 1
Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

Quản trị kinh doanh

... điểm lao động Hiện tính riêng lao động công ty chưa tính đến chi nhánh khác 2150 người lao động nữ chiếm gần 70% tổng số lao động lại 30% lao động nam Trong lao động thường xuyên 677 người, lao động ... sau điều chỉnh theo chủ quan người xây dựng Các công tác cần áp dụng phương pháp khoa học để đưa mức xác hơn, đảm bảo công người lao động từ tạo động lực làm việc giữ chân người lao động giỏi Công ... đưa kế hoạch tuyển dụng tiến hành tuyển dụng; - Cùng với trưởng phó phòng, tham gia tuyển dụng lao động cho công ty, thực thủ tục tiếp nhận điều động lao động, chấm dứt hợp đồng lao động; - Tham...
 • 23
 • 2,769
 • 26
Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực

Phân tích công việc hoạch định nguồn nhân lực

Quản trị kinh doanh

... Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c M c ích K t qu c a phân tích công vi c: • B n mô t công vi c • B n tiêu chu n công vi c Quan h gi a phân tích công vi c ch c n ng HRM ... Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c Thu th p thông tin v công vi c • • • • • Th c hi n công vi c Quan sát Ph ng v!n B ng câu h i Nh t ký Phân tích công vi c B#N MÔ T# CÔNG VI C NGU N THÔNG TIN ... mô t công vi c • Tên công vi c • Ph n v nh n d ng công vi c • Ph n v trách nhi m công vi c, ho c nh ng ch c n ng c∀t y u • Ph n v tiêu chu n công vi c Nguy n H u Lam, Ph D Qu n tr Ngu n Nhân...
 • 9
 • 877
 • 4
Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu quá trình hoạch định nguồn nhân lực ở công ty cổ phần Nhựa Tân Phú pptx

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu quá trình hoạch định nguồn nhân lựccông ty cổ phần Nhựa Tân Phú pptx

Báo cáo khoa học

... chi phí cho công tác lập kế hoạch hoá nguồn nhân lực hạn chế GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY :  Để có kế hoạch nguồn nhân lực hợp lý việc công ty Cổ ... TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC :  • • • Ưu điểm : Qui trình lập kế hoạch nguồn nhân lực đơn giản, dễ thực Chi phí để lập qui trình tốn Cán làm công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực thường ... nhân lực nói chung, công tác hoạch định nguồn nhân lực nói riêng mối quan hệ chức hoạch định nguồn nhân lực với chức khác  Làm rõ khái niệm, sở, nhân tố ảnh hưởng, cách thức tiến hành công tác...
 • 40
 • 3,157
 • 21
Tài liệu Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực doc

Tài liệu Phân tích công việc hoạch định nguồn nhân lực doc

Quản trị kinh doanh

... Cng tác v i ngi lao ng nhà qu n lý t i ni công vi c c phân tích Nguy n H u Lam, Ph D Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c Thu thp thông tin v công vi c • • • • • Th c hi n công ... công vi c B#N MÔ T# CÔNG VIC NGUN THÔNG TIN Các nhi m v Các trách nhi m Các ngha v Ng i phân tích công vi c Ng i lao ng Ng i qun lý tr c tip THÔNG TIN V CÔNG VIC CÁC PHNG PHÁP THU ... ng công vi c • Phn v trách nhi m công vi c, hoc nh ng ch c nng c∀t yu • Phn v tiêu chun công vi c Nguy n H u Lam, Ph D Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c B n tiêu chun công...
 • 9
 • 579
 • 2
Hoạch định nguồn nhân lực của công ty Vinamilk tại Đà Nẵng

Hoạch định nguồn nhân lực của công ty Vinamilk tại Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... www.themegallery.com Tiến trình hoạch định Phân tích yếu tố bên ngoài, bên Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Phân tích nguồn cung nhân lực Phân tích quan hệ cung cầu Đánh giá trình hoạch định nguồn nhân lực www.themegallery ... biệt thu hút nhân tài từ nơi làm việc thành phố Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực địa phương, trường đại học đến cấp sau đại học Phân tích nguồn cung nhân lực www.themegallery.com Phân tích nguồn ... Phân tích yếu tố bên bên 3/ Chiến lược phát triển -Xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi dồi - Tạo nguồn cung cấp nguyên liệu gần nhà máy www.themegallery.com Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 1 Vinamilk...
 • 30
 • 5,391
 • 13
Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp - ERP và thực trạng triển khai tại một số doanh nghiệp Việt Nam

Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp - ERP thực trạng triển khai tại một số doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... TỎNG QUAN VẺ HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN Lực DOANH NGHIỆP - ERP • • • 1.1 Khái niệm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP phần mềm máy tính tự động hoa tác nghiệp đội ngũ nhân viên doanh nghiệp ... nguồn lực doanh nghiệp ERP Khái niệm ERP theo chuẩn quốc tế giợi hạn phạm v i hoạch định nguồn lực bao gồm nhân lực (con người) , vật lực (tài sản, thiết bị ) tài lực ( ti chính) Khối lượng công ... công việc hoạch định sử dụng nguồn lực doanh nghiệp chiếm phần lợn toàn hoạt động doanh nghiệp nên ERP hệ Nguyễn Thị Phương Tuyề n Anh - QTKD - K45 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP thực trạng...
 • 91
 • 1,593
 • 7
Đề tài: Hoạch định nguồn nhân lực của công ty Vinamilk tại Đà Nẵng pdf

Đề tài: Hoạch định nguồn nhân lực của công ty Vinamilk tại Đà Nẵng pdf

Tài chính - Ngân hàng

... www.themegallery.com Tiến trình hoạch định Phân tích yếu tố bên ngoài, bên Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Phân tích nguồn cung nhân lực Phân tích quan hệ cung cầu Đánh giá trình hoạch định nguồn nhân lực www.themegallery ... biệt thu hút nhân tài từ nơi làm việc thành phố Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực địa phương, trường đại học đến cấp sau đại học Phân tích nguồn cung nhân lực www.themegallery.com Phân tích nguồn ... Phân tích yếu tố bên bên 3/ Chiến lược phát triển -Xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi dồi - Tạo nguồn cung cấp nguyên liệu gần nhà máy www.themegallery.com Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 1 Vinamilk...
 • 30
 • 2,806
 • 6
thực trạng hoạch định nguồn nhân lực tại Kinh Đô

thực trạng hoạch định nguồn nhân lực tại Kinh Đô

Kinh tế - Thương mại

... động quản trị nhân lực DN như: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng nhân lực, tổ chức định mức lao động, đào tạo phát triển nhân lực , đánh giá nhân lực, trả công nhân lực ... trí lực thể lực Phân tích tình hình dịch chuyển lao động 10 GVGD: T.S Nguyễn Thị Minh Nhàn Hoạch định nguồn nhân lực Chương 2: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực kỹ thu t hoạch định nguồn nhân lực ... tạo nhân viên qua quản lý, cán cấp chuyên viên nhân viên thực công việc 2.2.8 Thông tin trạng hoạt động QTNL Kinh Đô a Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng công ty thu hút người lao độnglực vào...
 • 51
 • 5,894
 • 18
Tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực là Kim Chỉ Nam cho mọi hoạt động để quản trị con người hiệu quả tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát

Tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực là Kim Chỉ Nam cho mọi hoạt động để quản trị con người hiệu quả tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát

Kinh tế - Quản lý

... hệ thống định mức lao động quỹ thời gian làm việc thực tế bình quân lao động , Công ty định nhu cầu lao động tiến hành công tác tuyển dụng Công việc tuyển dụng tiến hành ạt, nguồn nhân lực thời ... đồng lao động coi sở pháp lý quan trọng trình tuyển dụng, bảo vệ quyền nghĩa Vô người lao động người sử dụng lao động Quy chế tuyển dụng lao động Công ty Qua nhiểu năm hoạt động, vào quy định ... trạng công tác tuyển dụng Công ty Nguyên tắc tuyển dụng Công tác tuyển dụng lao động phải tiến hành nguyên tắc tuân thủ pháp luật, Các quy chế, quy phạm Nhà nước quyền nghĩa Vô hai bên người lao động...
 • 21
 • 3,993
 • 70
Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP)

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP)

Kinh tế

... giúp theo tác vụ - Người sử dụng: Đối với phần mềm ERP yêu cầu người sử dụng tham gia vào từ lúc dự án xác định, người sử dụng góp phần vào định Khi tham gia việc triển khai phần mềm ERP, người dùng ... hoạch định nguồn lực toàn doanh nghiệp như: thông tin kho bãi, hoạch định nguyên vật liệu, hoạch định nguồn nhân lực, tài chính, quản lý chất lượng, thiết kế sản phẩm quản lý dự án, ERP sử dụng ... 2.1.3 Cấu trúc hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 2.1.4 Đặc điểm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 11 2.1.5 Lợi ích hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)...
 • 112
 • 1,358
 • 15
Bài tiểu luận Phân tích môi trường quản trị nhân lực bên trong trong hoạch định nguồn nhân lực Công ty Thế giới di động

Bài tiểu luận Phân tích môi trường quản trị nhân lực bên trong trong hoạch định nguồn nhân lực Công ty Thế giới di động

Quản trị kinh doanh

... hoạt động doanh nghiệp ảnh hưởng đến tính chất lao động đặt yêu cầu khác với nhân lực doanh nghiệp Hiện trạng nguồn nhân lực: Đội ngũ nhân với số lượng gần 10.000 nhân viên độ tuổi trẻ chủ yếu từ ... nghiệp Thế giới di động, bạn thực đam mê, nỗ lực đường đến với thành công ngắn Không đặc điểm lớn TGDĐ tuyển dụng mở rộng nhanh với tốc độ cao, hoạt động tuyển dụng phát triển từ nội nhân viên TGDĐ, ... doanh ,đòi hỏi công ty phải tuyển dụng nguồn lực lớn phải có sách nhân thật tốt cụ thể: Công ty thành công với chương trình “Khởi Nghiệp Thế Giới Di Động 2014” Năm 2015, Phòng Nhân Sự (P.NS)...
 • 13
 • 1,337
 • 7
Chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực

Chiến lược hoạch định nguồn nhân lực

Cao đẳng - Đại học

... ’cởi mở’  Lập kế hoạch (hoạch định) nguồn nhân lực …là trình dự báo nhu cầu NNL khả cung cấp doanh nghiệp, xác định mức độ thiếu hụt nguồn nhân lực, đưa kế hoạch hành động nhằm đáp ứng nhu cầu ... lược công ty Chiến lược phát triển tự thân Chiến lược nhânHoạch định NNL để đảm bảo nhân viên tuyển dụng đào tạo kịp thời để nắm bắt hội thị trường • Thông tin cho nhân viên biết hội thăng tiến ... lý nhân Hoạt động quản lý nhân • Lập KH nhân Tuyển dụng • Phân tích thiết • Đào tạo phát triển kế công việc • Quản lý/đánh giá thành tích • Đãi ngộ: lương, thưởng, phúc lợi • Quan hệ lao động...
 • 22
 • 808
 • 7

Xem thêm