0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nhóm Kiểm toán và phân công

Mô tả công việc Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ

Mô tả công việc Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ

Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm chủ động thực hiện công tác kiểm toán theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB; Triển khai các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB: Là Trưởng đoàn phụ trách một số cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB. Trong vai trò là Trưởng đoàn, chịu trách nhiệm; Điều phối, giám sát, hướng dẫn thành viên trong đoàn hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán đề ra...
 • 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Phân công lao động trong doanh nghiệp góp phần hình thành nên cơ cấu lao động trong doanh nghiệp, hình thành bộ máy với các bộ phận chức năng cần thiết, với những tỷ lệ tương ứng theo yêu cầu thực tế của sản xuất. Trong doanh nghiệp, nhờ phân công mà giới hạn phạm vi hoạt động của từng người, từng bộ phận làm cho họ nhanh chóng quen việc, có kỹ năng, kỹ xảo ; nhờ phân công mà chuyên môn hoá công nhân, chuyên môn hoá công cụ, tạo ra dụng cụ chuyên dùng cho năng suất cao ; nhờ phân công mà sản phẩm và người sản xuất được hoàn thiện hơn ; nhờ phân công lao động mà năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất không ngừng tăng lên, do giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm thời gian, tăng lợi nhuận, tăng tích luỹ để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên.
 • 29
GIÁO ÁN GDCD 6 TUẦN 11  HOẠT ĐỘNG T RẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHỦ ĐỀ THIÊN NHIÊN QUANH TA

GIÁO ÁN GDCD 6 TUẦN 11 HOẠT ĐỘNG T RẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHỦ ĐỀ THIÊN NHIÊN QUANH TA

*HS tìm kiếm và xử lí thông tin và trình bày ý tưởng: -Tham khảo một số tranh vẽ tờ rơi, bài viết trên Internet. -Các nhóm trao đổi lựa chọn loại hình sản phẩm. -Thống nhất ý tưởng thiết kế sản phẩm: cấu trúc, bố cục, phông chữ, màu sắc…
 • 10
Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng1 - 2: “Mừng đảng, mừng xuân” - Hoạt động 2: Trồng cây lưu niệm ở trường

Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng1 - 2: “Mừng đảng, mừng xuân” - Hoạt động 2: Trồng cây lưu niệm ở trường

Giới thiệu các nhóm học sinh được phân công các công việc cụ 15ph theå - Nhóm học sinh được phân công dùng các phương tiện đưa cây đã chuaån bò ra vò trí troàng caây.. - Trong khi đó một[r]
 • 2
Mô tả công việc Kiểm toán thị trường

Mô tả công việc Kiểm toán thị trường

Kiểm toán thị trường chịu trách nhiệm tiếp nhận các chương trình Trade, MKT từ các SBU, theo dõi tiến độ thực hiện chương trình, lập kế hoạch kiểm toán chi tiết theo kế hoạch; Thực hiện kiểm toán thị trường theo kế hoạch được phân công; Tổng hợp và báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp; Kiểm toán các số liệu kinh doanh, thông số kinh doanh cho giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng trong công ty; Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến hệ thống này; Đánh giá nguồn lực của công ty để tránh lãng phí, thất thoát...
 • 2
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP KINH DOANH SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 2 PDF

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 2 PDF

Trong chương trình phản ánh cụ thể các nội dung: + Thời gian hoàn thành và thời gian kết thúc kiểm toán từng phần hành cụ thể và tất cả các phần hành + Sự phân công lao động do các KTV p[r]
 • 32
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CTY KẾ TÓAN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC  4 PPS

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CTY KẾ TÓAN DỊCH VỤ TIN HỌC AISC 4 PPS

511,... phải được chú trọng và giao cho KTV giỏi có nhiều kinh nghiệm. Sau bước phân tích này cũng có thể có sự thay đổi nhỏ trong việc giao trách nhiệm cho các kiểm toán viên từ phía Giám đốc chi nhánh. Nhìn chung tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh, tình hình sử dụng tài sản của công ty trong năm 2004 là không tốt. Trong khi đó bộ máy quản lý và đội ngũ nhân viên không có nhiều thay đổi và hệ thống kiểm toán nội bộ, buộc KTV cần phải thiết kế một chương trình kiểm toán vừa chi tiết, vừa thận trọng trong mọi kết luận ngay từ ban đầu, để tránh và hạn chế thấp nhất rủi ro trong các quy trình kiểm toán
 • 11
Giáo án Lớp 3 Tuần 19 - Chuẩn kiến thức

Giáo án Lớp 3 Tuần 19 - Chuẩn kiến thức

• HS thảo luận theo nhóm các vấn đề đã được phân công • Sau đó, mỗi thành viên của các nhóm này sẽ tập hợp lại thành các nhóm mới, như vậy trong mỗi nhóm mới sẽ có đủ các “chuyên gia” về[r]
 • 20
SO TPT DOI

SO TPT DOI

TRANG 1 TT Họ và tên Nữ Năm sinh Dân tộc Chức vụ phân công Đội nhóm nồng cốt TT Họ và tên Nữ Năm sinh Dân tộc Chức vụ phân công Đội nhóm nồng cốt 1.[r]
 • 1
ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VACO

ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA VACO

_BIỂU ĐỒ 5: NỘI DUNG BAO TRÙM CUỘC KIỂM TOÁN_ Các giai đoạn và các nhóm công việc cơ bản của mỗi giai đoạn trong một cuộc kiểm toán đợc khái quát nh _Biểu đồ 6_ QUẢN LÝ CUỘC KIỂM TOÁN QU[r]
 • 26
HOÀN THIỆN QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN DCPA

HOÀN THIỆN QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN TƯ VẤN DCPA

BỘ PHẬN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Với tổng số 11 nhân viên với trình độ chuyên nghiệp, các nhóm kiểm toán được thành lập tại đây và thực hiện tất cả các hợp đồng Báo cáo tài chính theo[r]
 • 95
HUONG DAN THI TAY NGHE SINH VIEN 2016 - SV

HUONG DAN THI TAY NGHE SINH VIEN 2016 - SV

Phân công rõ ràng, hợp lý, chi tiết các nội dung, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhóm 10% Có bảng phân công công việc cho mỗi thành viên.. Phối hợp làm việc hiệu quả giữa các thành vi[r]
 • 3
MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN NỘI BỘ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm chủ động thực hiện công tác kiểm toán theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB; Triển khai các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB: Là Trưởng đoàn phụ trách một số cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB. Trong vai trò là Trưởng đoàn, chịu trách nhiệm; Điều phối, giám sát, hướng dẫn thành viên trong đoàn hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán đề ra...
 • 3
HINH HỌC 6 TIẾT 1 - 10

HINH HỌC 6 TIẾT 1 - 10

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN & HỌC SINH : Giáo viên : 3cọc tiêu, 1 dây dọi, một búa đóng cọc. Học sinh : Mỗi nhóm chuẩn bị : 1 búa đóng cọc, 1 dây dọi, từ 6 đến 8 cọc tiêu đầu nhọn được sơn hai màu đỏ, trắng xen kẽ. Cọc thẳng bằng tre hoặc gỗ dài khoảng 1,5m
 • 39
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN CNXHKH PPT

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN CNXHKH PPT

khả năng hợp tác đắc lực của học viên. Bởi lẽ, học viên của nhà trường là những người có trình độ (đã được đào tạo qua các trường, lớp, các hệ đào tạo, một số đã qua chương trình đại học, thậm chí cao học) nên đã phần nào được trang bị kiến thức lý luận chính trị và đã kinh qua kinh nghiệm thực tiễn làm việc ở cơ sở nên khá nhảy cảm với tình hình thực tế ở trong nước cũng như trên thế giới. Vì vậy, khi giáo viên sử dụng phương pháp Làm việc nhóm học viên tham gia một cách sôi nổi, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đặt ra đòi hỏi phải được làm sáng rõ hơn về mặt lý luận. Ví dụ như:
 • 6
THỰC TRẠNG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOỎN TRONG KIỂM TOÁN BẢO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN

THỰC TRẠNG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOỎN TRONG KIỂM TOÁN BẢO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN TƯ VẤN

- Ban quản lý dự án công trình đầu t xây dựng cơ bản. - Các cơ quan tổ chức trong nớc và quốc tế có nhu cầu cung cấp dịch vụ. Tại Hà Nội, do số lợng khách hàng ngày càng tăng, Ban Giám đốc Công ty A&C quyết định chuyển văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội thành Chi nhánh. Ngày 01/03/2002, Chi nhánh tại Hà Nội đợc thành lập theo Quyết định số 1144/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Chi nhánh có trụ sở đặt tại 41B Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoạt động chính thức theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3212488 cấp ngày 16/03/2001, thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ Kiểm toán và T vấn. Chi nhánh là đơn vị kinh tế có t cách pháp nhân, có tài khoản giao dịch riêng, có quyền độc lập ký kết các hợp đồng kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán.
 • 38
Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tuần 4 - Tiết 4 - Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng

Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tuần 4 - Tiết 4 - Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho tường thành viên của nhóm theo các bước đã được hướng dẫn.. - Mỗi nhóm ghi lại một biên bản thực hành theo trình tự cac khâu: + Chuẩn bị thực hành..[r]
 • 2
CHUYÊN ĐỀ TIN HỌC VÀ XÃ HỘI

CHUYÊN ĐỀ TIN HỌC XÃ HỘI

Chuẩn bị máy tính, kết nối máy chiếu báo cáo nội dung đã được phân công theo thứ tự: Nhóm 1: Phần mềm hệ thống Nhóm 2: Phần mềm ứng dụng Nhóm 3: Những ứng dụng của tin học Trước khi các [r]
 • 37
KHNCKHKT06072020

KHNCKHKT06072020

Phân công thực hiện_ Các giáo viên triển khai quản lý các nhóm học sinh theo phân công nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ, có mặt đúng thời gian quy định, theo suốt các em trong toàn bộ t[r]
 • 17
MẪU KẾ HOẠCH MÔN TIẾNG ANH ( MẪU MỚI)

MẪU KẾ HOẠCH MÔN TIẾNG ANH ( MẪU MỚI)

e. Kết quả đánh giá xếp loại các thành viên về thực hiện quy chế chuyên môn và đề xuất khen th- ởng kỉ luật. III. Việc quản lý sử dụng sổ 1. Sổ sinh hoạt chuyên môn do nhóm trởng quản lý – sổ phải đợc bảo quản cẩn thận. Các nội dung sinh hoạt của nhóm phải đợc thể hiện đầy đủ, chi tiết trong sổ sinh hoạt chuyên môn.
 • 23
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 800: LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC LẬP THEO KHUÔN KHỔ VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 800: LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC LẬP THEO KHUÔN KHỔ VỀ LẬP TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) có số hiệu từ nhóm 100 đến nhóm 700 được áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn các vấn đề mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) cần lưu ý khi áp dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nêu trên cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.
 • 23
HINH 6 CHUONG 2 (THANH HÓA)

HINH 6 CHUONG 2 (THANH HÓA)

* GV: Từ các biện pháp an toàn điện . Hãy vận dụng làm bài tập 3/ SGK Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm trình bày vào PHT của nhóm Tổ trởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm * HS : Nhóm trởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm + Hoạt động độc lập theo cá nhân.
 • 99
THỰC HÀNH: KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ Q I2 TRONG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN - XƠ POT

THỰC HÀNH: KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ Q I2 TRONG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN - XƠ POT

TRANG 5 _TIẾP CÔNG VIỆC._ _- YÊU CẦU NHÓM TRƯỞNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC _ _CỤ THỂ CHO CÁC BẠN TRONG NHÓM._ _- GV KIỂM TRA SỰ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ _ _CỦA TỪNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM._ _[r]
 • 7
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 - Chủ điểm tháng 1 & 2 - Hoạt động 2: Trồng cây lưu niệm ở trường

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 - Chủ điểm tháng 1 & 2 - Hoạt động 2: Trồng cây lưu niệm ở trường

- Giới thiệu các nhóm học sinh được phân công các công việc cuï theå - Nhóm học sinh được phân công dùng các phương tiện đưa cây đã chuẩn bị ra vị trí trồng cây.. - Trong khi đó một nhóm[r]
 • 2
Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên

Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên

Kiểm toán viên chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB; trong quá trình này, chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán); Triển khai các phần việc theo phân công của Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán), như: chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan, lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Trưởng phòng/Trưởng đoàn xem xét và phê duyệt, rà soát, đánh giá về môi trường kiểm soát và hạn chế rủi ro...
 • 2
Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên

Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên

Kiểm toán viên chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB; trong quá trình này, chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán); Triển khai các phần việc theo phân công của Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán), như: chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan, lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Trưởng phòng/Trưởng đoàn xem xét và phê duyệt, rà soát, đánh giá về môi trường kiểm soát và hạn chế rủi ro...
 • 2
Giáo án lớp 6 môn Vật lí - Tiết 13 - Bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi

Giáo án lớp 6 môn Vật lí - Tiết 13 - Bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi

GV: Chia nhóm, yêu cầu các nhóm phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong nhóm cử nhám trưởng, thư kí … HS: Nhóm trưởng phân công trong nhóm GV: Phát dụng cụ cho các nhóm HS: Cá[r]
 • 3
HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

3.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp kiểm toán hàng tồn kho do Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty VAE đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho và các khoản mục khác thông qua Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ. Việc sử dụng Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho không những cung cấp cho kiểm toán viên sự hiểu biết và đánh giá đúng về hệ thống kiểm soát nội bộ mà còn giúp kiểm toán viên thiết kế chương trình kiểm toán thích hợp đối với khoản mục hàng tồn kho. Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho được xây dựng theo dấu hiệu của kiểm soát và được xác định theo ba cách trả lời “Có”, “Không” hoặc “Không áp dụng”. Câu trả lời không thể hiện sự thiếu vắng của hệ thống kiểm soát nội bộ còn câu trả lời không áp dụng thể hiện việc không sử dụng hệ thống này trong kiểm soát nội bộ.
 • 92
GIÁO ÁN TUẦN 7. CHỦ ĐỀ BẢN THÂN

GIÁO ÁN TUẦN 7. CHỦ ĐỀ BẢN THÂN

- Cho các nhóm thực hiện hướng cho trẻ phân công nhóm trưởng, và nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm * THỬ NGHIÊM SẢN PHẨM CỦA TRẺ - Cho 3 nhóm trưng bày sản p[r]
 • 25
HH 6 15 28

HH 6 15 28

+ HS luyện tập tại lớp bài tập 24 - T84 + HĐN ( 5 ' ) * GV: Ta đã biết vẽ góc khi biết số đo góc . Hãy vân dụng làm bài 24/ SGK Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm trình bày vào bảng phụ của nhóm Tổ trởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm
 • 24
Giáo án Tự nhiên xã hội 3 tiết 5: Phòng bệnh đường hô hấp

Giáo án Tự nhiên xã hội 3 tiết 5: Phòng bệnh đường hô hấp

-Yêu cầu các nhóm trưởng điều khiển -Thảo luận nhóm, trưởng các bạn trong nhóm quan sát các hình Nhóm 1,2,3,4,5 T12 và làm việc theo trình tự: điều khiển -Phân công 2 bạn đọc lời thoại g[r]
 • 3
GIAO AN NGLL 9

GIAO AN NGLL 9

- _Cán bộ lớp_ _:_ + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ theo địa bàn dân cư của lớp + Phân công người điều khiển chương trình : Mai Anh +Từng tổ phân công nhiệm vụ cho từng nhóm và cử[r]
 • 77
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 3, CHUYÊN NGÀNH VÔ CƠ

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 3, CHUYÊN NGÀNH VÔ CƠ

7h30 - 8h30 Mỹ Nhi chính Yến Nhi phụ giúp Cân và tiến hành thủy phân thủy tinh để thu dung dịch cần chuẩn độ.. 8h - 10h Yến Nhi chính, Mỹ Nhi phụ giúp Chuẩn độ dung dịch thí nghiệm.[r]
 • 1
GIÁO ÁN CÔNG DÂN LỚP 7 : TÊN BÀI DẠY : HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG (TT) DOC

GIÁO ÁN CÔNG DÂN LỚP 7 : TÊN BÀI DẠY : HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG (TT) DOC

GV: phân công Nhóm 1 Câu 1 Nhóm 2 Câu 2 Nhóm 3 Câu 3 Nhóm 4 Câu 4 Vì các câu hỏi đã chuẩn bị kỹ và đã được học nên GV cho thời gian thảoluận ngắn, phân công nhóm theo bàn và ngồi tại chỗ[r]
 • 9
Kế hoạch lao động chuyên lớp 7 năm học: 2008 - 2009

Kế hoạch lao động chuyên lớp 7 năm học: 2008 - 2009

b Häc sinh: - Nhóm trưởng phân công các bạn trong nhóm mang dụng cụ lao động hợp lí: chổi lúa, gầu hót… - Nhóm trưởng phân công công việc cụ thể cho từng bạn trong nhóm và theo dõi ý thứ[r]
 • 6
GIÁO ÁN HÌNH 6 CẢ BỘ

GIÁO ÁN HÌNH 6 CẢ BỘ

HĐN( 6 ' ) * GV: Ta đã biết các mối ghép động. Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm HĐ với cùng nhiệm vụ : Chỉ ra một số khớp quay trong chiếc xe đạp ? Các khớp ở giá gơng xe máy , cần ăng ten có đợc coi là khớp quay không ? Hãy trình bày vào PHT của nhóm .
 • 119
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2014 2015 THCS PHAN ĐÌNH GIÓT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2014 2015 THCS PHAN ĐÌNH GIÓT

* ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM, CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM CẦN ĐƯỢC PHÂN CÔNG CÁC NHIỆM VỤ NHƯ SAU: VAI TRÒ NHIỆM VỤ Trưởng nhóm Phân công nhiệm vụ Hậu cần Chuẩn bị đồ dùng tài liệu[r]
 • 36

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015