0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hoàn thiện về tài liệu phõn tớch

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Trong phõn tớch tài chớnh, kỳ thu tiền bỡnh quõn được sử dụng để đánh giá khả năng thu tiền trong thanh toán, cũng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Vỡ rằng nếu cỏc khoản phải thu của doanh nghiệp khụng được thu hồi đủ số, đúng hạn thỡ khụng những gõy tổn thất đọng nợ cho doanh nghiệp mà cũn ảnh hưởng tới năng lực kinh doanh. Số ngày trong kỳ bỡnh quõn thấp chứng tỏ doanh nghiệp không bị đọng vốn trong khâu thanh toán, không gặp phải những khoản nợ khó đũi, tốc độ thu hồi nợ nhanh và hiệu quả quản lý cao. Tớnh lưu động của tài sản mạnh, năng lực thanh toán ngắn hạn rất tốt, về một mức độ nào đó có thể khoả lấp những ảnh hưởng bất lợi của tỷ suất lưu động thấp. Đồng thời, việc nâng cao mức quay vũng của cỏc khoản phải thu cũn cú thể làm giảm bớt kinh phớ thu nợ và tổn thất tồn đọng vốn, làm cho mức thu lợi của việc đầu tư tài sản lưu động của doanh nghiệp tăng lên tương đối. Ngược lại, nếu tỷ số này cao thỡ doanh nghiệp cần phải tiền hành phõn tớch chớnh sỏch bỏn hàng để tỡm ra nguyờn nhõn tồn đọng nợ. Trong nhiều trường hợp, có thể do kết quả thực hiện một chính sách tín dụng nghiêm khắc, các điều kiện trả nợ hà khắc làm cho lượng tiêu thụ bị hạn chế, nên công ty muốn chiếm lĩnh thị trường thông qua bán hàng trả chậm hay tài trợ nên có Kỳ thu tiền bỡnh quõn cao.
 • 27
HOÀN THIỆN NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN TẠI PGD HAI BÀ TRƯNG THUỘC CHI NHÁNH NHNO & PTNT HÀ NỘI

HOÀN THIỆN NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN TẠI PGD HAI BÀ TRƯNG THUỘC CHI NHÁNH NHNO & PTNT HÀ NỘI

• _Thẩm định về tớnh rủi ro của dự ỏn_ _SV: NGUYỄN KHẮC HÙNG _ _LỚP: KTĐT 47A_ TRANG 18 - Cỏc rủi ro dự kiến xảy ra - Sử dụng phương phỏp phõn tớch độ nhậy, phõn tớch tỡnh huống để tiến [r]
 • 49
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN ĐỀ: ĐIỆN HỌC

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHUYÊN ĐỀ: ĐIỆN HỌC

 Nhận xét chung. − Trờn đõy là 5 phương phỏp để giải bài toỏn mạch cầu tổng quỏt. Mỗi bài tập về mạch cầu đều cú thể sử dụng một trong 5 phương phỏp này để giải. Tuy nhiờn với học sinh lớp 9 nờn sử dụng phương phỏp lập hệ phương trỡnh với ẩn số là dũng điện (Hoặc ẩn số là hiệu điện thế), thỡ lời giải bao giờ cũng ngắn gọn, dễ hiểu và lụgớc hơn.
 • 16
PHÕN TỚCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CỤNG TY SX - XNKĐT THANH NIỜN HÀ NỘI

PHÕN TỚCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CỤNG TY SX - XNKĐT THANH NIỜN HÀ NỘI

Qua số liệu ở biểu 4 cho thấy tổng số lao động của cụng ty luụn thay đổi và trỡnh độ lao động của cụng ty đang từng bước được nõng cao cho phự hợp với những đũi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường. Chất lượng đội ngũ lao động rất quan trọng, phải luụn nõng cao chất lượng của đội ngũ lao động thỡ cụng ty mới mong cú thể đỏp ứng được nhu cầu thị trường, nõng cao khả năng cạnh tranh với cỏc đối thủ. Và bằng cỏch đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng lao động, cụng ty đó nõng cao được năng suất lao động, từ đú nõng cao hiệu quả sử dụng lao động. Tuy nhiờn, nếu chỉ chỳ trọng đến phỏt triển chất lượng của đội ngũ lao động mà khụng phõn bổ lao động một cỏch hợp lý thỡ việc sử dụng lao động vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Do đú ta phải phõn tớch cả tỡnh hỡnh phõn bổ và sử dụng lao động của cụng ty.
 • 42
TÀI LIỆU KINH TẾ HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM PDF

TÀI LIỆU KINH TẾ HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM PDF

• Chi phớ cơ hội cận biờn của một hàng hoỏ được định nghĩa là số lượng hàng hoỏ khỏc phải từ bỏ để sản xuất một đơn vị thờm của hàng hoỏ đầu. • Tăng chi phớ cơ hội cận biờn về điểm thi kinh tế khi thờm nhiều thời gian hơn để học kinh tế là một vớ dụ về quy luật chi phớ tăng dần .
 • 28
Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Hồng Đức (Số liệu năm 2011).doc

Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Hồng Đức (Số liệu năm 2011).doc

Bỏo cỏo tài chớnh là tài liệu chủ yếu dựng để phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh doanh nghiệp vỡ nú phản ỏnh một cỏch tổng hợp nhất về tỡnh hỡnh cụng sự, nguồn vốn, tài sản cỏc chỉ tiờu về tỡ[r]
 • 42
LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀ KHÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀ KHÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

và cỏc số liệu, đồ thị, biểu đồ từ cỏc nguồn tài liệu thu thập được để phõn tớch, đỏnh giỏ thực trạng về chớnh sỏch tài khoỏ của Việt Nam giai đoạn từ 2000 đến quý I/ 2014, sự tỏc động c[r]
 • 78
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN NÚI HỒNG VVMI

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN NÚI HỒNG VVMI

Tiền và cỏc khoản tương đương tiền : Về cuối năm giảm so với đầu năm, cụ thể tiền mặt ở cuối năm tăng 2 tỷ so với đầu năm với tỷ lệ tăng là 32%. Nhưng cỏc khoản tương đương tiền ở cuối năm khụng cú trong khi đầu năm cỏc khoản tương đương tiền là 6 tỷ. Điều này đó làm giảm dự trữ vốn bằng tiền, cụng ty đó dựng tiền mua sắm nguyờn vật liệu như ( gỗ lũ, thuốc nổ, sắt thộp chống lũ, thu mua than, …), mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phớ sử dụng vốn vay. Trong điều kiện lói suất vay vốn hiện nay đang ở mức cao thỡ việc sử dụng vốn bằng tiền cho mua sắm tài sản, nguyờn vật liệu cú thể được đỏnh giỏ là hợp lý. Tuy nhiờn, vốn bằng tiền giảm nhanh sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toỏn nhanh của doanh nghiệp đối với cỏc khoản nợ đến hạn. Vỡ vậy yờu cầu đặt ra đú là cụng ty cần cú chớnh sỏch dự trữ tiền hợp lý để cú thể đỏp ứng được nhu cầu thanh toỏn khi cần thiết.
 • 77
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TỰ DOANH CỔ PHIẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TỰ DOANH CỔ PHIẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP

Cỏc nguồn dữ liệu này được trớch dẫn trực tiếp trong luận văn và được ghi chỳ chi tiết trong phần tài liệu tham khảo _Kết luận_ Thụng qua cỏc phõn tớch đỏnh giỏ về cỏc chỉ số tài chớnh, [r]
 • 107
TÀI LIỆU LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ CỰC HAY

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ CỰC HAY

A. Một chất. B. Hai chất đồng phõn. C. Ba chất đồng phõn. D. Bốn chất đồng phõn. 365. Cú 6 đồng phõn X, Y, Z, T, G, H cú cụng thức phõn tử là C4H8. Trong đú 4 chất đầu X, Y, Z, T làm mất màu dung dịch brom ngay cả trong búng tối. Khi tỏc dụng với hiđro, cú xỳc tỏc niken, đun núng thỡ ba chất đầu X, Y, Z cho một sản phẩm duy nhất. Hai chất X và Y là đồng phõn hỡnh học của nhau, nhiệt độ sụi của X nhỏ hơn của Y. Nhiệt độ sụi của G nhỏ hơn của H. Điều khẳng định nào sau đõy về cấu tạo hoỏ học của X, Y, Z, T, G, H là đỳng?
 • 38
ÔN DỊCH,THUỐC LÁ

ÔN DỊCH,THUỐC LÁ

TRANG 18 -VỠ SAO TỎC GIẢ -VỠ SAO TỎC GIẢ DẪN LỜI TRẦN HƯNG DẪN LỜI TRẦN HƯNG ĐẠO BÀN VỀ VIỆC ĐẠO BÀN VỀ VIỆC ĐỎNH GIẶC TRƯỚC ĐỎNH GIẶC TRƯỚC KHI PHÕN TỚCH TỎC KHI PHÕN TỚCH TỎC HẠI CỦA T[r]
 • 39
GIAO AN TONG HOP

GIAO AN TONG HOP

MỤC TIỜU BÀI DẠY : 1.KIẾN THỨC: - Thao tỏc phõn tớch và mục đớch của phõn tớch - Yờu cầu và một số cỏch phõn tớch trong văn nghị luận 2.KĨ NĂNG: - Nhận diện và chỉ ra sự hợp lớ, nột đặc [r]
 • 160
5763A38D7F8B9AF0D88B45BC

5763A38D7F8B9AF0D88B45BC

_NHƯỢC ĐIỂM _ - So với phương phỏp phõn tớch cõu theo cấu trỳc chủ - vị thỡ phương phỏp phõn tớch cõu theo cấu trỳc đề - thuyết ra đời muộn hơn, do vậy, những vấn đề lớ luận về phương ph[r]
 • 9
ÔN TẬP CS TE BAO HOC CUA DI TRUYEN

ÔN TẬP CS TE BAO HOC CUA DI TRUYEN

3. Tớnh đặc trưng của NST - Mỗi loài sinh vật đều cú bộ NST đặc trưng về số lượng, hỡnh dạng, kớch thước và cấu trỳc. Đõy la` đặc trưng để phõn biệt cỏc loài với nhau, khụng phản ỏnh trỡnh độ tiến hoỏ cao hay thấp, ở những loài giao phối, tế bào sinh dưỡng (tế bào xụma) mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài (2n), NST tồn tại thành từng cặp. Mỗi cặp gồm 2 NST giống nhau về hỡnh dạng, kớch thước và cấu trỳc đặc trưng, được gọi là cặp NST tương đồng, trong đú, một cú nguồn gốc từ bố, một cú nguồn gốc từ mẹ. Tế bào sinh dục (giao tử), số NST chỉ bằng một nửa số NST trong tế bào sinh dưỡng va` được gọi là bộ NST đơn bội (n).
 • 37
100 CÂU ÔN THI TỰ LUẬN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC 2 50 THI

100 CÂU ÔN THI TỰ LUẬN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC 2 50 THI

PHÕN TỚCH NGUYỜN NHÕN RA ĐỜI, BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ _ _NƯỚC, VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CHỦ YẾU._ _CÕU 11: PHÕN TỚCH CỎC ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOỎ VÀ NHỮNG ƯU THẾ [r]
 • 163
GIÁO ÁN HÓA 10

GIÁO ÁN HÓA 10

Giaỷi heọ phửụng trỡnh 4 aồn soỏ, thu ủửụùc P 1 = 26 (M laứ Fe); P 2 = 16 ( X laứ S). A laứ FeS 2 Giaỷi heọ phửụng trỡnh tỡm ra P 1 , P 2 Keỏt luaọn A laứ FeS 2 Bài 2. A và B là hai nguyờn tố trong cựng một nhúm và ở hai chu kỳ liờn tiếp của bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhõn của hai nguyờn tử A và B bằng 32. Hai nguyờn tố đú là: A. O và S. B. N và Si. C. Mg và Ca. D. C và Si. Bài 3. Cho 2,3 gam kim loại kiềm R hoà tan vào nước được 100 ml dung dịch X và 1,12 lớt khớ hiđro (đktc). a. Xỏc định kim loại kiềm R. b. Tớnh thể tớch dung dịch HCl 0,5 M cần dựng để trung hoà hết một nửa dung dịch X. Hửụựng daón: a. 2 R + 2H 2 O = 2ROH + H 2 Soỏ mol H 2 laứ: 1,12:22,4 = 0,05 mol Suy ra soỏ mol cuỷa R laứ; 2.0,05 = 0,1 mol Nguyeõn tửỷ khoỏi cuỷa R laứ: 2,3:0,1 = 23. R laứ Na. b. NaOH + HCl = NaCl + H 2 O Soỏ mol cuỷa HCl = soỏ mol cuỷa NaOH = 0,05 mol Theồ tớch dung dũch HCl laứ; 0,05:0,5 = 0,1 lớt = 100 ml. CUÛNG COÁ BAỉI: Khaộc saõu caực kieỏn thửực treõn cho hoùc sinh moọt laàn nửừa veà caỏu taùo nguyeõn tửỷ, caực loaùi haùt cụ baỷn. IV. ĐÁNH GIÁ - RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................................
 • 19
Tìm hiểu du lịch tâm linh và du lịch biển tại xã quỳnh phương, quỳnh lưu, nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu du lịch tâm linh và du lịch biển tại xã quỳnh phương, quỳnh lưu, nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

xong 16 mõm trầu cau được đem về chia cho bà con trong giỏp và tất nhiờn cỏc giỏp khụng quờn biếu cỏc khỏch cũng như ban hành lễ. Để chuẩn bị cho lễ tế trõu ngày mồng 6: Ngày mồng 5 cỏc giỏp phải chuẩn bị cho trõu ăn no, tắm rửa sạch sẽ và dắt ra Đền thi trõu (Nghiền trõu). Ban tổ chức đỏnh giỏ xem giỏp nào trõu khỏe, bộo, khỏe, sạch sẽ và ban bố điểm để lĩnh thưởng. Hỡnh thức này khớch lệ bà con trong làng chăn nuụi trõu bũ hiệu quả. Nhưng đõy cũng là ý thức của người dõn đối với hội làng. Những con trõu đó được nghiền sẽ đem về mổ thịt, lấy cỗ lũng để riờng, cạo lụng để nguyờn cả con, cho lờn sập đưa lờn Đền để làm lễ. Núi là tế trõu nhưng thực ra là tế tam sinh thỡ đỳng hơn. Vỡ cũn cú cả một con lợn, một con gà cũng được đặt trờn sập tế. Tế xong thỡ năm con trõu được đặt trờn cửa nhà Nghi Mụn lăn dưới sõn trõu của giỏp nào thỡ giỏp ấy nhận về để chia, biếu tuỳ nghi. Tế bỏnh: ngày 7 thỏng giờng vừa là tế Thỏnh vừa là lễ hạ nờu tết Nguyờn Đỏn. Xưa cú lệ mỗi đinh phải làm hai bỏnh dày cao chừng 30cm đường kớnh 30cm. Ngay từ sỏng sớm cỏc giỏp phải đội lễ ra Đền, bỏnh được trang trớ và đỏnh dấu tờn rồi xếp bỏnh chồng theo dóy từ sõn Đền lờn 11 bậc thềm toà Nghi Mụn. Cú năm phải chồng bỏnh lờn tận bến Đền. Trước khi tế, ban giỏm khảo chấm điểm xem giỏp nào bỏnh trắng, mịn, đẹp và khối lượng nhiều nhất. Sau đú cỏc đội tế nam quan, nữ quan đứng hai bờn thực hiện nghi thức. Nhõn dõn đứng tập trung hai bờn chứng kiến việc tế bỏnh, trong đú cú phần lễ vật của chớnh bản thõn mỡnh. Tế xong một nửa số bỏnh được đem về nhà, cũn nửa phần bỏnh kia để lại đền để ban khỏnh tiết biếu, phỏt lộc đầu năm.
 • 99
THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BẢO VŨ

THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BẢO VŨ

• Nhược điểm: Cỏc mối quan hệ của cỏc yếu tố phải được giả định là cú quan hệ theo mụ hỡnh tớch số trong khi thực tế cỏc nhõn tố cú thể cú mối quan hệ theo nhiều dạng khỏc nhau. Hơn nữa, khi xỏc định nhõn tố nào đú ta phải giả định nhõn tố khỏc khụng thay đổi nhưng tỏng thực tế điều này hoàn toàn khụng xảy ra. Việc sắp xếp trỡnh tự cỏc nhõn tố từ số lượng đến chất lượng trong nhiều trường hợp rất dễ dẫn đến sai lầm, gõy thiếu chớnh xỏc.
 • 21
PHEP CHIA PHAN THUC DAI SO

PHEP CHIA PHAN THUC DAI SO

PHÕN THỨC NGHỊCH ĐẢO Hai phõn thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tớch của chỳng bằng 1 TỔNG QUỎT là phõn thức _nghịch đảo_ của phõn thức B A A B là phõn thức _nghịch đảo_ của phõn [r]
 • 28
GHÉP ẢNH DỰA TRÊN KỸ THUẬT NẮN CHỈNH HÌNH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI MỨC XÁM

GHÉP ẢNH DỰA TRÊN KỸ THUẬT NẮN CHỈNH HÌNH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI MỨC XÁM

Phân tích ảnh liên quan đến việc xác định các độ đo định lợng của một ảnh để đa ra một mô tả đầy đủ về ảnh. Các kỹ thuật đợc sử dụng ở đây nhằm mục đích xác định biên của ảnh. Có nhiều kỹ thuật khác nhau như lọc vi phân hay dò theo quy hoạch động. Người ta cũng dùng các kỹ thuật để phân vùng ảnh. Từ ảnh thu được, người ta tiến hành kỹ thuật tách (split) hay hợp (fusion) dựa theo các tiêu chuẩn đánh giá như: màu sắc, cường độ, v...v. Các phương pháp được biết đến như Quad-Tree, mảnh hoá biên, nhị phân hoá đường biên. Cuối cùng, phải kể đến cỏc kỹ thuật phân lớp dựa theo cấu trúc.
 • 40
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Từ bảng thể hiện cỏc tỷ số về khả năng thanh toỏn của cụng ty năm 2007, ta thấy: - Khả năng thanh toán tổng quát của DN cả đầu năm và cuối năm đều lớn hơn 1 chứng tỏ khả năng thanh toán các khoản nợ của DN đủ khả năng thanh toán. Cụ thể đầu năm, cứ đi vay 1 đồng có 1.77 đồng đảm bảo. Tuy nhiên tỷ số thanh toán này cuối năm 2007 lại giảm xuống còn 1.75 lần tức là cứ đi vay 1 đồng thì chỉ có 1.75 đồng đảm bảo, tức là khả năng thanh toán tổng quát giảm 0.02 lần. Hệ số này giảm là do nợ phải trả tăng 49.92% mà chủ yếu là vay dài hạn để đầu t vào dự án xây dựng khu nhà ở Đông Hải và đầu t vào TSCĐ cũng nh lĩnh vực kinh doanh ngành nghề mới, trong khi đó tổng tài sản chỉ tăng 48.62%. Nh vậy cuối năm so với đầu năm thì năng lực thanh toán tổng quát của DN là giảm song công ty vẫn có tài sản làm đảm bảo cho đồng vốn đi vay. Điều này đòi hỏi trong năm tới công ty phải chú trong đến vấn đề khả năng thanh toán trong đầu t .
 • 31
KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ 9

KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ 9

1. Về kiến thức: - HS cần hiểu được Đụng Nam Bộ là vựng cú cơ cấu phỏt triển kinh tế nhất cả nước . Cụng nghiệp dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong GDP. Sản xuất nụng nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trũ quan trọng. Bờn cạnh những thuận lợi cỏc ngành này cũng cú những khú khăn, hạn chế nhất định.
 • 22
DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố phương phỏp giải phương trỡnh tớch, phương phỏp phõn tớch đa thức thành nhõn tử.. 2.Kĩ năng: Đưa một phương trỡnh về dạng phương trỡnh tớch; giải phương tr[r]
 • 4
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

22 KẾT LUẬN Trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO, cỏc doanh nghiệp cú nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh nhưng cũng cú khụng ớt thỏch thức mà doanh nghiệp phải đối mặt. Do đú, cỏc doanh nghiệp muốn tồn tại, phỏt triển và nắm bắt được những cơ hội trong kinh doanh đũi hỏi phải cú tiềm lực mạnh mẽ về tài chớnh, phải sản xuất kinh doanh cú hiệu quả. Điều đú đũi hỏi doanh nghiệp phải thấy được vai trũ của cụng tỏc phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp và khụng ngừng hoàn thiện cụng tỏc này, bởi thụng tin tài chớnh khụng những cung cấp cho nhà lónh đạo doanh nghiệp cỏi nhỡn tổng quỏt về sức khoẻ tài chớnh của doanh nghiệp mà cũn giỳp lónh đạo doanh nghiệp đưa cỏc quyết định đầu tư, tài trợ và phõn phối lợi nhuận kịp thời và đỳng đắn.
 • 25
THI THỬ TỐT NGHIỆP NGỮ VĂN 12 - ĐỒNG THÁP POT

THI THỬ TỐT NGHIỆP NGỮ VĂN 12 - ĐỒNG THÁP POT

_YỜU CẦU VỀ NỘI DUNG_ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỎC GIẢ, ĐOẠN TRỚCH ĐẤT NƯỚC VÀ ĐOẠN THƠ ĐƯỢC PHÕN TỚCH 0,75 Phõn tớch  Về nội dung: TRANG 5 Đất Nước ở ngay trong bản thõn mỗi chỳng ta, là mộ[r]
 • 5
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH PART 2 PPTX

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH PART 2 PPTX

- Phải cú độ tinh khiết cao (tinh khiết phõn tớch – tkpt). - Thành phần húa học của chất tồn tại trong thực tế phải ứng đỳng với cụng thức đó dựng để tớnh toỏn lượng phải cõn. - Cỏc chất gốc phải bền vững, khụng hỳt ẩm, khụng tỏc dụng với khụng khớ, khụng chảy khi cõn, khi pha thành dung dịch nồng độ của nú phải khụng đổi theo thời gian. - Phõn tử lượng của chất gốc càng lớn càng tốt vỡ như thế sẽ làm giảm được sai số
 • 14
GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

- Kỹ năng : Nắm định nghĩa tớch phõn, vọ̃n dụng thành thạo cỏc tớnh chất . Hiờ̉u ý nghĩa hỡnh học của tớch phõn - Thái độ : Tớch cực xõy dựng bài, chủ động chiờ́m lĩnh kiờ́n thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sỏng tạo trong quỏ trỡnh tiờ́p cọ̃n tri thức mới, thấy được nhu cầu cần học tớch phõn
 • 24
LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG HỌC KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN DU  HÀ TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG HỌC KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN DU HÀ TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

PHƯƠNG PHỎP TỔNG HỢP VÀ PHÕN TỚCH TÀI LIỆU CÚ LIỜN QUAN Phương phỏp này chúng tụi đó sử dụng trong quỏ trỡnh nghiờn cứu nhằm mục đớch thu thọ̃p thụng tin qua đọc, phõn tớch và tổng hợp[r]
 • 59
Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 10  nguyễn thị hà

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 10 nguyễn thị hà

1.Phõn tớch khỏi quỏt tỡnh hỡnh tài chớnh qua BCĐKTcủa DN  Bảng cõn đối kế toỏn :  Là một bỏo cỏo tài chớnh tổng hợp phản ỏnh một cỏch tổng quỏt toàn bộ tài sản hiện cú của DN theo 2 cỏch đỏnh giỏ là tài sản và nguồn hỡnh thành tài sản tại thời điểm lập bỏo cỏo
 • 39
Cơ sở lý luận về thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn tài chớnh

Cơ sở lý luận về thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn tài chớnh

- Các phương pháp khác nhau được sử dụng để thực hiện các thủ tục trên. Các phương pháp đó bao gồm các so sánh đơn giản cho tới các phân tích phức tạp sử dụng kĩ thuật thống kê tiến bộ. Các thủ tục phân tích có thể được áp dụng đối với các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính của đơn vị thành viên (chi nhánh, bộ phận,…) và các khoản mục riêng lẻ của thông tin tài chính. Sự lựa chọn của kiểm toán viên về thủ tục phân tích, phương pháp và mức độ áp dụng tùy thuộc vào phán xét nghề nghiệp.
 • 22
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Về nhóm các chỉ tiêu phản ánh sự biến động về cơ cấu tài sản của công ty : Tỷ trọng của tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm trong tổng tài sản của công ty là khá lớn, phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng bên cạnh đó tỷ trọng của tiền chiếm trong tổng số tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn là quá nhỏ, điều này gây khó khăn lớn cho quá trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thậm chí không đảm bảo cho quá trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục. Điều này dẫn đến việc sử dụng kém hiệu quả vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, công ty cần có ngay biện pháp bổ xung thêm lượng tiền mặt ở mức vừa phải đủ để đảm bảo cho quá trỡnh sản xuất kinh doanh được ổn định, liên tục. - Qua bảng cân đối kế toán ta cũng thấy, công ty chưa chú trọng đầu tư vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty nên có phương hướng đầu tư vào lĩnh vực này trong năm tới. Bởi đây là khoản có khả năng tạo ra nguồn lợi tức trước mắt cho công ty. Chỉ tiêu này càng cao thỡ khả năng tạo ra nguồn lợi tức trước mắt càng lớn.
 • 21
Chuyên đề ôn thi hoc sinh giỏi toán 9

Chuyên đề ôn thi hoc sinh giỏi toán 9

hoặc đưa về hằng đẳng thức + Luụn chỳ ý tới dấu hiệu chia hết để thuận tiện cho việc phõn tớch + triệt để sử dụng cỏc phộp biến đổi căn thức như: Nhõn chia hai căn thức bậc hai, đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn, khử mẫu của căn thức, trục căn thức ở mẫu…
 • 14
CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN CĂN THỨC BẬC HAI

CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN CĂN THỨC BẬC HAI

Bước 2 : Phõn tớch cỏc mẫu thành nhõn tử (ỏp dụng thành thạo cỏc phộp biến đổi căn thức) + Áp dụng quy tắc đổi dấu một cỏch hợp lý để làm xuất hiện nhõn tử chung. + Thường xuyờn để ý xem mẫu này cú là bội hoặc ước của mẫu khỏc
 • 15
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Kỳ thu tiền trung bỡnh = 360 ngày Vũng quay cỏc khoản phải thu Tuy nhiờn, kỳ thu tiền trung bỡnh cao hay thấp trong nhiều trường hợp chưa thể kết luận chắc chắn mà cũn phải xem xột lại cỏc mục tiờu và chớnh sỏch của doanh nghiệp như: mục tiờu mở rộng thị trường, chớnh sỏch tớn dụng của doanh nghiệp. Mặt khỏc, chỉ tiờu này cú thể được đỏnh giỏ là khả quan nhưng doanh nghiệp cũng cần phải phõn tớch kỹ hơn vỡ tầm quan trọng của nú và kỹ thuật tớnh toỏn đó che dấu đi cỏc khuyết tật trong việc quản trị cỏc khoản phải thu.
 • 29
GIÁN ÁN GIÁO ÁN VĂN 9 TUẦN 22

GIÁN ÁN GIÁO ÁN VĂN 9 TUẦN 22

- Tự nhận thức được tầm quan trọng, tỏc động, ảnh hưởng của một tỏc phẩm văn học đối với bản thõn. III. Cỏc phương phỏp/kĩ thuật dạy học tớch cực cú thể sử dụng. - Kĩ thuật động nóo: suy nghĩ, phõn tớch đỏnh giỏ về nội dung và nghệ thuật của văn bản, phõn tớch tầm quan trọng, sức mạnh kỡ diệu của văn nghệ đối với đời sống của con người.
 • 48
Tài liệu Giáo án Văn 9 Tuần 22

Tài liệu Giáo án Văn 9 Tuần 22

3.VD3: Vấn đề xó hội:- Sự quan tõm, giỳp đỡ đối với cỏc gia đỡnh chớnh sỏch (thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt nam anh hựng); những gia đỡnh cú hoàn cảnh đặc biệt khú khăn (bị thiờn tai, tai nạn, bệnh hiểm nghốo...) - Những tấm gương sỏng về lũng nhõn ỏi, đức hy sinh của người lớn và trẻ em. - Những vấn đề cú liờn quan đến tham nhũng, tệ nạn xó hội...
 • 48
Bài giảng Giao an van 9 tuan 21

Bài giảng Giao an van 9 tuan 21

III. Cỏc phương phỏp/kĩ thuật dạy học tớch cực cú thể sử dụng. - Phõn tớch cỏc tỡnh huống mẫu để nhận ra thành phần tỡnh thỏi và cảm thỏn trong cõu, tỏc dụng của việc sử dụng cỏc thành hàn này trong tạo lập văn bản và giao tiếp. - Thực hành cú hướng dẫn: nhận ra và tỡm khởi ngữ được sử dụng trong cõu.
 • 35
BÀI SOẠN GIAO AN VAN 9 TUAN 21

BÀI SOẠN GIAO AN VAN 9 TUAN 21

- Kĩ thuật động nóo: suy nghĩ, phõn tớch đỏnh giỏ về nội dung và nghệ thuật của văn bản, phõn tớch tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sỏch. - Kĩ thuật đặt cõu hỏi: gợi mở, dẫn dắt hs tỡm hiểu khỏm phỏ kiến thức. - Thảo luận nhúm, trỡnh bày về phương phỏp đọc sỏch.
 • 35
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.2. Cỏc nhõn tố văn hoỏ - xó hội Văn hoỏ là toàn bộ những yếu tố về trỡnh độ văn hoỏ, lối sống, quan niệm về đạo đức, hành vi đối xử.
 • 33
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN PPSX

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN PPSX

PHÕN TỚCH KHỎI QUỎT SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN •PHƯƠNG PHỎP PHÕN TỚCH: Sử dụng PP so sỏnh với kỹ thuật so sỏnh ngang và so sỏnh dọc.. PHÕN TỚCH CỎC MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI SẢN VÀ[r]
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ