0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Bộ phận quản trị

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ MARKETING TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ MARKETING TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ

Các quyết định này dựa trên cơ sở thống nhất và cân đối giữa các bộ phận trong ngân hàng: bộ phận marketing, bộ phận nghiệp vụ, bộ phận quản trị tài chính ngân hàng, bộ phận quản trị nhâ[r]
 • 73
THUYẾT TRÌNH THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC

THUYẾT TRÌNH THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC

• Quyền hạn được biểu hiện bởi kích thước hai chiều; diện tích nằm ngang biểu hiện các chức năng. • Quyền lực là mức độ độc lập trong hoạt động dùng cho nhà quản trị để tạo lập trong hoạt động dùng cho nhà quản trị để tạo ra khả năng sử dụng những quyết định của họ thơng qua việc trao cho họ quyền ra quyết định hay đưa ra các chỉ thị.
 • 50
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC PART 6 DOCX

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC PART 6 DOCX

Biên soạn: Thân Tôn Trọng Tín 59 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM - Tuy nhiên, tổ chức theo kiểu trực tuyến cũng còn nhiều nhược điểm. Trước hết là đòi hỏi người lãnh đạo phải giỏi toàn diện, vì anh ta là người lãnh đạo đồng thời cũng là người trực tiếp thực hiện tất cả những công việc thuộc các chức năng quản trị, từ đó không thể nâng cao hiệu quả quản trị. Thứ hai , thường dẫn đến sự chuyên quyền độc đoán trong các công việc, thiếu phát huy trí tuệ của tập thể. Thứ ba , nó chỉ có thể thích hợp với những doanh nghiệp có qui mô nhỏ, với khối lượng công tác quản trị ít, thường thấy ở các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hộ gia đình.
 • 10
KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ Ở VIỆT NAM.

KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ Ở VIỆT NAM.

KTTN là một bộ phận của KTQT, dựa trên cơ sở phân cấp, phân quyền cho các nhà quản trị, các bộ phận, đơn vị trong DN, sử dụng tổng hợp các phương pháp kế toán chi phí và phương pháp đánh[r]
 • 260
KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ Ở VIỆT NAM.

KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ Ở VIỆT NAM.

KTTN là một bộ phận của KTQT, dựa trên cơ sở phân cấp, phân quyền cho các nhà quản trị, các bộ phận, đơn vị trong DN, sử dụng tổng hợp các phương pháp kế toán chi phí và phương pháp đánh[r]
 • 259
KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ Ở VIỆT NAM.

KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ Ở VIỆT NAM.

KTTN là một bộ phận của KTQT, dựa trên cơ sở phân cấp, phân quyền cho các nhà quản trị, các bộ phận, đơn vị trong DN, sử dụng tổng hợp các phương pháp kế toán chi phí và phương pháp đánh[r]
 • 258
CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY XAY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 NGUYÊN NHÂN VÀ HƯỚNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY XAY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 NGUYÊN NHÂN VÀ HƯỚNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC LÀ MỘT BỘ PHẬN KHÔNG THỂ THIẾU CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH, NÓ NHẰM CỦNG CỐ VÀ DUY TRÌ ĐẦY ĐỦ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN THIẾT CHO TỔ CHỨC, GIÚP CHO[r]
 • 31
CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY XAY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 NGUYÊN NHÂN VÀ HƯỚNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY XAY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 NGUYÊN NHÂN VÀ HƯỚNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC LÀ MỘT BỘ PHẬN KHÔNG THỂ THIẾU CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH, NÓ NHẰM CỦNG CỐ VÀ DUY TRÌ ĐẦY ĐỦ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN THIẾT CHO TỔ CHỨC, GIÚP CHO[r]
 • 31
TIỂU LUẬN CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP LƯU TRÚ

TIỂU LUẬN CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP LƯU TRÚ

o Khi khách s ạn phát tr i ển về quy mô từ 500 ph òng tr ở l ên, t ổ chức của khách sạn ph ải có thay đổi. Tổng Giám Đốc của một khách sạn cỡ trung có năm trưởng bộ ph ận (có nghĩa l à ph ạm vi kiểm soát của Tổng Giám Đốc (GM) l à 5. o Khách s ạn được chia theo chức năng th ành 5 b ộ phận ri êng bi ệt: ph òng, các nhà hàng & qu ầy uống, kế toán, tiếp thị thương mại v à nhân s ự. Các trưởng bộ phận
 • 13
Đối tượng của kế toán quản trị

Đối tượng của kế toán quản trị

Kế toán quản trị không những được áp dụng cho các doanh nghiệp mà còn được áp dụng cả cho những tổ chức nhà nước, các đoàn thể... Dưới đây chỉ đề cập đến đối tượng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp - các tổ chức vì mục tiêu lợi nhuận. Kế toán quản trị còn là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp, tất nhiên đối tượng của kế toán quản trị cũng là đối tượng của kế toán nói chung.
 • 10
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Bộ phận quản trị máy móc thiết bị đã góp phần tích cực vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bởi vì với trang thiết bị mà bộ phận này luôn bổ xung thêm vào danh sách các tra[r]
 • 31
tìm hiểu mô hình cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thừa thiên huế

tìm hiểu mô hình cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thừa thiên huế

Như chúng ta đã biết, công tác quản trị có 4 chức năng chính là hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra. Vậy nên khi chiến lược đã được xác lập thì phải tạo ra khuôn khổ ổn định về mặt cơ cấu và nhân sự để thực hiện chiến lược đã đặt ra. Và đây chính là phần việc của công tác tổ chức – chức năng thứ 2 của quản trị. Đã là tổ chức thì bao giờ cũng phải có mục tiêu chung và phải có mô hình cơ cấu tổ chức – đó là sự sắp xếp các bộ phận, các đơn vị nhỏ trong tổ chức thành một thể thống nhất, lập các mối quan hệ về nghiệp vụ và quyền hành giữa các cá nhân và đơn vị nhằm thiết lập một môi trường thuận lợi cho hoạt động và đạt được mục tiêu chung.
 • 23
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Bởi lẽ, quản trị nhân sự là bộ phận không thể thiếu đợc của quản trị sản xuất kinh doanh, nó nhằm củng cố và duy trì đầy đủ số và chất lợng ngời lao động cần thiết cho doanh nghiệp để th[r]
 • 26
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NHÀ MÁY XE LỬA GIA LÂM

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NHÀ MÁY XE LỬA GIA LÂM

Bởi lẽ, quản trị nhân sự là bộ phận không thể thiếu đợc của quản trị sản xuất kinh doanh, nó nhằm củng cố và duy trì đầy đủ số và chất lợng ngời lao động cần thiết cho doanh nghiệp để th[r]
 • 27
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA NHÀ MÁY XE LỬA GIA LÂM

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA NHÀ MÁY XE LỬA GIA LÂM

Bởi lẽ, quản trị nhân sự là bộ phận không thể thiếu đợc của quản trị sản xuất kinh doanh, nó nhằm củng cố và duy trì đầy đủ số và chất lợng ngời lao động cần thiết cho doanh nghiệp để th[r]
 • 27
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN AN.

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN AN.

KHẢ NĂNG THANH TOÁN TỔNG QUÁT._ 1 TRANG 2 _Thực hành: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Thiên An._ LỜI MỞ ĐẦU Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị d[r]
 • 30
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ GIA

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ GIA

Mặt khác kế toán tiêu thụ còn phải phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận kế toán khác ,bộ phận thủ kho , bộ phận bán và giao hàng để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ hàng hoá và nâng cao hiệu quả , chất lợng kinh doanh . Tóm lại ,trong pham vi kế toán tiêu thụ đựoc xem là công cụ chính xác nhất để đánh giá thực trạng tài chính , kết quả kinh doanh của toàn công ty , đảm bảo thống nhất các phơng pháp tính các chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán và các bộ phận khác có liên quan .Nội dung công tác kế toán ,số liệu kế toán đợc phản ánh một cách trung thực , hợp lệ , rõ ràng, dể hiểu , hạn chế đựoc sự trùng lặp. Việc tổ chức sổ kế toán khá hợp lý , khoa học, chi tiết cụ thể đảm bảo về nguyên tắc chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với đặc điểm kinh doanh, thuận tiện cho công ty quản lý .
 • 28
Báo cáo thực tập tại Công ty CP Cơ khí- vật liệu và xây lắp Nam Định

Báo cáo thực tập tại Công ty CP Cơ khí- vật liệu và xây lắp Nam Định

Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong toàn Công ty: * Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty: Công ty cổ phần cơ khí - vật l[r]
 • 39
259055

259055

Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong toàn Công ty: * Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty: Công ty cổ phần cơ khí - vật l[r]
 • 39
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Bộ phận quản trị máy móc thiết bị đã góp phần tích cực vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bởi vì với trang thiết bị mà bộ phận này luôn bổ xung thêm vào danh sách các tra[r]
 • 31
NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHO CÔNG TY HIỆN ĐANG LÀM VIỆC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHO CÔNG TY HIỆN ĐANG LÀM VIỆC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP

Vì vậy biện pháp đầu tiên để khắc phục vấn đề này bộ phận kế toán kết hợp với bộ phận hành chính – quản trị nhân sự xem xét lại mức lương, đề xuất các mức tiền thưởng cho toàn thể cán bộ[r]
 • 9
BÁ O CÁ O THỰC HÁNH%0AMÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM%0AĐỀ TÀI QUẢN LÝ GARA Ô TÔ

BÁ O CÁ O THỰC HÁNH%0AMÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM%0AĐỀ TÀI QUẢN LÝ GARA Ô TÔ

Tra cứu thông tin khách hàng Trưởng phòng Bộ phận quản trị Tự động TRANG 8 hoàn toàn 5 Quản trị muốn Tra cứu thông tin xe Tra cứu thông tin xe Trưởng phòng Bộ phận quản trị Tự động hoàn [r]
 • 59
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG IV CHỨC NĂNG TỔ CHỨC

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG IV CHỨC NĂNG TỔ CHỨC

có quyền ra mệnh lệnh cho cấp dưới trong khuôn khổ quyền hạn cho phép và các thông tin chỉ huy từ bộ phận lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp thông qua các bộ phận chức năng, sau đó mới đến người trực tiếp sản xuất kinh doanh. Đối với bộ phận lãnh đạo bây giờ ít phải làm những công việc quản trị cụ thể mà phần lớn thời gian tập trung vào việc hoạch định các chiến lược phát triển, vạch ra các đường lối, chủ trương, chính sách của doanh nghiệp, xử lý các tình huống khó khăn phức tạp nhất, lo các công việc đối nội và đối ngoại, … Sau đây là sơ đồ minh họa cho cơ cấu tổ chức này:
 • 19
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHÀO HÀNG XÚC TIẾN BÁN Ở CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHÀO HÀNG XÚC TIẾN BÁN Ở CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ

Về cơ bản có hể hiểu quản trị Marketing là quản trị các hoạt động _ _Marketing._ _- Chào hàng xúc tiến bán là một bộ phận của xúc tiến thương mại của _ _Công ty tức là một bộ phận của Ma[r]
 • 28
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI BỘ PHẬN PHÒNG

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI BỘ PHẬN PHÒNG

Nhiệm vụ cơ bản: Đảm bảo và duy trì vệ sinh trong khách sạn: buồng, khu nhà hàng, khu hội họp, khu vực công cộng; Đảm bảo về vệ sinh đồ giặt là: đồ vải của khách sạn, đồ của khách gửi; L[r]
 • 47
THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN HÀ NỘI SHERATON

THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN HÀ NỘI SHERATON

2.1.3.3 Các bộ phận dịch vụ khác Hiểu đợc tầm quan trọng của các dịch vụ bổ sung cũng nh đa dạng hoá các loại hình dịch vụ kinh doanh cùng với việc đầu t vào kinh doanh hai mảng dịch vụ chính là lu trú và ăn uống thì khách sạn rất chú trọng trong việc kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí, làm đẹp, đồ lu niệm. Đến với Sheraton quý khách có thể tham gia câu lạc bộ sức khoẻ (là một trong những câu lạc bộ lớn nhất Hà Nội). Quý khách có thể mua thẻ hội viên tại quầy lễ tân( Gồm hai loại 60$USD/Năm với thẻ bạc hoặc 100USD/Năm với thẻ vàng). Các hội viên có thể sử dụng phòng tắm hơi, phòng tập aerobic, bể bơi ngoài trời, sân Tennis, phòng massage và phòng tập chuyên nghiệp.
 • 48
PHÂN BỔ CHI PHÍ CHO CÁC BỘ PHẬN PHỤ TRỢ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

PHÂN BỔ CHI PHÍ CHO CÁC BỘ PHẬN PHỤ TRỢ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Đối với các doanh nghiệp ở nước ta, mặc dù, tổ chức sản xuất và quản lý ở nước ta có sự cách biệt lớn so với các nước phát triển, khả năng vận dụng phương pháp này ở các công ty có áp dụng qui trình công nghệ hiện đại và tổ chức sản xuất tiên tiến là hoàn toàn có thể. Thật vậy, phân tích nội dung quản trị chi phí theo mục tiêu cho thấy, phương pháp này có vài điểm giống phương pháp quản trị chi phí theo định mức và kế hoạch - một phương pháp đã được vận dụng từ rất lâu ở các doanh nghiệp nước ta. Sự khác biệt lớn ở đây liên quan đến kiểm soát chi phí và sự phối hợp của tất cả các giai đoạn của quy trình sản xuất để cắt giảm chi phí. Có thể nói rằng, không có nhiều ràng buộc đặc biệt về vận dụng phương pháp này ở các doanh nghiệp Việt Nam. Có chăng chỉ là ý thức và khả năng tổ chức của nhà quản trị doanh nghiệp. Vận dụng phương pháp này đòi hỏi nhà quản trị phải phân chia qui trình sản xuất phù hợp với kết cấu sản phẩm đã được xác lập ở giai đoạn thiết kế sản phẩm, hoạch định kế hoạch chi phí ở các bộ phận theo mức độ quan trọng của các bộ phận cấu thành sản phẩm được chế tạo ở bộ phận đó, và tổ chức kiểm soát chi phí ở tất cả các khâu. Để làm được điều này, một mặt, qui trình sản xuất phải được phân định thành nhiều giai đoạn, tổ chức sản xuất phải được phân chia theo nhiều cấp sản xuất phù hợp với các giai đoạn quy trình sản xuất, mặt khác đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kỹ thuật, bộ phận quản lý sản xuất và bộ phận kế toán quản trị của doanh nghiệp để phân tích, phát hiện và cải tiến không ngừng qui trình chế tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tài chính.
 • 34
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Ở BỘ PHẬN TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Ở BỘ PHẬN TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG

Nhi7u ngân hàng sϑ=?i mΝt v>i tình trΑng chi phí ti4p t−c gia tΒng khi m r∗ng hΑ t6ng cơng ngh3 thơng tin và phát triΛn mΑng l&>i.. Nh,n xét quá trình hình thành, phát triΛn; Vi3c tuân t[r]
 • 54
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ

LỜI MỞ ĐẦUQuản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hìn
 • 85
XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG VÚ SỮA LÒ RÈN VĨNH KIM

XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG VÚ SỮA LÒ RÈN VĨNH KIM

Quản trị chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những hoạt động quản trị logistics đã nêu cũng như những hoạt động sản xuất và thúc đẩy sự phối hợp về qui trình và hoạt động của các bộ phận marke[r]
 • 44
TIỂU LUẬN CƠ CẤU TỐ CHỨC TRONG KHÁCH SẠN HỒ GƯƠM

TIỂU LUẬN CƠ CẤU TỐ CHỨC TRONG KHÁCH SẠN HỒ GƯƠM

Các nhân viên đều có trình độ đại học về chuyên ngành kinh tế, kế toán. Ngoài điều kiện chuyên môn, điều kiện về tuổi, giới ở bộ phận này không quy định chặt chẽ như ở các bộ phận phục vụ trực tiếp. Nhân viên làm theo giờ hành chính: sáng từ 7h45 đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h. Tiền lương tính bằng lương cơ bản nhân viên với hệ số lương với bạc lương tương ứng với mỗi người( 5 bậc lương). Nói chung, tổ hoạt động có hiệu quả, là mắc xích quan trọng không thể thiếu trong bộ máy hoạt động của khách sạn.
 • 9
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG

Các dữ liệu chính xác chỉ có được khi bắt nguồn từ nền tảng công nghệ đúng đắn. Các quy tắc cơ bản của việc quản lý khách hàng hiệu quả nên được thực nghiệm ở tất cả các tổ chức, dù nhỏ hay lớn. Nhân tố khác nhau nhất giữa 2 thái cực này chỉ là nhu cầu về công nghệ hỗ trợ cho các nỗ lực Quản trị quan hệ khách hàng. Theo đó, với các ngân hàng lớn như Techcombank, nhu cầu về Quản trị quan hệ khách hàng sẽ là lớn nhất và đa dạng nhất. Tuy nhiên, công nghệ đồ sộ nhưng ứng dụng không hiệu quả sẽ dẫn đến hệ quả đau thương cho ngân hàng. Có rất nhiều công ty lớn hiện nay đã phải đầu tư hàng triệu đô la để dọn dẹp và tổ chức lại các khối dữ liệu khổng lồ nhằm xây dựng một nền tảng dữ liệu và giải pháp hợp lý hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
 • 21
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH HẢI DƯƠNG

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH HẢI DƯƠNG

- Về tổ chức hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quản trị: chưa có bộ phận lập báo cáo quản trị riêng, vai trò của kế toán quản trị tại Công ty rất thấp. - Về tổ chức kiểm tra k[r]
 • 13
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CPH TRONG DOANH NGHIỆPNN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CPH TRONG DOANH NGHIỆPNN

Bởi lẽ, quản trị nhân sự là bộ phận không thể thiếu đợc của quản trị sản xuất kinh doanh, nó nhằm củng cố và duy trì đầy đủ số và chất lợng ngời lao động cần thiết cho doanh nghiệp để th[r]
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: quản lý khai thác sản xuất kinh doanh vật liêu xây dựng theo phân cấp của ubnd tỉnhphần 3 một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cp sản xuất vật liệu xây dựng tự lựcxây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển vật liẹu xây dựng quản lý việc khai thác và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền thu thập phân tích các tài liệu liên quan các tài liệu về công tác quản lý an toàn lao động của ít nhất 3 công trường xây dựng hiện nayđề tài kinh doanh vật liệu xây dựngnghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của việt namđặc điểm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựngbáo cáo thực tập tại công ty tnhh sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tân hòaví dụ minh họa cho công tác thẩm định cho vay ngắn hạn đối với dn của nhct đà nẵng cụ thể thẩm định hồ sơ xin vay ngắn hạn để kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty tnhh tmdv xnk ánh minhchương 1  đặc điểm sản phẩm tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà tĩnhthị trường kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng 2012kinh doanh vật liệu xây dựng 2011cách kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng cần những gìNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM