0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY

 CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MẶT TRỜI VIỆT

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MẶT TRỜI VIỆT

Phần I : Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Mặt Trời Việt……………………………………�� � �………………………...3I> I/ Đặc điểm chung của Công ty Mặt Trời Việt………………………
 • 85
Đánh giá chung và phương hướng cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần dịch vụ thương mại GTK

Đánh giá chung và phương hướng cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần dịch vụ thương mại GTK

Bài tập lớn của em gồm 3 phần:Phần1. Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần dịch vụ thương mại GTKPhần 2. Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần dịch vụ thương mại GTKPhần 3. Đánh giá chung và phương hướng cải thiện tình hình tài chính tại công ty CổPhần dịch vụ thương mại GTK
 • 21
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY THHH HỢP THÀNH

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY THHH HỢP THÀNH

- Chỉ đạo phòng kế toán công ty cập nhật ghi chép, tính toán phản ánh toàn bộ tình hình luân chuyển, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty một cách chính xác, trung thực. - Chịu trách nhiệm cung cấp số liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phân tích hoạt động kinh tế tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch, phục vụ công tác thống kê và thông tin kinh tế.
 • 26
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÁI BÌNH

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNGCÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÁI BÌNH

- Naờm 2005 so vụựi naờm 2004 lụùi nhuaọn thuaàn tửứ HẹKD taờng tửứ aõm 54.283 ngaứn ủoàng leõn 1.258.654 ngaứn ủoàng, tửụng ủửụng 2518,69%. Laứ moọt sửù taờng trửụỷng ủaựng ghi nhaọn. Nhử vaọy laứ chuựng ta coự theồ thaỏy ủửụùc chổ tieõu lụùi nhuaọn thuaàn tửứ HẹKD trong 4 naờm 2001 ủeỏn 2004 co xu hửụựng chung laứ giaỷm daàn, thaọm chớ naờm 2004 coứn xuoỏng ủeỏn mửực aõm. Naờm 2005 khi ủaừ coồ phaàn hoaự hoaứn toaứn coõng ty mửực lụùi nhuaọn ủaừ taờng roừ reọt, phaỷn aựnh sửù thay ủoồi hoaứn toaứn trửụực vaứ sau khi coồ phaàn hoaự.
 • 38
BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VIETEL

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ ĐẶC ĐIỂMTÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VIETEL

Báo cáo tổng hợp về đặc điểm và tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty vietel
 • 52
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH

Thực hiện cỏc cụng việc liờn quan đến cụng tỏc bố trớ, đào tạo và tuyển dụng lao động cho cụng ty. Giải quyết cỏc chế độ chớnh sỏch cho người Lao động theo quy định hiện hành và phự hợp với chớnh sỏch của cụng ty. Lập kế hoạch trang thiết bị văn phũng phẩm phục vụ hoạt động chung của cụng ty. Quản lý chặt chẽ cụng văn đi và đến. thực hiện cỏc cụng tỏc văn thư lưu trữ văn bản, tài liệu theo đỳng quy định.
 • 25
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH.

Năm 2002 nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển khá cao so với tốc độ phát triển nền kinh tế thế giới. Có được thành tựu đó là do Đảng, Nhà nước ta có những chính sách phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, nhất là sau một thời gian thực hiện luật doanh nghiệp, luật đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như các chính sách khuyến khích đầu tư với khu vực kinh tế tư nhân. Nền kinh tế tăng trưởng cao làm nhu cầu về xây dựng cơ bản, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nền kinh tế cũng như đời sống tăng mạnh. Nắm bắt được cơ hội kinh doanh cũng như tận dụng nguồn lực sẵn có của mình, Công ty Hợp Thành ra đời với sự đóng góp của 5 sáng lập viên với số vốn ban đầu là 5 tỷ đồng, với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 • 26
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chủ yếu do các đơn vị thi công tự mua đợc hạch toán theo giá thực tế. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất dùng đợc tính theo công thức: Giá thực tế NVL xuất dùng = Giá ghi trên HĐ + Chi phí vận chuyển còn thủ tục nhập kho, xuất kho chỉ thực hiện trên giấy tờ để phòng kế hoạch kỹ thuật theo dõi tình hình sử dụng vật t ở các đội công trình (để đối chiếu với dự toán đã đợc duyệt).
 • 47
GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 512

GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 512

Giới thiệu tình hình chung của công ty cổ phần xây dựng công trình 512
 • 70
Luận văn - Phân tích tình hình sản xuất của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cafatex

Luận văn - Phân tích tình hình sản xuất của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cafatex

Qua quá trình phân tích tình hình sản xuất của công ty và tìm hiểu một số nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của công ty từ năm 2006-2008, nhìn chung tình hình sản xuất của c[r]
 • 71
TIỂU LUẬN - KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH POTX

TIỂU LUẬN - KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH POTX

Cũng như bao doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường, công ty TNHH Vũ Lập luôn quan tâm đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh, việc đem bán sản phẩm và cung cấp những sản phẩm tốt nhất và tối ưu nhất cho người tiêu dùng nhằm mang lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty.Là một công ty chuyên kinh doanh máy móc, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, linh kiện máy móc và dịch vụ văn phòng.Công ty cung cấp những sản phẩm từ nhỏ nhất đến những thiết bị tối tân, hiện đại cho các văn phòng công ty, học sinh, sinh viên.
 • 14
THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

nên tổng hợp ảnh hưởng làm Tổng tài sản của Công ty năm 2008 so với năm 2007 giảm 3,77%. Không những thế, chính vì Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn có biến động tăng, giảm nên tác động đến tỷ trọng cơ cấu tài sản của Công ty. Khi Tài sản ngắn hạn giảm 4,26% thì tỷ trọng Tài sản ngắn hạn so với Tổng tài sản giảm 0,47% còn tỷ trọng Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản tăng tương ứng là 0,47%. Tuy nhiên, tỷ trọng cơ cấu Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn của Công ty chưa hợp lý. Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn trong cả hai năm đều rất cao: năm 2007 đạt 92,49% và năm 2008 đạt 92,02%. Còn tỷ trọng Tài sản dài hạn lại thấp hơn rất nhiều, năm 2007: 7,51% và sang đến năm 2008: 7,89%. Mặc dù xu hướng biến động là tích cực nhằm để điều chỉnh tỷ trọng cơ cấu tài sản nhưng chưa thực sự có tác động mạnh. Khi xem xét nghiên cứu thì thấy: do trong cơ cấu Tài sản ngắn hạn của Công ty, hàng tồn kho và các khoản phải thu đều có giá trị rất cao và chiếm phần lớn nên Tài sản ngắn hạn có giá trị và chiếm tỷ trọng lớn. Bên cạnh đó, Tài sản dài hạn mà phần nhiều là Tài sản cố định không thường xuyên có những biến động, khi chuyển đổi cổ phần hóa được đánh giá lại với giá trị không cao nhưng giá trị sử dụng vẫn đáp ứng được đến giờ nên tỷ trọng Tài sản dài hạn chiếm không nhiều như Tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên chỉ tiêu này có xu hướng tăng là vì trong năm qua Công ty bắt đầu có sự đầu tư thêm vào Tài sản cố định và Bất động sản đầu tư để thay thế dần một số thiết bị lạc hậu bằng thiết bị hiện đại hơn, bắt kịp với trình độ xây dựng của nhiều Công ty xây dựng cùng ngành nhưng mức đầu tư này còn khá nhỏ.
 • 35
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY MÁY TÍNH CMS

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY MÁY TÍNH CMS

tính CMS luôn coi đó là lĩnh vực kinh doanh chính của họ và trong thực tế lĩnh vực này đã có doanh thu chiếm tới 81,2% năm 2002; 86,91% năm 2003; 85,56% năm 2004 và 83,19% năm 2005. Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ và cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho các công ty khác và các tổ chức trong các dự án tin học hoặc hiện đại hoá là một trong những lĩnh vực quan trọng không chỉ vì nó chiếm tới 18,8% năm 2002; 13,09% năm 2003; 14,44% năm 2004 và 16,81% năm 2005 doanh thu mà còn vì lĩnh vực này liên quan trực tiếp tới lĩnh vực kinh doanh phần cứng máy tính, nó chính là lĩnh vực hỗ trợ máy tính; khi t vấn, cung cấp cho khách hàng những giải pháp hợp lý thì hình ảnh và uy tín của công ty đợc tăng thêm gấp nhiều lần. Trong thời gian gần đây, song song với việc phát triển kinh doanh lĩnh vực phần cứng, Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ máy tính CMS cũng đang rất chú trọng tới việc kinh doanh các dịch vụ đi kèm để có thể khai thác hay tìm kiếm đợc các khách hàng tiềm năng.
 • 47
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 6

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 6

2.4. Kế toán tổng hợp VL, CCDC Kế toán tổng hợp là việc sử dụng các tài khoản kế toán để phản ánh, kiểm tra, giám sát các đối tượng kế toán ở dạng tổng quát (về mặt giá trị). Ở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6, công tác kế toán tổng hợp VL, CCDC thực hiện theo phương pháp Kê khai thường xuyên. Kế toán VL, CCDC sẽ căn cứ vào các chứng từ nhập, chứng từ xuất VL, CCDC để phản ánh một cách thường xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất VL, CCDC vào các tài khoản và các sổ sách kế toán. Căn cứ vào các sổ kế toán, người ta có thể tính ra được giá trị VL, CCDC tại mọi thời điểm trong kỳ hạch toán.
 • 38
210 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VIETEL

210 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ ĐẶC ĐIỂMTÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VIETEL

210 Báo cáo tổng hợp về đặc điểm và tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty vietel
 • 52
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU PHƯƠNG MAI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU PHƯƠNG MAI

Chương I. Đặc điểm tình hình chung tại đơn vị thực tập 31. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị thực tập 32. Đặc điểm tổ chức và sản xuất 53. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơ
 • 77
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

Doanh thu của công ty tháng 12 năm 2005 là 136.274.545,46đ 136.274.545,46 x 22% = 35.920.400đ 3. Cách tính lơng Hàng tháng công ty sẽ tính ra thởng cho CNV lấy từ quỹ thởng khoản tiền thởng này góp phần thoả mãn nhu cầu vật chất cho 1 lao động, khuyến khích họ hăng say trong công việc với thời gian ngắn nhất. Tiền thởng của công ty đợc tính 15% trên tổng quỹ lơng: 15% x 35.920.400 = 5.388.060đ.
 • 27
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

Trong thời gian qua, ngoài việc luôn thờng xuyên cùng khách hàng đề cao công tác đề phòng hạn chế tổn thất, PJICO đã giải quyết bồi thờng nhanh chóng, kịp thời, hợp lý, hợp tình hàng ngh[r]
 • 23
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN
 • 77
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU PHƯƠNG MAI

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU PHƯƠNG MAI

3. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị Công ty may xuất khẩu Phương Mai đã tổ chức bộ máy quản lý của mình phù hợp với điều kiện tình hình của công ty. - Đứng đầu là giám đốc vừa là người đại diện cho nhà nước vừa là người đại diện cho CNV toàn công ty về hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch triển khai mẫu may.
 • 35
THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HÀ AN

THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HÀ AN

- Tỷ suất lợi nhuận bán hàng trên doanh thu của doanh nghiệp không đổi (1,61) nh vậy là do chi phí giảm xuống, doanh nghiệp biết tổ chức tốt công tác bán hàng, tiết kiệm chi phí. * Để nắm bắt thêm về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Thơng mại và Bao bì Hà An em xin trình bày bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn của năm trớc so với năm nay (2002 so với 2001)
 • 26
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

- 30% cho Tổ hoàn thiện - 55% cho Công nhân sản xuất Hàng tháng, Công ty ứng lơng cho các bộ phận trực tiếp với mức lơng bình quân 800.000đ/ngời. Khi lô sản phẩm nào đó hoàn thành, Phòng Tài chính và kinh doanh xác định với Quản đốc (đội trởng) về khối lợng nghiệm thu bàn giao, từ đó xác định sản lợng của từng thành viên trong một Xởng (dựa vào Bảng thanh toán lơng khoán). Cuối năm, quyết toán một lần, chi nốt cho ngời lao động tiền sản l- ợng sau khi đã trừ đi số tiền ứng hàng tháng theo tỷ lệ tiền thu về
 • 33
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (LV tốt nghiệp)
 • 75
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THIÊN AN NAM

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THIÊN AN NAM

Tình hình phát triển và đặc điểm kinh doanh của công ty TNHH Thiên An Nam
 • 79
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TỰ ĐỘNG HOÁ ADI

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TỰ ĐỘNG HOÁ ADI

Bên cạnh đó , Nững hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty như kinh doanh nhà hàng , kinh doanh trang thiết bị , đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn hiểu biết sâu rộng . Bởi vậy chất lượng đội ngũ lao động cũng phảI tự mình học hỏi tích luỹ kinh nghiệm để không ngừng nâng cao tay nghề . Kết quả lao động là cơ sở của việc tính lương . Nó thực hiện theo nguyên tắc “phân phối lao động ”, làm nhiều thì hưởng nhiều , làm ít thì hưởng ít . Để khuyến khích và thu hút thêm lao động nâng cao hiệu quả làm việc phải gắn liền với tiền lương và hao phí lao động bao gồm các hiện vật giá trị là kết quả trực tiếp của từng các nhân nhưng phải tính đến lợi ích của toàn doanh nghiệp .
 • 37
NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH Ở CTY CỔ PHẦN THĂNG LONG

NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH Ở CTY CỔ PHẦN THĂNG LONG

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đặc diểm tình hìnhcông ty cổ phần Thăng Long1. Giớí thiệu chung về đặc điểm tình hình công ty cổ phần Thăng Long . 1.1.Giới thiệu chung về công ty1.2. Quá trình hì
 • 97
TẠI CTY CỔ PHẦN ĐTXD & XNK PHỤC HƯNG.

TẠI CTY CỔ PHẦN ĐTXD & XNK PHỤC HƯNG.

PHần I : Giới thiệu chung về công ty cổ phần đầu tư (*************) xây dựng & xuất nhập khẩu constrexim phục hưng 1I. Đặc điểm tình hình, vị trí, nhiệm vụ của công ty 11.Đặc điểm tình hình và v
 • 65
Đánh giá chung và phương hướng cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần dịch vụ thương mại GTK

Đánh giá chung và phương hướng cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần dịch vụ thương mại GTK

Đánh giá chung và phương hướng cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần dịch vụ thương mại GTK Đánh giá chung và phương hướng cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần dịch vụ thương mại GTK Đánh giá chung và phương hướng cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần dịch vụ thương mại GTK
 • 22
QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THUỶ BẮC

QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THUỶ BẮC

PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANG NGHIỆP.A. Vị trí, đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp.
 • 72
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

2. Đặc điểm vốn bằng tiền và nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán: Đặc điểm vốn bằng tiền. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư, hàng hoá sản xuất kinh doanh, vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền là loại vốn đói hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ vì vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao nên nó là đối tượng của sự gian lận và ăn cắp. Vì thế trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vốn bằng tiền khỏi sự ăn cắp hoặc lạm dụng là rất quan trọng, nó đòi hỏi việc sử dụng vốn bằng tiền cần phải tuân thủ các nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống nhất của Nhà nước. Chẳng hạn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không được vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và Ngân hàng đã thoả thuận theo hợp dồng thương mại, khi có tiền thu bán hàng phải nộp ngay cho Ngân hàng.
 • 36
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY32

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY32

Thực tế đã cho thấy tuy Công ty không phải là doanh nghiệp lâu năm nh - ng nhờ có sự mạnh dạn đầu t đúng hớng hệ thống trang thiết bị mới, hiện đại với đội ngũ thợ đợc đào tạo lành nghề, Công ty đã thực sự khẳng định đợc vị trí, chỗ đứng của mình trên thị trờng. Trải qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, Công ty đã có đợc những dấu hiệu rất khả quan: Thu nhập hàng năm của Công ty sau khi trang trải các khoản chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất đã đảm bảo có lãi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc.
 • 33
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG (THÀNH ỦY SỬA)

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG (THÀNH ỦY SỬA)

TRANG 4 MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỆN TÍCH RỪNG TỰ NHIÊN MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỆN TÍCH RỪNG TỰ NHIÊN TRANG 5 TRANG 6 I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: - - Thành phố Móng Cái c[r]
 • 42
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc, bảng phân bố, các nghiệp vụ phát sinh được cập nhật vào máy vi tính. Nhờ chương trình phần mền kế toán mà Công ty sử dụng phù hợp với đặc điểm kế toán tại Công ty máy sẽ in ra sổ Nhật ký chung, căn cứ vào số liệu trên sổ Nhật ký chung để in ra sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Đồng thời các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ chi tiết có liên quan. Thông thường các sổ kế toán được in ra vào thời điểm cuối quý nhưng cũng có khi nó được in ra bất kỳ lúc này để phục vụ cho công tác quản lý.
 • 41
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI

2.2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu. 2.2.2.2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập trong kỳ. NVL của công ty được nhập từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu là mua ngoài do phong kế hoạch đảm nhận, và nhận gia công theo đơn đặt hàng NVL do chính nước đặt hàng cung cấp khi kết thúc đơn đặt hàng sẽ tiến hành thanh toán bù trừ vào tiền hàng do hai bên thoả thuận ký kết. Khi nhập kho NVL công ty sử dụng trị giá thực tế, giá này được xác định theo từng nguồn nhập.
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khái quát về tình hình tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộihoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộinhững kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộiđánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại dn tư nhân xây dựng xuân võiii một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại ctcp cơ khí xây dựng số ii hà bắchoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộitổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phẫn xây dựng lắp máy điện nước hà nộitổng quan về bộ máy kế toán của công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộicác chính sách và chế độ kế toán chung áp dụng tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộithực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộicông ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộicông ty xây dựng lắp máy điện nước hà nộicông ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nội haweicotổng quan về công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộichuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ