0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

815 đồng doanh thu tương đương giảm 7

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 so với năm 2013 tăng 7,772,080,000 đồng tương đương tăng 0,03%. Các khoản giảm trừ doanh thu năm 2014 so với năm 2013 tăng 2,390,000 đồng tương đương tăng 0,02%. Từ đó, dẫn đến doanh thu thuần năm 2014 tăng 7,769,690,000 đồng so với năm 2013 tương ứng với 0,03%.
 • 47
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIC VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIC VIỆT NAM

Nhìn chung kết cấu của các chỉ số trong bảng kết cấu vốn lưu động của Công Ty TNHH Xây dựng và Thương Mại VIC Việt Nam qua các năm có sự thay đổi không đáng kể. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản lưu động cho thấy doanh nghiệp chưa có chính sách tốt trong việc thu hồi các khoản phải thu. Năm 2012, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 399.581, giảm tương ứng 24,32% so với năm 2011, có thể là do doanh nghiệp thắt chặt chính sách bán chịu hoặc do doanh nghiệp bán được ít sản phẩm hơn so với năm 2011 làm các khoản phải thu từ đó giảm đi, để đánh giá được chính xác chúng ta còn phải dựa vào nhiều chỉ tiêu khác. Năm 2013, các khoản phải thu ngăn hạn tăng 817.766 tăng tương ứng 64,71% so với năm 2012 có thể nói đây là con số lớn, có thể trong năm 2013 doanh nghiệp nới lỏng chính sách bán chịu.
 • 64
Tạo các hiệu ứng đặc biệt Photoshop CS part 1 doc

Tạo các hiệu ứng đặc biệt Photoshop CS part 1 doc

Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là phần việc cơ bản nhất bởi vì nó quyết định đến chất lợng toàn bộ công tác kế toán trong doanh nghiệp vì vậy cần thờng xuyên kiểm tra các chỉ tiêu mua bán hàng hoá, chí phí phát sinh trong quá trình bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả bán hàng, phản ánh tình hình biến động của vốn hàng hoá một cách đầy đủ cũng nh tổ chức sổ kế toán chi tiết , tổng hợp khoa học để theo dõi, xác định đúng doanh thu, kết quả, ứng dụng phơng pháp hạch toán là công cụ hiện đại trong quản lý. Đồng thời hoàn thiện việc lập kiểm tra va lu chuyển chứng từ kế toán là cơ sở tổ chức đúng đắn kế toán ban đầu của cả quá trình tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá.
 • 12
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Chỉ tiêu “suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần” cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp được 1 đồng doanh thu thuần thì cần bao nhiêu đồng tài sản đầu tư, chỉ tiêu này càn[r]
 • 82
THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HANOI )

THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA HANOI )

Ban giám đốc Ban kiểm soát soát P. TƯ VấN 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của CPA Hanoi CPA Hanoi ra đời với 7 thành viên sáng lập. Trải qua quá trình hoạt động với những kỳ thi tuyển nhân viên, hiện nay công ty có tổng số nhân viên và cộng tác viên là trên 50 ngời. Trong đó, 100% nhân viên chuyên nghiệp của công ty có trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật đợc đào tạo tại Việt Nam và nớc ngoài nh Australia, Ireland...với 12 kiểm toán viên quốc gia đợc Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên (CPA), có từ 4 đến 9 năm kinh nghiệm đã từng làm việc tại các công ty kiểm toán có uy tín của Việt Nam và các hãng kiểm toán quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Nhiều nhân viên của Công ty đã tham dự các khoá học cơ bản và năng cao về chứng khoán và thị trờng chứng khoán, có đủ điều kiện đợc cung cấp chứng chỉ hành nghề trên thị trờng chứng khoán của Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc- SSC. Công ty có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ từ ban Giám đốc tới các phòng ban nhằm giúp công ty ngày càng phát triển vững chắc cũng nh các hoạt động của công ty đợc diễn ra hiệu quả nhất. Cơ cấu tổ chức của công ty đợc khái quát theo sơ đồ dới đây :
 • 32
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÊ VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÊ VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

- Bộ phận kế toán lơng, TSCĐ, vật t hàng hoá; theo dõi tình hình biến động tài sản tại công ty, tình hình nhập, xuất tồn kho vật t hàng hoá, tính toán tiền l- ơng, bảo hiểm đối với các cán bộ công nhân viên trong công ty. - Bộ phận kế toán doanh thu, công nợ và thanh toán với khách hàng: có nhiệm vụ theo dõi và quản lý vốn bằng tiền của công ty thanh toán nội bộ và ngoài công ty, có trách nhiệm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, tình hình tiêu thụ sản phẩm.
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

1.2.3.Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. Các khoản giảm trừ doanh thu như : Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, được tính giảm trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu thuần, làm cơ sở để tính kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán.
 • 28
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

118.243.271 Cộng phát sinh 118.243.271 118.243.271 2.2.2.3. Kế toỏn doanh thu hoạt động tài chớnh * Khái niệm hoạt động tái chính: Hoạt động tái chính là hoạt động giao dịch liên quan đến đầu t tài chính, cho vay vốn, góp vốn liên doanh, chuyển nh- ợng chứng khoán ngắn hạn, giao dịch bán chững khoán, lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán, đầu t khác khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ.
 • 39
PHÂN TÍCH MÃ CỔ PHIẾU CSM

PHÂN TÍCH MÃ CỔ PHIẾU CSM

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG Với giả định sản lượng tiêu thụ các loại lốp xe truyền thống của CSM tăng trung bình 3,9% và giá bán trung bình giảm 1,5% ,doanh thu từ dự án Radial 109 tỷ đồng, chú[r]
 • 29
45_ TÌM HIỀU VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACSOFT

45_ TÌM HIỀU VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACSOFT

Tất cả các form bán nội bộ, tài khoản doanh thu đều mặc định là 5122 doanh thu bán thành phẩm nội bộ. Như thế, trong lúc nhập liệu bán nội bộ hàng hoá, khi thao tác nhanh ngừơi dùng sẽ dễ nhầm tài khoản doanh thu. Khi xuất hàng gửi đại lý có 2 trừơng hợp: xem đại lý là một khách hàng, không cần biết đại lý có bán được hàng hay không thì công ty vẫn thu tiền số hàng gửi cho đại lý, trường hợp 2 là chỉ khi nào đại lý bán được hàng thì mới phải thu tiền của đại lý. Phần mềm mặc định khi xuất đại lý xem đại lý như một khách hàng thì chỉ thoả mãn có trừơng hợp 1, không thoả mãn trường hợp 2. Hơn nữa, trên báo cáo tài khoản phải thu khách hàng 131 không có dữ liệu của đại lý mặc dù lúc nhập liệu đã chọn.
 • 41
MẪU KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CHỦ RỪNG

MẪU KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CHỦ RỪNG

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY, HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP Đơn vị tính: nghìn đồng CHỈ TIÊU MÃ NĂM 20... Doanh thu hoạt động tài chính 21 7.[r]
 • 2
THỰC TẾ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TẠI CTY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI - 5 DOCX

THỰC TẾ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TẠI CTY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI - 5 DOCX

tăng lên là 285,692 (triệu đồng) và tỉ lệ chi giảm từ 13,33% xuống còn 11,94%. Lí do tỉ lệ chi này giảm xuống là do năm 1999 cơ cấu chi thay đổi đặc biệt là chi thuế có phần tăng lên do Bộ tài chính áp dụng luật thuế giá trị gia tăng (VAT). - Chi tuyên truyền quảng cáo: Đối với nghiệp vụ thiết bị điện tử là nghiệp vụ mới nhưng có đặc điểm là ở những đơn vị có loại thiết bị này thường tập trung vào một số khách hàng lớn. Do vậy hình thức quảng cáo hiện nay ở công ty Bảo hiểm bưu điện là giới thiệu trực tiếp với khách hàng bằng việc phát hành tài liệu hướng dẫn đồng thời giải thích tỉ mỷ cho khách hàng về loại hình nghiệp vụ này. Do vậy chi phí quảng cáo so với tổng chi còn ở mức khiêm tốn. Cụ thể là qua bảng 12 ta thấy năm 1998 về số tuyệt đối chi quảng cáo là 36,666 triệu đồng. Nhưng đến năm 1999 thì lượng chi này đã tăng lên 46,508 triệu đồng. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ chi lại có xu hướng giảm từ 2,17% xuống còn 1,95%. Điều này một phần là do ảnh hưởng của thuế VAT nhưng công ty PTI cũng cần xem xét lại để nâng tỷ lệ chi quảng cáo lên một tỷ lệ thích hợp nhằm tạo điều kiện cho việc giới thiệu rộng rãi sản phẩm của công ty cho khách hàng biết. Khi đã có số đông công chúng biết về vai trò và tác dụng của sản phẩm này thì đối tượng tham gia bảo hiểm thiết bị điện tử chắc chắn sẽ tăng lên không chỉ ở trong cổ đông mà còn cả ngoài cổ đông nữa.
 • 12
ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA DOC

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA DOC

quyết định đúng đắn của ban lãnh đạo trong việc tìm phương án tốt nhất để cân bằng giữa các chiến lược Marketing-mix. Quyết định về kênh là một trong những quyết định rất quan trọng mà công ty chú ý, nhất là trong thị trường công nghiệp. Khi mà khả năng tài chính, nhân lực của công ty ngang bằng hoặc kém hơn đối thủ cạnh tranh thì kênh phân phối là một trong những công cụ cạnh tranh và chống cạnh tranh có hiệu quả. Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các công nghệ mới liên tục ra đời, một công nghệ nào được coi là ưu việt thì ngay sau đó nó bị đánh cắp hoặc có một công nghệ khác vượt qua trội hơn, lợi thế cạnh tranh công nghệ bây giờ không còn mạnh. Hơn nữa, những thay đổi về công nghệ tác động chủ yếu lên sản xuất. Nếu công ty cạnh tranh về giá, đây là chiến lược bất đắc dĩ vì chẳng ai muốn lợi nhuận của mình giảm đi, và hơn nữa các nhà sản xuất sẽ can thiệp để tránh sự xung đột về giá giữa các thành viên kênh của họ. Ngoài ra các công ty cạnh tranh với Nguyễn Gia hầu hết là các công ty thương mại, họ hoạt động như Nguyễn Gia, tức là kinh doanh các sản phẩm tương đồng về mặt kỹ thuật.
 • 65
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH TẠI CHI NHÁNH BẢO VIỆT CẦU GIẤY

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH TẠI CHI NHÁNH BẢO VIỆT CẦU GIẤY

Đơn giản hoá các thủ tục thanh toán trong trường hợp có thể, đặc biệt là đối với các các trường hợp ở xa để rút ngắn thời gian đi lại của người tham gia bảo hiểm. Giải quyết nhanh chóng kịp thời đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh của thị trường, hồ sơ học sinh cũng như con người không được để quá một tuần. Với những hồ sơ đơn giản sau khi kiểm tra có thể giải quyết luôn không để phụ huynh và nạn nhân phải đi lại nhiều lần. Khi khách hàng khai báo giám định nhân viên công ty cần hướng dẫn khách hàng chi tiết cụ thể rõ ràng về thủ tục thanh toán để trách khách hàng kêu ca. Với những hồ sơ học sinh đại lý nhà trường nhận và thông bảo cho cán bộ bảo hiểm cần xắp xếp thời gian xuống trường không để nhà trường gọi nhiều giảm uy tín và chất lượng phụ vụ của phòng.
 • 20
Lý luận chung về kế toán Bán hàng và Xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp hoạt động Thương mại

Lý luận chung về kế toán Bán hàng và Xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp hoạt động Thương mại

- Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ được DN (bên bán) chấp thuận một cách đặc biệt trên giá đã thoả thuận trong hóa đơn, vì lý do hàng bán bị kém phẩm chất, không đúng qui cách, hoặc không đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng. - Hàng bán bị trả lại: là số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện cam kết trong hợp đồng kinh tế như hàng kém phẩm chất, sai qui cách, chủng loại.
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tài khoản 521 không có số dư cuối kỳ, TK 521 có 3 TK cấp 2. Tài khoản 531 – hàng bán bị trả lại Dùng để theo dõi doanh thu của số hàng hoá, thành phẩm, lao vụ và dịch vụ đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân. Do vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. Trị giá của số hàng bán bị trả lại bằng số lượng hàng bị trả lại nhân với đơn giá ghi trên hoá đơn khi bán.
 • 37
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tài khoản 521 không có số dư cuối kỳ, TK 521 có 3 TK cấp 2. Tài khoản 531 – hàng bán bị trả lại Dùng để theo dõi doanh thu của số hàng hoá, thành phẩm, lao vụ và dịch vụ đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân. Do vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. Trị giá của số hàng bán bị trả lại bằng số lượng hàng bị trả lại nhân với đơn giá ghi trên hoá đơn khi bán.
 • 37
BÀI TẬP KINH TẾ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN POT

BÀI TẬP KINH TẾ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN POT

Căn cứ vào số liệu điều tra của 118 ha nuôi tôm ở tỉnh Khánh Hòa theo các mô hình khác nhau: quảng canh cải tiến, bán thâm canh, thâm canh chúng tôi tính doanh thu, chi phí sản xuất, năng suất, lợi nhuận …bình quân cho 1ha ao nuôi (xem bảng 47)
 • 10
đề kiểm tra cuối chương 2 đại số 10 hàm số bậc nhất và bậc hai

đề kiểm tra cuối chương 2 đại số 10 hàm số bậc nhất và bậc hai

Biết rằng nếu giá mỗi ly trà sữa cứ tăng thêm 1 nghìn đồng thì lượng khách mỗi tháng lại giảm đi 100 lượt?. Hỏi anh A phải bán giá bao nhiêu một ly để đạt doanh thu cao nhấtA[r]
 • 27
CHĂM SÓC EO THON PPTX

CHĂM SÓC EO THON PPTX

Tuy nhiên, đừng sợ các chất béo bởi các nghi ên c ứu khoa h ọc cho thấy chế độ dinh dưỡng với hơn 50% chất béo có hi ệu quả giảm béo tương đương với thức ăn có hàm lượng ch ất béo thấp, đồng thời nếu không đủ chất bạn sẽ không
 • 4
NKCV_20210302_MWG

NKCV_20210302_MWG

Trong đó, doanh thu thuần năm 2020 của TGDD + DMX giảm 5% YoY còn 87 nghìn tỷ đồng chủ yếu do tăng trưởng doanh thu tại cửa hàng hiện hữu SSSG giảm -10% do 1 sức mua đối với các sản phẩm[r]
 • 4
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA P5 PPS

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA P5 PPS

* Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế: TRANG 7 Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng chi phí bỏ ra cho sản xuất kinh doanh thì trang trại thu được bao nhiêu đồng doanh thu.. - Lợi nhuận/Tổn[r]
 • 9
SLIDE NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BIA HUẾ

SLIDE NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BIA HUẾ

3 Xây dựng quy chế thưởng phạt về sử dụng tiết kiệm hay lãng phí tài sản của doanh nghiệp giúp giảm chi phí quản lý Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công TNHH Bia Huế
 • 32
NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DANH

NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DANH

+ Vốn góp: Là số vốn do các bên tham gia thành lập liên doanh tiến hành đóng góp và đợc sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh. + Lãi cha phân phối: Là phần chênh lệch giữa một bên là toàn bộ doanh thu của các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các khoản thu nhập bất th- ờng. Số lãi này trong khi cha phân phối cho các lĩnh vực ... đợc sử dụng cho kinh doanh và đợc coi nh vốn chủ sở hữu.
 • 21
MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA

- Doanh thu từ phẩn mềm giảm 30 triệu đồng 17,24% - Doanh thu từ các dịch vụ có liên quan giảm 30 triệu đồng 21,74% _Sự thay đổi là do một số nguyên nhân sau đây:_ - Trong năm 2006, công[r]
 • 33
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ TRONG CƠ CẤU KINH TẾ TRANG TRẠI P5 PDF

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ TRONG CƠ CẤU KINH TẾ TRANG TRẠI P5 PDF

Số LĐ bình quân/ trang trại là 2,8 người, lao động thuê ngoài theo thời vụ 11,5 người. Bình quân 1 trang trại trồng trọt có 5,3 ha đất nông nghiệp, lâm nghiệp có 26,8ha nuôi trồng thuỷ sản có 10,7ha. chăn nuôi có 528 con trâu,bò; 530 con gia cầm. Vốn sản xuất bình quân của 1 trang trại là 60,2 triệu đồng; thu nhập bình quân 1 trang trại là 22,6 triệu đồng (thu nhập đã trừ chi phí ).
 • 9
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA

- Doanh thu từ phẩn mềm giảm 30 triệu đồng 17,24% - Doanh thu từ các dịch vụ có liên quan giảm 30 triệu đồng 21,74% _Sự thay đổi là do một số nguyên nhân sau đây:_ - Trong năm 2006, công[r]
 • 32
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA

- Doanh thu từ phẩn mềm giảm 30 triệu đồng 17,24% - Doanh thu từ các dịch vụ có liên quan giảm 30 triệu đồng 21,74% _Sự thay đổi là do một số nguyên nhân sau đây:_ - Trong năm 2006, công[r]
 • 32
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THĂNG THIÊN

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THĂNG THIÊN

kỹ năng, kinh nghiệm, có khả nắm bắt nhu cầu của khách hàng, nhiệt tình, trung thực... chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng thiết lập được những quan hệ mật thiết, lâu dài với họ. Đối với những Công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ lực lượng bán hàng cá nhân là một trong những công cụ định vị tốt nhất. Lực lượng bán hàng cá nhân là những nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, với công chúng, và có tác động lớn đến hình ảnh-uy tín của công ty. Uy tín của Công ty là yếu tố mang lại sự tin tưởng-trung thành của khách hàng, đảm bảo doanh thu trong cả ngắn và dài hạn cho Công ty.
 • 28
500 CÂU TRẮC NGHIỆM THUẾ CÓ ĐÁP ÁN

500 CÂU TRẮC NGHIỆM THUẾ CÓ ĐÁP ÁN

Doanh nghiệp B trong năm có số liệu sau: - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 7.000 triệu đồng TRANG 7 + Tiền lương công nhân viên có chứng từ hợp pháp: 500 triệu đồng + Tiền trích trước vào c[r]
 • 54
ĐIỀU CHỈNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ “CHỐT” CÁC PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU CHỈNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ “CHỐT” CÁC PHƯƠNG ÁN

Bộ cũng đề xuất áp mức tối thiểu đối với các bữa ăn cho công nhân nhằm cải thiện đời sống người lao động. Những khu đô thị có giá cả đắt đỏ như Hà Nội và Tp.HCM, Bộ Tài chính cho rằng mức tối thiểu áp dụng cần cao hơn các khu vực khác, mức tối thiểu có thể là 20 nghìn đồng/bữa tại Hà Nội và Tp.HCM.
 • 2
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

doanh thu khác: năm 2008 là 4,6 tỉ và năm 2009 là 2,8 tỉ đồng, giảm đi 1,8 tỉ đồng , các khoản này có thể từ việc bán CC SX, thu phạt từ các bên đối tác do tình hình kinh doanh của doanh[r]
 • 29
THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

+ Số vụ tai nạn được giám định tăng lên do đó việc bồi thường nhanh và chĩnh xác Nhận xét : Do làm tốt khâu bồi thường nên công ty đã xây dưng hình ảnh một doanh nghiệp bảo hiểm luôn song hành cùng cuộc sống của người dân. Được chủ xe , lái xe tin tưởng chính vì vậy số trường hợp tái tục là gần 100%.Số lượng hợp đồng mới ngày càng gia tăng không những trong địa bàn và ngoài địa bàn. Điều đó cho thấy chính sách của ban lãnh đạo công ty là hoàn toàn đúng đắn.
 • 34
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP TĂNG LỢI NHUẬN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOSACO DOC

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP TĂNG LỢI NHUẬN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOSACO DOC

Hiệu suất sử dụng VLĐ = Hiệu suất sử dụng VLĐ: doanh thu được tạo ra từ một đồng vốn lưu động _SVTH: VÕ THỊ MỸ LỆ _ _ TRANG 7_ CÁC KHOẢN PHẢI THU Doanh thu bình quân ngày Lợi nhuận sau t[r]
 • 50
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG CƠ CẤU KINH TẾ NHẰM THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRANG TRẠI P5 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG CƠ CẤU KINH TẾ NHẰM THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRANG TRẠI P5 POT

- Với các tỉnh phía nam, đất sản xuất bình quân của một trang trại ở Gia Lai là 4,29 ha, Đắc Lắc 6,3 ha, Bình Dương 10ha, Bình Định 8 ha, Quảng Nam 2 ha, Bình thuận 7 - 8 ha, Thành phố HCM 2ha, ước tính đất bình quân của một trang trại Việt Nam là 8 - 10 ha.
 • 9
Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 5 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách tận dụng những đồ dùng gia đình có giá trị nông nghiệp vào công nghiệp phần 5 ppt

- Với các tỉnh phía nam, đất sản xuất bình quân của một trang trại ở Gia Lai là 4,29 ha, Đắc Lắc 6,3 ha, Bình Dương 10ha, Bình Định 8 ha, Quảng Nam 2 ha, Bình thuận 7 - 8 ha, Thành phố HCM 2ha, ước tính đất bình quân của một trang trại Việt Nam là 8 - 10 ha.
 • 9
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG TRONG CƠ CẤU KINH TẾ TRANG TRẠI P5 PDF

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG TRONG CƠ CẤU KINH TẾ TRANG TRẠI P5 PDF

- Với các tỉnh phía nam, đất sản xuất bình quân của một trang trại ở Gia Lai là 4,29 ha, Đắc Lắc 6,3 ha, Bình Dương 10ha, Bình Định 8 ha, Quảng Nam 2 ha, Bình thuận 7 - 8 ha, Thành phố HCM 2ha, ước tính đất bình quân của một trang trại Việt Nam là 8 - 10 ha.
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ