0

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

162 895 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:58

TUẦN : 1 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tiết :1 Môn : Khoa học Bài : CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? I. MỤC TIÊU : - Nắm được những yếu tố con người cần để duy trì sự sống của mình . - Nêu được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình . Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ con người mới cần trong cuộc sống . - Có ý thức giữ gìn sức khỏe bằng cách đảm bảo đủ các yếu tố cần thiết cho đời sống của mình II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 4 , 5 SGK . - Phiếu học tập theo nhóm . - Bộ phiếu dùng cho trò chơi “ Cuộc hành trình đến hành tinh khác ” . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Không có . 3. Bài mới : (27’) Con người cần gì để sống . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Động não . MT : Giúp HS liệt kê tất cả những gì các em cần có cho cuộc sống của mình . PP : Động não , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp . - Mỗi em nêu 1 ý ngắn gọn . - Đặt vấn đề và nêu yêu cầu : Kể ra những thứ các em cần dùng hàng ngày để duy trì sự sống của mình . - Ghi tất cả các ý HS nêu ở bảng . - Tóm tắt các ý kiến và rút ra nhận xét chung . - Kết luận : Những điều kiện cần để con người sống và phát triển là : + Vật chất : thức ăn , nước uống , quần áo , nhà cửa , đồ dùng … + Tinh thần : tình cảm gia đình , bạn bè , làng xóm … Hoạt động 2 : Làm việc với phiếu học tập và SGK . MT : Giúp HS phân biệt được những yếu tố mà con người cũng như các sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình với những yếu tố mà chỉ có con người mới cần . PP : Trực quan , động não , đàm thoại . Hoạt động nhóm . - Nội dung phiếu gồm : ( đánh dấu X ) Những yếu tố Con người Động vật Thực vật Không khí Nước Anh sáng Nhiệt độ Thức ăn Nhà ở Tình cảm gia đình Phương tiện giao thông Tình cảm bạn bè Quần áo Trường học Sách báo Đồ chơi ( HS kể thêm ) - Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả trước lớp . - Các nhóm khác bổ sung . - Mở SGK thảo luận 2 câu hỏi : + Như mọi sinh vật khác , con người cần gì để duy trì sự sống của mình ? + Hơn hẳn những sinh vật khác , cuộc sống của con người còn cần những gì ? - Phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập và hướng dẫn HS làm . - Kết luận : + Con người và động , thực vật đều cần thức ăn , nước uống , không khí , ánh sáng … để duy trì sự sống của mình . + Riêng con người còn cần nhà ở , quần áo , phương tiện giao thông , tinh thần , văn hóa , xã hội … Hoạt động 3 : Trò chơi “ Cuộc hành trình đến hành tinh khác ” . MT : Giúp HS củng cố những kiến thức đã học về những điều kiện cần để duy trì sự sống của con người . PP : Đàm thoại , thực hành . Hoạt động nhóm . - Mỗi nhóm bàn bạc , chọn ra 10 phiếu để mang đến “hành tinh khác” . - Tiếp theo , mỗi nhóm chọn 6 thứ cần thiết hơn cả để mang theo . - Từng nhóm so sánh kết quả của mình với các nhóm khác và giải thích tại sao lại lựa chọn như vậy . - Chia lớp thành các nhóm nhỏ , phát cho mỗi nhóm một bộ đồ chơi gồm 20 phiếu bao gồm những thứ “cần có” và những thứ “muốn có” . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn sức khỏe qua việc đảm bảo các yếu tố cần cho cuộc sống của mình . 5. Dặn dò : (1’) - Xem trước bài “ Trao đổi chất ở người ” . * Buổi chiều : Làm vở bài tập . TUẦN : 1 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tiết : 2 Môn : Khoa học Bài : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI I. MỤC TIÊU : - Nắm được quá trình trao đổi chất ở người . - Kể ra những gì hằng ngày cơ thể con người lấy vào và thải ra trong quá trình sống . Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất . Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường . - Có ý thức giữ gìn vệ sinh , bảo vệ môi trường trong sạch . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 6 , 7 SGK . - Giấy khổ lớn , bút vẽ . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Con người cần gì để sống . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Trao đổi chất ở người . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Tìm hiểu về sự trao đổi chất ở người . MT : Giúp HS kể ra những gì hằng ngày cơ thể con người lấy vào và thải ra trong quá trình sống . Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất . PP : Động não , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Kiểm tra và giúp đỡ các nhóm . - Quan sát và thảo luận theo cặp : + Kể tên những gì được vẽ trong hình 1 . + Những thứ gì đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người ? + Những thứ gì đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người không có trong hình ? + Con người lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì trong quá trình sống ? - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình . - Đọc đoạn đầu mục “ Bạn cần biết ” và trả lời : + Trao đổi chất là gì ? + Nêu vai trò của sự trao đổi chất đối với con người , thực vật và động vật . - Kết luận : + Hằng ngày , cơ thể người phải lấy từ môi trường thức ăn , nước uống , khí ô-xi và thải ra phân , nước tiểu , khí các-bô- níc để tồn tại . + Trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy thức ăn , nước , không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa , cặn bã . + Con người , thực vật và động vật có trao đổi chất với môi trường thì mới sống được . Hoạt động 2 : Thực hành viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường . MT : Giúp HS trình bày một cách sáng tạo những kiến thức đã học về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường . PP : Thực hành , động não , đàm thoại . Hoạt động nhóm . - Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm trước lớp . - Một số em lên trình bày ý tưởng của nhóm mình được thể hiện qua hình vẽ . - Nhận xét , đánh giá sản phẩm các nhóm - Yêu cầu các nhóm viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của mình 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh , bảo vệ môi trường trong sạch . 5. Dặn dò : (1’) - Xem trước bài “ Trao đổi chất ở người (tt) ” . * Buổi chiều : Làm vở bài tập . TUẦN : 2 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tiết : 3 Môn : Khoa học Bài : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI (tt) I. MỤC TIÊU : - Nắm được quá trình trao đổi chất ở người . - Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó . Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể . Trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tiêu hóa , hô hấp , tuần hoàn , bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên trong và bên ngoài cơ thể . - Có ý thức giữ gìn vệ sinh , bảo vệ môi trường trong sạch . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 8 , 9 SGK . - Phiếu học tập . - Bộ đồ chơi “ Ghép chữ vào chỗ … trong sơ đồ ” . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Trao đổi chất ở người . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Trao đổi chất ở người (tt) . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HOC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Xác định những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người . MT : HS kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó . Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể . PP : Động não , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Quan sát và thảo luận theo cặp : + Chỉ vào từng hình , nói tên và chức năng của từng cơ quan . + Trong số những cơ quan đó , cơ quan nào trực tiếp thực hiện qua trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ? - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình . - Kiểm tra và giúp đỡ các nhóm . - Ghi tóm tắt nội dung HS trình bày ở bảng . - Giảng về vai trò của cơ quan tuần hoàn trong việc thực hiện quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể . - Kết luận : @ Những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và các cơ quan thực hiện quá trình đó là : + Trao đổi khí : Do cơ quan hô hấp thực hiện ; lấy khí ô-xi , thải ra khí các-bô-níc + Trao đổi thức ăn : Do cơ quan tiêu hóa thực hiện ; lấy nước và thức ăn có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể , thải chất cặn bã . + Bài tiết : Do cơ quan bài tiết nước tiểu và da thực hiện . @ Nhờ có cơ quan tuần hoàn mà máu đem các chất dinh dưỡng và ô- xi tới tất cả các cơ quan của cơ thể và đem các chất thải , chất độc từ các cơ quan của cơ thể đến các cơ quan bài tiết để thải chúng ra ngoài ; đem khí các-bô-níc đến phổi để thải ra ngoài . Hoạt động 2 : Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở người . MT : HS trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tiêu hóa , hô hấp , tuần hoàn , bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên trong và bên ngoài cơ thể . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Xem sơ đồ trang 9 SGK để tìm các từ còn thiếu cần bổ sung vào cho hoàn chỉnh và tập trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan trong quá trình trao đổi chất . - Một số em lên nói về vai trò của từng cơ quan trong quá trình trao đổi chất . - Suy nghĩ và trả lời các câu hỏi : + Hằng ngày , cơ thể người phải lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? + Nhờ cơ quan nào mà quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể được thực hiện ? + Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất ngừng hoạt động ? - Kết luận : Nhờ có cơ quan tuần hoàn mà quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể được thực hiện . Nếu một trong các cơ quan hô hấp , bài tiết , tuần hoàn , tiêu hóa ngừng hoạt động thì sự trao đổi chất sẽ ngừng và cơ thể sẽ chết . TUẦN : 2 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tiết : 4 Môn : Khoa học Bài : CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG I. MỤC TIÊU : - Biết các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chất bột đường . - Sắp xếp các thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hay thực vật . Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có nhiều trong thức ăn đó . Nói tên và vai trò của những thức ăn chứa chất bột đường ; nhận ra nguồn gốc của những thức ăn chứa chất bột đường . - Có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . * GDBVMT : Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể , có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 10 , 11 SGK . - Phiếu học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Trao đổi chất ở người (tt) . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn . Vai trò của chất bột đường a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HOC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Tập phân loại thức ăn . MT : HS biết sắp xếp các thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hay thực vật . Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có nhiều trong thức ăn đó . PP : Động não , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Mở SGK và cùng nhau trả lời 3 câu hỏi . Từng nhóm sẽ nói với nhau về tên các thức ăn , đồ uống thường dùng hàng ngày . Sau đó , hoàn thành bảng sau : Tên thức ăn , đồ uống Nguồn gốc Rau cải Đậu cô ve Bí đao Lạc Thịt gà Sữa Nước cam - Kết luận : Người ta có thể phân loại thức ăn theo các cách sau : + Theo nguồn gốc : động vật hay thực vật Cá Cơm Thịt lợn Tôm - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình . + Theo lượng các chất dinh dưỡng chứa nhiều hay ít trong thức ăn đó . ( bột đường , đạm , béo , vi-ta-min , chất khoáng ) Hoạt động 2 : Tìm hiểu vai trò của chất bột đường . MT : HS nói tên và vai trò của những thức ăn có nhiều chất bột đường . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Từng nhóm nói với nhau tên các thức ăn chứa nhiều chất bột đường có trong hình SGK và vai trò của chất này ở mục “Bạn cần biết” . - Suy nghĩ và trả lời các câu hỏi : + Nói tên những thức ăn giàu chất bột đường có trong các hình SGK . + Kể tên các thức ăn chứa chất bột đường mà các em ăn hàng ngày . + Kể tên các thức ăn chứa chất bột đường mà em thích ăn . + Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường . * GDBVMT : Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể , có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . - Nhận xét , bổ sung nếu câu trả lời của HS chưa hoàn chỉnh . - Kết luận : Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể . Nó có nhiều ở gạo , ngô , bột mì , một số loại củ . Đường ăn cũng thuộc loại này . Hoạt động 3 : Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất bột đường . MT : HS nhận ra các thức ăn chứa nhiều chất bột đường đều có nguồn gốc từ thực vật . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , cá nhân . - Làm việc với phiếu học tập : Tên thức ăn Từ loại cây nào ? Gạo Ngô Bánh quy - Phát phiếu học tập cho HS . [...]... ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 12 , 13 SGK - Phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (1 ) Hát 2 Bài cũ : (3’) Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn Vai trò của chất bột đường - Nêu lại ghi nhớ bài học trước 3 Bài mới : (27’) Vai trò của chất đạm và chất béo a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Tìm hiểu... DẠY HỌC : - Hình trang 14 , 15 SGK - Giấy khổ to ; bút viết và phấn III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (1 ) Hát 2 Bài cũ : (3’) Vai trò của chất đạm và chất béo - Nêu lại ghi nhớ bài học trước 3 Bài mới : (27’) Vai trò của vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Trò chơi thi kể tên...Bánh mì Mì sợi Chuối Bún Khoai lang Khoai tây - Một số em trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập trước lớp - Nhận xét , bổ sung - Kết luận : Các thức ăn chứa nhiều chất bột đường đều có nguồn gốc từ thực vật 4 Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng 5 Dặn dò : (1 ) - Xem trước bài “ Vai trò của chất đạm và chất béo ” TUẦN : 3 Tiết : 5 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa. .. sức khỏe II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 18 , 19 SGK - Phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (1 ) Hát 2 Bài cũ : (3’) Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ? - Nêu lại ghi nhớ bài học trước 3 Bài mới : (27’) Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ? a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Trò chơi “ Thi kể tên... II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 24 , 25 SGK - Phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (1 ) Hát 2 Bài cũ : (3’) An nhiều rau và quả chín Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn - Nêu lại ghi nhớ bài học trước 3 Bài mới : (27’) Một số cách bảo quản thức ăn a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Tìm hiểu các... đảm bảo rằng mọi HS đều tham gia - Đánh giá , nhận xét , chủ yếu tuyên dương các sáng kiến tuyên truyền cổ động mọi người cùng giữ vệ sinh phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa 4 Củng cố : (3’) - Nêu lại ghi nhớ SGK 5 Dặn dò : (1 ) - Xem trước bài Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH TUẦN : 8 Tiết : 15 I MỤC TIÊU : - Giúp HS nắm được... Hình trang 24 , 25 SGK Hoạt động lớp , nhóm - Quan sát hình 24 , 25 SGK và trả lời các câu hỏi : Chỉ và nói những cách bảo quản thức ăn trong từng hình - Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp Hoạt động 2 : Tìm hiểu cơ sở khoa học của các cách bảo quản thức ăn MT : HS giải thích được cơ sở khoa học của các cách bảo quản thức ăn PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại ĐD DH :- Phiếu học tập -... Đội 1 nói : Thiếu chất đạm + Đội 2 nói : Sẽ bị suy dinh dưỡng + Đội 2 nói : Thiếu i-ốt + Đội 1 nói : Sẽ bị bệnh bướu cổ ( Đội nào không trả lời được thì đội kia được quyền tiếp tục nêu bệnh mới ) - Tuyên dương đội thắng cuộc 4 Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức ăn uống đủ chất để phòng tránh bệnh suy dinh dưỡng 5 Dặn dò : (1 ) - Xem trước bài Phòng bệnh béo phì KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học. .. KN giao tiếp hiệu quả II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 30 , 31 SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (1 ) Hát 2 Bài cũ : (3’) Phòng bệnh béo phì - Nêu lại ghi nhớ bài học trước 3 Bài mới : (27’) Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Tìm hiểu về một số bệnh lây qua đường... Dặn dò : (1 ) - Xem trước bài “ Vai trò của vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ ” KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : VAI TRÒ CỦA VI-TA-MIN , CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ TUẦN : 3 Tiết : 6 I MỤC TIÊU : - Biết vai trò của vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ - Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ - Có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình . DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 10 , 11 SGK . - Phiếu học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1 ) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Trao đổi chất ở người (tt) . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước. DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 12 , 13 SGK . - Phiếu học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1 ) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn . Vai trò của chất bột đường. HỌC : - Hình trang 18 , 19 SGK . - Phiếu học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1 ) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ? - Nêu lại ghi nhớ bài học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1,