Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7

98 1.3K 6
Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KHOA HỌC SỰ SINH SẢN A – Mục tiêu : Sau mỗi bài học ,HS có khả năng : -Nhân ra mỗi trả em đều do Bố, Mẹ sinh ra và có những đặc diểm giống với Bố, Mẹ của mình. -Nêu ý nghóa của sự sinh sản . B – Đồ dùng dạy học : 1 / GV :. + Bộ phiếu dùng cho trò chơi”Bé là con ai?’’. 2 / HS : SGK. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn đònh lớp : II – Kiểm tra bài cũ : - Nhận xét, III – Bài mới : 1- Giới thiệu bài mới :” Con người và sức khoẻ.’’ 2 – Hoạt động : a) HĐ 1 : Trò chơi “Bé là ai “ -Mục tiêu :HS nhận ra mỗi trẻ em là do bố ,mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống như bo,á mẹ của mình -Phương pháp :Hoạt động cá nhân . -Chuẩn bò :Phương án SGK -Cách tiến hành . +Bước 1 :Gv phổ biến cách chơi . + Bước 2 :GV tổ chức cho HS chơi. + Bước 3 : Kết thúc trò chơi -Tuyên dương các cặp thắng cuộc - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi : +Tại sao chúng ta tìm được bố, mẹ cho các em . Kết luận : : Mọi trẻ em đều do bố,mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố , mẹ của mình. b) HĐ 2 :. Làm việc với SGK. -Phương pháp : quan sát. -Mục tiêu :HS nêu được ý nghóa của việc sinh sản -Cách tiến hành. + Bước 1 :GV hướng dẫn 1. Yêu cầu HS quan sát các hình 1,2,3 SGK và đọc lời thoại giữa các nhân vật trong hình . 2. Cho hai em liên hệ đến gia đình mình +Bước 2 : làm việc theo căp. +Bước 3:Yêu cầu một số HS triønh bày kết quả theo cặp trước cả lớp. Yêu cầu HS thảo luận tìm ra ý nghóa của Sự sinh sản - Hãy nói về ý nghóa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, - Hát - HS để sách lên bàn. _Theo dõi. - HS lắng nghe _HS theo dõi _HS chơi - Mỗi trẻ em là do bố ,mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống như bo,á mẹ của mình . _ Lắng nghe _Quan sát các hình 1,2,3 và đọc lời thoại giữa các nhân vật trung hình. _HS làm việc theo cặp. _HS trình bày. _HS thảo luận. Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia dình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau. dòng họ. -Điều gì có thể xảy ra nếu con người không có khả năng sinh sản. Kết luận :nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình,dòng họ được duy trì kế tiếp nhau. IV – Củng cố : Gọi HS sinh đọc mục bạn cần biết. V – Nhận xét – dặn dò : :-Nhận xét tiết học. . -Chuẩn bò bài nam hay nữ. -Các thế hệ trong mỗi gia đình không được duy trì. _Hai HS đọc. _HS lắng nghe. _Chuẩn bò một số tranh ảnh nam và nữ. * RKN : KHOA HỌC NAM HAY NỮ ? A – Mục tiêu : Sau bài học , HS biết : _ Phân biệt các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ . _ Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam và nữ . _ Có ý thức tôn trọng các ban cùng giới và khác giới ; không phân biệt bạn nam , bạn nữ . B – Đồ dùng dạy học 1 – GV :. :_ Hình trang 6 , 7 SGK _ Các tấm phiếu có nội dung như trang 8 SGK 2 – HS : SGK. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn đònh lớp : II – Kiểm tra bài cũ Sự sinh sản _ Tại sao chúng ta tìm được bố , mẹ cho các em bé ? _ Cho biết ý nghóa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình dòng họ . - Nhận xét kiểm tra bài cũ. III – Bài mới : 1 – Giới thiệu bài : Nam hay nữ ? 2 – Hoạt động : a) HĐ 1 : - Thảo luận . Mục tiêu : HS xác đònh được sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học Cách tiến hành : + Bước 1 : Làm việc theo nhóm GV yêu cầu nhóm trưởng đièu khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi 1,2,3 SGK + Bước 2 : Làm việc cả lớp Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình - Hát - Mọi trẻ em đèu do bố , mẹ sinh ra đều có những đặc điểm giống với bố , mẹ của mình . - Nhờ có sự sinh sản mà các thé hệ trong mỗi gia đình , dòng họ được duy trì kế tiếp nhau - HS nghe . - Thảo luận nhóm đôi các câu hỏi 1,2,3 SGK - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình - Các nhóm khác bổ sung - Ngoài những đặc điểm chung giữa nam và GV nhận xét _ Ngoài những đặc điểm chung , giữa nam và nữ có sự khác biệt nào nữa ? Kết luận : Ngoài những đặc điểm chung , giữa nam và nữ có sự khác biệt , trong đó có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của cư quan sinh dục . Khi còn nhỏ , bé trai và bé gái chưa có sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình cấu tạo của cư quan sinh dục . Đến một độ tuổi nhất đònh , cơ quan sinh dục mới phát triển và làm cho cư thể nữ và nam có nhiều điểm khác biệt về mặt sinh học _ Nêu một số đặc điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học b) HĐ 2 :. Trò chơi :” Ai nhanh , ai đúng ? “ Mục tiêu : HS phân biệt được các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ . Cách tiến hành : + Bước 1 : Tổ chức và hướng dẫn GV phát cho mỗi nhóm các tấm phiếu có nội dung như SGK và hướng dẫn HS cách chơi . + Bước 2 : Các nhóm tiến hành như hướng dẫn ở bước 1 + Bước 3 : Làm việc cả lớp + Bước 4 : GV đánh giá , kết luận và tuyên dương những nhóm thắng cuộc . c) HĐ 3 : Thảo luận : Một số quan niệm xã hội về nam và nữ Mục tiêu : Giúp HS : - Nhận ra một số quan niệm xã hội về nam và nữ ; sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm này . - Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới ; không phân biệt bạn nam , bạn nữ . Cách tiến hành : + Bước 1 : Làm việc theo nhóm GV yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi sau * Nhóm 1 : a) Công việc nội trợ là của phụ nữ b) Đàn ông là người kiếm tiền nuôi cả gia đình c) Con gái nên học nữ công gia chánh , con trai nên học kó thuật * Nhóm 2 : Trong gia đình , những yêu cầu hay cư xử của cha mẹ với con trai và con gái có khác nhau không và khác nhau như thế nào ? Như vậy có hợp lý không nữ có sự khác biệt , trong đó có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục - HS nghe - Nam thường có râu , cơ quan sinh dục nam tạo ra tinh trùng - Nữ có kinh nguyệt , cơ quan sinh dục nỡ tạo ra trứng - HS lắng nghe . - Các nhóm chơi - Đại diện mỗi nhóm trình bày và giải thích - HS theo dõi . - Thảo luận và giải thích tại sao bạn đồng ý hoặc không đồng ý - HS thảo luận - HS thảo luận . * Nhóm 3 : Liên hệ trong lớp mình có sự phân biệt đối xử giữa HS nam và HS nữ không ? Như vậy có hợp lý không * Nhóm 4 : Tại sao không phân biệt đối xử giữa nam và nữ ? + Bước 2 : Làm việc cả lớp . - Nhận xét sửa chữa . Kết luận : Quan niệm xã hội về nam và nữ có thể thay đổi . Mỗi HS đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi bằng cách bày tỏ suy nghó và thể hiện bằng hành động ngay từ trong gia đình , trong lớp học của mình . IV – Củng cố : - Gọi HS đọc mục cần biết . V – Nhận xét – dặn dò : - Nhận xét tiết học _Xem trước bài “Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ? “ .* RKN : - HS thảo luận . - Từng nhóm báo cáo kết quả . - Nhóm khác nhận xét bổ sung . - HS lắng nghe . - 2 HS đọc . -HS nghe -Xem bài trước Ngày soạn: KHOA HỌC : CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO ? A – Mục tiêu : Sau bài học , HS có khả năng : _ Nhận biết : Cơ thể của mỗi con người đực hình thành từ sự kết hợ giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố . _ Phân biệt một vài giai đoạn phát triển của thai nhi . B – Đồ dùng dạy học : 1 – GV :. Hình trang 10,11 SGK. 2 – HS : SGK. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn đònh lớp : I – Kiểm tra bài cũ : Bài “Nam hay Nữ” _ Ngoài những đặc điểm chung,giữa nam và nữ có sự khác biệt nào nữa _ Nhận xét. III – Bài mới : 1 – Giới thiệu bài : GV viết bài”Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?” 2 – Hoạt động : a) HĐ 1 : - Giảng giải *Mục tiêu: HS nhận biết được một số từ khoa học: Thụ tinh ,hợp tử,phôi,bào thai. *Cách tiến hành Bước 1:GV đặt câu hỏi cho cả lớp nhớ lại bài trước dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm. - Hát - Ngoài những đặc điểm chung,giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục. - HS nghe . HS chọn câu đúng trả lời. Bước 2: GV giảng : _Cơ thể người được hình thành từ một tế bào trứng của mẹ kết hợp với tinh trùng của bố.Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng được gọi là sự thụ tinh. _Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. _Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành bào thai,sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ em bé sẽ sinh ra. b) HĐ 2 :.Làm việc với SGK. *Mục tiêu:Hình thành cho HS biểu tượng về sự thụ tinh và sự phát triển của thai nhi. * Cách tiến hành: _ Bước 1:GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân. _ GV yêu cầu HS quan sát hình 1a,1b,1c và đọc kó phần chú thích trang 10 SGK ,tìm xem mỗi chú thích phù hợp với hình nào. _GV gọi một số HS trình bày. _ Bước 2: GV yêu cầu HS quan sát 2,3,4,5 trang 11 SGK tìm xem hình nào cho biết thai được 5 tuần,8 tuần.3 tháng,khoảng 9 tháng. _ GV gọi một số HS trình bày. _ GV nhận xét: IV – Củng cố : _ Gọi HS đọc mục bạn cần biết. V – Nhận xét – dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Bài sau:Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ. * RKN : - HS lắng nghe. . - HS nghe. -Một số HS trình bày. -Một số HS trình bày. -2 em đọc. -HS nghe. -Xem bài trước Ngày soạn: KHOA HỌC CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐIỀU KHOẺ ? A – Mục tiêu : Sau bài học ,HS biết: _ Nêu những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ. _ Xác đònh nhiệm vụ của người chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc ,giúp đỡ phụ nữ có thai. _ Có ý thức giúp phụ nữ có thai. B – Đồ dùng dạy học : 1 – GV : Hình trang 12-13SGK. 2 – HS : SGK. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn đònh lớp : II – Kiểm tra bài cũ : “Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?” - Hát _ Cơ thể chúng ta được hình thành từ đâu? _ Trứng đã được thụ tinh gọi là gì? _ Nhận xét, KTBC. III – Bài mới : 1 – Giới thiệu bài : GV viết bài “Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ? 2 – Hoạt động : a) HĐ 1 : - Làm việc với SGK. * Mục tiêu: HS nêu được những việc nên và không nên làm Và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ vầthi nhi khoẻ . * Cách tiến hành: Bước 1:Giao nhiệm vụ và hướng dẫn . GV Yêu cầu HS làm việc theo cặp: Quan sát cát hình 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK để trả lời câu hỏi: Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì ? Tại sao ? _Bước 2:Làm việc theo cặp. _ Bước 3; Làm việc cả lớp. G một số HS trình bày kết quả làm việc theo cặp. _Kết luận : Như mục cần biết. b) HĐ 2 : Thảo luận cả lớp. * Mục tiêu:HS xác đònh được nhiệm vụ của người chòng và các thành viên khác trong gia đìnhlà phải chăm sóc,giúp đỡ phụ nữ có thai. * Cách tiến hành: _Bước 1: GVyêu cầu HS quan sát các hình 5,6,7 trang 13 SGK và nêu nội dung của từng hình. GV nhận xét. -Bước 2:GV yêu cầu cả lớp cùng thảo luận câu hỏi : Mọi người trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự _ Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. _ Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. _ HS làm việc theo cặp: Quan sát cát hình 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK để trả lời câu hỏi: _ Nêên ăn đủ chất ;đủ lượng; nghỉ ngơi nhiều, tinh thần thoải mái;đi khám thai đònh kì 3 tháng 1 lần;tim vác-sin phòng bệnh và uống thuốc khi cần thêo chỉ dẫn của Bsó . _ Không ;Dùng các chất kích thích : Rược,thuốc lá ,ma tuý…; tránh lao động nặng ,tiếp xúc các chất độc hoá học như:thuốc sâu ,thuốc cỏ. _HS làm việc theo hướng đẫn của GV. _ Mỗi em chỉ nói về nội dung của 1 hình. -HS nghe. -HS quan sát các hình 5,6,7 trang 13 SGK và nêu nội dung của từng hình. -Các em khác nhận xét _ Mọi người cần chăm sóc sức khoẻ cho người mẹ trước khi có thai và trong thời kì mang thai sẽ giúp cho thai nhi khoẻ mạnh , sinh trưởng và phát triển tốt; đồng thời người mẹ cũng khoẻ mạnh,giảm được nguy hiểm có thể xảy ra khi sinh con. _ HS thảo luận và trả lời. quan tâm ‘chăm sóc đối với phụ nữ có thai. Kết luận: Như mục bạn cần biết. c) HĐ 3 : Đóng vai: * Mục tiêu : HS có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai. * Cách tiến hành: _ Bước 1: Thảo luận cả lớp.; GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi trang 13 SGK : khi gặp phụ nữ có thai xách nặnghoặc đi trên cùng chuyến ô tô mà không còn chỗ ngồi , bạn có thể làm gì để giúp đỡ? _ Bước 2: Làm việc theo nhóm . _ Bước 3: trình diễn trước lớp. _GV nhận xét bổ sung. IV – Củng cố : _Gọi HS đọc mục bạn cần biết V – Nhận xét – dặn dò : - Nhận xét tiết học . _ Bài sau từ lúc mới sinh đối tuổi dậy thì. * RKN : _ Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình đóng vai theo chủ đề”Có ý thức giù đỡ phụ nữ có thai”. _ Mọt số nhóm lên trình diễn trươc lớp. _ Các nhóm khác theo dõi, bình luận và rúc ra bài học về cach ứng xử đối với phụ nữ cos thai. _ 2 HS đọc. _ HS láng nghe. _ Xem bài trước. Ngày soạn: KH OA HỌC: TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ. A – Mục tiêu : Sau bài học,HS biết: _ Nêu môtố đặc điểmchung của trẻ em ở toàn giai đoạn :Dưới 3 tuổi , Từ 3 đến 6 tuổi, từ 6 đến 10 tuổi. _ Nêu đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuộc đời của mỗi con người. B – Đồ dùng dạy học : 1 – GV :.Thông tin và hình trang 14 ,15 SGK. 2_ HS Sưu tầm ảnh chụp bản thân lúc còn nhỏ hoặc ảnh của trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn đònh lớp : II – Kiểm tra bài cũ : “ Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ " _ Nêu những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ - Nhận xét, KTBC III – Bài mới : 1 – Giới thiệu bài : “ Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì “ - Hát - 2 em trả lời - HS nghe . 2 – Hoạt động : a) HĐ 1 : - Thảo luận cả lớp @Mục tiêu: - HS nêu được tuổi và đặc điểm của em bé trong ảnh đã sưu tầm được . @Cách tiến hành: GV yêu cầu một số HS đem ảnh của mình hồi nhỏ hoặc ảnh của các trẻ em khác đã sưu tầm được lên giới thiệu trước lớp theo yêu cầu . _ Em bé mấy tuổi và đã biết làm gì ? b) HĐ 2 :.Trò chơi “ Ai nhanh , Ai đúng ? “ * Mục tiêu: HS nêu được một số đặc ssiểm chung của trẻ am ở từng giai đoạn dưới 3 tuổi , từ 3 đến 6 tuổi , từ 6 đến 10 tuổi . * Chuẩn bò : Chuẩn bò theo nhóm : -Một bảng con và phấn hoặc bút viết bảng . -Một cái chuông nhỏ ( hoặc vật thay thế có thể phát ra âm thanh ) *Cách tiến hành: -Bước 1: GV phổ biến cách chơi và luật chơi -Bước 2: Làm việc theo nhóm . -Bước 3: Làm việc cả lớp . GV ghi rõ nhóm nào làm xong trước ,nhóm nào làm xong sau . Đợi tất cả các nhóm cùng xong .GV mới yêu cầu các em giơ đáp án. -GV tuyên dương những nhóm thắng cuộc. c) HĐ 3 : Thực hành. *Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuộc đời của mỗi con người. *Cách tiến hành: -Bước 1: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân. Tại saôní tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người ? -Bước 2: GV gọi một số HS trả lời câu hỏi trên. Kết luận: Tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người , vì đây là thời kì cơ thể có nhiều thay đổi nhất. Cụ thể là: - Cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng. - Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện - HS quan sát . - HS đem ảnh của mình hồi nhỏ hoặc ảnh của các trẻ em khác đã sưu tầm được lên giới thiệu trước lớp . - Em mới 2 tuổi đã biết nói và nhận ra những người thân , đã biết hát , múa … - HS theo dõi . - HS làm việc theo hướng dẫn của GV . - Các nhóm làm xong giơ đáp án. - HS đọc các thông tin trang 15 SGK và trả lời câu hỏi. _ 3 HS trả lời: -Vì ở tuổi này cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng. Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện kinh nguyệt, con trai có hiện tượng xuất tinh. Đồng thời ở giai đoạn này cũng diễn ra những biến đổi về tình cảm,suy nghó và mối quan hệ xã hội. - HS lắng nghe. kinh nguyệt, con trai có hiện tượng xuất tinh. - Biến đổi về tình cảm,suy nghó và mối quan hệ xã hội. IV / Củng cố : Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người. V / Nhận xét – dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Bài sau : “Từ tuổi vò thành niên đến tuổi già”. -HS trả lời. - HS nghe. -Xem bài trước. * Rút kinh nghiệm : Ngày soạn: KHOA HỌC : TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ A – Mục tiêu : Sau bài học . HS biết : _ Nêu một số đặc điểm chung của vò thành niên , tuổi trưởng thành , tuổi già . _ Xác đònh bản thân HS đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời . B – Đồ dùng dạy học : 1 – GV :._ Thông tin và hình trang 16 , 17 SGK . _ Sưu tầm tranh ảnh của người lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau . 2 – HS : SGK. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn đònh lớp : II – Kiểm tra bài cũ : “ Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì “ _ Tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người như thế nào ? - Nhận xét KTBC III – Bài mới : 1 – Giới thiệu bài : “ Từ tuổi vò thành niên đến tuổi già “ 2 – Hoạt động : a) HĐ 1 : - Làm việc với SGK . @Mục tiêu: HS nêu được một số đặc điểm chung của tuổi vò thành niên , tuổi trưởng thành , tuổi già . @Cách tiến hành: _Bước 1: Giao nhiệm vụ và hướng dẫn . GV yêu cầu HS đọc các thông tin trang 16 , 17 SGK và thảo luận theo nhóm về đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn lứa tuổi _Bước 2: Làm việc theo nhóm . - Hát - 2 HS trả lời - HS nghe . - Thảo luận nhóm đôi . - HS đọc các thông tin trang 16 , 17 SGK và thảo luận theo nhóm về đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn lứa tuổi . - Thư kí của nhóm sẽ ghi ý kiến của bạn vào bảng - HS làm việc theo hướng dẫn của GV . _ Bước 3: Làm việc cả lớp . GV nhận xét bổ sung . b) HĐ 2 :.Trò chơi : “ Ai ? Họ đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời ? “ @Mục tiêu: _ Củng cố cho HS Những hiểu biết về tuổi vò thành niên , tuổi trưởng thành , tuổi già đã học ở phần trên . _ HS xcs đònh được bản thân đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời . @Cách tiến hành: GV và HS cùng sưu tầm khoảng 12-16 tranh ảnh nam , nữ ở các lứa tuổi ,làm các nghề khác nhau trong xã hội . _Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn GV chia lớp thành 4 nhóm . Phát cho mỗi nhóm từ 3 đến 4 hình . _Bước 2: Làm việc theo nhóm như hướng dẫn trên _ Bước 3: Làm việc cả lớp . GV yêu cầu thảo luận câu hỏi . + Bạn đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời + Biết được chúng ta đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì ? Kết luận: _ Chúng ta đang ở vào giai đoạn đầu của tuổi vò thành niên . _ Biết được chúng ta đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời sẽ giúp chúng ta hình dung được sợ phát triển của cơ thể vềø thể chất , tinh thần và mối quan hệ xã hội sẽ diễn ra như thế nào . Từ đó . chúng ta sẵn sàng đón nhận và không sợ hãi ,bối rối … IV – Củng cố : _ Biết được chúng ta đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì V – Nhận xét – dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Bài sau : “ Vệ sinh tuổi dậy thì “ * RKN : - Các nhóm treo sản phẩmcủa nhóm mình trên bảng và cử đại diện lên trình bày . Mỗi nhóm chỉ trình bày một giai đoạn - Các nhóm khác bổ sung . - HS xác đònh xem những người trong ảnh đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời và nêu đặc điểm của giai đoạn đó . - HS thảo luận nhóm - Các nhóm cử người lần lượt lên trình bày - Các nhóm khác có thể hỏi hoặc nêu ý kiến khác về hình ảnh mà nhóm bạn giới thiệu . +Đang ở giai đoạn đầu tuổi vò thành niên + Sẽ giúp chúng ta hình dung được sợ phát triển của cơ thể vềø thể chất , tinh thần và mối quan hệ xã hội sẽ diễn ra như thế nào . - HS nghe . - HS trả lời . - HS lắng nghe . - Xem bài trước . [...]... Nhận xét tiết học - Bài sau “Phòng tránh HIV/ AIDS” * RKN : Ngày soạn : KHOA HỌC : PHÒNG TRÁNH HIV / AIDS A – Mục tiêu : Sau bài học , HS cần biết : _ Giải thích một cách đơn giản HIV là gì , AIDS là gì _ Nêu các đường lây truyền & cách phòng tránh HIV/ AIDS _ Có ý thức tuyên truyền , vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/AIDS B – Đồ dùng dạy học : 1 – GV : _.Thông tin & hình trang 35 SGK _ Các... phân biệt đối xử với người bò nhiễm HIV & gia đình của họ B – Đồ dùng dạy học : TG 1 – GV :._ Hình trang 36, 37 SGK _ 5 tấm bìa cho hoạt động đóng vai “ Tôi bò nhiễm HIV “ 2 – HS : Giấy & bút màu C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hát I – Ổn đònh lớp : II – Kiểm tra bài cũ : “ Phòng tránh HIV/AIDS “ _ HIV là gì ? _ Nêu các đường lây truyền HIV - HS nghe -... dùng bằng đồng & hợp kim của đồng có trong gia đình B – Đồ dùng dạy học : 1 – GV :._ Thông tin & hình tr .50 ,51 SGK _ Một số đoạn dây đồng _ Sưu tầm tranh ảnh , một số đồ dùng được làm từ đồng & hợp kim của đồng _ Phiếu học tập 2 – HS : SGK C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hát I – Ổn đònh lớp : II – Kiểm tra bài cũ : “Sắt , gang , thép “ - HS trả lời _... nhômcó trong gia đình B – Đồ dùng dạy học: 1 – GV : _ Hình và thông tin trang 52 , 53 SGK _ Một số thìa nhôm hoặc đồ dùng khác bằng nhôm _ Sưu tầm một số thông tin, tranh ảnh về nhôm và một số đồ ddïngdược làm bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm _ Phiếu học tập 2 – HS : SGK C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hát I – Ổn đònh lớp : II –Kiểm tra bài cũ :“Đồng và hợp... Nhận xét tiết học - Xem bài trước - Bài sau “ Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ “ * RKN : Ngày soạn : KHOA HỌC : PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ A – Mục tiêu : Sau bài học , HS có khả năng : _ Nêu một số nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông & một số biện pháp an toàn giao thông _ Có ý thức chấp hành đúng luật giao thông & cẩn thận khi tham gia giao thông TG B – Đồ dùng dạy học : 1 –... 2 – HS : SGK C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hát I – Ổn đònh lớp : II – Kiểm tra bài cũ : “ Phòng tránh bò xâm hại “ _ Muốn phòng tránh bò xâm hại các em cần lưu ý - HS trả lời điều gì ? _ Trongt trường hợp bò xâm hại , chúng ta cần phải làm gì ? - HS nghe - Nhận xét, KTBC III – Bài mới : 1 – Giới thiệu bài : “ Phòng tránh tai nạn giao thông - HS nghe đường... hình 5, 6 ,7 tr.41 SGK & phát hiện những việc cần làm đối với người tham gia giao thông được thể hiện qua hình - Thảo luận cặp theo hướng dẫn GV : H .5 : Thể hiện việc HS được học về luật giao thông đường bộ H.6 : Một bạn HS đi xe đạp sát lề đường bên phải & có đội mũ bảo hiểm H .7 : Những người đi xe máy đi đúng phần đường qyi đònh - Một số HS trình bày kết quả thảo luận theo cặp _Bước 2: Làm việc cả lớp. .. MỘT SỐ VẬT LIỆU THƯỜNG DÙNG KHOA HỌC : TRE , MÂY , SONG A – Mục tiêu : Sau bài học , HS có khả năng : _ Lập bảng so sánh đặc điểm & công dụng của tre ; mây , song _ Nhận ra một số đồ dùng hằng ngày làm bằng tre , mây , song _ Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây , song được sử dụng trong gia đình B – Đồ dùng dạy học : 1 – GV :._ Thông tin & hình 46, 47 SGK _ Phiếu học tập _ Một số tranh ảnh... Làm việc cả lớp - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình 4, 5, 6, 7 trang 47 SGK và nói tên từng đồ dùng có trong mỗi hình, đồng thời xác đònh xem đồ dùng đó được làm từ vật liệu tre, song hay mây - Thư kí ghi kết quả làm việc của nhóm mình vào bảng - Đai diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình - Các nhóm khác bỗ xung _ GV theo dõi và nhân xét _ GV yêu cầu cả lớp thảo luận... phiếu học tập -Đại diện của mỗi nhóm trả lời một câu HS khác nhận xét -Cách phòng bệnh sốt rét tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh,diệt muỗi,bọ gậy và tránh để muỗi đốt -2HS đọc và tránh để muỗi đốt IV – Củng cố :Yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết Tr. 27 SGK V – Nhận xét – dặn dò : -HS lắng nghe - Nhận xét tiết học Xem bài trước -Bài sau:”Phòng bệnh sốt xuất huyết” * RKN : KHOA HỌC : . Đồ dùng dạy học : 1 / GV :. + Bộ phiếu dùng cho trò chơi”Bé là con ai?’’. 2 / HS : SGK. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn đònh lớp : II –. học 1 – GV :. :_ Hình trang 6 , 7 SGK _ Các tấm phiếu có nội dung như trang 8 SGK 2 – HS : SGK. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn đònh lớp. – Đồ dùng dạy học : 1 – GV :.Thông tin & hình trang 26, 27 SGK . 2 – HS : SGK. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn đònh lớp : II – Kiểm

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:02

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • KHOA HỌC

 • SỰ SINH SẢN

 • * RKN :

 • KHOA HỌC

 • NAM HAY NỮ ?

 • Ngày soạn:

 • KHOA HỌC : CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO ?

 • Ngày soạn:

 • KHOA HỌC CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐIỀU KHOẺ ?

 • Ngày soạn:

 • KHOA HỌC: TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ.

 • * Rút kinh nghiệm :

 • Ngày soạn:

 • KHOA HỌC : TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ

 • Ngày soạn:

 • KHOA HỌC : VỆ SINH TUỔI DẬY THÌ

 • Ngày soạn:

 • KHOA HỌC : THỰC HÀNH : NÓI “ KHÔNG ! “ ĐỐI VỚI CÁC CHẤT

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan