Giáo án Khoa học lớp 5 HK2_CKTKN_Bộ 3

30 937 16
Giáo án Khoa học lớp 5 HK2_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 TIẾT 37: DUNG DỊCH I. Mục tiêu: - Nêu được một số ví dụ về dung dòch. - Biết tách các chất ra khỏi một số dung dòch bằng cách chưng cất. II. Chuẩn bò: - GV Hình vẽ trong SGK - Một ít đường (hoặc muối), nước sôi để nguội, một ly thuỷ tinh, thìa nhỏ có cán dài. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn đònh: 2. Bài cũ: Hỗn hợp. -Kể tên một số hỗn hợp? -Nêu một sốcách tách các chất trong hỗn hợp -Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: GTB “Dung dòch”.  Hoạt động 1 : Thực hành “Tạo ra một dung dòch”. Cho HS làm việc theo nhóm. + Giải thích hiện tượng đường không tan hết? -Khi cho quá nhiều đường hoặc muối vào nước, không tan mà đọng ở đáy cốc. -Khi đó ta có một dung dòch nước - Hát - Học sinh trả lời. Nhóm trưởng điều khiển các bạn. Tạo ra một dung dòch nước đường (hoặc nước muối). a,Thảo luận các câu hỏi: -Để tạo ra dung dòch cần có những điều kiện gì? - Dung dòch là gì? Kể tên một số dung dòch khác mà bạn biết. Đại diện các nhóm nêu cách pha dung dòch nước đường (hoặc nước muối). Các nhóm nhận xét, xem có cốc nào có đường (hoặc muối) không tan hết mà còn đọng ở đáy cốc. Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 đường bão hoà. Đònh nghóa dung dòch là gì và kể tên một số dung dòch khác? *Kết luận: Tạo dung dòch ít nhất có hai chất một chất ở thể lỏng chất kia hoà tan trong chất lỏng. Dung dòch là hỗn hợp của chất lỏng với chất hoà tan trong nó. Nước chấm, rượu hoa quả.  Hoạt động 2: Làm việc với SGK. -Làm thế nào để tách các chất trong dung dòch? - Trong thực tế người ta sử dụng phương pháp chưng cất đề làm gì? *Kết luận: Tách các chất trong dung dòch bằng cách chưng cất. Sử dụng chưng cất để tạo ra nước cất dùng cho ngành y tế và một số ngành khác. 4: Củng cố. - Nêu lại nội dung bài học. 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài - Chuẩn bò: Sự biến đổi hoá học. - Nhận xét tiết học . - Dung dòch nước và xà phòng, dung dòch giấm và đường hoặc giấm và muối,… Dung dòch là hỗn hợp của chất lỏng với chất bò hoà tan trong nó. Nhóm trưởng điều khiển thực hành ở trang 77 SGK. Dự đoán kết quả thí nghiệm. Đại diện các nhóm trình bày kết quả. Nước từ ống cao su sẽ chảy vào li. Chưng cất. Tạo ra nước cất. Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Tiết 38: SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC I. Mục tiêu: - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng. II. Chuẩn bò: - Hình vẽ trong - Một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Dung dòch. → Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: Sự biến đổi hoá học  Hoạt động 1 :Nhóm trưởng điều khiển làm thí nghiệm. -Thí nghiệm 1: Đốt một tờ giấy. -Thí nghiệm 2: Chưng đường trên ngọn lửa. *KL:hiện tượng này biến đổi thành chất khác như 2 thí nghiệm trên ta gọi là sự biến đổi hoá học.  Hoạt động 2: thảo luận -Trường hợp nào là sự biến đổi hoá học tại sao? -Trường hợp nào là sự biến đổi lí học tại sao? - Hát - Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. -Tờ giấy bò cháy thành than.Tờ giấy biến đổi thành chất khác , không giữ đïc tính chất ban đầu. -Đừơng từ màu trắng chuyển sang màu vàng, rồi nâu thẩm ,có vò đắng . nếu tiếp tục đun nữa nó sẽcháy thànhthan .Không giữ được tính chất của nó nữa. - Các nhóm khác bổ sung. HS quan sát hình trang 79 và thảo luận các câu hỏi. -Hình 2:cho vôi sống vào nước. Sự biến đổi hoá học * Vì; vì vôi sống thả vào nước đã bò biến đổi thành vôi tôidẻo quánh kèm theo sự toả nhiệt. - Hình 3: xé giấy thành mãnh vụn. Sự biến đổi lí học Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 *kl: sự biến đồi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hoá học 4: Củng cố. HS nhắc lại nội dung bài học 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài - Chuẩn bò: “Sự biến đổi hoá học (tiết 2)”. - Nhận xét tiết học. * Vì: giấy bò xé nhưng vẫn giữ được tính chất của nó , - Hình 4: xi măng trộn cát. Sự biến đổi lí học *vì; xi măng trộn cát tạo thành một hỗn hợp xi măng cát . tính chất của nó vẫn giữ nguyên không đổi. -Hình 5: xi măng trộn cát và nước > hoá học *vì; xi măng trộn cát và nước tạo thành hỗn hợp chất là vữa xi măng hoàn toàn khác với 3 chất tạo ra nó. -Hình 6:Đinh mới để lâu ngày thành đinh gỉ. Biếnđổi hoá học. *Vì: Dưới tác dụng của hơi nước trong không khí chiếc đinh đã bò gỉ. Tính chất của đinh gỉ khác hẵn tính chất cả đinh mới - Hình 7: Thuỷ tinh ở thể lõng sau khi được thổi thành chai lọ, để nguội trở thannnh2 thuỷ tinhh ờ thể rắn. Biến đổi lý học * Vì: Dù ở thể nào, thể lỏng hay theể rắn tinh chất của thuỷ tinh vẫn không thay đổi Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Tiết 39 : SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Phát biểu đònh nghóa về sự biến đổi hoá học. - Phân biệt sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lí học. 2. Kó năng: - Thực hiện một số trò chơi có liê quan đến vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. Chuẩn bò: - Giáo viên: - Hình vẽ trong SGK - Một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Sự biến đổi hoá học (tiết 1). - Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: “Sự biến đổi hoá học”. - Thế nào là sự biến đổi hoá học. - Nếu ví dụ. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Thảo luận. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại. - Cho H làm việc theo nhóm. - Hát - Học sinh tự đặt câu hỏi? - Học sinh khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. - Nhóm trưởng điều khiển thảo luận. a) Cho vôi sống vào nước. b) Dùng kéo cắt giấy thành những mảnh vụn. c) Một số quần áo màu khi phơi nắng bò bạc màu. d) Hoà tan đường vào nước. - Trường hợp nào có sự biến đổi hoá học? Tại sao bạn kết luận như vậy? - Trường hợp nào là sự biến đổi lí học? Tại sao bạn kết luận như vậy? - Đại diện mỗi nhóm trả lời một câu hỏi. Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 - Không đến gần các hố vôi đang tôi, vì nó toả nhiệt, có thể gây bỏng, rất  Hoạt động 2: Trò chơi “Chứng minh vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học”. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại. - Sự biến đổi từ chất này sang chất khác gọi là sự biến đổi hoá học, xảy ra dưới tác dụng của nhiệt, ánh sáng nhiệt độ bình thường.  Hoạt động 3: Củng cố. - Học lại toàn bộ nội dung bài học. 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài + Học ghi nhớ. - Chuẩn bò: Năng lượng. - Nhận xét tiết học . - Các nhóm khác bổ sung. Hoạt động nhóm, lớp. -Nhóm trưởng điều khiển chơi 2 trò chơi. - Các nhóm giới thiệu các bức thư và bức ảnh của mình. Trường hợp Biến đổi Giải thích a) Cho vôi sống vào nước Hoá học Vôi sống khi thả vào nước đã không giữ lại được tính chất của nó nữa, nó đã bò biến đổi thành vôi tôi dẽo quánh, kèm theo sự toả nhiệt. b) Dùng kéo cắt giấy thành những mảnh vụn Vật lí Giấy bò cắt vụn vẫn giữ nguyên tính chất, không bò biến đổi thành chất khác. c) Một số quần áo màu khi phơi nắng bò bạc màu. Hoá học Một số quần áo màu đã không giữ lại được màu của nó mà bò bạc màu dưới tác dụng của ánh nắng. d) Hoà tan đường vào nước Vật lí Hoà tan đường vào nước, đường vẫn giữ được vò ngọt, không bò thay đổi tính chất. Nên đem chưng cất dung dòch nước đường, ta lại thu được nước riêng và đường riêng Giaựo aựn giaựng daùy moõn khoa hoùc lụựp 5 Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Tiết 40 : NĂNG LƯNG I. Mục tiêu: Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng. Nêu được ví dụ. II. Chuẩn bò: - Giáo viên: - Nến, diêm. - Ô tô đồ chơi chạy pin có đèn và còi. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Sự biến đổi hoá học. → Giáo viên nhận xét. - 3. Giới thiệu bài mới: Nămg lượng, 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Thí nghiệm Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại. - Giáo viên chốt. - Khi dùng tay nhấc cặp sách, năng lượng do là cung cấp đã làm cặp sách dòch chuyển lên cao. - Khi thắp ngọn nến, nến toả nhiệt phát ra ánh sáng. Nến bò đốt cung cấp năng lượng cho việc phát sáng và toả nhiệt. - Khi lắp pin và bật công tắc ô tô đồ chơi, động cơ quay, đèn sáng, còi kêu. Điện do pin sinh ra cung cấp năng lượng.  Hoạt động 2: Quan sát, thảo luận. Phương pháp: Quan sát, thảo luận. - Tìm các ví dụ khác về các biến đổi, hoạt động và nguồn năng lượng? - Hát - Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. - Học sinh thí nghiệm theo nhóm và thảo luận. - Hiện tượng quan sát được? - Vật bò biến đổi như thế nào? - Nhờ đâu vật có biến đổi đó? - Đại diện các nhóm báo cáo. Hoạt động cá nhân, lớp. - Học sinh tự đọc mục Bạn có biết SGK. - Quan sát hình vẽ nêu thêm các ví dụ hoạt động của con người, của các động vật khác, của các phương tiện, máy móc chỉ ra nguồng năng lượng cho các hoạt động đó. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. - Người nông dân cày, cấy…Thức ăn Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5  Củng cố. - Nêu lại nội dung bài học. 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài + học ghi nhớ. - Chuẩn bò: “Năng lượng của mặt trời”. - Nhận xét tiết học. - Các bạn học sinh đá bóng, học bài… Thức ăn - Chim săn mồi…Thức ăn - Máy bơm nước…Điện Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Tiết 41: NĂNG LƯNG MẶT TRỜI I. Mục tiêu: Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong đời sống và sản xuất: Chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khô, phát điện,… II. Chuẩn bò: - Phương tiện, máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời (ví dụ: máy tính bỏ túi). - Tranh ảnh về các phương tiện, máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Năng lượng. - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: “Năng lượng mặt trời”.  Hoạt động 1: Thảo luận. * Mục tiêu : HS nêu được ví dụ về tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên . * Cách tiến hành : _ Bước 1 : Làm việc theo nhóm . - YCHS thảo luận theo các câu hỏi sau + Mặt trời cung cấp năng lượng cho Trái Đất ở những dạng nào? + Nêu vai trò của năng lượng nặt trời đối với sự sống? + Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với thời tiết và khí hậu? - Bước 2: Làm việc cả lớp . - YC các nhóm trình bày GV chốt: Than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên hình thành từ xác sinh vật qua hàng triệu năm. Nguồn gốc là mặt trời. Nhờ năng lượng mặt trời mới có quá trình quang hợp của lá cây và cây cối. - Hát - Học sinh khác trả lời câu hỏi . Hoạt động nhóm, lớp. - - - - Thảo luận theo các câu hỏi. - - Ánh sánh và nhiệt. - Sưởi ấm , đun nấu , say khô . Cây xanh tốt , người và động vật khoẻ mạnh - Gây ra nắng, mưa ,gió , bão trên trái đất - - - Các nhóm trình bày, bổ sung. Hoạt động nhóm, lớp. - Quan sát các hình SGK thảo luận. (chiếu sáng, phơi khô các đồ vật, lương thực, [...]... bài 5 Tổng kết - dặn dò: Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Xem lại bài Chuẩn bò: “Sử dụng năng lượng điện” Nhận xét tiết học Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Tiết 45 : SỬ DỤNG NĂNG LƯNG ĐIỆN I Mục tiêu: - Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện II Chuẩn bò: - Tranh ảnh về đồ dùng, máy móc sử dụng điện Một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO... cho mạch điện bò ngắt tránh được sự cố nguy hiểm về điện - Để đo số điện năng đã dùng , tính số tiền điện phải trả Học sinh thảo luận nhóm đôi - Chỉ dùng điện khi thật cần thiết ra khỏi nhà là tắt hết quạt , đèn ,, ti vi, - Tiết kiệm điện khi đun nấu, là quần áo - 2 HS đọc lại nội dung bài Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Nhận xét tiết học Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 TIẾT 49 ÔN TẬP: VẬT... Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm Nêu tác dụng của dòng điện trong - Quan sát các vật thật tranh ảnh các đồ dùng, máy móc đó những Đại diện các nhóm giới thiệu với cả đồ vật, máy móc dùng động cơ điện lớp đã Tìm loại hoạt động và các dụng cụ, được sưu tầm đem đến lớp Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Giáo viên chốt 4 Củng cố Giáo viên chia học sinh thành 2 đội tham gia chơi Hoạt động Thắp sáng Truyền... thường b Nhiệt độ cao c Nhiệt độ bình thường d Nhiệt độ bình thường Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 - Hoạt động 2: YC HS đọc nội dung ôn tập 4 Củng cố : 5 Dặn dò: Xem lại bài Chuẩn bò: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (tt) Nhận xét tiết học - 2HS nêu lại nội dung vừa ôn tập Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 TIẾT 50 ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG I Mục tiêu: - Củng có các kiến thức về phần Vật chất... (tiết 1) Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Tiết 42 : SỬ DỤNG NĂNG LƯNG CHẤT ĐỐT I Mục tiêu: - Kể tên một số loại chất đốt - Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng chất đốt trong đời sống và sản xuất: Sử dụng năng lượng than đá, dầu mỏ, khí đốt trong nấu ăn, thắp sáng, chạy máy… III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hát 1 Khởi động: 2 Bài cũ: Năng lượng mặt trời → Giáo viên... truyền tin,… → Giáo dục: Vai trò quan trọng cũng như những tiện lợi mà điện đã mang lại cho cuộc sống con người 5 Tổng kết - dặn dò: Xem lại bài Chuẩn bò: Lắp mạch điện đơn giản Nhận xét tiết học Các dụng cụ, phương tiện sử dụng điện Bóng đèn điện, đèn pin,… Điện thoại, vệ tinh,… Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Tiết 46: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN I Mục tiêu: - Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản... Hoạt động nhóm , lớp Lắp mạch điện thắp sáng đèn hiện vật dẫn điện, vật cách điện Tạo ra một chỗ hở trong mạch Các nhóm làm thí nghiệm như hướng Chèn một số vật bằng kim loại, bằng dẫn ở mục Thực hành trang 95 SGK nhựa, bằng cao su, sứ vào chỗ hở → Kết luận: Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 + Các vật bằng kim loại cho dòng điện chạy qua nên mạch đang hở thành kín, vì vậy đèn sáng + Các vật bằng... các bình chứa bằng thép để dùng cho các bếp ga 4 Củng cố - HS nối tiếp nhau trình bày - YC HS nêu nội dung bài học - GDTT – Liên hệ thực tế 5 Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài - Chuẩn bò: “Sử dụngnăng lượng chất đốt (tiết 2)” - Nhận xét tiết học Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 TIẾT 43: SỬ DỤNG NĂNG LƯNG CHẤT ĐỐT - Nêu được một số biện pháp chống cháy, bỏng, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất... thắp sáng chạy máy móc … - Các nhóm trình bày –Bổ sung - Các đội tham gia (mỗi đội khoảng 5 em ) - Hai nhóm lên ghi những vai trò, ứng dụng của mặt trời đối với sự sống trên Trái Đất đối với con người Chiếu … Sưởi ấm 4 Củng cố : HS nêu nội dung bài học 5 Tổng kết - dặn dò: Xem lại bài Chuẩn bò: Sử dụng năng lượng của - HS nối tiếp nhau trình bày mục bạn cần biết Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 chất... mặt trời - Mục tiêu: Củng cố cho học sinh Kiến thức về sử dụng điện * Cách tiến hành - GV: Mỗi nhóm cử 5 -7 bạn xếp hàng 1 - HS chơi theo nhóm thi tiếp sức.Thứ ngang GV tính thời gian tự HS trong nhóm lên viết tên 1 4 Củng cố: dụng cụ hoặc máy móc … hết thời - HS nêu lại nội dung bài học gian nhóm nào viết được nhiều hơn 5 Dặn dò: Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 là thắng cuộc . bài học. - Các nhóm trình bày sản phẩm. Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Xem lại bài Chuẩn bò: “Sử dụng năng lượng điện”. Nhận xét tiết học. Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Tiết 45. người. - HS nối tiếp nhau trình bày mục bạn cần biết Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 chất đốát (tiết 1). Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Tiết 42 : SỬ DỤNG NĂNG LƯNG CHẤT ĐỐT I. Mục tiêu:. giới thiệu với cả lớp. Tìm loại hoạt động và các dụng cụ, Giáo án giáng dạy môn khoa học lớp 5 Giáo viên chốt. 4. Củng cố. Giáo viên chia học sinh thành 2 đội tham gia chơi. → Giáo dục: Vai trò

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:59

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • HOAẽT ẹONG CUA GIAO VIEN

  • HOAẽT ẹONG CUA GIAO VIEN

  • HOAẽT ẹONG CUA GIAO VIEN

  • HOAẽT ẹONG CUA GIAO VIEN

  • HOAẽT ẹONG CUA GIAO VIEN

  • HOAẽT ẹONG CUA GIAO VIEN

  • HOAẽT ẹONG CUA GIAO VIEN

  • HOAẽT ẹONG CUA G

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan