Giáo án Khoa học lớp 5 HK2_CKTKN_Bộ 2

67 923 5
Giáo án Khoa học lớp 5 HK2_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày dạy: 29/12/2009 DUNG DỊCH TIẾT 37: I. Mục tiêu: - Nêu được một số ví dụ về dung dòch. - Biết tách các chất ra khỏi một số dung dòch bằng cách chưng cất. II. Chuẩn bò: - GV Hình vẽ trong SGK - Một ít đường (hoặc muối), nước sôi để nguội, một ly thuỷ tinh, thìa nhỏ có cán dài. III. Các hoạt động dạy và học: Tg HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 5’ 30’ 1.Ổn đònh: 2. Bài cũ: Hỗn hợp. -Kể tên một số hỗn hợp? -Nêu một sốcách tách các chất trong hỗn hợp -Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: GTB “Dung dòch”.  Hoạt động 1: Thực hành “Tạo ra một dung dòch”. Cho HS làm việc theo nhóm. + Giải thích hiện tượng đường - Hát - Học sinh trả lời. Nhóm trưởng điều khiển các bạn. Tạo ra một dung dòch nước đường (hoặc nước muối). a,Thảo luận các câu hỏi: -Để tạo ra dung dòch cần có những điều kiện gì? - Dung dòch là gì? Kể tên một số dung dòch khác mà bạn biết. Đại diện các nhóm nêu cách pha dung dòch nước đường (hoặc nước muối). Các nhóm nhận xét, xem có cốc nào có đường (hoặc muối) không tan hết mà 1 4’ 1’ không tan hết? -Khi cho quá nhiều đường hoặc muối vào nước, không tan mà đọng ở đáy cốc. -Khi đó ta có một dung dòch nước đường bão hoà. Đònh nghóa dung dòch là gì và kể tên một số dung dòch khác? *Kết luận: Tạo dung dòch ít nhất có hai chất một chất ở thể lỏng chất kia hoà tan trong chất lỏng. Dung dòch là hỗn hợp của chất lỏng với chất hoà tan trong nó. Nước chấm, rượu hoa quả.  Hoạt động 2: Làm việc với SGK. -Làm thế nào để tách các chất trong dung dòch? - Trong thực tế người ta sử dụng phương pháp chưng cất đề làm gì? *Kết luận: Tách các chất trong dung dòch bằng cách chưng cất. Sử dụng chưng cất để tạo ra nước cất dùng cho ngành y tế và một số ngành khác. 4: Củng cố. - Nêu lại nội dung bài học. - - Nhận xét tiết học . 5. Dặn dò: - Về nhà xem lại bài - Chuẩn bò: Sự biến đổi hoá học. còn đọng ở đáy cốc. - Dung dòch nước và xà phòng, dung dòch giấm và đường hoặc giấm và muối, … Dung dòch là hỗn hợp của chất lỏng với chất bò hoà tan trong nó. Nhóm trưởng điều khiển thực hành ở trang 77 SGK. Dự đoán kết quả thí nghiệm. Đại diện các nhóm trình bày kết quả. Nước từ ống cao su sẽ chảy vào li. Chưng cất. Tạo ra nước cất. - Học sinh thực hiện - Học sinh ghi nhớ 2 Ngày dạy:31/12/2009 SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC Tiết 38: I. Mục tiêu: - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng. II. Chuẩn bò: - Hình vẽ trong - Một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch. III. Các hoạt động dạy và học: Tg Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 4’ 30’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Dung dòch. → Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: Sự biến đổi hoá học  Hoạt động 1 :Nhóm trưởng điều khiển làm thí nghiệm. -Thí nghiệm 1: Đốt một tờ giấy. -Thí nghiệm 2: Chưng đường trên ngọn lửa. - Hát - Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. -Tờ giấy bò cháy thành than.Tờ giấy biến đổi thành chất khác , không giữ đïc tính chất ban đầu. -Đừơng từ màu trắng chuyển sang màu vàng, rồi nâu thẩm ,có vò đắng . nếu tiếp tục đun nữa nó sẽcháy thànhthan .Không giữ được tính chất của nó nữa. - Các nhóm khác bổ sung. 3 4’ 1’ *KL:hiện tượng này biến đổi thành chất khác như 2 thí nghiệm trên ta gọi là sự biến đổi hoá học.  Hoạt động 2: thảo luận -Trường hợp nào là sự biến đổi hoá học tại sao? -Trường hợp nào là sự biến đổi lí học tại sao? *kl: sự biến đồi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hoá học HS quan sát hình trang 79 và thảo luận các câu hỏi. -Hình 2:cho vôi sống vào nước. Sự biến đổi hoá học * Vì; vì vôi sống thả vào nước đã bò biến đổi thành vôi tôidẻo quánh kèm theo sự toả nhiệt. - Hình 3: xé giấy thành mãnh vụn. Sự biến đổi lí học * Vì: giấy bò xé nhưng vẫn giữ được tính chất của nó , - Hình 4: xi măng trộn cát. Sự biến đổi lí học *vì; xi măng trộn cát tạo thành một hỗn hợp xi măng cát . tính chất của nó vẫn giữ nguyên không đổi. -Hình 5: xi măng trộn cát và nước > hoá học *vì; xi măng trộn cát và nước tạo thành hỗn hợp chất là vữa xi măng hoàn toàn khác với 3 chất tạo ra nó. -Hình 6:Đinh mới để lâu ngày thành đinh gỉ. Biếnđổi hoá học. *Vì: Dưới tác dụng của hơi nước trong không khí chiếc đinh đã bò gỉ. Tính chất của đinh gỉ khác hẵn tính chất cả đinh mới - Hình 7: Thuỷ tinh ở thể lõng sau khi được thổi thành chai lọ, để nguội trở thannnh2 thuỷ tinhh ờ thể rắn. Biến đổi lý học * Vì: Dù ở thể nào, thể lỏng hay theể rắn tinh chất của thuỷ tinh vẫn không thay đổi Học sinh thực hiện 4 4: Củng cố. HS nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học. 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài - Chuẩn bò: “Sự biến đổi hoá học (tiết 2)”. Học sinh lắng nghe Ngày dạy:5/1/2010 SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC Tiết 39 I. Mục tiêu: - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng. II. Chuẩn bò: - Giáo viên: - Hình vẽ trong SGK - Một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch. III. Các hoạt động dạy và học: Tg Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Sự biến đổi hoá học (tiết 1). - Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: “Sự biến đổi hoá học”. - Thế nào là sự biến đổi hoá học. - Nếu ví dụ. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Thảo luận. Phương pháp: Thảo luận, đàm Hoạt động của học sinh 1’ 4’ 1’ 29’ - Hát - Học sinh tự đặt câu hỏi? - Học sinh khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. - Nhóm trưởng điều khiển thảo luận. 5 thoại. - Cho H làm việc theo nhóm. - Không đến gần các hố vôi đang tôi, vì nó toả nhiệt, có thể gây bỏng, rất -  Hoạt động 2: Trò chơi “Chứng minh vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học”. Phương pháp: Thảo luận, đàm a) Cho vôi sống vào nước. b) Dùng kéo cắt giấy thành những mảnh vụn. c) Một số quần áo màu khi phơi nắng bò bạc màu. d) Hoà tan đường vào nước. - Trường hợp nào có sự biến đổi hoá học? Tại sao bạn kết luận như vậy? - Trường hợp nào là sự biến đổi lí học? Tại sao bạn kết luận như vậy? - Đại diện mỗi nhóm trả lời một câu hỏi. - Các nhóm khác bổ sung. Hoạt động nhóm, lớp. -Nhóm trưởng điều khiển chơi 2 trò chơi. - Các nhóm giới thiệu các bức thư và bức ảnh của mình. 6 Trường hợp Biến đổi Giải thích a) Cho vôi sống vào nước Hoá học Vôi sống khi thả vào nước đã không giữ lại được tính chất của nó nữa, nó đã bò biến đổi thành vôi tôi dẽo quánh, kèm theo sự toả nhiệt. b) Dùng kéo cắt giấy thành những mảnh vụn Vật lí Giấy bò cắt vụn vẫn giữ nguyên tính chất, không bò biến đổi thành chất khác. c) Một số quần áo màu khi phơi nắng bò bạc màu. Hoá học Một số quần áo màu đã không giữ lại được màu của nó mà bò bạc màu dưới tác dụng của ánh nắng. d) Hoà tan đường vào nước Vật lí Hoà tan đường vào nước, đường vẫn giữ được vò ngọt, không bò thay đổi tính chất. Nên đem chưng cất dung dòch nước đường, ta lại thu được nước riêng và đường riêng 5’ thoại. - Sự biến đổi từ chất này sang chất khác gọi là sự biến đổi hoá học, xảy ra dưới tác dụng của nhiệt, ánh sáng nhiệt độ bình thường.  Hoạt động 3: Củng cố. - Học lại toàn bộ nội dung bài học. 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài + Học ghi nhớ. - - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò: Năng lượng. Học sinh thực hiện Gn Ngày dạy:7/1/2010 NĂNG LƯNG Tiết 40 : I. Mục tiêu: Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng. Nêu được ví dụ. II. Chuẩn bò: - Giáo viên: - Nến, diêm. - Ô tô đồ chơi chạy pin có đèn và còi. III. Các hoạt động dạy và học: Tg Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 7 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Sự biến đổi hoá học. → Giáo viên nhận xét. - 3. Giới thiệu bài mới: Nămg lượng, 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Thí nghiệm Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại. - Giáo viên chốt. - Khi dùng tay nhấc cặp sách, năng lượng do là cung cấp đã làm cặp sách dòch chuyển lên cao. - Khi thắp ngọn nến, nến toả nhiệt phát ra ánh sáng. Nến bò đốt cung cấp năng lượng cho việc phát sáng và toả nhiệt. - Khi lắp pin và bật công tắc ô tô đồ chơi, động cơ quay, đèn sáng, còi kêu. Điện do pin sinh ra cung cấp năng lượng.  Hoạt động 2: Quan sát, thảo luận. Phương pháp: Quan sát, thảo luận. - Tìm các ví dụ khác về các biến đổi, hoạt động và nguồn năng lượng?  Củng cố. - Hát - Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. - Học sinh thí nghiệm theo nhóm và thảo luận. - Hiện tượng quan sát được? - Vật bò biến đổi như thế nào? - Nhờ đâu vật có biến đổi đó? - Đại diện các nhóm báo cáo. Hoạt động cá nhân, lớp. - Học sinh tự đọc mục Bạn có biết SGK. - Quan sát hình vẽ nêu thêm các ví dụ hoạt động của con người, của các động vật khác, của các phương tiện, máy móc chỉ ra nguồng năng lượng cho các hoạt động đó. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. - Người nông dân cày, cấy…Thức ăn - Các bạn học sinh đá bóng, học bài… Thức ăn - Chim săn mồi…Thức ăn - Máy bơm nước…Điện Học sinh trình bày Học sinh lắng nghe 8 - Nêu lại nội dung bài học. - Nhận xét 5. Dặn dò: - Xem lại bài + học ghi nhớ. - Chuẩn bò: “Năng lượng của mặt trời”. - Nhận xét tiết học. Ngày dạy:12/1/2010 NĂNG LƯNG MẶT TRỜI Tiết 41: I. Mục tiêu: Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong đời sống và sản xuất: Chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khô, phát điện,… II. Chuẩn bò: - Phương tiện, máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời (ví dụ: máy tính bỏ túi). - Tranh ảnh về các phương tiện, máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời III. Các hoạt động dạy và học: 9 T g HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Năng lượng. - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: “Năng lượng mặt trời”.  Hoạt động 1: Thảo luận. * Mục tiêu : HS nêu được ví dụ về tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên . * Cách tiến hành : _ Bước 1 : Làm việc theo nhóm . - YCHS thảo luận theo các câu hỏi sau + Mặt trời cung cấp năng lượng cho Trái Đất ở những dạng nào? + Nêu vai trò của năng lượng nặt trời đối với sự sống? + Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với thời tiết và khí hậu? - Bước 2: Làm việc cả lớp . - YC các nhóm trình bày GV chốt: Than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên hình thành từ xác sinh vật qua hàng triệu năm. Nguồn gốc là mặt trời. Nhờ năng lượng mặt trời mới có quá trình quang hợp của lá cây và cây cối.  Hoạt động 2: Quan sát, thảo luận. * Mục tiêu : HS kể được một số phương tiện máy móc, hoạt động ……….của con người sử dụng năng lượng mặt trời. *Các tiến nành : - Bước 1 : Làm việc theo nhóm - YCHS quan sát các hình 2,3,4,trang 84,85 SGK và thảo luận + Kể một số ví dụ về việc sử dụng - Hát - Học sinh khác trả lời câu hỏi . Hoạt động nhóm, lớp. - - - - Thảo luận theo các câu hỏi. - - Ánh sánh và nhiệt. - Sưởi ấm , đun nấu , say khô . Cây xanh tốt , người và động vật khoẻ mạnh - Gây ra nắng, mưa ,gió , bão trên trái đất - - - Các nhóm trình bày, bổ sung. Hoạt động nhóm, lớp. - Quan sát các hình SGK thảo luận. (chiếu sáng, phơi khô các đồ vật, lương thực, thực phẩm, làm muối …). - - - Chiếu sáng mọi vật , phơi khô 10 [...]... hoạt động dạy và học: Tg Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hát 1 Ổn đònh 2 Bài cũ: Lắp mạch điện đơn giản (tiết 2) → Giáo viên nhận xét sản phẩm lắp của các nhóm 3 Bài mới: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện  Hoạt động 1: Thảo luận Hoạt động nhóm về các biện pháp phòng tránh bò 22 điện giật *MT: HS nêu được một số biện pháp phòng tránh bò điện giật -Quan sát hình 1và 2 SGK - Cần làm... a,b,c,d 1 d 2 b 3 c 4 b 5 b 6 c a Nhiệt độ bình thường b Nhiệt độ cao c Nhiệt độ bình thường d Nhiệt độ bình thường - 2HS nêu lại nội dung vừa ôn tập 7 Hoạt động 2: YC HS đọc nội Học sinh lắng nghe dung ôn tập 4 Củng cố : Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi Học sinh ghi nhớ Nhận xét 25 - 5 Dặn dò: Xem lại bài Chuẩn bò: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (tt) Nhận xét tiết học Ngày dạy:……………./…………… /20 10... Thi đua: Kể tên các vật liệu không cho dòng điện chạy qua và cho dòng điện chạy qua Nhận xét Học sinh lắng nghe Học sinh ghi nhớ 5 Dặn dò: Xem lại bài Chuẩn bò: “Lắp mạch điện đơn giản (tiết 2) ” Nhận xét tiết học 20 Ngày dạy :23 /2/ 2010 LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN (TIẾT 2) TIẾT 47 I Mục tiêu: - Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản, sử dụng pin, bóng đèn, dây dẫn II Chuẩn bò: - Chuẩn bò theo nhóm: một cục pin,... rõ 2 đầu dây) III Các hoạt động dạy và học: Tg Hoạt động của giáo viên 1 Ổn đònh: 2 Bài cũ: Lắp mạch điện đơn giản Giáo viên nhận xét 3 Bài mới:Lắp mạch điện đơn giàn (tiết 2)  Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận Giáo viên cho chỉ ra và quan sát một số cái ngắt điện  Hoạt động 2: Chơi trò chơi “Dò tìm mạch điện” Giáo viên chuẩn bò một hộp kín, nắp hộp có gắn các khuy kim loại xép thành 2 hàng đánh... thì đèn mới sáng? Quan sát hình 5 trang 95 trong SGK và dự đoán mạch điện ở hình nào thì đèn sáng Giải thích tại sao?  Hoạt động 2: Làm thí nghiệm phát hiện vật dẫn điện, vật cách điện Các nhóm làm thí nghiệm như hướng dẫn ở mục Thực hành trang 95 SGK Hoạt động của học sinh Hát Học sinh bốc thăm số hiệu, trả lời tiếp sức Hoạt động nhóm, cá nhân Học sinh lắp mạch để đèn sáng và vẽ lại cách mắc vào giấy... trong một số cặp khuy nối với nhau bởi dây dẫn 2 với 5, 3 với 2, 3 với 10,…) Đậy nắp hộp lại, dùng mạch điện gồm có pin, bóng đèn và để hở 2 đầu (gọi là mạch thử) Chạm 2 đầu của mạch thử vào 1 cặp khuy, căn cứ vào dấu hiệu đèn sáng hay Hoạt động của học sinh Hát Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời Học sinh thảo luận về vai trò của cái ngắt điện Học sinh làm cái ngắt điện cho mạch điện mới... để đoán xem các cặp khuy nào được nối với nhau - Vẽ kết quả dự đoán vào một tờ giấy cùng thời gian, các hộp kín của các nhóm được mở ra, mỗi cặp khuy vẽ đúng được 1 điểm, sai bò trừ 1 điểm 21 không sáng ta biết được 2 khuy đó có đượcnối với nhau bằng dây dẫn hay không 4: Củng cố Đọc lại nội dung ghi nhớ Nhận xét 5 Dặn dò: Chuẩn bò: An toàn và tránh lãng phí khi dùng điện - Học sinh thực hiện - Học sinh... Nhận xét tiết học Học sinh lắng nghe Ngày dạy:14/1 /20 10 SỬ DỤNG NĂNG LƯNG CHẤT ĐỐT Tiết 42 : 11 I Mục tiêu: - Kể tên một số loại chất đốt - Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng chất đốt trong đời sống và sản xuất: Sử dụng năng lượng than đá, dầu mỏ, khí đốt trong nấu ăn, thắp sáng, chạy máy… II Các hoạt động dạy và học: Tg Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hát 1 Khởi động: 2 Bài cũ: Năng... sự biến đổi hóa học - GV cử 2 em làm trọng tài ,quan sát em nào đúng nhanh khi chọn đáp án 1 Đồng có tính chất gì? 2 Thủy tinh có tính chất gì? 3 Nhôm có tính chất gì? 4 Thép được sử dụng để làm gì? 5 Sự biến đổi hóa học là gì? 6 Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dòch ? 7 Sự biến đổi hóa học của các chất dưới đây xảy ra trong điều kiện nào? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hát -HS nêu bài học - Hs chuẩn... học: Tg Hoạt động của giáo viên 1 Ổn đònh : Hoạt động của học sinh 16 2 Bài cũ: Sử dụng năng lượng của gió và của nước chảy Giáo viên nhận xét 3 Bài mới: “Sử dụng năng lượng điện”  Hoạt động 1: Thảo luận Giáo viên cho học sinh cả lớp thảo luận: + Kể tên một số đồ dùng điện mà bạn biết? + Tại sao ta nói “dòng điện” có mang năng lượng? - Năng lượng điện mà các đồ dùng trên sử dụng được lấy từ đâu? Giáo . dung bài học - Nhận xét tiết học. 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài - Chuẩn bò: “Sự biến đổi hoá học (tiết 2) ”. Học sinh lắng nghe Ngày dạy :5/ 1 /20 10 SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC Tiết 39 I. Mục tiêu:. bạn học sinh đá bóng, học bài… Thức ăn - Chim săn mồi…Thức ăn - Máy bơm nước…Điện Học sinh trình bày Học sinh lắng nghe 8 - Nêu lại nội dung bài học. - Nhận xét 5. Dặn dò: - Xem lại bài + học. Các hoạt động dạy và học: Tg Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 4’ 30’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Dung dòch. → Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: Sự biến đổi hoá học  Hoạt động 1 :Nhóm trưởng

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:04

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tg

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • Tg

 • Hoạt động của giáo viên

 • Tg

 • Hoạt động của giáo viên

 • Tg

 • Hoạt động của giáo viên

 • Tg

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • Tg

 • Hoạt động của giáo viên

 • Tg

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • Tg

 • Hoạt động của giáo viên

 • MÔI TRƯỜNG

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan