Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 10

98 1.1K 10
Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn Tuần : 1 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2008 Bài1: Sự sinh sản I- mục tiêu Sau bài học, HS có khả năng: - Nhận ra mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình. - Nêu ý nghĩa của sự sinh sản. - Học sinh yêu con ngời, xã hội, bố mẹ II- đồ dùng dạy -học - Bộ phiếu dùng cho trò chơi "bé là con ai?" - Hình trang 4, 5 sgk. III- hoạt động dạy -học 1. Kiểm tra sách vở học sinh 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hoạt động 1: Trò chơi "bé là con ai?" - Gv phát phiếu cho học sinh. - GV phổ biến cách chơi - GV tổ chức cho HS chơi - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Tại sao chúng ta tìm đợc bố, mẹ cho các em bé? + Qua trò chơi, các em rút ra đợc điều gì? - GVkết luận SGK c) Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS: + Quan sát các hình 1, 2, 3 trang 4, 5 SGK và đọc lời thoại giữa các nhân vật trong hình. + Liên hệ đến gia đình mình. + Hãy nói về ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ? + Điều gì có thể xảy ra nếu con ngời không có khả năng sinh sản? - GV Kết luận: SGK 3. Củng cố dặn dò - Một HS nêu kết luận SGK. - HS lắng nghe. - HS chơi. - HS trả lời câu hỏi. - Một số HS trả lời. - HS khác nhận xét bổ sung. HS thảo luận theo cặp, trả lời câu hỏi ? Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 1 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn - GV nhận xét giờ học. - HS về chuẩn bị bài sau. Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 2: Nam hay nữ ? (Tiết 1) . Mục tiêu Sau bài học, HS biết: - Phân biệt các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữ nam và nữ. - Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam và nữ. - Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới: không phân biệt bạn nam, bạn nữ. II. Đồ dùng dạy, học - Hình trang 6, 7 SGK -Các tấm phiếu có nội dung nh trang 8 SGK. III- Hoạt động dạy -học 1. Kiểm tra bài cũ : - Trẻ em do ai sinh ra và có đặc điểm giống ai ? - Nêu ý nghĩa của sự sinh sản? 2. Bài mới a) Giới thiệu bài:: b) Hoạt động 1: - GV yêu cầu nhóm trởng điều khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi 1, 2, 3 trang 6 SGK. - GV kết luận: SGK + Nêu một số điểm đặc biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học - HS thảo luận nhóm đôi. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm khác nhận xét bổ sung. - Nam thờng có râu, cơ quan sinh dục nam tạo ra tinh trùng. - Nữ có kinh nguyệt, cơ quan sinh dục nữ tạo ra trứng. Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 2 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn Hoạt động 2: Trò chơi "Ai nhanh, Ai đúng ?" - GV phát cho mỗi nhóm các tấm phiếu hớng dẫn HS cách chơi. -Thi xếp các tấm phiếu vào bảng nh SGK và giải thích tại sao lại sắp xếp nh vậy. - Từng nhóm báo cáo kết quả và GV kết luận. Nam Nam và Nữ Nữ - HS thảo luận theo nhóm. - Đại diện mỗi nhóm trình bày và giải thích . 3- Củng cố dặn dò: - Nêu sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học? - Nhận xét tiết học. Tuần : 2 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 2: Nam hay nữ ? (Tiết 2) . Mục tiêu Nh tiết 1. II. Đồ dùng dạy, học -Các tấm phiếu có nội dung nh trang 8 SGK. III- Hoạt động dạy -học 1. Kiểm tra bài cũ : - Nêu sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học? 2. Bài mới a) Giới thiệu bài:: b) Bài mới: Thảo luận một số quan niệm xã hội về nam và nữ: *Mục tiêu: Giúp HS: - Nhận ra một số quan niệm xã hội về nam và nữ; sự cần thiết phải thay đổi một Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 3 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn số quan niệm này. - Có ý thức tôn trong bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt bạn nam, bạn nữ . *Cách tiến hành : Bớc 1: Làm việc theo nhóm - Phát phiếu ghi câu hỏi cho nhóm - GV yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi 1,2,3,4 Bớc 2: Làm việc cả lớp - Từng nhóm báo cáo kết quả và GV kết luận . - HS thảo luận các nhóm câu hỏi 1,2,3,4 và trả lời - Quan niệm xã hội về nam và nữ có thể thay đổi. Mỗi HS đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi này bằng cách bày tỏ suy nghĩ và thể hiện bằng hành động ngay từ trong gia đình, trong lớp học của mình 3- Củng cố dặn dò: - Nêu sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học? - Nhận xét tiết học. Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 4: Cơ thể chúng ta đợc hình thành nh thế nào? - Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng: - Nhận biết: cơ thể của mỗi con ngời đợc hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. - Phân biệt một vài giai đoạn phát triển của thai nhi. - Có ý thức bảo vệ cơ thể - Đồ dùng dạy - học - Hình trang 10, 11 SGK - Hoạt động dạy-học 1- Bài cũ: - Nêu sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học ? Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 4 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài:: - Cơ quan nào quyết định giới tính của mỗi giới - Cơ quan sinh dục nam, nữ có khả năng tạo ra gì ? b) Hoạt động 1: Giảng giải *Mục tiêu: HS nhận biết đợc một số từ khoa học: thụ tinh, hợp tử, phôi, bào thai. *Cách tiến hành : GV giảng : (Nh SGK) c) Hoạt động 2: Làm việc với SGK *Mục tiêu : Hình thành cho HS biểu t- ợng về sự thụ tinh và phá triển của thai nhi. *Cách tiến hành : Bớc 1: GV hớng dẫn HS làm việc cá nhân - GV yêu cầu HS quan sát các hình 1a, 1b, 1c và đọc kĩ phần chú thích trang 10 SGK, tìm xem mỗi chú thích phù hợp với hình nào. Bớc 2: - GV yêu cầu HS quan sát các hình 2,3,4,5 trang 11 SGK để tìm xem hình nào cho biết thai đợc 5 tuần, 8 tuần, 3 tháng, khoảng 9 tháng 3. Củng cố dặn dò. - Nhận xét tiết học, - Chuẩn bị tiết sau. - HS quan sát các hình 1a, 1b, 1c trong SGK trang 10 Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 5 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn Tuần : 3 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 5: cần làm gì để cả mẹ và bé đều khỏe - Mục tiêu Sau bài học HS biết: - Nêu những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khỏe và thai nhi khỏe. - Xác định nhiệm vụ của ngời chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc,giúp đỡ phụ nữ có thai. - Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai. - đồ dùng dạy- học - Hình trang 12, 13 SGK - hoạt động dạy-học 1. Kiểm tra: - Nêu sự thụ tinh? hợp tử ? - Sự phát triển của thai nhi ? 2. Bài mới a) GTB b) Hoạt dộng 1: Làm việc với SGK - GV yêu cầu HS làm việc theo cặp : - Quan sát các hình 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK để trả lời câu hỏi: - Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì? tại sao ? * Kết luận : (SGK) Hoạt động 2: Thảo luận cả lớp - GV yêu cầu HS quan sát các hình 5, 6, 7 trang 13 SGK và nêu nội dung của từng hình. - GV yêu cầu cả lớp cùng thảo luận câu hỏi: -HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4 để trả lời - Một số HS trình bày kết quả làm việc theo cặp. mỗi em chỉ nói về một nội dung của một hình. - HS quan sát các hình 5, 6, 7 trang 13 SGK để trả lời Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 6 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn + Mọi ngời trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ có thai ? *Kết luận (Nh SGK) c) Hoạt dộng 3: Đóng vai - GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi trang 13 SGK: khi gặp phụ nữ có thai xách nặng hoặc đi trên cùng chuyến ô tô mà không còn chỗ ngồi - Một số nhóm lên trình diễn trớc lớp. Các nhóm khác theo dõi, bình luận và rút ra bài học về cách ứng xử đối với phụ nữ có thai. 3- Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị tiết sau. Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 7 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 6: từ Lúc mới sinh đến tuổi dậy thì - mục tiêu - HS nêu đợc một số đặc điểm chung của trẻ em ở từng giai đoạn: dới 3 tuổi, từ 3 đến 6 tuổi, từ 6 đến 10 tuổi và đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuộc đời của mỗi con ngời. - Có ý thức tự chăm sóc cơ thể ở giai đoạn dậy thì. II- đồ dùng dạy- học - HS su tầm ảnh chụp bản thân lúc còn nhỏ hoặc ảnh của trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau. III- hoạt dộng dạy và học 1. Kiểm tra: - Mọi ngời trong gia đình cần phải làm gì để thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với phụ nữ có thai? 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: : b) Hoạt dộng 1: Thảo luận cả lớp - GVyêu cầu một số học sinh đem ảnh của mình hồi nhỏ hoặc của các bé khác đã su tầm đợc lên giới thiệu trớc lớp theo yêu cầu. + Em bé mấy tuổi và đã biết làm gì? b) Hoạt động 2: Trò chơi "ai nhanh ai đúng? - GV phổ biến cách chơi và luật chơi - Làm việc theo nhóm - GV ghi rõ nhóm nào làm xong trớc, nhóm nào làm xong sau. c) Hoạt động 3: Thực hành GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: - Đọc các thông tin trang 15 SGK và trả lời câu hỏi: + Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con ngời? *Kết luận: SGK - HS tự giới thiệu HS trình bày đáp án. Lớp nhận xét, bổ sung - HS làm việc theo hớng dẫn của giáo viên - HS làm việc cá nhân. - HS liên hệ thực tế Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 8 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn 3. Củng cố dặn dò: + Tuổi dậy thì ở độ tuổi nào? Có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con ngời nh thế nào? - Nhận xét tiết học. Tuần : 4 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 9 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn I- Mục tiêu: Sau bài học học sinh biết: - Nêu một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trởng thành, tuổi già. - Xác định bản thân học sinh đang ở giai đoạn nào của cuộc đời. - đồ dùng dạy học- học - Thông tin và hình trang, 16, 17 SGK. - Su tầm tranh ảnh của ngời lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau. - Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: - Tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt nh thế nào? 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài:: b) Hoạt động 1: Làm việc với SGK - GV yêu cầu học sinh đọc các thông tin trang 16, 17 SGK và thảo luận theo nhóm về đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn lứa tuổi. GV kết luận: SGK c) hoạt động 2: Trò chơi : " ai ? Họ đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời?" GV chia lớp thành 4 nhóm. Phát cho mỗi nhóm từ 3 đến 4 hình. Yêu cầu các em xác định xem những ngời trong ảnh đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời và nêu đặc điểm của giai đoạn đó. - GV yêu cầu cả lớp thảo luận các câu hỏi: + Bạn đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời ? + Biết đợc chúng ta đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì ? - GV kết luận: SGK 3. Củng cố dặn dò: - GV củng cố : Qua bài học các em biết đợc mình và các thành viên khác trong gia đình đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời để từ đó vận dụng chăm sóc sức khỏe. HS thảo luận nhóm - HS làm việc theo nhóm - Các nhóm cử ngời lần lợt lên trình bày (mỗi học sinh chỉ giới thiệu một mình) - Các nhóm khác có thể hỏi hoặc nêu ý kiến khác (nếu có) về hình ảnh mà nhóm bạn giới thiệu . - Sau phần giới thiệu các hình ảnh của các nhóm kết thúc Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 10 [...]... viên: Hồ Thị Hờng 12 Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn 3- Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau Tuần : 5 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 9: Thực hành: nói "không" đối với các chất gây nghiện - Mục tiêu Sau bài học, học sinh có khả năng: Giáo viên: Hồ Thị Hờng 13 Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn - Xử lý.. .Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn - Nhận xét tiết học Giáo viên: Hồ Thị Hờng 11 Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 Thứ ngày Trờng tiểu học Hoành Sơn tháng năm 2008 Khoa học Bài 8: Vệ sinh tuổi dậy thì I- Mục tiêu Sau bài học, học sinh có khả năng: - Nêu những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy... làm việc cả lớp Kết luận: SGK Hoạt động 2: làm việc với mẫu vật hoặc quan sát hình Bớc 1: làm việc theo nhóm Bớc 2:làm việc cả lớp Giáo viên: Hồ Thị Hờng 35 - HS kể theo nhóm - đại diện nhóm trình bày - lớp bổ xung - Nhóm trởng điều khiển nhóm mình làm thực hành theo hớng dẫn ở mục thực hành hoặc quan sát hình 4 ,5 trang 55 SGKvà ghi vào bảng Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành... xuất mình với cả lớp nội dung tranh của nhóm mình và phân công nnhau cùng vẽ 29 Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn Bớc 2: làm việc cả lớp - Cuối buổi họp, GVdặn HS về nhà nói với bố mẹ những điều đã học 3 Củng cố dặn dò - Về làm theo những điều đã học - Chuẩn bị tiết sau : Thứ ngày tháng năm 2008 Bài 22 Tre, mây, song - Mục tiêu Sau bài học, HS có... liên hệ thực tế Tuần : 8 Giáo viên: Hồ Thị Hờng 20 Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 Ngày soạn : Trờng tiểu học Hoành Sơn Thứ ngày tháng Khoa học Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A năm 2008 - Mục tiêu Sau bài học, học sinh biết: - Nêu tác nhân, đờng lây truyền bệnh viêm gan A - Nêu cách phòng bệnh viêm gan A - Có ý thức thực hiện phòng tránh bệnh viêm gan A - Đồ dùng dạy - học - Thông tin và hình trang... tránh bệnh viêm gan A + Nêu các cách phòng bệnh viêm gan A + Ngời mắc bệnh viêm gan A cần lu ý điều gì? + Bạn có thể làm gì để phòng bệnh viêm gan A? GV kết luận: SGK 3 Củng Nêu tác nhân đờng lây truyền viêm gan A? Giáo viên: Hồ Thị Hờng 21 Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn - Thực hiện điều đã học : Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 16: Phòng tránh HIV /AIDS Giáo. .. 3 trang 42 SGK Bớc 2: Làm việc cả lớp - GV gọi một số HS lên chữa bài 3 Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị giờ sau Giáo viên: Hồ Thị Hờng 28 Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn Tuần : 11 Ngày soạn : Thứ ngày Bài 21(tiếp theo) tháng năm 2008 - Mục tiêu: (Nh bài 20) - Đồ dùng dạy - học - Giấy khổ to-bút dạ - Các hoạt động dạy- học 1 Kiểm tra bài cũ: - Nêu lứa... không? - Theo bạn có những cách nào để không bị Học sinh trả lời nhiễm HIV 3 Củng cố dặn dò - Thực hiệm tuyên truyền mọi ngời phóng tránh HIV qua đờng máu? Giáo viên: Hồ Thị Hờng 23 Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn Tuần : 9 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2008 Bài 17 thái độ đối với ngời nhiễm HIV/ AIDS - Mục tiêu Sau bài học học sinh có khả năng: - Xác định các hành vi... trả lời câu hỏi ( giáo lời kết quả * Nhóm câu hỏi về tác hại của ma túy: hãy viên và ban giám khảo cho chọn câu trả lời đúng nhất điểm độc lập sau đó cộng vào và lấy điểm trung bình ) 3 Củng cố dặn dò - Nêu tác hại của thuốc lá, bia rợu, ma túy? - Nhận xét tiết học Thứ Giáo viên: Hồ Thị Hờng ngày tháng 14 năm 2008 Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn Khoa học Bài 9: Thực... viêm não - Mục tiêu Sau bài học học sinh biết: - Nêu tác nhận đờng lây truyền của bệnh viêm não Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh viêm não - Thực hiện các cách tiêu diệt muỗi và tránh không để cho muỗi đốt - Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt ngời Giáo viên: Hồ Thị Hờng 19 Năm học 2008 - 2009 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn - Đồ dùng dạy - học - Hình trang 30, 31 SGK . thúc Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 10 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn - Nhận xét tiết học. Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 11 Giáo án Khoa học 5 - Trờng. xét tiết học. Tuần : 4 Ngày soạn : Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 9 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành. câu hỏi ? Giáo viên: Hồ Thị Hờng Năm học 2008 - 2009 1 Giáo án Khoa học 5 - Trờng tiểu học Hoành Sơn - GV nhận xét giờ học. - HS về chuẩn bị bài sau. Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Bài 2:

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan