0

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 9

113 836 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:57

CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE TUẦN 1: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: - Nêu được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình. - Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ con người mới cần trong cuộc sống. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 4,5/Sgk. - Phiếu học tập. - Bộ phiếu dùng cho trò chơi “Cuộc hành trình đến hành tinh khác”. III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV HĐ1: Động não - GV đặt vấn đề và nêu yêu cầu: Kể ra những thứ các em cần dùng hằng ngày để duy trì sự sống của mình? - GV ghi tất cả những ý kiến của HS lên bảng, tóm tắt lại, nhận xét và rút ra kết luận: Những điều kiện cần để con người sống và phát triển là: + Điều kiện vật chất như: thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, các đồ dùng trong gia đình, các phương tiện đi lại… + Điều kiện tinh thần, văn hóa, xã hội như: tình cảm gia đình, bạn bè, làng xóm, các phương tiện học tập, vui chơi, giải trí… HĐ2: Làm việc với phiếu học tập và Sgk. - GV phát phiếu học tập và hướng dẫn HS làm việc với phiếu học tập theo nhóm *Hoạt động của học sinh - HS trả lời cá nhân. - Nhận xét, bổ sung. - HS làm việc theo nhóm. Những yếu tố cần cho sự sống Con người Động vật Thực vật 1. Không khí 2. Nước 3. Ánh sáng 4. Nhiệt độ (thích hợp với từng đối tượng) 5. Thức ăn (phù hợp với từng đối tượng) 6. Nhà ở 7. Tình cảm gia đình 8. Phương tiện giao thông 9. Tình cảm bạn bè 10. Quần áo 11. Trường học 12. Sách báo 13. Đồ chơi ( HS có thể kể thêm) - Đại diện một nhóm trình bày trước lớp kết - Dựa vào kết quả làm việc với phiếu học tập, GV yêu cầu HS mở Sgk và thảo luận lần lượt 2 câu hỏi: + Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? + Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? - GV kết luận chung. HĐ3: Trò chơi: “Cuộc hành trình đến hành tinh khác” - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm một bộ đồ chơi gồm 20 tấm phiếu gồm những thứ “cần có” để duy trì cuộc sống và những thứ các em “muốn có” (mỗi tấm phiếu chỉ vẽ một thứ). - GV hướng dẫn cách chơi: + Đầu tiên, mỗi nhóm hãy bàn bạc với nhau, chọn ra 10 thứ ( được vẽ trong 20 tấm phiếu) mà các em thấy cần phải mang theo khi đến các hành tinh khác (những tấm phiếu vẽ các hình đã loại phải nộp lại cho GV). + Tiếp theo, mỗi nhóm hãy chọn 6 thứ cần thiết hơn cả để mang theo (những tấm phiếu vẽ các hình đã loại phải nộp lại cho GV). HĐ tiếp nối: Bài sau: Trao đổi chất ở người. quả làm việc với phiếu học tập. - Các nhóm khác bổ sung hoặc chữa bài nếu bạn làm sai. - HS thảo luận và trả lời. - Các nhóm tiến hành chọn lựa và trình bày kết quả, so sánh sự lựa chọn của nhóm mình với các nhóm khác và giải thích tại sao lại lựa chọn như vậy. * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: - Kể ra những gì hằng ngày cơ thể người lấy vào và thải ra trong quá trình sống. - Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất. - Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 6,7/Sgk. - Giấy khổ A4, bút vẽ. III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV HĐ1: Tìm hiểu về sự trao đổi chất ở người - GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát và thảo luận theo cặp: + Kể tên những gì được vẽ trong hình 1/Sgk. + Phát hiện ra những thứ đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của con người được thể hiện trong hình (ánh sáng, nước, thức ăn). + Phát hiện thêm những yếu tố cần cho sự sống của con người mà không thể hiện được qua hình vẽ như không khí. + Cuối cùng tìm xem cơ thể người lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì trong quá trình sống của mình. - GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm. - GV yêu cầu HS đọc đoạn đầu mục Bạn cần biết và trả lời câu hỏi: + Trao đổi chất là gì? + Nêu vai trò của sự trao đổi chất đối với con người, động vật và thực vật. - GV kết luận chung. HĐ2: Thực hành viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường. - GV yêu cầu HS viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của mình. - GV giúp HS hiểu sơ đồ sự trao đổi chất ở hình 2/Sgk chỉ là một gợi ý. HS hoàn toàn có thể vẽ sơ đồ bằng chữ hoặc bằng hình ảnh tùy theo sự sáng tạo của mỗi cặp. - GV yêu cầu một số HS lên trình bày ý tưởng của nhóm đã được thể hiện qua hình vẽ như thế nào. *Hoạt động của học sinh - HS thực hiện nhiệm vụ cùng với bạn theo hướng dẫn của GV. - Một số HS lên trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. - HS đọc và trả lời câu hỏi - Nhận xét, bổ sung. - HS làm việc theo cặp. - HS trình bày sản phẩm của mình. - Các HS khác nghe và có thể hỏi hoặc nêu nhận xét. - GV và HS cùng nhận xét xem sản phẩm của nhóm nào làm tốt sẽ được lưu lại treo ở lớp học trong suốt thời gian học về chủ đề Con người và sức khỏe. HĐ tiếp nối: Bài sau: Trao đổi chất ở người (tt). * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… TUẦN 2: SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI (TT) I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: - Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó. - Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể. - Trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 8,9/Sgk. - Bộ đồ chơi “Ghép chữ vào chỗ…trong sơ đồ”. III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV HĐ1: Xác định những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người. - GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát các hình trang 8/Sgk và thảo luận theo cặp: + Trước hết, chỉ vào từng hình ở trang 8/Sgk, nói tên và chức năng của từng cơ quan. + Từ chức năng của các cơ quan tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, HS thảo luận để trả lời câu hỏi: Trong số những cơ quan có ở hình trang 8/Sgk, cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài? - GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm. - GV ghi tóm tắt những gì HS trình bày lên bảng. - GV giảng về vai trò của cơ quan tuần hoàn trong việc thực hiện quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể. - GV kết luận chung. HĐ2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở người- Trò chơi: “Ghép chữ vào chỗ… trong sơ đồ” - GV phát cho mỗi nhóm một bộ đồ chơi gồm: một sơ đồ như hình 5/Sgk trang 9 và các tấm phiếu rời có ghi những từ còn thiếu (chất dinh dưỡng, ô-xi, khí các-bô-níc, ô-xi và các chất dinh dưỡng, khĩ các-bô-níc và các chất thải, các chất thải). *Hoạt động của học sinh - HS thực hiện nhiệm vụ cùng với bạn theo hướng dẫn của GV. - Một số HS lên trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. - Các nhóm thi nhau lựa chọn các phiếu cho - GV và HS cùng nhận xét , kết luận nhóm thắng cuộc. - GV yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi sau: + Hằng ngày, cơ thể người phải lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì? + Nhờ cơ quan nào mà quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể được thực hiện? + Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất ngừng hoạt động? HĐ tiếp nối: Bài sau: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường. trước để ghép vào chỗ…ở sơ đồ cho phù hợp. - Các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình. - Đạiu diện các nhóm trình bày về mối quan hệ giữa các cơ quan trong cơ thể trong quá trình thực hiện trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường. - HS trả lời. - Nhận xét, bổ sung. * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: - Sắp xếp các thức ăn hằng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hoặc nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật. - Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có nhiều trong thức ăn đó. - Nói tên và vai trò của những thức ăn chứa chất bột đường. Nhận ra nguồn gốc của những thức ăn chứa chất bột đường. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 10,11/Sgk. - Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV HĐ1: Tập phân loại thức ăn - GV yêu cầu HS làm việc theo cặp: mở Sgk và trả lời 3 câu hỏi trong Sgk/trang 10. - GV kết luận chung. HĐ2: Tìm hiểu vai trò của chất bột đường - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Nói tên những thức ăn giàu chất bột đường mà các em ăn hàng ngày? + Kể tên những thức ăn chứa chất bột đường mà em thích ăn? + Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa nhiều *Hoạt động của học sinh - HS làm việc theo cặp, nói với nhau về tên các thức ăn, đồ uống mà bản thân các em thường dùng hằng ngày. - HS quan sát các hình trong Sgk/trang 10 và cùng với bạn hoàn thành bảng sau: Tên thức ăn, đồ uống Nguồn gốc Thực vật Động vật Rau cải Đậu cô ve Bí đao Lạc Thịt gà Sữa Nước cam Cá Cơm Thịt lợn Tôm - HS đọc mục Bạn cần biết Sgk/10 để trả lời câu hỏi: Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác? - Một số cặp trình bày trước lớp kết quả mà các em đã cùng nhau làm việc. - Nhận xét, bổ sung. - HS làm việc với Sgk theo cặp: nói với nhau tên các thức ăn chứa nhiều chất bột đường có trong hình ở Sgk/trang 11 và cùng nhau tìm hiểu về vai trò của chất bột đường ở mục Bạn cần biết Sgk/11. - HS trả lời câu hỏi. - Nhận xét, bổ sung. chất bột đường? - GV nhận xét, bổ sung. HĐ3: Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất bột đường - GV phát phiếu học tập. - GV kết luận chung. HĐ tiếp nối: Bài sau: Vai trò của chất đạm và chất béo. - HS làm việc cá nhân với phiếu học tập Phiếu học tập 1/ Hoàn thành bảng thức ăn chứa chất bột đường Thứ tự Tên thức ăn chứa nhiều chất bột đường Từ loại cây nào? 1 Gạo 2 Ngô 3 Bánh quy 4 Bánh mì 5 Mì sợi 6 Chuối 7 Bún 8 Khoai lang 9 Khoai tây 2/ Những thức ăn chứa nhiều chất bột đường có nguồn gốc từ đâu? - Một số HS trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập trước lớp. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… TUẦN 3: VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO I. Mục tiêu: Sau bài học. HS có thể: - Kể tên một số thức ăn có nhiều chất đạm và một số thức ăn chứa nhiều chất béo. - Nêu vai trò của chất béo và chất đạm đối với cơ thể. - Xác định được nguồn gốc của những thức ăn chứa chất đạm và những thức ăn chứa chất béo. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 12,13/Sgk. - Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV HĐ1: Tìm hiểu vai trò của chất đạm và chất béo. - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Nói tên những thức ăn giàu chất đạm có trong hình ở trang 12/Sgk? + Kể tên các thức ăn chứa chất đạm mà các em ăn hằng ngày hoặc các em thích ăn? + Tại sao hằng ngày chúng ta cần ăn thức ăn chứa nhiều chất đạm? + Nói tên những thức ăn giàu chất béo có trong hình ở trang 13/Sgk? + Kể tên các thức ăn chứa chất béo mà các em ăn hằng ngày hoặc các em thích ăn? + Nêu vai trò của các nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo? - GV kết luận chung. HĐ2: Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo - GV phát phiếu học tập. * Hoạt động của học sinh - HS nói với nhau tên các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo có trong hình ở trang 12,13/Sgk và cùng nhau tìm hiểu về vai trò của chất đạm, chất béo ở mục Bạn cần biết trang 12,13/Sgk. - HS trả lời. - Nhận xét, bổ sung. - HS làm việc theo nhóm với phiếu học tập Phiếu học tập 1/ Hoàn thành bảng thức ăn chứa chất đạm Thứ tự Tên thức ăn chứa nhiều chất đạm Nguồn gốc thực vật Nguồn gốc động vật 1 Đậu nành (đậu tương) 2 Thịt lợn 3 Trứng 4 Thịt vịt 5 Cá 6 Đậu phụ 7 Tôm 8 Thịt bò - GV kết luận chung. HĐ tiếp nối: Bài sau: Vai trò của vi-ta- min, chất khoáng và chất xơ. 9 Đậu Hà Lan 10 Cua, ốc 2/ Hoàn thành bảng thức ăn chứa chất béo Thứ tự Tên thức ăn chứa nhiều chất béo Nguồn gốc thực vật Nguồn gốc động vật 1 Mở lợn 2 Lạc 3 Dầu ăn 4 Vừng (mè) 5 Dừa - Một số HS trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập trước lớp. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… [...]... TRÒ CỦA VI-TA-MIN, CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ I Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: - Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ - Xác định được nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 14, 15/Sgk - Giấy khổ to và bút dạ III Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV * Hoạt động của học sinh HĐ1: Trò chơi: “Thi... tiêu: Sau bài học, HS có thể: - Nhận biết dấu hiệu và tác hại của bệnh béo phì - Nêu nguyên nhân và cách phòng bệnh béo phì - Có ý thức phòng tránh bệnh béo phì Xây dựng thái độ đúng đối với người béo phì II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 28, 29/ Sgk - Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV * Hoạt động của học sinh HĐ1: Tìm hiểu về bệnh béo phì - GV chia nhóm và phát phiếu học tập - HS... ………………………………………………………………………………………………… TUẦN 9: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC I Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể: - Kể tên một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước - Biết một số nguyên tắc khi tập bơi và đi bơi - Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước và vận động các bạn cùng thực hiện II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 36,37/Sgk III Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV * Hoạt động của học sinh HĐ1:... ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ - GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm đều có giấy khổ to - Các nhóm thực hiện nhiệm vụ - GV hướng dẫn các nhóm hoàn thiện bảng dưới đây: Tên thức ăn Nguồn gốc Nguồn gốc Chứa vi-taChứa chất Chứa chất động vật thực vật min khoáng xơ Rau cải x x x x - Các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình và tự đánh giá trên cơ sở so sánh với kết quả của nhóm bạn - GV... ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT I Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể: - Giải thích lí do cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật - Nêu ích lợi của việc ăn cá II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 18, 19/ Sgk - Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV * Hoạt động của học sinh HĐ1: Trò chơi: Thi kể tên các món ăn chứa nhiều chất đạm - GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử đội trưởng đứng ra rút... ………………………………………………………………………………………………… TUẦN 8: BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH? I Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể: - Nêu được những biểu hiện của cơ thể khi bị bệnh - Nói ngay với cha mẹ hoặc người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu, không bình thường II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 32,33/Sgk III Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV * Hoạt động của học sinh HĐ1: Quan sát hình trong Sgk và kể chuyện... QUẢN THỨC ĂN I Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể: - Kể tên các cách bảo quản thức ăn - Nêu ví dụ về một số loại thức ăn và cách bảo quản chúng - Nói về những điều cần chú ý khi lựa chọn thức ăn dùng để bảo quản và cách sử dụng thức ăn đã được bảo quản II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 24, 25/Sgk - Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV * Hoạt động của học sinh HĐ1: Tìm hiểu các cách... ………………………………………………………………………………………………… PHÒNG MỘT SỐ BỆNH DO THIẾU CHẤT DINH DƯỠNG I Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể: - Kể được tên một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng - Nêu cách phòng tránh một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 26,27/Sgk III Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV * Hoạt động của học sinh HĐ1: Nhận dạng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng - HS hoạt động nhóm dưới... thực vật? Để giải thích được câu hỏi này, các em sẽ làm việc với phiếu học tập - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ và phát phiếu học tập cho các nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc theo yêu cầu của phiếu học tập như mẫu trang 50/SGV - Các nhóm trình bày cách giải thích của nhóm mình trên cơ sở xử lí các thông tin trong phiếu học tập - GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết để chốt lại ý chính HĐ tiếp... hiểu các cách bảo quản thức ăn - GV hướng dẫn HS quan sát các hình trang 24, 25/Sgk và trả lời các câu hỏi: Chỉ và nói cách bảo quản thức ăn trong từng hình? - HS làm việc theo nhóm với phiếu sau: Hình Cách bảo quản 1 2 3 4 5 6 7 - Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung HĐ2: Tìm hiểu cơ sở khoa học của các cách bảo quản thức ăn - GV: Các loại thức ăn tươi có nhiều nước . thức ăn chứa nhiều chất bột đường Từ loại cây nào? 1 Gạo 2 Ngô 3 Bánh quy 4 Bánh mì 5 Mì sợi 6 Chuối 7 Bún 8 Khoai lang 9 Khoai tây 2/ Những thức ăn chứa nhiều chất bột đường có nguồn gốc từ. tình cảm gia đình, bạn bè, làng xóm, các phương tiện học tập, vui chơi, giải trí… HĐ2: Làm việc với phiếu học tập và Sgk. - GV phát phiếu học tập và hướng dẫn HS làm việc với phiếu học tập. Nhà ở 7. Tình cảm gia đình 8. Phương tiện giao thông 9. Tình cảm bạn bè 10. Quần áo 11. Trường học 12. Sách báo 13. Đồ chơi ( HS có thể kể thêm) - Đại diện một nhóm trình bày trước lớp kết - Dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 9,