0

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

134 2,157 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:58

KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 1 Ngày dạy 10 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Con người cần gì để duy trì sự sống ? (Chuẩn KTKN: 90 ; SGK : 4 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN) - Nêu được con người cần thức ăn , nước uống , không khí , ánh sáng , nhiệt độ để sống B .CHUẨN BỊ - Hình trang 4 ,5 SGK - Phiếu học tập . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I / Mở đầu : - Kiểm tra đồ dùng học tập . II / Bài mới 1 / giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 : + Mục tiêu : HS nêu tất cả những gì các em cần cho cuộc sống của mình . Bước 1: Kể ra những thứ các em cần dùng hằng ngày để duy trì sự sống . - GV ghi tất cả các ý kiến đó lên bảng . - Rút ra nhận xét chung kết luận . Hoạt động 2 : làm việc nhóm + Mục tiêu : Phân biệt yếu tố con người sinh vật cần , yếu tố chỉ có con người cần . - Cách tiến hành : Bước 1 : GV phát phiếu học tập - HS chuẩn bò - 2 HS nhắc lại -Lần lượt từng HS nới một ý ngắn gọn ( ăn , uống , quần , áo …) - Các nhóm làm việc sau đó trình bày trước lớp. Phiếu học tập Hãy đánh dấu và các cột tương ứng với những yếu tố cho sự sống con người , động vật , thực vật : Những yếu tố cần cho sự sống Con người Động vật Thực vật Nhiệt độ + + + Thuy Vân / khoa học 1 Bước 2 : Chữa bài tập cả lớp - GV gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp kết qủa làm việc với phiếu học tập . Bước 3 : Dựa vào kết quả làm việc PHT trả lời - Như mọi sinh vật khác con người cần gì để duy trì sự sống? - Hơn hẳn những sinh vật khác con người còn cần những gì ? Hoạt động 3 : - Trò chơi cuộc hành trình đến hành tinh khác . + Mục tiêu : củng cố kiến thức đã học - Cách tiến hành : Bước 1 : Tổ chức thành 3 đội chơi Bước 2 : Hướng dẫn cách chơi Bước 3 : Tiến hành chơi không khí + + + Nước + + + Ánh sáng + + + Nhà ở + - lớp bổ sung sửa chữa bài - Cần thức ăn, nước uống , không khí , ánh sáng , nhiệt độ , để duy trì sự sống . - ( HS khá , giỏi ) - Con người còn cần những điều kiện về tinh thần , văn hoá xã hội . - Cả lớp chia nhóm tiến hành chơi . D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Con người chúng ta cần gì để duy trì sự sống ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem tiếp bài sau DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Thuy Vân / khoa học 2 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy 12 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Trao đổi chất ở người ( Chuẩn KTKN : 90 ; 25 SGK : 6 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được những biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường như : lấy vào khí ôxi , thức ăn , nước uống . thải ra khí các bô níc , phân và nước tiểu . - Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường . Khi ô -xi Cơ Khí các bô níc Thức ăn thể Phân Nước uống người Nước tiểu B .CHUẨN BỊ - Hình trang 6 , 7 SGK - Bút vẽ . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I / Kiểm tra . -Con người cần gì để sống ? -GV nhận xét II / Bài mới 1 / giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 : + Mục tiêu : Kể những gì cơ thể lấy vào và thải ra trong quá trình sống nêu được thế nào là trao đổi chất . Bước 1 : GV giao nhiệm vụ HS quan sát và trao đổi theo cặp - Kể tên những gì được vẽ trong hình 1 trang 6 SGK . - Những thứ đó có vai trò như thế nào trong đời sống con người ? - Yêu tố nào cần cho đời sống con người mà - 1 – 2 HS trả lời - 2 HS nhắc lại - HS quan sát tranh trả lời - Ánh sáng , nước , thức an , gà , lợn , vòt cải , nhà vệ sinh - Có vai trò rất quan trọng không thể thiếu được - Đó là không khí Thuy Vân / khoa học 3 Lấy vào Thải ra không thể hiện qua hình vẽ được ? - Vậy tìm xem cơ thể con người lấy những gì và thải ra những gì trong quá trình sống ? Bước 2 : - GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm Bước 3 : Hoạt động cả lớp - GV nhận xét Bước 4 : Đọc đoạn đầu trong mục bạn cần biết và trả lời . - Trao đổi chất là gì ? - Nêu vai trò của trao đổi chất đối với con người thực vật , động vật ? - GV nhận xét kết luận chung Hoạt động 2 : Thực hành vẽ sơ đồ sự trao đổi chất với môi trường . + Mục tiêu : HS trình bày một cách sáng tạo Bước 1 : làm việc theo nhóm - GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường theo tưởng tượng . Bứoc 2: Trình bày sản phẩm . - GV nhận xét sản phẩm của các nhóm - Lấy : thức ăn , nước uống , không khí . - Thải : phân nước tiểu mồi hôi ….là những chất cặn bã . - HS thực hiện nhiệm vụ cùng với bạn - HS trình bày kết quả làm việc của nhóm . - Các nhóm khác nhận xét bổ sung - Là quá trình lấy thức ăn nước uống từ môi trường và thải ra môi trường những chất cặn bã . - Có trao đổi chất mới sống và phát triển được - HS hiểu sơ đồ sự trao đổi chất và vẽ sau đó mở SGK quan sát hình 2 trang 7 . - Nhóm làm việc - Từng nhóm lên trình bày kq làm việc các HS khác nhận xét . D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Sự trao đổi chất là gì ? động vật có cần trao đổi chất không ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài tập vẽ sơ đồ sự trao đổi chất . DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng Thuy Vân / khoa học 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 2 Ngày dạy 17 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Trao đổi chất ở người ( tt ) (Chuẩn KTKN : 91 ; SGK : 8 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người : tiêu hóa , hô hấp , tuần hoàn , bài tiết . - Biết được nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động , cơ thể sẽ chết . B .CHUẨN BỊ - Hình trang 8 ,9 SGK - Phiếu học tập . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I / Kiểm tra . - Thế nào là trao đổi chất ? - GV nhận xét II / Bài mới 1 / giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 : xác đònh những cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người . + Mục tiêu : Kể tên những biểu hiện vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất . - Bước 1 : Quan sát và thảo luận theo cặp - Chỉ vào hình nói tên các cơ quan ? - Nêu chức năng của chúng ? - Trong các cơ quan trên cơ quan nào trực tiếp trao đổi chất với môi trường ? Bước 2 : - GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm . Bước 3 : Làm việc cả lớp - GV tóm tắt ý ghi bảng . Hoạt động 2 : TC ghép chữ vào chỗ chấm trong sơ - 1 – 2 HS trả lời - 2 HS nhắc lại - HS quan sát các hình trong SGK và thảo luận theo cặp . - Cơ quan tiêu hoá , hô hấp , tuâàn hoàn , bài tiết . - Tiêu hoá : tiêu hoá thức ăn lấy chất dinh dưỡng nuôi cơ thể . - Hô hấp : trao đổi khí - Tuần hoàn : đưa máu đến toàn cơ thể - Bài tiết : thải ra ngoài chất cặn bã . - Tiêu hoá , bài tiết , hô hấp . - HS thực hiện nhiệm vụ được giao . - Đại diện nhóm trình bày kết quả . Thuy Vân / khoa học 5 đồ . - Bước 1 : Phát cho mỗi nhóm 1 sơ đồ hình 5 SGK Và tấm phiếu ghi từ còn thiếu . - Cách chơi : các nhóm thi đua ghép chữ - Bước 2 : Trình bày sản phẩm - GV nhận xét . Bước 3 : - Trính bày mối qua hệ giữa các cơ quan trong cơ thể trong quá trình thực hiện trao đổi chất cơ thể và môi trường . Bưỡc 4 : Làm việc cả lớp . - Điều gì sẽ sảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động ? - GV kết luận nội dung bài học - 4 nhóm nhận dụng cụ - Các nhóm thực hiện - Các nhóm treo sản phẩm của nhóm - Cử đại diện làm giám khảo chấm về nội dung và hình thức . - 1- 2 em trình bày . - Cơ thể sẽ chết . D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Kể tên các cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau . DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Thuy Vân / khoa học 6 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy 19 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn . Vai trò của chất bột đường (Chuẩn KTKN : 91 ; SGK : 10 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Kể tên các chất dinh dưỡng có trong thức ăn : chất bột đường ,chất đạm , chất béo , Vi – ta –min , chất khoáng . - Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất bột đường : gạo ,bánh mì , khoai , ngô , sắn … - Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể : cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ cơ thể . B .CHUẨN BỊ - Hình trang 10 ,11 SGK - Phiếu học tập . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I / Kiểm tra . -Kể tên các cơ quan tham gia và quá trính trao đổi chất ? - Nêu chức năng của chúng ? - GV nhận xét II / Bài mới 1 / giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 Tập phân loại thức ăn . Mục tiêu : Sắp xềp thức ăn hằng ngày vào nhóm động vật và thực vật , phân loại thức ăn dựa và chất dinh dưỡng . Bước 1: - Các em sẽ nói với nhau về tên các loại thức ăn đồ uống mà bản thân em dùng ? - Nói tên các thức ăn đồ uống có nguồn gốc từ động vật và thực vật ? - Ngưới ta phân loại thức ăn theo cách nào ? - 1 – 2 HS trả lời - 2 HS nhắc lại Hoạt động nhóm - Rau cải ,đậu , thòt cá , sữa, cơm , tép bí đau ,dậu phụ , dưa hấu… - Có nguồn gốc động vật: thòt gà , sữa bò , thòt lợn,cá trê… - Có nguồn gốc từ thực vật : rau cải , đậu cô ve , bầu mướp , nước cam …. - Dựa vào chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn . Thuy Vân / khoa học 7 Bước 2 : : Làm việc cả lớp - GV gọi đại diện một số cặp trính bày kết quả các em làm việc - GV kết luận Hoạt động 2 : Tìm hiểu vai trò của chất đường bột . Mục tiêu : nói về vài trò của chất đường bột . Bước 1 : Làm việc với SGK theo cặp Bước 2 : Làm việc cả lớp - Nói tên những thức ăn giàu chất đường bột có trong các hính ở trang 11 SGK. - Kể tên các thức ăn chứa chất bột ăn hằng ngày ? - Nêu tên thức ăn chứa chất bột đường mà em thích ? - Vai trò của nhóm thức ăn bột đường ? - GV nhận xét bổ sung . Hoạt động 3 :Xác đònh nguồn gốc … bột đường . Mục tiêu : nhận ra thức ăn bột đường có ngøn gốc thực vật . Bước 1 : GV phát phiếu học tập Bước 2 :Chữa bài tập cả lớp - Các nhóm trình bày - Các nhóm khác nhận xét bổ sung - HS nói với nhau tên các thức ăn chứa nhiều chất bột đường ở trang 11 SGK . - Gạo , ngô bánh quy , bánh mì , khoai tây , chuối bún , khoai tây - Cơm, mì sợi , khoai lang - HS tự nêu - Cung cấp năng , lượng cần thiết cho cơ thể - HS làm việc theo nhóm - HS trình bày kết quả D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Kể tên các chất dinh dưỡng có trong thức ăn ? - Nêu vai trò của chất dường bột đối với cơ thể . - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau . DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Thuy Vân / khoa học 8 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3 Ngày dạy 24 tháng 8 năm 2010 Tên bài dạy : Vai trò của chất đạm và chất béo (Chuẩn KTKN : 91 ; SGK : 12 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Kể tên một số thức ăn chứa chất đạm ( thòt cá , trưng , tôm , cua,… ) chất béo ( mỡ , dầu ,bơ ) - Nêu được vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể : + chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể . + Chất béo giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi – ta – min A , D , E , K . B .CHUẨN BỊ - Hình trang 12 ,13 SGK - Phiếu học tập . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I / Kiểm tra . - Nêu vai trò của nhóm thức ăn đường bột ? - Kể tên 4 nhóm thức ăn mà em đã học ? - GV nhận xét II / Bài mới 1 / giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 - Tìm hiểu vai trò của chất đạm và chất béo . Mục tiêu : Nói tên và nêu vai trò của thức ăn chứa chất đạm và chất béo . Bước 1: Làm việc theo cặp - Nêu tên các thức ăn chứa nhiều chất đạm béo trong hình 12 , 13 SGK - Tìm hiểu vai trò chất đạm chất béo ở mục bạn cần biết 12, 13 SGK . Bước 2 : - Nói tên những thức ăn giàu chất đạm ở hình 12 SGK . - Kể tên những thức ăn chứa mà em ăn hàng ngày ,hoặc em thích ăn ? - Tại sao hàng ngày cần ăn những thức ăn chứa nhiều chất đạm ? - Kể tên thức ăn chứa chất béo mà các em ăn hàng ngày ? -Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa nhiều chất - 1 – 2 HS trả lời - 2 HS trả lời - 2 HS nhắc lại - Đậu nành , thòt lợn , trứng gà , vòt quay , cá tôm … - Cua , thòt lợn , đậu nành … - Cá , cua , thòt , trứng gà… - ( HS khá , giỏi ) - Giúp xây dựng và đổi mới cơ thể tạo ra tế bào mới . - Dừa , dầu , lạc , mỡ… - ( HS khá , giỏi ) - Chất béo giàu năng lượng và Thuy Vân / khoa học 9 béo ? - GV nhận xét và bổ sung câu trả lời Hoạt động 2 : - Xác đònh nguồn gốc thức ăn chứa nhiếu chất đạm và chất béo . Bước 1 : GV phát phiếu học tập . Bước 2 : Làm việc cả lớp - Một số HS trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập trước lớp . Các nhóm khác bổng sung sửa bài - GV nhận xét bổ sung . giúp cơ thể hấp thụ các vi ta min - HS lần lượt trả lời câu hỏi - HS làm việc theo nhóm TT Tên thức ăn Nguồn –TV Nguồn –ĐV 1 Đậu nành + 2 Thòt + 3 Rau + 4 Trứng + 5 Cà chua + D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Chất đạm và chất béo có vai trò như thế nào đối với cơ thể . - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau . DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng Thuy Vân / khoa học 10 [...]... nói cách bảo quản thức ăn của từng hình HỌC SINH - 2 HS trả lời - 2 HS nhắc lại - HS làm việc nhóm có thể ghi kết quả theomẫu sau : Hình 1 2 3 4 5 6 7 Bước 2 : - GV gọi đại diện một số nhóm trình bày trước lớp - GV nhận xét rút ra kết luận Hoạt động 2 : Tìm cơ sở khoa học của cách bảo quản thức ăn Mục tiêu : Giải thích cơ sở khoa học các cách bảo Thuy Vân / khoa học Cách bảo quản Phơi khô Đóng hộp Ướp... PHTđánh dấu vào các -GV chia nhóm nhỏ và phát phiếu học tập lựa chọn đúng - ND câu 1 : Chọn câu đúng theo dấu hiệu nào dưới đây không phải béo phì ở trẻ em - Câu 2 : chọn câu đúng nhất Bước 2 : Làm việc cả lớp - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp - Các nhóm khác bổ sung - GV nhận xét rút ra kết luận đưa ra đáp án đúng + Câu 1 : b + Câu 2 : 2 1d , 2 2d , 2. 3 c Hoạt động 2 :... cách phòng tránh bệnh đường tiêu hoá? - Dặn HS về nhà học thuộc bài vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 20 10 Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Thuy Vân / khoa học Tuần 8 29 Ngày dạy 28 tháng 9 năm 20 10 Tên bài dạy : Bạn cảm thấy thế... ngày ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài và xem bài sau DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 20 10 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Thuy Vân / khoa học Tuần 6 21 Ngày dạy 14 tháng 9 năm 20 10 Tên bài dạy : Một số cách bảo quản thức ăn ( Chuẩn KTKN : 93 ; SGK : 24 ) A MỤC TIÊU : ( Theo... dinh dưỡng ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài và xem bài sau DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 20 10 Hiệu Trưởng Thuy Vân / khoa học 25 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 7 Ngày dạy 21 tháng 9 năm 20 10 Tên bài dạy : Phòng bệnh béo phì (Chuẩn KTKN : 94 ; SGK : 28 ) A MỤC TIÊU : (Theo chuẩn... Đối với người bệnh không muốn ăn hoặc ăn quá ít nên cho ăn thế nào? Bước 2: Làm việc theo nhóm Bước 3 : làm việc cả lớp - GV nêu kết luận Hoạt động 2 : Thực hành pha dung dòch ô ra dôn và chuẩn bò nấu cháo muối Bước 1 : - GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và đọc lời thoại trong hình 4 ,5 Thuy Vân / khoa học HỌC SINH - 2 HS trả lời - 2 HS nhắc lại - HS quan sát SGK và hiểu biết trả lời - Các bệnh : sốt ,... thiệu và ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 - TC thi kể tên các thức ăn có chứa vitamin ,chất khoáng và chất xơ Mục tiêu : Kể tên và nói ra nguồn gốc Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn - GV hướng dẫn HS hoàn thiện bảng sau Bước 2 : Bước 3: Trình bày Thuy Vân / khoa học HỌC SINH - 1 – 2 HS trả lời - 2 HS trả lời - 2 HS nhắc lại - Lp chia làm 4 nhóm Tên NG NG Chứa thức ăn ĐV TV vitamin Rau cải + + Chuối + +... món cố đònh - Em cảm thấy rất ngán , chán ăn em cảm thấy thế nào ? - Không có loại thức ăn nào chứa đầy đủ các chất - Có loại thức ăn nào chứa đầy đủ các chất dinh dinh dưỡng dưỡng không ? - Điều gì sẽ sảy ra nếu chúng ta thòt mà không ăn - ( HS khá , giỏi ) - Chúng ta thấy ngán và cơ thể sẽ bò táo bón rau quả ? Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV kết luận Hoạt động 2 : Thuy Vân / khoa học - HS lần lượt... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 20 10 Hiệu Trưởng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Thuy Vân / khoa học 27 Ngày dạy 23 tháng 9 năm 20 10 Tên bài dạy : Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa (Chuẩn KTKN : 94 ; SGK : 30 ) A MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Kể tên một số bệnh lây qua dường tiêu hoá : tiêu chảy , tả , lò … - Nêu... CHUẨN BỊ - Hình trang 24 , 25 SGK - Phiếu học tập C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN I / Kiểm tra -VÌ sao cần ăn nhiều rau quả chín hằng ngày ? - GV nhận xét ghi điểm II / Bài mới 1 / giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 : - Tìm hiểu các cách bảo quản thức ăn - Kể tên các cách bảo quản thức ăn Bước 1 : GV hướng dẫn HS quan sát trang 24 ,25 SGK và trả lời - Chỉ . tháng năm 20 10 Hiệu Trưởng Thuy Vân / khoa học 8 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3 Ngày dạy 24 tháng 8 năm 20 10 Tên bài dạy : Vai trò của chất đạm và chất béo (Chuẩn KTKN : 91 ; SGK : 12 ) A. ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 20 10 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng Thuy Vân / khoa học 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 2 Ngày dạy 17 tháng 8 năm 20 10 Tên bài dạy : Trao đổi chất ở người. Trưởng Ngày tháng năm 20 10 Hiệu Trưởng Thuy Vân / khoa học 2 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy 12 tháng 8 năm 20 10 Tên bài dạy : Trao đổi chất ở người ( Chuẩn KTKN : 90 ; 25 SGK : 6 ) A .MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2,

Mục lục

Xem thêm