0

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 10

91 1,040 3
  • Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:57

Khoa học: Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo A. Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể - Kể tên một số thức ăn có nhiều chất đạm và chất béo - Nêu vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể - Xác định đợc nguồn gốc của những thức ăn chứa chất đạm và chất béo Gd hs luôn ăn uống đủ chất B. -Đồ dùng dạy học - Hình trang 12, 13 sách giáo khoa; phiếu học tập C. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức II. Kiểm tra: Kể tên thức ăn có chất bột đờng. Nêu nguồn gốc của chất bột đờng Gv nhận xét cho điểm III. Dạy bài mới HĐ1: Tìm hiểu vai trò của chất đạm , chất béo * Mục tiêu: Nói tên và vai trò của thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo * Cách tiến hành B1: Làm việc theo cặp - Cho học sinh quan sát SGK và thảo luận B2: Làm việc cả lớp - Nói tên thức ăn giàu chất đạm có ở trang 12 SGK ? - Kể tên thức ăn có chứa chất đạm em dùng hàng ngày ? - Tại sao chúng ta cần ăn thức ăn chứa nhiều chất đạm ? - Nói tên thức ăn giàu chất béo trang 13 SGK? - Kể tên thức ăn chứa chất béo mà em dùng hàng ngày ? - Nêu vai trò của thức ăn chứa chất béo ? - GV nhận xét và kết luận HĐ2: Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo * Mục tiêu: Phân loại các thức ăn * Cách tiến hành B1: Phát phiếu học tập - Hớng dẫn học sinh làm bài B2: Chữa bài tập cả lớp - Gọi học sinh trình bày kết quả - GV nhận xét và kết luận - Hát - Hai học sinh trả lời - Lớp nhận xét và bổ xung - Học sinh quan sát sách giáo khoa và thảo luận theo nhóm cặp đôi - Học sinh trả lời - Thịt , đậu , trứng , cá , tôm , cua - Học sinh nêu - Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể - Mỡ , dầu thực vật , vừng, lạc, dừa - Học sinh nêu - Chất béo giàu năng lợng giúp cơ thể hấp thụ vitamin - Học sinh làm bài cá nhân vào phiếu. - Đại diện học sinh lên trình bày - Lớp nhận xét và chữa IV. Kết thúc bài : 1. Củng cố : Hệ thống bài và nhận xét giờ học 2. Dặn dò: Học bài và thực hành nh bài học. Chuẩn bị bài sau Khoa học (dạy 4C) Bài 6 :Vai trò của Vi- ta- min. Chất khoáng và chất xơ A. Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể - Nói tên và vai trò các thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ - Xác định nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ -Gd hs luôn ăn uống đủ chất để tăng cờng sức khoẻ B. Đồ dùng dạy học - Hình 14, 15 sách giáo khoa; bảng phụ dùng cho các hoạt động nhóm C.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức II. Kiểm tra: Nêu vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể ? -GV nhận xét III. Dạy bài mới HĐ1: Trò chơi thi kể tên các thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ * Mục tiêu: Kể tên thức ăn chứa nhiều vitamin Nhận ra nguồn gốc các thức ăn đó * Cách tiến hành B1: Tổ chức và hớng dẫn - Chia nhóm và hớng dẫn học sinh làm bài B2: Các nhóm thực hiện đánh dấu vào cột B3: Trình bày - Gọi các nhóm lên trình bày - Nhận xét và tuyên dơng nhóm - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung - Lớp chia nhóm 4 nhóm ,hoạt động điền bảng phụ - Các nhóm thảo luận và ghi kết quả - Đại diện các nhóm treo bảng phụ và trình bày kết quả - Học sinh đánh giá và so sánh thắng cuộc HĐ2: Thảo luận về vai trò của vitamin, chất khoáng, chất xơ và nớc * Mục tiêu: Nêu đợc vai trò của vitamin, chất khoáng, chất xơ và nớc * Cách tiến hành B1: Thảo luận về vai trò của vitamin - Kể tên nêu vai trò một số vitamim em biết ? - Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa vitamin - GV nhận xét và kết luận B2: Thảo luận về vai trò của chất khoáng - Kể tên và nêu vai trò của một số chất khoáng mà em biết ? - Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa chất khoáng đối với cơ thể ? - GV nhận xét B3: Thảo luận về vai trò của chất xơ và nớc - Tại sao chúng ta phải ăn thức ăn có chứa chất xơ ? - Chúng ta cần uống bao nhiêu lít nớc ? Tại sao cần uống đủ nớc ? - GV nhận xét và kết luận kết quả của các nhóm - Học sinh kể: Vitamin A, B, C, D - Vitamin rất cần cho hoạt động sống của cơ thể nếu thiếu nó cơ thể sẽ bị bệnh Ví dụ - Thiếu vitamin A bị bệnh khô mắt, quáng gà - Thiếu vitamin D sẽ bị bệnh còi xơng ở trẻ - Học sinh nêu: Sắt, can xi tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Nếu thiếu các chất khoáng cơ thể sẽ bị bệnh - Chất xơ cần thiết để bộ máy tiêu hoá hoạt động qua việc tạo phân giúp cơ thể thải chất cặn bã - Cần uống khoảng 2 lít nớc. Vì nớc chiếm 2/3 trọng lợng cơ thể và giúp thải các chất thừa, độc hại ra ngoài IV. Kết thúc bài 1. Củng cố: Nêu vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ. Tại sao cần uống đủ nớc 2. Dặn dò: Về nhà học bài, thực hành và chuẩn bị bài sau Khoa học (dạy 4c tiết4,dạy 4d tiết 5) Bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn A. Mục tiêu: Sau bài học học sinh biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dỡng . Biết đợc để có sức khoẻ tốt phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thờng xuyên đổi món - Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn có mức độ, ăn ít và ăn hạn chế qua bảng tháp dinh dỡng Rèn hs phân loại thứ ăn theo nhóm chất dinh dỡng thành thạo Gd hs có ý thức giữ gìn sức khoẻ tốt B. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 16, 17-SGK; su tầm các đồ chơi C. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức: II. Kiểm tra: Nêu vai trò của vi- ta-min, chất khoáng, chất xơ và nớc ? Nhận xét ,cho điểm III. Dạy bài mới: HĐ1: Thảo luận về sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn * Mục tiêu: Giải thích lý do cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn * Cách tiến hành: B1: Thảo luận theo nhóm - Hớng dẫn thảo luận câu hỏi: Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn B2: Làm việc cả lớp - Gọi HS trả lời. Nhận xét và kết luận - HĐ2: Làm việc với SGK tìm hiểu tháp dinh dỡng cân đối * Mục tiêu: Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ * Cách tiến hành: B1: Làm việc cá nhân - Cho HS mở SGK và nghiên cứu - Hát - 2 HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - HS chia nhóm và thảo luận - HS trả lời - Không một loại thức ăn nào có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dỡng nên chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thờng xuyên thay đổi món ăn - HS mở SGK và quan sát - Tự nghiên cứu tháp dinh dỡng - HS thảo luận và trả lời B2: Làm việc theo cặp - Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi: Cần ăn đủ. Ăn vừa phải. Ăn có mức độ. Ăn ít. Ăn hạn chế B3: Làm việc cả lớp - Tổ chức cho lớp báo cáo kết quả - GV nhận xét và kết luận HĐ3: Trò chơi đi chợ * Mục tiêu: Biết lựa chọn thức ăn cho từng bữa một cách phù hợp và có lợi cho sức khoẻ * Cách tiến hành: B1: GV hớng dẫn cách chơi - Hớng dẫn HS chơi hai cách B2: HS thực hành chơi B3: HS giới thiệu sản phẩm mình đã chọn - Nhận xét và bổ sung - Thức ăn chứa chất bột đờng, vi-ta- min, chất khoáng và chất xơ cần đ- ợc ăn đầy đủ. Thức ăn chứa nhiều chất đạm cần đợc ăn vừa phải - Thức ăn nhiều chất béo nên ăn có mức độ. - - Không nên ăn nhiều đờng và hạn chế ăn muối - HS lắng nghe - Thực hiện chơi: Trò chơi đi chợ - Một vài em giới thiệu sản phẩm - Nhận xét và bổ sung 4. Kết thúc bài - Hệ thống bài và nhận xét giờ học -Về nhà học bài Khoa học Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật A. Mục tiêu: Sau bài học HS có thể - Giải thích lý do cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật - Nêu ích lợi của việc ăn cá :đạm của cá dễ tiêu hơn đạm của gia súc, gia cầm Gd hs luôn biết ăn phối hợp các chất giàu chất đạm động vật và thực vật B. Đồ dùng dạy học - Hình 18, 19-SGK; phiếu học tập C. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức: - Hát II. Kiểm tra: Tại sao nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thờng xuyên thay đổi món - GV nhận xét và đánh giá III. Dạy bài mới: HĐ1: Trò chơi thi kể tên các món ăn chứa nhiều chất đạm * Mục tiêu: Lập đợc d/ sách tên các món ăn * Cách tiến hành: B1: Tổ chức - GV chia lớp thành 2 đội B2: Cách chơi và luật chơi - Cùng trong một thời gian là 10 phút thi kể B3: Thực hiện - GV bấm đồng hồ và theo dõi Nhận xét tuyên dơng đội thắng cuộc HĐ2: Tìm hiểu lý do cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật * Mục tiêu: Kể tên món ăn vừa cung cấp đạm động vật và đạm thực vật. Giải thích tại sao * Cách tiến hành: B1: Thảo luận cả lớp - Cho HS đọc danh sách các món ăn và hớng dẫn thảo luận B2: Làm việc với phiếu học tập theo nhóm - GV chia nhóm và phát phiếu B3: Thảo luận cả lớp - Trình bày cách giải thích của nhóm - GV nhận xét và kết luận - 2 HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - Tổ trởng 2 đội lên rút thăm đội nào đợc nói trớc - 2 đội thi kể tên món ăn chứa nhiều chất đạm ( Gà, cá, đậu, tôm, cua, mực, l- ơn, ,vừng lạc) Nhận xét và bổ sung - Một vài em đọc lại danh sách các món ăn chứa nhiều chất đạm vừa tìm đợc ở HĐ1 - HS chia nhóm - Nhận phiếu và thảo luận, đại diện nhóm trình bày - Đạm động vật có nhiều chất bổ dỡng quý nhng thờng khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhng thiếu một số chất bổ dỡng. Vì vậy cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật Đạm động vật thì có cá là dễ tiêu nên ta cần ăn - HS nhận xét và bổ sung - Thi kể tên món ăn vừa cung cấp đạm động vật và đạm thực vật - HS trả lời - Nhận xét và kết luận IV. Kết thúc bài 1. Củng cố: - Trong nhóm đạm động vật tại sao chúng ta nên ăn cá? - Hệ thống bài và nhận xét giờ học 2. Dặn dò: - Về nhà học bài và thực hành - Đọc và chuẩn bị cho bài sau Khoa học(dạy 4c) Bài 9: Sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn A.Mục tiêu:Sau bài học học sinh có thể - Biết đợc cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và thực vật - Nói về lợi ích của muối iốt. Nêu tác hại của thói quen ăn mặn -Rèn kỹ năng sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày -Giáo dục hs ăn uống phù hợp để giữ gìn sức khoẻ B. Đồ dùng dạy học - Hình trang 20, 21 sách giáo khoa; Tranh ảnh quảng cáo về thực phẩm có chứa iốt C. Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2. Kiểm tra: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ? Gv nhận xét cho điểm 3. Dạy bài mới HĐ1: Trò chơi thi kể các món ăn cung cấp nhiều chất béo * Mục tiêu: Lập ra đợc danh sách tên các món ăn chứa nhiều chất béo * Cách tiến hành B1: Tổ chức - Chia lớp thành hai đội chơi B2: Cách chơi và luật chơi - Thi kể tên món ăn trong cùng thời gian 10 phút B3: Thực hiện - Y/c hs thực hiện - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung - Lớp chia thành hai đội - Hai đội trởng lên bốc thăm -Hai đội thực hiện chơi - Học sinh theo dõi luật chơi - Lần lợt từng đội kể tên món ăn - GV theo dõi.Nhận xét và kết luận - Tuyên dơng nhóm thắng cuộc HĐ2: Thảo luận về ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và thực vật * Mục tiêu: Biết tên một số món ăn vừa cung cấp Nêu ích lợi của việc ăn phối hợp * Cách tiến hành - Cho học sinh đọc lại danh sách các món ăn vừa tìm và trả lời câu hỏi: - Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp chất béo động vật và thực vật ? HĐ3: Thảo luận về ích lợi của muối iốt và tác hại của ăn mặn * Mục tiêu: Nói về ích lợi của muối iốt. Nêu tác hại của thói quen ăn mặn - Cho học sinh quan sát tranh ảnh t liệu và HD - Làm thế nào để bổ xung iốt cho cơ thể - Tại sao không nên ăn mặn - Nhận xét và kết luận ( Món ăn rán nh thịt, cá, bánh Món ăn luộc hay nấu bằng mỡ nh chân giò, thịt, canh sờn Các món muối nh vừng, lạc - Một học sinh làm th ký viết tên món ăn - Hai đội treo bảng danh sách - Nhận xét - Học sinh đọc lại danh sách vừa tìm - Học sinh trả lời - Cần ăn phối hợp chất béo động vật và thực vật để đảm bảo cung cấp đủ các loại chất béo cho cơ thể - Nhận xét và bổ xung - Học sinh quan sát và theo dõi - Để phòng tránh các rối loạn do thiếu iốt nên ăn muối có bổ xung iốt - Ăn mặn có liên quan đến bệnh huyết áp cao 4.Kết thúc bài : - Hệ thống kiến thức của bài và nhận xét giờ học - Về nhà học bài và thực hành Khoa học (dạy 4c ) Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn A. Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể - Giải thích vì sao phải ăn nhiều rau quả chín hàng ngày. Nêu đợc tiêu chuẩn của thực phẩm sạch và an toàn. Kể ra các biện pháp thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm -Rèn cho hs có kỹ năng chon thực phẩm và bảo quản thực phẩm -Giáo dục hs luôn có ý thức giữ vệ sinh an toàn thực phẩm B. Đồ dùng dạy học - Hình trang 22, 23 sách giáo khoa; Sơ đồ tháp dinh dỡng cân đối C. Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức II. Kiểm tra: Nêu ích lợi của muối íôt và tác hại của việc ăn mặn ? Gv nhận xét III. Dạy bài mới HĐ1: Tìm lý do cần ăn nhiều rau quả chín * Mục tiêu: Học sinh biết giải thích vì sao phải ăn nhiều rau quả chín hàng ngày * Cách tiến hành B1: Cho học sinh xem sơ đồ tháp dinh dỡng - Hớng dẫn học sinh quan sát B2: Hớng dẫn học sinh trả lời - Kể tên một số loại rau quả em ăn hằng ngày ? - Nêu ích lợi của việc ăn rau quả ? - Nhận xét và kết luận HĐ2: Xác định tiêu chuẩn thực phẩm sạch và an toàn * Mục tiêu: Giải thích thế nào là thực phẩm sạch và an toàn * Cách tiến hành B1: Cho HS mở SGK và quan sát hình 3, 4 B2: Trình bày kết quả - Thế nào là thực phẩm sạch và an toàn? - Làm thế nào để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm? -Gv nhận xét bổ sung HĐ3: Thảo luận về các biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm * Mục tiêu: Kể ra các biện pháp thực hiện * Cách tiến hành B1: Làm việc theo nhóm (phát phiếu ) - Chia lớp thành ba nhóm và thảo luận theo phiếu B2: Làm việc cả lớp - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung - Học sinh quan sát tháp dinh dỡng cân đối để thấy đợc cả rau và quả chín đều đợc ăn đủ với số lợng nhiều hơn thức ăn chứa chất đạm chất béo - Học sinh nêu - Nên ăn phối hợp nhiều loại rau, quả để có đủ vitamin và chất khoáng cho cơ thể. Các chất xơ trong rau quả còn giúp tiêu hoá tốt - Học sinh quan sát tranh trong SGK - Học sinh trả lời - Thực phẩm sạch và an toàn là đợc nuôi trồng theo quy trình hợp vệ sinh -hs trả lời - Ba nhóm thảo luận về cách chọn và nhận ra thực phẩm đảm bảo vệ sinh và an toàn - Đại diện các nhóm lên trình bày - Nhận xét và bổ xung [...]... xung - Học sinh quan sát và đọc lời thoại hình 4, 5 trang 35 sách giáo khoa - Học sinh trả lời - Học sinh theo dõi - Các nhóm thực hành pha nớc ô- rêdôn - Đại diện một vài nhóm lên thực hành - Một nhóm học sinh (khá giỏi )lên đóng vai theo tình huống - Nhận xét và góp ý kiến IV Kết thúc bài :- Hệ thống bài và nhận xét giờ học -VN học bài vận dụng bài học vào c/s Khoa học( dạy 4c) Bài 17:Phòng tránh tai... bài và nhận xét giờ học Về nhà học bài Khoa học( dạy 4c) Bài 13: Phòng bệnh béo phì A Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể - Nhận biết dấu hiệu và tác hại của bệnh béo phì - Nguyên nhân và cách phòng bệnh béo phì - Có ý thức phòng tránh bệnh béo phì Xây dựng thái độ đúng với đối với ngời bị béo phì B Đồ dùng dạy học: - Hình trang 28, 29 sách giáo khoa; Phiếu học tập C Hoạt động dạy và học Hoạt động của... B1: Tổ chức hớng dẫn - GVphát phiếu cho học sinh đánh giá B2: Tự đánh giá B3: Làm việc cả lớp - Một số học sinh lên trình bày - GV nhận xét và bổ xung - Lớp chia thành 3 nhóm - Học sinh cử 3 em giám khảo - Học sinh lắng nghe - Các đội hội ý câu hỏi - Học sinh thực hành chơi - Ban giám khảo tổng kết điểm - Học sinh làm việc cá nhân - Nhận phiếu và tự điền - Một số học sinh nêu tên các thức ăn đồ uống của... xét giờ học -VN ôn bài Khoa học (dạy 4c) Bài 19: Ôn tập: Con ngời và sức khoẻ ( Tiết 2 ) A Mục tiêu: Học sinh có khả năng: - áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày - Hệ thống hoá những kiến thức đã học về dinh dỡng qua 10 lời khuyên dinh dỡng hợp lý - biết phòng tránh đuối nớc - giáo dục hs luôn có ý thức giữ gìn sức khoẻ B Đồ dùng dạy học - Phiếu ghi tên thức ăn đồ uống của học sinh... huống B3: Làm việc cả lớp - Các nhóm học sinh lên đóng vai - Nhận xét và bổ xung IV Kết thúc bài : - - Học sinh chia lớp thành 3 nhóm - Các nhóm thảo luận theo tình huống - Đại diện các nhóm lên đóng vai - Nhận xét và bổ xung - Nêu một số nguyên tắc khi đi bơi hoặc tập bơi -Hệ thống bài và nhận xét giờ học Khoa học( dạy 4c) Bài 18 Ôn tập: Con ngời và sức khoẻ ( Tiết 1 ) A Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố... và diễn xuất B3: Trình diễn - Giáo viên nhận xét và tuyên dơng - Học sinh chia nhóm và phân vai - Nhận nhiệm vụ - Các nhóm thực hiện đóng vai HS lên trình diễn - Nhận xét IV:Kết thúc bài : Hệ thống bài và nhận xét giờ học Về nhà học bài Khoa học: (dạy 4c) Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đờng tiêu hoá Tích hợp hđ ngll:Thực hành vệ sinh răng miệng A Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể - Kể tên một... HS làm việc với phiếu B1: Phát phiếu học tập - Một số em trình bày B2: Làm việc cả lớp - Nhận xét và bổ sung Gv nhận xét bổ sung D Kết thúc bài :Hệ thống bài và nhận xét giờ học ,về nhà học bài Khoa học( dạy 4b) Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dỡng A Mục tiêu: Sau bài học HS có thể - Kể đợc tên một số bệnh do thiếu chất dinh dỡng - Nêu cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu chất dinh... -Nhận xét giờ học -Chuẩn bị bài sau Khoa học( dạy 4c ) Bài 22: Mây đợc hình thành nh thế nào? Ma từ đâu ra? A Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: - Trình bày mây đợc hình thành nh thế nào - Giải thích đợc nớc ma từ đâu ra - Phát biểu định nghĩa vòng tuần hoàn của nớc trong thiên nhỉên - Giáo dục hs thích tìm hiểu về thiên nhiên B Đồ dùng dạy học - Hình vẽ trang 46 , 47 SGK C Các hoạt động dạy học Hoạt động... lại với cha mẹ và ngời lớn trong nhà những gì đã học đợc qua hoạt động này - Học sinh làm việc cá nhân + Ghi lại và trang trí bảng 10 lời khuyên dinh dỡng hợp lí để nói với gia đình thực hiện Một số học sinh lên trình bày IV :Kết thúc bài 1 Nhận xét giờ học 2 Về nhà nói với bố mẹ những điều đã học và treo bảng này ở chỗ thuận tiện, dễ đọc Khoa học (dạy 4c ) Bài 20: Nớc có những tính chất gì? A Mục tiêu:... bài học học sinh có thể - Kể tên một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nớc -Không nên chơi đùa ở gần hồ ao ,sông ,suối ,giếng ,chum ,vại ,bể nớc phải có nắp đậy - Biết một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi - Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nớc và vận động các bạn cùng thực hiện B Đồ dùng dạy học - Hình trang 36, 37 sách giáo khoa ,phiếu học tập C Các hoạt động dạy học . nhận xét giờ học 2. Dặn dò: Học bài và thực hành nh bài học. Chuẩn bị bài sau Khoa học (dạy 4C) Bài 6 :Vai trò của Vi- ta- min. Chất khoáng và chất xơ A. Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể . phiếu học tập - Hớng dẫn học sinh làm bài B2: Chữa bài tập cả lớp - Gọi học sinh trình bày kết quả - GV nhận xét và kết luận - Hát - Hai học sinh trả lời - Lớp nhận xét và bổ xung - Học. của bài và nhận xét giờ học - Về nhà học bài và thực hành Khoa học (dạy 4c ) Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn A. Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể - Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 10, B. Đồ dùng dạy học, Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn, B. Đồ dùng dạy học:- Hình trang 28, 29 sách giáo khoa; Phiếu học tập, C.Các hoạt động dạy học, C. Hoạt động dạy học

Mục lục

Xem thêm