giáo án khoa học lớp 5 cả năm

114 315 1
giáo án khoa học lớp 5 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ -Tuần Ngày dạy Bài: 21/8/2013 Sự sinh sản I.MỤC TIÊU Giúp HS nhận biết người đề bố mẹ sinh có số đặc điểm giống với bố mẹ + Giáo dục kĩ sống - Kĩ phân tích đối chiếu đặc điểm bố mẹ đặc điểm giống II Các phương tiện dạy học - Bộ phiếu dùng cho trò chơi “Bé ?” - Hình trang 4-5 SGK III Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra cũ GV giới thiệu sơ lược nội dung môn học yêu cầu chuẩn bị cho học Bài a.Khám phá Tại nhìn vào em bé, người hay nói: “Bé giống mẹ (hay bố) quá”? Bài Sự sinh sản giúp em giải đáp câu hỏi - Ghi bảng tựa b kết nối * Hoạt động 1: Trò chơi “Bé ?” - Mục tiêu: HS nhận trẻ em bố, mẹ sinh có đặc điểm giống với bố, mẹ - Chuẩn bị: Các phiếu, gồm phiếu có kích thước 4x6, vẽ cặp hình mẹ-con bốcon (có đặc điểm giống nhau) - Cách tiến hành: + Phát cho HS phiếu, tìm phiếu để có cặp hình bố-con mẹ-con trước thời gian phút thắng + Tuyên dương cặp thắng + Yêu cầu thảo luận trả lời câu hỏi: Tại tìm bố, mẹ cho bé Qua trò chơi, em rút điều gì? - Nhận xét, kết luận: Mọi trẻ em bố, mẹ sinh có đặc điểm giống với bố, mẹ c.Thực hành * Hoạt động 2: Làm việc với SGK - Mục tiêu: HS nêu ý nghĩa sinh sản - Cách tiến hành: + Yêu cầu quan sát hình 1, 2, trang 4, SGK đọc lời thoại nhân vật HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nhắc tựa + Nhận phiếu thực theo yêu cầu + Nhận xét, bình chọn + Thảo luận tiếp nối trả lời câu hỏi - Nhận xét, bổ sung + Quan sát đọc lời thoại hình + Yêu cầu cặp kể cho nghe thành viên gia đình + Yêu cầu thảo luận trả lời câu hỏi: Hãy nói ý nghĩa củasự sinh sản gia đình, dòng họ Điều xảy người khoảng có khả sinh sản ? + Nhận xét, kết luận: Nhờ có sinh sản mà hệ gia đình, dòng họ trì d.Vận dụng - Yêu cầu đọc mục “Bạn cần biết” - Nhờ có sinh sản mà gia đình, dòng họ trì Tuy nhiên, gia đình nên có 1-2 để ni dạy cho tốt + Hai bạn ngồi bàn nói cho nghe gia đình + Thảo luận tiếp nối phát biểu ý kiến + Nhận xét, bổ sung - Tiếp nối đọc to - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Nam hay nữ ? Tuần + Ngày dạy 24/8/2013 Bài – Nam hay nữ ? I.MỤC TIÊU Giúp HS: - Nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội vai trò nam, nữ - Tơn trọng bạn giới khác giới, khoảng phân biệt nam, nữ + Giáo dục kĩ sống - Kĩ phân tích đối chiếu điểm đặc trưng Nam Nữ xã hội - Kĩ trình bày suy nghĩ quan niệm nam,Nữ xã hội - Kĩ tự nhận thức xác định trị thân II Các phương tiện dạy học - Hình trang 6-7 SGK - Bảng nhóm III Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Tiết 1 Kiểm tra cũ - Nêu câu hỏi: + Trẻ em sinh có đặc điểm so với bố, mẹ chúng ? + Nêu ý nghĩa sinh sản gia đình, dòng họ - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Làm để phân biệt trẻ nam hay nữ, nam nữ có khác ? Bài Nam hay nữ giúp em giải đáp thắc mắc - Ghi bảng tựa b kết nối * Hoạt động 1: Thảo luận - Mục tiêu: HS xác định khác nam nữ mặt sinh học c.Thực hành - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, u cầu thảo luận trình bày câu hỏi trang SGK + Nhận xét, kết luận: Ngồi đặc điểm chung, nam nữ có khác biệt, có khác cấu tạo chức quan sinh dục Khi quan sinh dục phát triển dẫn đến khác biệt vềsinh học: nam có râu, quan sinh dục tạo tinh trùng; nữ có king nguyệt, quan sinh dục tạo trứng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận trình bày ý kiến + Nhận xét, bổ sung + Yêu cầu quan sát hình 2, trang7 SGK nêu + Quan sát hình nêu thắc mắc thắc mắc để giải đáp d.Vận dụng - Yêu cầu đọc mục Bạn cần biết trang SGK - Tiếp nối đọc to - Dựa vào quan sinh dục, phân biệt bé trai hay bé gái - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị phần Nam hay nữ? Tiết ( Ngày dạy 28/08/2013 ) Kiểm tra cũ - Nêu câu hỏi: + Làm để phân biệt bé trai hay bé gái ? + Nêu vài điểm giống khác bạn trai bạn gái - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Ngoài khác biệt sinh học, nam nữ có khác mặt xã hội Phần Nam hay nữ ? giúp em thấy rõ điều - Ghi bảng tựa b kết nối * Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, đúng?” - Mục tiêu: HS phân biệt đặc điểm mặt sinh học xã hội nam nữ - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu câu nhóm tham khảo trang SGK ghi vào bảng nhóm theo mẫu sau: Nam Cả nam nữ Nữ + u cầu nhóm trình bày giải thích xếp, đồng thời trả lời chất vấn nhóm khác + Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng c.Thực hành * Hoạt động 3: Thảo luận số quan niệm nam nữ - Mục tiêu: Giúp HS: + Nhận số quan niệm xã hội nam nữ; cần thiết phải thay đổi số quan niệm + Có ý thức tơn trọng bạn giới khác giới; khoảng phân biệt bạn nam, bạn nữ - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu thảo luận - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Nhóm trưởng điều khiển nhóm thực theo yêu cầu + Đại diện nhóm trình bày trả lời câu hỏi chất vấn nhóm khác + Nhận xét, bình chọn + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu cử đại diện trình bày kết trả lời câu hỏi sau: 1) Bạn có đồng ý với câu khoảng ? Hãy giải thích bạn đồng ý khoảng đồng ý a- Công việc nội trợ phụ nữ b- Đàn ơng người kiếm tiền ni gia đình c- Con gái nên học nữ công gia chánh, trai nên học kĩ thuật 2) Trong gia đình, yêu cầu hay cư xử cha mẹ với trai gái có khác khoảng khác nào? Như có hợp lí khoảng ? 3) Liên hệ lớp có phân biệt đối xử học sinh nam học sinh nữ khoảng có hợp lí khoảng ? 4) Tại khoảng nên phân biệt đối xử nam nữ ? + Nhận xét, kết luận: Quan niệm xã hội nam + Nhận xét, bổ sung nữ thay đổi Mỗi học sinh góp phần tạo nên thay đổi cách bày tỏ suy nghĩ thể hành động từ gia đình, lớp học d.Vận dụng - Yêu cầu đọc mục Bạn cần biết - Tiếp nối đọc to - Nam hay nữ người đóng góp cho gia đình cho xã hội, khoảng nên đối xử phân biệt nam nữ - Nhận xét tiết học - Khoảng phân biệt đối xử nam nữ - Chuẩn bị Cơ thể hình thành nào? Tuần ngày dạy 31/08/2013 Bài Cơ thể hình thành nào? ***** I Mục tiêu Giúp HS biết thể hình thành từ kết hợp tinh trùng bố trứng mẹ II Đồ dùng dạy học - Hình trang 11 SGK - Phiếu ghi mẫu tự a, b, c ,d III Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra cũ - Nêu câu hỏi: + Bạn nam bạn nữ có giống khác ? + Làm để góp phần thay đổi số quan niệm xã hội nam nữ ? - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Chúng ta sinh từ bố mẹ Vậy thể hình thành ? Bài học hơm giúp em hiểu điều - Ghi bảng tựa b kết nối * Hoạt động 1: Giảng giải - Mục tiêu: HS nhận biết số từ khoa học: thụ tinh, hợp tử, phôi, bào thai - Cách tiến hành: + Nêu câu hỏi, yêu cầu giơ phiếu có mẫu tự đứng trước câu trả lời 1) Cơ quan thể định giới tính người ? a- Cơ quan tiêu hóa b- Cơ quan hơ hấp c- Cơ quan tuần hồn d- Cơ quan sinh dục 2) Cơ quan sinh dục nam có khả ? a- Tạo trứng b- Tạo tinh trùng 3) Cơ quan sinh dục nữ có khả ? a- Tạo trứng b- Tạo tinh trùng + Giảng: Cơ thể người hình thành từ tế bào trứng mẹ kết hợp với tinh trùng bố Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Nghe câu hỏi, suy nghĩ, chọn giơ phiếu 1) Cơ quan thể định giới tính người ? (d- Cơ quan sinh dục) 2) Cơ quan sinh dục nam có khả ? (b- Tạo tinh trùng) 3) Cơ quan sinh dục nữ có khả ? (a- Tạo trứng) + Lắng nghe thụ tinh Trứng thụ tinh gọi hợp tử Hợp tử phát triển thành phôi thành bào thai, sau khoảng tháng bụng mẹ, em bé sinh c.Thực hành * Hoạt động 2: Làm việc với SGK - Mục tiêu: Hình thành cho HS biểu tượng thụ tinh phát triển thai nhi - Cách tiến hành: + Yêu cầu quan sát hình 1a, 1b, 1c đọc kĩ phần thích trang 10 SGK, tìm xem thích phù hợp với hình + u cầu quan sát hình 2, 3, 4, trang 11 SGK, tìm xem hình cho biết thai nhi tuầøn, tuần, tháng, khoảng tháng + Yêu cầu trình bày kết + Nhận xét, kết luận d.Vận dụng - Yêu cầu đọc mục Bạn cần biết - Cơ thể hình thành từ trứng mẹ tinh trùng bố kết hợp lại + Quan sát, thực theo yêu cầu + Tiếp nối phát biểu ý kiến + Nhận xét, bổ sung - Tiếp nối đọc to - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Cần làm để mẹ em bé khoẻ ? Tuần ngày dạy 04/09/2013 Bài Cần làm để mẹ em bé khoẻ ? ***** Giúp HS nêu việc nên làm khoảng nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai + Giáo dục kĩ sống - Đảm nhận trách nhiệm thân với mẹ bé - Cảm thơng chia sẻ có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.Khoảng yêu cầu tất HS học Giáo viên hướng dẫn HS cách tự học phù hợp với điều kiện gia đình II Đồ dùng dạy học - Hình trang 12-13 SGK - Dụng cụ dùng để đóng vai III Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra cũ - Nêu câu hỏi: + Cơ thể hình thành nào? + Quan sát hình 2, 3, 4, trả lời câu hỏi trang 11 SGK - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Để bé sinh khoẻ, phải làm phụ nữ có thai? Bài học hơm giúp em biết cách giúp đỡ, chăm sóc phụ nữ có thai - Ghi bảng tựa b kết nối * Hoạt động 1: Làm việc với SGK - Mục tiêu: HS nêu việc nên khoảng nên làm phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ thai nhi khoẻ - Cách tiến hành: + Yêu cầu cặp quan sát hình 1, 2, 3, trang 12 SGK trả lời câu hỏi: Phụ nữ có thai nên khoảng nên làm ? Tại sao? + Nhận xét, kết luận: Nên: hình hình Khoảng nên: hình hình + Yêu cầu đọc mục Bạn cần biết trang 12 SGK c.Thực hành * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: HS xác định nhiệm vụ người chồng thành viên khác gia đình phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai - Cách tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Hai bạn ngồi bàn thực theo yêu cầu + Nhận xét, bổ sung + Tiếp nối đọc to + Yêu cầu quan sát hình 5, 6, trang 13 SGK nêu nội dung hình + Yêu cầu thảo luận trả lời câu hỏi: Mọi người gia đình cần làm để thể quan tâm, chăm sóc phụ nữ có thai ? + Nhận xét, kết luận yêu cầu đọc mục Bạn cần biết trang 13 SGK * Hoạt động 3: Đóng vai - Mục tiêu: HS có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu đóng vai sau thảo luận câu hỏi: Khi gặp phụ nữ có thai xách nặng hoăïc chuyến ô tô mà khoảng chỗ ngồi, bạn làm để giúp đỡ? + u cầu nhóm trình diễn + Quan sát nêu + Thảo luận tiếp nối phát biểu + Tiếp nối đọc to + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động + Từng nhóm trình diễn, nhóm khác theo dõi để rút học d.Vận dụng - Yêu cầu đọc mục Bạn cần biết trang 12, 13 SGK - Tiếp nối đọc to - Trong thời kì mang thai, người mẹ phải khoẻ mạnh, tinh thần thoải mái bé sinh khoẻ - Nhận xét tiết học - Giúp đỡ người mang thai - Chuẩn bị Từ lúc sinh đến tuổi dậy ngày dạy 07/09/2013 Bài Từ lúc sinh đến tuổi dậy ***** I Mục tiêu Giúp HS: - Nêu giai đoạn phát triển người từ lúc sinh đến tuổi dậy - Nêu số thay đổi sinh học mối quan hệ xã hội tuổi dậy II Đồ dùng dạy học - Hình thông tin trang 14-15 SGK - Sưu tầm ảnh trẻ em lứa tuổi khác III Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Kiểm tra cũ - Nêu câu hỏi: + Nêu việc nên khoảng nên làm phụ nữ có thai + Tại phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai ? - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Trẻ em trải qua nhiều giai đoạn, giai đoạn có đặc điểm riêng Bài Từ lúc sinh đến tuổi dậy giúp em hiểu đặc điểm - Ghi bảng tựa b kết nối * Hoạt động 1: Thảo luận - Mục tiêu: HS nêu tuổi đặc diểm em bé ảnh sưu tầm - Cách tiến hành: + Yêu cầu giới thiệu ảnh sưu tầm cho biết: Em bé tuổi, biết làm ? c.Thực hành * Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, đúng?” - Mục tiêu: HS nêu số đặc điểm chung trẻ em giai đoạn: tuổi, từ đến tuổi, từ đến 10 tuổi - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu đọc thông tin trang 14 SGK, viết đáp án vào giấy đính lên bảng + Nhận xét, kết luận: 1-b; 2-a; 3-c + Tuyên dương nhóm có đáp án nhanh * Hoạt động 3: Thực hành - Mục tiêu: HS nêu đặc điểm tầm quan trọng tuổi dậy đời người - Cách tiến hành: + Yêu cầu đọc thông tin trang 15 SGK trả lời câu hỏi: Tại nói tuổi dậy có tầm quan trọngđặc biệt đời người ? + Nhận xét, kết luận: Tuổi dậy thời kì thể có nhiều thay đổi Cụ thể là: Cơ thể phát triển nhanh chiều cao cân nặng Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, gái xuất kinh nguyệt, trai có tượng xuất tinh Biến đổi tình cảm, suy nghĩ mối quan hệ xã hội d.Vận dụng Các em vào giai đoạn tuổi dậy thì, thể có nhiều thay đổi nên phải biết giữ vệ sinh thể cho tốt - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Tiếp nối thực theo yêu cầu + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động + Nhận xét, bình chọn nhóm thắng + Đọc thơng tin tiếp nối trả lời câu hỏi + Nhận xét, bổ sung 10 + Em có nhận xét quan sinh sản thực vật động vật? + So sánh sinh sản động vật thực vật? - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Bài Môi trường giúp em hiểu khái niệm ban đầu môi trường nêu số thành phần môi trường nơi sinh sống - Ghi bảng tựa * Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - Mục tiêu: Hình thành cho HS khái niệm ban đầu môi trường - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, u cầu nhóm quan sát hình đọc thông tin làm tập theo yêu cầu mục Thực hành trang 128 SGK + Yêu cầu nhóm nêu kết - Nhắc tựa + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo u cầu + Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác đối chiếu kết + Nhận xét, sửa chữa: Hình - c; Hình - d; + Nhận xét, bổ sung Hình - a; Hình - b + Yêu cầu trả lời câu hỏi: Theo cách hiểu + Tiếp nối phát biểu em, môi trường ? + Kết luận: Mơi trường có xung + Chú ý quanh ta; có Trái Đất tác động lên Trái Đất Trong có yếu tố cần thiết cho sống yếu tố ảnh hưởng đến toàn tại, phát triển sống Có thể phân biệt: Mơi trường tự nhiên mơi trường nhân tạo * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: HS nêu số thành phần môi trường địa phương nơi HS sinh sống - Cách tiến hành: + Yêu cầu thảo luận trả lời câu hỏi: + Thảo luận tiếp nối phát biểu Bạn sống đâu, làng quê hay đô thị? Hãy nêu số thành phần môi trường nơi bạn sống + Nhận xét, chốt lại ý + Nhận xét, bổ sung d.Vận dụng Dù bạn sống làng quê hay đô thị, nơi cụng có thành phần mơi trường Để sốngtốt đẹp, bạn giữ cho môi trường sống ln lành - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Tài nguyên thiên nhiên 100 Tuần 32 Bài 63 Tài nguyên thiên nhiên ***** Ngày dạy 10/04/ 2013 I / Mục tiêu Giúp HS nêu số ví dụ ích lợi tài nguyên thiên nhiên SDNLTK&HQ: -Kể số tài nguyên thiên nhiên nước ta -Nêu ích lợi tài nguyên thiên nhiên II.Các phương tiện dạy học - Thơng tin hình trang 130-131 SGK - Phiếu học tập III.Các phương tiện dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Kiểm tra cũ - Yêu cầu trả lời câu hỏi: + Em hiểu mơi trường? + Nêu số thành phần môi trường nơi bạn sống - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Tài nguyên thiên nhiên gì? Nước ta có tài nguyên thiên nhiên sử dụng sao? Bài học hôm giúp em giải đáp thắc mắc - Ghi bảng tựa * Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - Mục tiêu: Hình thành cho HS khái niệm ban đầu tài nguyên thiên nhiên - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, phát phiếu học tập hướng dẫn: Thảo luận câu hỏi: Tài nguyên thiên nhiên gì? Quan sát hình trang 130, 131 SGK để phát tài nguyên thiên nhiên thể hình xác định cơng dụng tài ngun PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên gì? Câu 2: Hồn thành bảng sau: Hình Tên tài ngun thiên Cơng dụng nhiên Hình Hình Hình Hình Hình HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu 101 Hình Hình + Yêu cầu nhóm nêu kết + Nhận xét, sửa chữa tun dương nhóm trình bày * Hoạt động 2: Trò chơi “Thi kể tên tài nguyên thiên nhiên công dụng chúng” - Mục tiêu: HS kể tên số tài nguyên thiên nhiên công dụng chúng - Cách tiến hành: + Chia nhóm thành đội, đội bạn phổ biến cách chơi: đội đứng thành hàng dọc cách bảng khoảng Khi nghe hiệu lệnh “bắt đầu”, người đứng đầu đội lên bảng viết tên tài nguyên thiên nhiên trao phấn lại cho người đứng kế Cứ tiếp tục hết thời gian quy định + Nhận xét, tuyên đương nhóm kể tên nhiều d.Vận dụng - Yêu cầu đọc mục Bạn cần biết - Tài nguyên thiên nhiên khoảng phải vô tận nên cần khai thác sử dụng hợp lí, tiết kiệm + Đại diện nhóm trình bày kết + Nhận xét, bổ sung + Cử bạn, chia đội tham gia trò chơi nghe GV phổ biến cách chơi + Nhận xét, bình chọn - Tiếp nối đọc - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Vai trò mơi trường tự nhiên đời sống người Bài 64 Vai trò môi trường tự nhiên đời sống người ***** Ngày dạy 11/04/ 2013 I / Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu ví dụ chứng tỏ mơi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống người - Biết tác động người tài nguyên thiên nhiên môi trường + Giáo dục kĩ sống : - Kĩ thực nhận thức hành động người thân tác động vào mơi trường - Kĩ tư tổng hợp,hệ thống tổng hợp từ thông tin kinh nghiệm thân để thấy từ người nhận từ môi trường tài nguyên môi trường thải môi trường chất độc hại q trình sinh sống SDNLTK&HQ: -Mơi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống người -Tác động người tài nguyên thiên nhiên môi trường II.Các phương tiện dạy học - Thông tin hình trang 132 SGK - Phiếu học tập 102 III.Các phương tiện dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Kiểm tra cũ - Yêu cầu trả lời câu hỏi: + Tài nguyên thiên nhiên gì? + Kể tên số tài nguyên thiên nhiên mà em biết? - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Bài Vai trò mơi trường tự nhiên đời sống người giúp em biết ảnh hưởng môi trường tự nhiên đến đời sống người tác động người tài nguyên thiên nhiên môi trường - Ghi bảng tựa * Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - Mục tiêu: Giúp HS: + Biết nêu ví dụ chứng tỏ mơi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống người + Trình bày tác động người tài nguyên thiên nhiên môi trường - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm quan sát hình trang 132 SGK để hồn thành phiếu học tập sau: Hình HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu PHIẾU HỌC TẬP Môi trường tự nhiên Cung cấp cho Nhận từ hoạt động người người Hình Hình Hình Hình Hình Hình + Yêu cầu nhóm nêu kết + Nhận xét, sửa chữa + Yêu cầu nêu thêm ví dụ mơi trường cung cấp cho người người thải mơi trường + Kết luận: Môi trường tự nhiên cung cấp cho người: Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi làm việc, vui chơi giải trí,… ; nguyên liệu nhiên liệu dùng sản xuất, làm cho đời sống người nâng cao Mơi trường nơi tiếp nhận chất thải sinh hoạt, trình sản xuất hoạt động khác người * Hoạt động 2: Trò chơi “Nhóm nhanh ?” + Đại diện nhóm trình bày kết + Nhận xét, bổ sung + Tiếp nối phát biểu + Chú ý 103 - Mục tiêu: Củng cố cho HS kiến thức vai trò mơi trường đời sống người học hoạt động - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm viết tên thứ môi trường cho người thứ môi trường nhận từ người theo mẫu sau: Moi trường cho Môi trường nhận + u cầu nhóm trình bày kết + Nhận xét, tuyên đương nhóm viết nhiều cụ thể theo yêu cầu trò chơi + Yêu cầu thảo luận câu hỏi: Điều xảy người khai thác tài nguyên thiên nhiên cách bừa bãi thải môi trường nhiều chất độc hại? + Nhận xét, chốt lại ý d.Vận dụng - Yêu cầu đọc lại mục Bạn cần biết - Môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống người, khoảng nên khai thác tài nguyên cách bừa bãi hạn chế thải chất độc hại môi trường Những học sau tìm hiểu kĩ tác động người đến môi trường tài nguyên thiên nhiên + Nhóm trưổng điều khiển nhóm hoạt động + Đại diện nhóm trình bày kết + Nhận xét, bình chọn + Tiếp nối phát biểu + Nhận xét, bổ sung - Tiếp nối đọc - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Tác động người đến môi trường rừng Tuần 33 Bài 65 Tác động người đến môi trường rừng ***** Ngày dạy 17/04/ 2013 I / Mục tiêu Giúp HS: - Nêu nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá - Nêu tác hại việc phá rừng + Giáo dục kĩ sống : - Kĩ thực nhận thức hành vi sai trái người gây hậu với mơi trường rừng - Kĩ phê phán,bình luận phù hợp thấy môi trường rừng bị hủy hoại - Kĩ đảm nhận trách nhiệm với thân tuyên truyền tới thân công việc bảo vệ môi trường SDNLTK&HQ: -Nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá -Tác hại việc phá rừng 104 II.Các phương tiện dạy học - Thơng tin hình trang 134-135 SGK III.Các phương tiện dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Kiểm tra cũ - Yêu cầu trả lời câu hỏi: Môi trường tự nhiên cung cấp cho người nhận từ người? - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Bài Tác hại người đến môi trường rừng giúp em biết nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá tác hại việc phá rừng - Ghi bảng tựa * Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - Mục tiêu: HS nêu nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm quan sát hình trang 134-135 SGK để thảo luận câu hỏi sau: Con người khai thác gỗ phá rừng để làm HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu: Lấy đất canh tác; lấy chất đốt; lấy gỗ xây nhà đóng đồ dùng vào nhiều việc khác Do vụ cháy rừng Nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá + Đại diện nhóm trình bày kết + u cầu nhóm nêu kết + Nhận xét, bổ sung + Nhận xét, chốt lại ý + Yêu cầu phân tích nguyên nhân dẫn đến + Tiếp nối phát biểu việc rừng bị tàn phá + Kết luận: Có nhiều lí khiến rừng bị tàn phá: + Chú ý đốt rừng làm nương rẫy; lấy củi, đốt than, lấy gỗ làm nhà, đóng đồ dùng,…; phá rừng để lấy đất làm nhà, làm đường, … * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: HS nêu tác hại việc phá rừng - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt quan sát hình 5, trang 135 SGK tham khảo động thông tin để thảo luận câu hỏi: Việc phá rừng dẫn đến hậu gì? Liên hệ thực tế địa phương thông qua thay đổi khí hậu, thời tiết thiên tai + Đại diện nhóm trình bày kết + u cầu nhóm trình bày kết + Nhận xét, bổ sung + Nhận xét, kết luận: Hậu việc phá rừng là: Khí hậu bị thay đổi: lũ lụt, hạn hán xảy thường xuyên Đất bị xói mòn trở nên bạc màu 105 Động thực vật quý giảm dần, số loài bị tuyệt chủng số lồi có nguy bị tuyệt chủng d.Vận dụng - Yêu cầu đọc lại mục Bạn cần biết - Tiếp nối đọc - Hiểu nguyên nhân dẫn đến việc phá rừng tác hại việc phá rừng, cần phải bảo vệ rừng khai thác rừng cách hợp lí - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Tác động người đến môi trường đất Bài 66 Tác động người đến môi trường đất ***** Ngày dạy 18/04/ 2013 I / Mục tiêu Giúp HS nêu số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày bị thu hẹp suy t hóai + Giáo dục kĩ sống : - Kĩ lụa chọn,xử lý thông tin để biết nguyên nhân dẫn đến đất trồng ngày bị thu hẹp đáp ứng nhu cầu phục vụ người để lại hậu xấu với môi trường - Kĩ hợp tác thành viên nhiều nhóm để hồn thành nhiệm vụ đội “chun gia ” - Kĩ giao tiếp,tự tin với ông bà/cha mẹ….để thu thập thơng tin,hồn thiện phiếu điều tra môi trường đất nơi em sinh sống - Kĩ trình bày suy nghĩ,ý tưởng( viết,hình ảnh…)để tuyên truyền bảo vệ môi trường đất nơi em sinh sống II.Các phương tiện dạy học - Thơng tin hình trang 136-137 SGK III.Các phương tiện dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 106 1.Kiểm tra cũ - Yêu cầu trả lời câu hỏi: + Nêu nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá + Nêu tác hại việc phá rừng - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Bài Tác hại người đến môi trường đất giúp em biết nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày bị thu hẹp t hóai hóa - Ghi bảng tựa * Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - Mục tiêu: HS biết nêu số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày bị thu hẹp - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm quan sát hình trang 136 SGK để thảo luận câu hỏi sau: Hình cho biết người sử dụng đất trồng vào việc gì? Nguyên nhân dẫn đến thay đổi nhu cầu sử dụng đó? + Yêu cầu nhóm nêu kết + Nhận xét, chốt lại ý + Yêu cầu liên hệ thực tế nhu cầu sử dụng diện tích đất thay đổi nguyên nhân dẫn đến thay đổi + Kết luận: Nguyên nhân dẫn đến diện tích đất trồng ngày bị thu hẹp dân số tăng nhanh, người cần nhiều diện tích đất Ngồi ra, khoa học kĩ thuật phát triển, đời sống người nâng cao cần diện tích đất vào việc khác thành lập khu vui chơi giải trí, phát triển cơng nghiệp, giao thơng ,… * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: HS biết phân tích ngun nhân dẫn đến mơi trường đất trồng ngày suy t hóai - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm quan sát hình 3, trang 137 SGK tham khảo thông tin để thảo luận câu hỏi: Nêu tác hại việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,… đến môi trường đất Nêu tác hại rác thải môi trường đất + u cầu nhóm trình bày kết + Nhận xét, kết luận: Có nhiều nguyên nhân làm cho đất trồng ngày bị thu hẹp suy t hóai: Dân số gia tăng, nhu cầu lương thực tăng, đất - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu: Làm nhà ở, mở trường học, xây khu cơng nghiệp,… Ngun nhân dân số gia tăng + Đại diện nhóm trình bày kết + Nhận xét, bổ sung + Tiếp nối phát biểu + Chú ý + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động Mơi trường đất, nước bị ô nhiễm Gây ô nhiễm môi trường đất + Đại diện nhóm trình bày kết + Nhận xét, bổ sung 107 trồng thu hẹp; dân số tăng, lượng rác thải, việc xử lí rác thải khoảng hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi trường đất d.Vận dụng - Yêu cầu đọc lại mục Bạn cần biết - Tiếp nối đọc - Giúp HS biết thơng tin diện tích đất trồng bị thu hẹp việc gia tăng dân số địa phương - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Tác động người đến mơi trường khơng khí nước Tuần 34 Bài 67 Tác động người đến mơi trường khơng khí nước ***** Ngày dạy 24/04/ 2013 I / Mục tiêu Giúp HS: - Nêu số nguyên nhân dẫn đến việc mơi trường khơng khí nước bị ô nhiễm - Nêu tác hại việc ô nhiễm khơng khí nước + Giáo dục kĩ sống : - Kĩ phân tích,xử lí thơng tin kinh nghiệm thân để nhân nguyên nhân dẫn đến mơi trường khơng khí nước bị ô nhiễm - Kĩ phê phán,bình luận phù hợp thấy tìn mơi trường khơng khí bị hủy hoại - Kĩ đảm nhận trách nhiệm với thân tuyên truyền tới người thân,cộng đồng việc bảo vệ mơi trường khơng khí nước SDNLTK&HQ: -Ngun nhân dẫn đến việc mơi trường khơng khí nước bị ô nhiễm -Tác hại ô nhiễm không khí II.Các phương tiện dạy học Thơng tin hình trang 138-139 SGK 108 III.Các phương tiện dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Kiểm tra cũ - Yêu cầu trả lời câu hỏi: Nêu nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày bị thu hẹp suy thóai - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Bài Tác hại người đến môi trường khơng khí nước giúp em biết ngun nhân dẫn đến việc mơi trường khơng khí nước bị ô nhiễm tác hại việc ô nhiễm khơng khí nước - Ghi bảng tựa * Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - Mục tiêu: HS biết nêu số nguyên nhân dẫn đến việc mơi trường khơng khí nước bị nhiễm - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, u cầu nhóm quan sát hình trang 138- 139 SGK để thảo luận câu hỏi sau: Nêu nguyên nhân dẫn đến việc làm ô nhiễm khơng khí nước HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu: Khí thải, tiếng ồn Nước thải, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học bị phun vào đồng ruộng chảy sông, biển Biển bị ô nhiễm làm chết động thực vật sống biển chết loài chim kiếm ăn biển Khơng khí chứa nhiều chất thải độc hại làm nhiễm mơi trường khơng khí nước + Đại diện nhóm trình bày kết + Nhận xét, bổ sung Điều xảy tàu biển bị đắm đường ống dẫn dầu qua đại dương bị rò rỉ? Tại số hình bị trụi lá? Nêu mối quan hệ nhiễm mơi trường khơng khí với ô nhiễm môi trường đất nước + Yêu cầu nhóm nêu kết + Nhận xét, kết luận: Có nhiều ngun nhân dẫn đến nhiễm mơi trường khơng khí nước, phải kể đến phát triển ngành công nghiệp khai thác tài nguyên sản xuất cải vật chất * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: Giúp HS: + Liên hệ thực tế nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước khơng khí địa phương + Nêu tác hại việc nhiễm khơng khí nước - Cách tiến hành: + Tiếp nối phát biểu + Yêu cầu thảo luận trả lời câu hỏi sau: Liên hệ việc làm người dân địa Đun than tổ ong gây khói, khói phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường nhà máy địa phương; vứt rác xuống ao, hồ, sơng khơng khí nước Động, thực vật bị bệnh Gây Nêu tác hại việc ô nhiễm không khí 109 nước số bệnh đường hô hấp, da,… người + Nhận xét, bổ sung + Nhận xét, chốt lại ý d.Vận dụng - Yêu cầu đọc lại mục Bạn cần biết - Tiếp nối đọc - Biết nguyên nhân dẫn đến nhiễm mơi trường khơng khí nước tác hại việc nhiễm khơng khí nước, em tuyên truyền bà khu p hóa thực biện pháp nhằm hạn chế nhiễm mơi trường khơng khí nước địa phương - Nhận xét tiết học Xem lại học - Sưu tầm tranh ảnh thông tin biện pháp bảo vệ môi trường - Chuẩn bị Một số biện pháp bảo vệ môi trường Bài 68 Một số biện pháp bảo vệ môi trường ***** Ngày dạy 25/04/ 2013 I / Mục tiêu Giúp HS: - Nêu số biện pháp bảo vệ môi trường - Thực số biện pháp bảo vệ môi trường + Giáo dục kĩ sống : - Kĩ tự nhận thức vai trò thân,mỗi người việc bảo vệ môi trường - Kĩ đảm nhận trách nhiêm với thân tuyên truyền với người thân,cộng đồng với hành vi phù hợp với mơi trường đất rừng,khơng khí nước SDNLTK&HQ: -Một số biện pháp bảo vệ môi trường II.Các phương tiện dạy học - Thơng tin hình trang 140-141 SGK - Giấy khổ to, băng dính III.Các phương tiện dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra cũ 110 - Yêu cầu trả lời câu hỏi: + Nêu nguyên nhân gây ô nhiễm mơi trường khơng khí nước + Nêu tác hại việc nhiễm khơng khí nước - Nhận xét, ghi điểm Bài a.Khám phá Bài Một số biện pháp bảo vệ môi trường giúp em biết thực số biện pháp bảo vệ mơi trường gia đình địa phương - Ghi bảng tựa * Hoạt động 1: Quan sát - Mục tiêu: Giúp HS: + Xác định số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường mức độ quốc gia, cộng đồng gia đình + Gương mẫu thực nếp sống vệ sinh, văn minh, góp phần giữ vệ sinh môi trường - Cách tiến hành: + Yêu cầu quan sát hình đọc ghi để tìm xem ghi ứng với hình + Yêu cầu trình bày kết + Nhận xét, sửa chữa: Hình - b; hình - a; hình - e; hình - c; hình - d + Yêu cầu thảo luận cho biết biện pháp bảo vệ mơi trường nói ứng với khả thực cấp độ sau đây: Quốc gia, cộng đồng, gia đình + Nhận xét, sửa chữa: a, e) Quốc gia, cộng đồng, gia đình b, c, d) Cộng đồng, gia đình + Yêu cầu thảo luận trả lời câu hỏi: Bạn làm để góp phần bảo vệ mơi trường? + Nhận xét, kết luận: Bảo vệ môi trường việc làm, nhiệm vụ chung người giới Mỗi góp phần bảo vệ môi trường * Hoạt động 2: Triển lãm - Mục tiêu: Rèn cho HS kĩ trình bày biện pháp bảo vệ môi trường - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm, yêu cầu xếp hình ảnh thơng tin biện pháp bảo vệ môi trường giấy khổ to + Yêu cầu trưng bày thuyết trình vấn đề trưng bày + Nhận xét, tuyên dương nhóm thực tốt d.Vận dụng - Yêu cầu đọc lại mục Bạn cần biết - Biết biện pháp bảo vệ môi trường, tuỳ lứa tuổi nơi sống mà góp phần bảo vệ - HS định trả lời câu hỏi - Nhắc tựa + Thực theo yêu cầu + Tiếp nối phát biểu + Nhận xét, bổ sung + Thảo luận tiếp nối trình bày + Nhận xét, bổ sung + Thảo luận tiếp nối phát biểu + Nhận xét, bổ sung + Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu + Đại diện nhóm thuyết minh + Nhận xét, bình chọn - Tiếp nối đọc 111 môi trường Đồng thời dựa vào hiểu biết mình, em tuyên truyền viên giúp người làng xóm biết cách bảo vệ môi trường - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Ơn tập: Mơi trường tài nguyên thiên nhiên Tuần 35 Bài 69 Ôn tập: Môi trường tài nguyên thiên nhiên ***** Ngày dạy 08/05/ 2013 I / Mục tiêu Giúp HS ôn tập kiến thức nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường số biện pháp bảo vệ môi trường II.Các phương tiện dạy học Phiếu học tập III.Các phương tiện dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra cũ - HS định trả lời câu hỏi - Yêu cầu trả lời câu hỏi: + Nêu biện pháp bảo vệ môi trường mà em biết + Em làm để góp phần bảo vệ mơi trường nơi em sống? - Nhận xét, ghi điểm 112 Bài a.Khám phá Các em củng cố khắc sâu hiểu biết kiến thức môi trường tài ngun thiên nhiên qua Ơn tập: Mơi trường tài nguyên thiên nhiên - Ghi bảng tựa * Ôn tập - Mục tiêu: Giúp HS hiểu khái niệm môi trường nêu số biện pháp bảo vệ môi trường - Cách tiến hành: + Phát HS phiếu học tập phô tô trang 142-143 SGK yêu cầu thực + Yêu cầu nộp + Nhận xét, tuyên dương 10 HS làm nhanh theo đáp án: Trò chơi Đốn chữ đọc nghĩa từ: 1- BẠC MÀU 2- ĐỒI TRỌC 3- RỪNG 4- TÀI NGUYÊN 5- BỊ TÀN PHÁ Cột dọc: BỌ RÙA Câu hỏi trắc nghiệm: Câu - b; câu - c; câu - d; câu - c d.Vận dụng Với kiến thức học môi trường tài nguyên, em biết cách góp phần bảo vệ sống quê hương ngày lành tốt đẹp - Nhắc tựa + Thực phiếu học tập + Nộp + Nhận xét, bình chọn - Nhận xét tiết học - Xem lại học - Chuẩn bị Ôn tập kiểm tra cuối năm Bài 70 Ôn tập kiểm tra cuối năm ***** Ngày dạy 09/05/ 2013 I / Mục tiêu Giúp HS ôn tập về: - Sự sinh sản động vật, bảo vệ môi trường đất, môi trường rừng - Sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên - Vận dụng số kiến thức sinh sản động vật đẻ trứng việc tiêu diệt vật có hại cho sức khoẻ người - Nêu số nguồn lượng II.Các phương tiện dạy học Hình trang 144, 145,146, 147 SGK III.Các phương tiện dạy học 113 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra cũ Kiểm tra chuẩn bị HS Bài a.Khám phá Các em củng cố khắc sâu hiểu biết kiến thức học sinh sản động vật, bảo vệ mơi trường có ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên qua Ôn tập kiểm tra cuối năm - Nhắc tựa - Ghi bảng tựa - Yêu cầu làm tập trang 144, 145, 146, - Thực tập 147 SGK - Nhận xét, tuyên dương 10 HS làm - Nhận xét, bình chọn nhanh theo đáp án: + Câu 1: 1.1) Gián đẻ trứng vào tủ; bướm đẻ trứng vào bắp cải; ếch đẻ trứng nước ao, hồ; muỗi đẻ trứng vào chum, vại đựng nước; chim đẻ trứng vào tổ cành 1.2) Để diệt trừ gián muỗi từ trứng ấu trùng cần giữ vệ sinh nhà sẽ; chum, vại đựng nước cần có nắp đậy,… + Câu 2: Tên giai đoạn thiếu chu trình sống vật sau: a nhộng; b - trứng; c - sâu + Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: g - lợn + Câu 4: - c; - a; - b + Câu 5: Ý kiến b + Câu 6: Đất bị xói mòn, bạc màu + Câu 7: Khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ, khoảng cối giữ nước, nước t hóat nhanh, gây lũ lụt + Câu 8: Chọn câu trả lời đúng: d - lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt,… + Câu 9: Năng lượng sử dụng nước ta: lượng mặt trời, gió, nước chảy d.Vận dụng Với kiến thức học năm học này, em biết cách nhận biết nguồn lượng có ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên cách tiêu diệt vật có hại cho sức khoẻ người - Nhận xét tiết học - Xem lại học 114 ... đổi sinh học mối quan hệ xã hội tuổi dậy II Đồ dùng dạy học - Hình thơng tin trang 14- 15 SGK - Sưu tầm ảnh trẻ em lứa tuổi khác III Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH... gây bệnh phòng tránh bệnh sốt rét II.Các phương tiện dạy học - Thơng tin hình trang 26-27 SGK - Phiếu học tập III.Các phương tiện dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm... nên học nữ công gia chánh, trai nên học kĩ thuật 2) Trong gia đình, yêu cầu hay cư xử cha mẹ với trai gái có khác khoảng khác nào? Như có hợp lí khoảng ? 3) Liên hệ lớp có phân biệt đối xử học

Ngày đăng: 31/10/2018, 20:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan