Giáo án Khoa học lớp 5 HK1_CKTKN

39 2K 13
Giáo án Khoa học lớp 5 HK1_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 1: Thứ ngày tháng năm Sự sinh sản I. Mục tiêu: Giúp HS: Nhận ra sự mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra, con cái có những đặc điểm giống với bố mẹ mình. Hiểu và nêu đợc ý nghĩa của sự sinh sản. II. Đồ dùng dạy học: Các hình minh hoạ trang 4-5, SGK. Bộ đồ dùng để thực hiện trò chơi. III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài. Nêu tên chủ đề của môn khoa học. Em có nhận xét gì về SGK khoa học. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Trò chơi Bé là con ai? GV chia lớp thành các nhóm phát đồ dùng cho các nhóm là các hình vẽ của bố mẹ các em bé. Nhờ đâu các em tìm đợc bố mẹ cho từng em bé? Qua trò chơi em nhận xét gì về trẻ em và bố mẹ của chúng? Kết luận: SGK. Hoạt động 2: ý nghĩa của sự sinh sản ở ngời. GV yêu cầu HS quan sát hình trang 4, 5 SGK. Đọc thông tin SGK. GV nêu các câu hỏi để HS trả lời. GV kết luận SGK. Hoạt động 3: Liên hệ thực tế. GV cho các em tự liên hệ thực tế về bản thân, gia đình mình. Gia đình em có mấy ngời. Gồm mấy thế hệ? Em giống ai? GV kết luận. Hoạt động kết thúc. Gv nêu các câu hỏi. HS thảo luận tìm bố mẹ của từng em bé. Nhờ các em bé có các đặc điểm giống với bố mẹ của mình. Trẻ em đều do bố mẹ sinh ra trẻ em có các đặc điểm giống với bố mẹ của mình. HS đọc SGK. HS thảo luận trả lời. Thứ ngày tháng năm Nam hay nữ I. Mục tiêu: Giúp HS: Phân biệt đợc nam hay nữ dựa vào các đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội. Hiểu đợc sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm cảu xã hội về nam hay nữ. Luôn có ý thức tôn trọng mọi ngời cùng giới hoặc khác giới. Đoàn kết yêu thơng nhau. II. Đồ dùng dạy học: Các hình minh hoạ SGK. Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra. Sự sinh sản có ý nghĩa ntn? Điều gì sẽ xảy ra nếu con ngời không có khả năng sinh sản. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Sự khác nhau giữa nam và nữ. GV cho HS quan sát hình SGK. Lớp bạn có bao nhiêu bạn trai hay gái. Bạn trai và bạn gái có điểm gì giống và khác nhau. Khi em bé sinh ra dựa và cơ quan nào của cơ thể để biết đợc em bé trai hay bé gái. Nêu những sự khác nhau giữa nam và nữ? GV kết luận. HS nêu. Giống nhau: Đều có các bộ phận trong cơ thể, cùng học cùng chơi thể hiện tình cảm. Khác nhau: Năm cắt tóc ngắn nữ đsể tóc dài nam mạnh mẽ nẽ yếu đuối. Dựa vào bộ phận sinh dục. Nam: cao to khoẻ mạnh rắn chắc hơn. Nữ: Mềm mại nhỏ nhắn. HS đọc SGK. 3. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học. Dặn dò bài sau. Duyệt bài tuần 1: Tuần 2: Thứ ngày tháng năm Nam hay nữ I. Mục tiêu: Giúp HS: Phân biệt đợc nam hay nữ dựa vào các đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội. Hiểu đợc sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm cảu xã hội về nam hay nữ. Luôn có ý thức tôn trọng mọi ngời cùng giới hoặc khác giới. Đoàn kết yêu thơng nhau. II. Đồ dùng dạy học: Các hình minh hoạ SGK. Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra. Nêu sự giống và khác nhau giữa nam và nữ về đặc điểm sinh học? Nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới: Hoạt động 1: GV chia lớp thành các nhóm. GV phát phiếu học tập theo nhóm yêu cầu HS điền theo nhóm GV nhận xét bổ sung. Vì sao em cho rằng chỉ có nam mới có râu? Hoạt động 2: vai trò của phụ nữ. GV yêu cầu HS quan sat H4 SGK. ảnh chụp gì? Gợi cho em suy nghĩ gì? Em có nhận xét về vai trò của phụ nữ? Hoạt động 3: bày tỏ thái độ. GV chia lớp thành nhóm nhỏ thảo luận theo phiếu học tập. 1. Công việc nội trở chăm sóc con cáu là của phụ nữ. 2. Đàn ông là ngời kiếm tiền nuôi gia đình. 3. Con gái nên hịc nữ công gia chánh con trai học kỹ thuật 4. Trong gia đình nhất định có con trai. 5. Con gái không nên học nhiều mà chỉ cần nội trợ. GV kết luận bổ sung. HS thảo luận theo nhóm. Đại diện các nhóm trả lời. HS quan sát. Thảo luận nhóm Đại diện các nhóm trả lời. 3. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học. Dặn dò bài sau. Thứ ngày tháng năm Cơ thể của chúng ta đợc hình thành ntn? I. Mục tiêu: Hiểu đợc cơ thể của mỗi con ngời đợc hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. Mô tả khái quát quá trình thụ tinh. Phân biệt đợc sự phát triển của thai nhi. II. Đồ dùng dạy học: Các hình minh hoạ SGK. Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra. Nêu sự giống và khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học? Nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới: Hoạt động 1: cơ thể của chúng ta cơ quan nào quyết đinh giới tính của con ngời? Cơ quan sinh dục nam tạo gì? Cơ quan sinh dục nữ có chức năm gì? Em có biết sau bao lâu mẹ mang thai thì em bé đợc sinh ra? Hoạt động 2: Mô tả khái quát quá trình thụ tinh. GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi. GV cho HS quan sát hình SGk. GV nhận xét - bổ sung Hoạt động 3: Các giai đoạn phát triển của thai nhi. GV yêu cầu HS đọc sgk trang 11. GV kết luận bổ sung. HS thảo luận trả lời. HS thảo luận cặp đôi. Đại điện nhóm trả lời. H1a: Tinh trùng gặp trứng. H1b: 1 tinh trùng đã chui vào trong trứng. H1c: HS thực hiện theo cặp. đại diện tar lời. H2: Thai 9 tháng H3: Thai 8 tháng H4: Thai 3 tháng H5: Thai 6 tháng 3. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học. Dặn dò bài sau. Duyệt bài tuần 2: Tuần 3: Thứ ngày tháng năm $ 5: cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ? I/ Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: 1-Nêu những việc nên làm và không nên làmđối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ. 2-Xác định nhiệm vụ của ngời chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai. 3M-Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai. II/ Đồ dùng dạy học: Hình trang 12,13 SGK. III/ Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: 2.1,Giới thiệu bài: 2.2,ND bài: *HĐ 1: làm việc với SGK a, Mục tiêu: ( mục I.1) b, cách tiến hành: -Bớc 1: Giao nhiêm vụ và hớng dẫn +Phụ n có thai nên và không nên làm gì? -Bớc 2:Làm việc theo cặp Bớc 3:Làm việc cả lớp -GVkết luận: (SGK- 12 ) -HS làm việc theo cặp: Quan sát H.1,2,3,4 ( 12- SGK). -HS làm việc theo hớng dẫn của GV -HS trình bày KQ thảo luận *HĐ 2: Thảo luận cả lớp. a.Mục tiêu: ( mục I.2): b.Cách tiến hành: Bớc 1: -GV nhận xét gi kêt quả lên bảng. Bớc 2: Mọi ngời trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ có thai? -GV kết luận :(SGK- 13 ) -HS quan sát các hình 5,6,7 SGK và nêu nội dung từng hình. -HS thảo luận nhóm 4. -Các nhóm trình bày kết quả thảo luận. *HĐ 3: Đóng vai a. Mục tiêu: (mục I.3 ). b. Cách tiến hành: -Bớc 1:Thảo luận cả lớp -Bớc 2:Làm việc theo nhóm. -Bớc 3: Trình diễn trớc lớp -HS nêu câu hỏi thảo luận (13-SGK ) -HS đóng vai. -Một số nhóm lên trình diễn -Các nhóm khác bổ sung và rút ra bài học. 3. Củng cố- Dặn dò: -GV nhận xét tiết học, nhắc HS chuẩn bị bài sau. Thứ ngày tháng năm $6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì I/ Mục tiêu: Sau bài học HS biết: 1-Nêu một số đặc điểm chung của trẻ em ở từng giai đoạn: dới 3 tuổi, từ 3-6 tuổi, từ 6- 10 tuổi. 2-Nêu đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuộc đời của mỗi con ngời. II/ Đồ dùng dạy- học: -Thông tin và hình trang 14, 15 (SGK) -HS su tầm ảnh chụp bản thân lúc còn nhỏ hoặc ảnh của trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau. III/ Các hoạt động dạy-học: 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới: 2.1.Hoạt động 1:Thảo luận cả lớp. *Mục tiêu: HS nêu đợc tuổi và đặc điểm của bẻtong ảnh đã su tầm đợc. *Cách tiến hành: -GV yêu cầu một số HS đem ảnh của mình hồi nhỏ hoặc ảnh của các trẻ em khác dã su tầm đợc lên giới thiệu trớc lớp theo yêu cầu: +Em bé mấy tuổi và đã biết làm gì? -HS lần lợt mang ảnh của mình su tầm đợc lên giới thiệu. 2.2. Hoạt động 2: Trò chơi Ai nhanh, ai đúng. *Mục tiêu: ( mục I.1 ) *Cách tiến hành: -Bớc 1: GV phổ biến cách chơi và luật chơi: +Mọi thành viên trong nhóm đều đọc các thông tin trong khung chữ và tìm xem mỗi thông tin ứng với lứa tuổi nào nh đã nêu ở trang 14 SGK. Sau đó sẽ cử một bạn viết nhanh đáp án vào bảng. +Nhóm nào xong trớc và đúng là thắng cuộc. -Bớc 2: Làm việc theo nhóm. +HS làm việc theo hớng dẫn của GV. -Bớc 3: Làm việc cả lớp. +GV ghi rõ nhóm nào làm xong trớc, nhóm nào làm xong sau. đơi tất cả các nhóm cùng xong, GV mới yêu cầu các em giơ đáp án. +Đáp án: 1 - b 2 - a 3 c +GV tuyên dơng nhóm thắng cuộc. 2.3. Hoạt động 3 :Thực hành. *Mục tiêu:( mục I.2) *Cách tiến hành: -GV yêu cầu HS làm việc cá nhân. -Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con ngời? -HS đọc các thông tin trang 15- SGK và trả lời câu hỏi của GV -Một số HS trả lời. -GV kết luận. 3.Củng cố dặn dò: GV nhận xét giờ học, nhắc HS học bài và chuẩn bị bài sau. Duyệt bài tuần 3: Tuần 4: Thứ ngày tháng năm $7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già I Mục tiêu: + Sau bài học HS biết: - Nêu một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trởng thành, tuổi già. - Xác định bản thân HS đang ở vào giai đoạn nào cùa cuộc đời: II/ Đồ dùng dạy- học: - Thông tin và hình trang 16, 17 SGK: - Su tầm tranh ảnh của ngời lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau. III/ Các hoạt động dạy- học: 1- Kiểm tra bài cũ . - Tại sao nói tuổi dạy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời mỗi con ngời? 2- Bài mới: 2.1 Hoạt đông 1: làm viêc với SGK. * Mục tiêu: HS nêu đợc một số đặc điểm chung của tuổi vi thành niên, tuổi trởng thành, tuổi già. * Các tiến hành - GV yêu cầu HS đọc các thông tin trang 16, 17 SGK và thảo luận theo nhóm 4. nội thảo luận: - Nêu đặc điểm nổi bật của giai đoạn từng lứa tuổi. - Cả lớp nhận sét bổ xung. - HS thảo luận theo hớng dẫn của giáo viên. Ghi kết quả thảo luận vào giấy. - Các nhóm dán nội dung thảo luận lên bảng cử đại diện trình bày. 2.2 Hoạt động 2: Trò chơi: Ai. Họ đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời ? * Mục tiêu: -Củng cố cho HS những hiểu biết về tuổi vị thành niên, tuổi trởng thành, tuổi già đã học ở phần trên: - HS xác định đợc bản thân đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời: * Cách tiến hành: - GV và HS cùng su tầm: cắt trên báo khoảng 12 16 tranh, ảnh nam, nữ ở các lứa tuổi ( giới hạn từ tuổi vị thành niên đến tuổi già),làm các việc khác nhau trong xã hội. - GV chia lớp thành 4 nhóm từ 3- 4 hình. Yêu cầu các em xác định xem những ngời trong ảnh đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời và nêu đặc điểm của giai đoạn đó. - Làm việc theo nhóm nh hớng dẫn trên - Làm việc cả lớp. - Các nhóm lần lợt cử ngời lên trình bày( mỗi HS chỉ giới thiệu 1 hình). - Các nhóm khác có thể hỏi hoặc nêu ý kiến khác( nếu có) về hình ảnh mà nhóm bạn giới thiệu. - Sau phần giới thiệu của các nhóm kết thúc GV yêu cầu cả lớp thảo luận các câu hỏi: + Bạn đang ở vào giai đoạn nào trong cuộc đời. + Biết đợc chúng ta đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì? * GV kết luận: SGV( trang 39). 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét giờ học Thứ ngày tháng năm $ 8 : Vệ sinh ở tuổi dậy thì I/ Mục tiêu: Sau bài học HS có khả năng: 1-Nêu những việc nên làm để giữ VS cơ thể ở tuổi dậy thì. 2-Xác định những việc nên và không nên làm để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì. II/ Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: 2.1. Hoạt động 1: Động não *Mục tiêu: (Mục I.1) *Cách tiến hành: -Tuổi dậy thì, chúnh ta cần làm gì để giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho và tránh bị mụn trứng cá? -GV ghi lại những ý kiến của HS. -GV yêu cầu HS nêu tác dụng của từng việc làm trên. -GV kết luận: (SGV-41) -HS trả lời -HS nêu những tác dung của từng việc làm vệ sinh. 2.2. HĐ2: Làm việc với phiếu học tập. -GV chia lớp thành các nhóm nam và nữ: +Nam nhận phiếu VS cơ quan sinh dục nam +Nữ nhận phiếu VS cơ quan sinh dục nữ ( Nội dung phiếu nh SGV-41,42) -Chữa bài tập theo nhóm nam,nữ riêng. 2.3. HĐ 3: Quan sát tranh và thảo luận. *Mục tiêu: ( mục I.2) *Cách tiến hành: -Cho HS thảo luận nhóm: +Chỉ và nói ND từng hình. +Chung ta nên làm gì và không nên làm gì để BV sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì? -GVkết luận: (SGV-44) -HS thảo luận nhóm -Đai diên các nhóm trình bày 2.4. HĐ 4: Trò chơi Tập làm diễn giả. *Mục tiêu: Giúp HS hệ thống lại những kiến thức đã học. *Cách tiến hành: -GV giao nhiệm vụ và hớng dẫn. - HS trình bày . - GV khen ngợi các HS đã trình bày rồi hỏi HS khác: Các em đã rút ra đợc điều gì qua phần trình bày của các bạn? 3.Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học. Duyệt bài tuần 4: Tuần 5: Thứ ngày tháng năm $9 : Thực hành: Nói không đối với các chất gây nghiện (tiết 1) I/ Mục tiêu. Sau bài học, HS có khả năng : - Sử lý các thông tin về tác hại của rợi, bia, thuốc lá, ma tuý và trình bày những thông tin đó. - Thực hiện kĩ năng từ chối, không sử dụng các chất gây nghiện. II/ Đồ dùng dạy học - Thông tin và hình trang 20,21,22,23 SGK - Các hình ảnh và thông tin về tác hại của rợi bia thuốc lá ,ma tuý su tầm đợc. - Một số phiếu ghi các câu hỏi về tác hại của rợi, bia ,thuốc lá, ma tuý. III/ Hoạt động dạy học . 1 Kiểm tra bài cũ. 2 Bài mới. 2.1 Hoạt động 1: Thực hành sử lý thông tin. * Mục tiêu. HS lập đợc bảng tác hại của rợi, bia,thuốc lá, ma tuý. * Cách tiến hành. - Bớc1: HS làm việc cá nhân: Đọc các thông tin trong SGK và hoàn thành bảng: -Bớc 2: + GV gọi một số HS trình bày, mồi HS chỉ trình bày 1 ý. + HS khác bổ sung. -Bớc 3: GV kết luận ( SGV- tr 47 ) 2.2. Hoạt động 2: Trò chơi Bốc thăm trả lời câu hỏi *Mục tiêu: Củng cố cho HS những hiểu biết về tác hại của thuốc lá, rợu, bia, ma tuý. *Cách tiến hành: -Bớc 1: +GV chuẩn bị sẵn 3 hộp đựng phiếu: . Hộp 1 đựng các câu hỏi lên quan đến tác hại của thuốc lá. . Hộp 2 đựng các câu hỏi liên quan đến tác hại của rợu, bia. . Hộp3 đựng các câu hỏi liên quan đến tác hại của ma tuý. +GV đề nghị mỗi nhóm cử 1 bạn vào BGK, 3 bạn tham gia chơi 1 chủ đề. +GV phát đáp án cho BGK và thống nhất cách cho điểm. -Bớc 2: +Đại diện từng nhóm lên bốc thăm và trả lời câu hỏi. +GV và BGK cho điểm độc lập, sau đó cộng lại và lấy điểm TB. -Bớc 3: tổng kết, đánh giá. 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài sau Thứ ngày tháng năm $9-10: Thực hành nói không! đối với các chất gây nghiện ( tiết 2) I/ Mục tiêu: ( đã soạn ở tiết 1) II/ Các hoạt động dạy-học: 1. Kiểm tra bài cũ : Gọi HS nêu phần bạn cần biết ở tiết 1. 2. Bài mới : 2.1. Giới thiệu bài: 2.2. Nội dung: a) Hoạt động 1: Trò chơi Chiếc ghế nguy hiểm *Mục tiêu: HS nhận ra: Nhiều khi biết chắc hành vi nào đó sẽ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc ngời khác mà có ngời vẫn làm. Từ đó, HS có ý thức tránh xa nguy hiểm. *Cách tiến hành: -GV lấy khăn phủ lên chiếc ghế GV. -GV nói: Đây là một chiêc ghế rất nguy hiểm vì nó đã bị nhiễm điện cao thế, ai chạm vào sẽ bị điện giật chết. Ai tiếp xúc với ngời chạm vào ghế cũng bị điện giật chết. -GV yêu cầu cả lớp đi ra ngoài hành lang. -GV để chiếc ghế ra giữa cửa. -GV cho HS đi vào, nhắc HS khi đi qua chiếc ghế phải cẩn thận để không chạm vào ghế. -Sau khi HS về chỗ ngồi của mình GV nêu câu hỏi: +Em cảm thấy thế nào khi đi qua chiếc ghế? +Tại sao khi đi qua chiếc ghế, một số bạn lại đi chậm và rất cẩn thận để không chạm vào ghế? +Tại sao có ngời biết là chiếc ghế rất nguy hiểmmà vẫn đẩy bạn, làm cho bạn chạm vào ghế? -HS cả lớp ra ngoài hành lang. -HS đi vào lớp, thận trọng khi đi qua ghế. -Cảm thấy sợ -Vì sợ điện giật [...]... 97) -Cho HS nối tiếp đọc phần bóng đèn toả sáng 3-Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét giờ học -Nhắc HS về học bài, chuẩn bị bài sau Thứ ngày tháng năm $26: đá vôi I/ Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: -Kể tên một số vùng núi đá vôi, hang động của chúng -Nêu ích lợi của đá vôi -Làm thí nghiệm để phát hiện ra tính chất của đá vôi II/ Đồ dùng dạy học: -Hình trang 54 , 55 SGK -Một vài mẫu đá vôi, đá cuội ; giấm chua... ngói II/ Đồ dùng dạy học: -Hình trang 56 , 57 SGK -Một vài viên gạch, ngói khô, chậu nớc III/ Các hoạt động dạy học: 1-Kiểm tra bài cũ: HS nêu phần Bạn cần biết (SGK-Tr .55 ) 2.Bài mới: 2.1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học 2.2-Hoạt động 1: Thảo luận *Mục tiêu: HS kể đợc tên một số đồ gốm Phân biệt đợc gạch ngói với các loại đồ sành, sứ *Cách tiến hành: -GV chia lớp làm 4 nhóm để thảo... xét giờ học -Nhắc HS về học bài, chuẩn bị bài sau Duyệt bài tuần 15: -Tuần 16: Thứ ngày tháng năm $31: Chất dẻo I/ Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo II/ Đồ dùng dạy học: -Hình và thông tin trang 64, 65 SGK -Một vài đồ dùng thông thờng bằng nhựa III/ Các hoạt động dạy học: 1-Kiểm... tránh hiv/aids I/ Mục tiêu: Sau bài học HS biết: -Giải thích một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là gì - Nêu các đờng lây truyền và cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS - Có ý thức thức thực hiện phòng tránh bệnh HIV/ AIDS II/ Đồ dùng dạy -học: -Thông tin và hình trang 35 SGK - ST các thông tin về tác nhân, đờng lây truyền và cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS III/ Các hoạt động dạy -học: 1-Kiểm tra bài cũ: -Cho HS... để phòng tránh bệnh viêm não?+GV kết luận: SGV - 66 3-Củng cố, dặn dò: GV nhận xét giờ học, nhắc HS về học bài Duyệt bài tuần 7: -Tuần 8: Thứ ngày tháng năm $ 15: Phòng bệnh viêm gan A I/ Mục tiêu: Sau bài học HS biết: -Nêu tác nhân, đờng lây truyền bệnh viêm gan A - Nêu các phòng bệnh viêm gan A - Có ý thức thức thực hiện phongnf tránh bệnh viêm... dặn dò: GV nhận xét giờ học Duyệt bài tuần 8: -Tuần 9: Thứ ngày tháng năm $17: phòng tránh hiv/aids I/ Mục tiêu: Sau bài học HS có khả năng: -Xác định các hành vi tiếp xúc thông thờng không lây nhiễm HIV -Có thái độ không phân biệt đối xử với ngời bị nhiễm HIV và gia đình của họ II/ Đồ dùng dạy -học: - Hình trang 36, 37-SGK - 5tấm bìa cho hoạt động... hoặc viết sơ đồ cách phòng tránh: bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A ; nhiễm HIV/AIDS II/ Đồ dùng dạy học: - Hình trang 42-43 SGK - Giấy vẽ, bút màu III/ Hoạt động dạy học: 1-Kiểm tra bài cũ: Mời 5 HS nêu cách phòng tránh: bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A ; nhiễm HIV/AIDS? 2-Bài mới: 2.1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học 2.2-Hoạt động 3: Thực hành... gốm đợc tráng men gì? +Gạch, ngói khác đồ sành, sứ ở điểm nào? -GV kết luận: SGV-Tr, 1 05 2.3-Hoạt động 2: Quan sát *Mục tiêu: HS nêu đợc công dụng của gạch, ngói *Cách tiến hành: -Cho HS thảo luận nhóm 4 theo nội dung: Nhóm trởng điều khiển nhóm mình: -HS thảo luận nhóm theoộ hớng dẫn của giáo viên +Làm các bài tập ở mục Quan sát SGKTr .56 , 57 Th kí ghi lại kết quả quan sát +Để lợp mái nhà H .5, 6 ngời... xảy ra nếu ta đánh rơi viên gạch, viên ngói? Nêu tính chất của gạch, ngói? -GV kết luận: SGV-Tr.107 3-Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét giờ học -Nhắc HS về học bài, chuẩn bị bài sau -Thứ ngày tháng năm $28: Xi măng I/ Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: -Kể tên các vật liệu đợc dùng để sản xuất ra xi măng -Nêu tính chất và công dụng của xi măng II/ Đồ dùng dạy học: -Hình và... dụng của xi măng II/ Đồ dùng dạy học: -Hình và thông tin trang 58 , 59 SGK III/ Các hoạt động dạy học: 1-Kiểm tra bài cũ: HS nêu phần Bạn cần biết (SGK-Tr .57 ) 2.Bài mới: 2.1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học 2.2-Hoạt động 1: Thảo luận *Mục tiêu: HS kể đợc tên một số nhà máy xi măng ở nớc ta *Cách tiến hành: -GV chia lớp làm 4 nhóm để thảo luận: -Nhóm trởng yêu cầu các bạn trong nhóm . lời. H2: Thai 9 tháng H3: Thai 8 tháng H4: Thai 3 tháng H5: Thai 6 tháng 3. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học. Dặn dò bài sau. Duyệt bài tuần 2: Tuần 3: Thứ ngày tháng năm $ 5: cần làm gì để. Đồ dùng dạy học: Các hình minh hoạ trang 4 -5, SGK. Bộ đồ dùng để thực hiện trò chơi. III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài. Nêu tên chủ đề của môn khoa học. Em có nhận. nhi. II. Đồ dùng dạy học: Các hình minh hoạ SGK. Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra. Nêu sự giống và khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học? Nhận xét ghi

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:03

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • II/ Đồ dùng dạy học

  • 1/ Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết bé trai hay bé gái?

    • A. Cơ quan tuần hoàn B. Cơ quan sinh dục.

    • C. Cơ quan tiêu hoá. D. Cơ quan hô hấp.

      • Câu 2: Nối câu hỏi cột A với câu trả lời ở cột B.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan