SKKN TỔ CHỨC TIẾT DẠY HÓA HỌC THPT THEO PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM

18 1.7K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 05:51

. chủ động và sáng tạo của HS, vừa có thời gian giải bài tập ? Qua một học kì giảng dạy Hóa học lớp 10 Ban cơ bản, tôi đã chọn đề tài: “ TỔ CHỨC TIẾT DẠY HÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM”. . biết quá trình dạy học bao gồm các thành tố sau: - Mục tiêu dạy học - Nội dung dạy học - Phương pháp dạy học - Tổ chức dạy học - Đánh giá kết quả dạy học Các thành tố trên tác động qua lại với. nhóm thích hợp. - trang 4 - SKKN: Tổ chức tiết học theo PP hoạt động nhóm - Thiết kế hoạt động của GV và HS, đặt các câu hỏi (nêu vấn đề, gợi ý HS giải quyết vấn đề…) - Tổ chức hoạt động theo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan