SKKN Tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm bài tập trong Tập làm văn lớp 3

19 1,259 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:38

A- Đặt vấn đề Phần mở đầu I- Lý do chọn đề tài: Đất nớc ta đang trong thời kỳ đổi mới phát triển theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập với các nớc trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng đợc yêu cầu này chúng ta phải coi trọng nhân tố con ngời, lấy việc phát triển nguồn lực con ngời làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Nói đến con ngời là nói đến giáo dục. Giáo dục rất quan tâm đến yêu cầu giải phóng và khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ. Chính vì vậy theo Nghị quyết trung ơng IV BCH Trung ơng Đảng khoá VIII đã khảng định: Phải coi trọng và đầu t giáo dục, giáo dục là quốc sách hàng đầu là động lực thúc đẩy, là điều kiện cơ bản cho sự thực mục tiêu kinh tế xã hội. Thực hiện chủ trơng đúng đắn đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai đổi mới toàn diện, đồng bộ. Trong đó có đổi mới chơng trình dạy học các cấp nói chung và tiểu học nói riêng. Chính vì vậy việc soạn thảo chơng trình tiểu học mới gặp phần chuẩn bị lớp ngời phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập với quốc tế đầu thế kỷ 21 là hết sức cần thiết. Do yêu cầu xã hội đặt ra cho giáo dục và đoà tạo ngày càng cao nh vậy, nhằm khắc phục những hạn chế của chơng trình cũ và đáp ứng đợc những yêu cầu xã hội. Bộ Giáo dục Đào tạo đã có chủ trơng soạn thảo và đa vào nhà trờng bộ sách mới sách giáo khoa chơng trình 2000. Chơng trình tiểu học 2000 nhằm kế thừa và phát huy những thành tựu, khắc phục những tồn tại của chơng trình cũ đây là chơng trình sẽ đợc áp dụng thống nhất trong cả nớc để góp phần thực hiện bình đẳng trong giáo dục. Chơng trình tiểu học mới có đổi mới về nội dung và trọng tâm là đổi mới phơng pháp dạy học dạy nói cách khác nội dung đổi mới đòi hỏi phơng pháp cũng đổi mới nhằm: Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trên cơ sở khai thác triệt để các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học đồng thời là sách giáo khoa ra đời trong đó có môn Tiếng Việt. Môn Tiếng việt ở tiểu học đợc dạy và học không qua nhiều phân môn khác nhau: Học vần, tập đọc, tập viết, luyện từ và câu, kể chuyện, tập làm văn. Trong các phân môn đó phân môn Tập làm văn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong dạy - học Tiếng việt vì: 1 - Phân môn Tập làm văn tận dụng các hiểu biết và kỹ năng về Tiếng việt do các Phân môn khác rèn luyện và cung cấp đồng thời góp phần hoàn thiện chúng. Để làm đợc bài văn nói hoặc viết ngời làm phải hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, phải biết vận dụng các kiến thức về Tiếng Việt. - Phân môn Tập làm văn rèn luyện cho học sinh kỹ năng sản sinh văn bản. Nhờ vậy, Tiếng việt không chỉ là một hệ thống cấu trúc đợc xem xét từng phần, từng mặt qua từng phân môn mà trở thành công cụ sinh động trong quá trình giao tiếp t duy học tập. Nói cách khác phân môn tập làm văn đã góp phần thực hiện hoá mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học Tiếng việt là dạy học sinh sử dụng Tiếng việt trong đời sống sinh hoạt, trong quá trình lĩnh hội các tri thức khoa học Tập làm văn là th ớc đo đánh giá kết quả học tập và giảng dạy phân môn khác. ở tiểu học phân môn tập làm văn có nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng nói và viết qua các kiểu bài miêu tả, kể chuyện, tờng thuật, viết th, viết đơn từ. Đồng thời phân môn tập làm văn góp phần cùng các môn học khác rèn luyện t duy phát triển ngôn ngữ và hình thành nhân cách cho học sinh. Môn tập làm văn lớp 3 chơng trình 2000 đã chú trọng nhiều đến yêu cầu rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh. Các em đợc luyện nói theo chủ đề, luyện nói theo truyện kể theo tranh ảnh Các giờ tập làm văn nói có nhiệm vụ cho học sinh khả năng độc thoại để trình bày các bài nói thuộc thể loại khác nhau. Trong thực tế ít bài tập làm văn nói thành công, thờng học sinh không chịu nói hoặc bắt buộc phải nói thì học sinh đọc lại, đọc bài đã chuẩn bị, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: Học sinh nói cả bài các em không thể nói đợc, cách bố trí lớp học, cách tiến hành giờ học không tạo hứng thú nhu cầu nói của học sinh Muốn học sinh làm đợc một bài văn hay theo đúng nghĩa là một văn bản sản sinh, một nhân cách có sáng tạo thì trớc hết giáo viên phải dạy tốt. Trên cơ sở nắm vững nội dung chơng trình, ngời giáo viên truyền đạt nội dung tri thức đến học sinh và bằng sự truyền đạt đó mà tốt chức cho học sinh tiến hành hoạt động học để chiếm lĩnh tri thức. Nh vậy giáo viên cần dạy thế nào để học sinh làm bài tốt, biến quá trình dạy học của giáo viên thành quá trình học của học sinh. Điều này đòi hỏi giáo viên phải có trình độ s phạm lành nghề, luôn tìm tòi sáng tạo và đổi mới phơng pháp dạy học một cách tích 2 cực. Việc dạy học theo tinh thần đổi mới phơng pháp, tích cực hoá hoạt động của học sinh đòi hỏi giáo viên phải quan tâm đến vấn đề giúp học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập tức là giáo viên phải quan tâm đến vấn đề quá trình làm ra sản phẩm chứ không chỉ là quan tâm đến sản phẩm (đáp án) nghĩa là giáo viên phải hớng dẫn, gợi mở dẫn dắt để học sinh tự làm bài tập, tự tìm ra kiến thực mới. Hiện nay bản thân tôi còn rất bỡ ngỡ và khó khăn khi dạy phân môn Tập làm văn lớp 3 sách giáo khoa mới đặc biệt là việc dạy học theo tinh thần quan tâm đến việc tổ chức hớng dẫn cho các con làm bài tập. Để đạt đợc mục tiêu giáo dục mà Đảng đề ra và xuất phát từ các lý do trên. Tôi đã Quyết định chọn đề tài: T chc hng dn cho hc sinh lm bi tp trong Tp lm vn lp 3: bài Tập làm văn tuần 14 làm đề tài nghiên cứu của mình. II- Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 1) Mục đích nghiên cứi: Việc nghiên cứu đề tài Tổ chức hớng dẫn cho học sinh làm bài tập trong giờ làm văn lớp 3, bài Tập làm văn tuần 14 chơng trình 2000 nhằm giúp học sinh có khả năng phân biệt nhận biết các kiểu bài Tập làm văn trong tuần. Từ đó nhằm nâng cao chất lợng, hiệu quả dạy và học giờ Tập làm văn ở trờng tiểu học thực hiện mục tiêu giáo dục đề ra: Đào tạo cong ngời phát triển toàn diện. 2) Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt đợc mục tiêu trên thì đề tài đặt ra cho ngời giáo viên những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 2.1 Tìm hiểu mục đích, phân loại các bài Tập làm văn của bài Tập làm văn tuần 14. 2.2 Tìm hiểu mối liên quan giữa bài Tập làm văn với các bài học khác trong tuần. 2.3 Tìm hiểu những khó khăn của học sinh khi tìm hiểu bài tập. 2.4 Đa ra đáp án cho từng bài 2.5 Trình bày quy trình, từng thao tác học sinh thực hiện để hoàn thành bài tập. III- Đối tợng nghiên cứu: 3 3.1 Đối tợng học sinh lớp 3- chơng trình và sách giáo khoa cho môn Tập làm văn lớp 3 trọng tâm là hệ thống bài tập. 3.2 Việc học và dạy thực nghiệm phân môn Tập làm văn B- Giải quyết vấn đề Chơng I: Những cơ sở thực hiện đề tài này I- Vấn đề đổi mới phơng pháp dạy học Tiếng việt Sự biến đổi của nền kinh tế và xã hội nớc ta trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá theo đờng lối Đại hội Đảng lần thứ VIII và IX vừa tạo điều kiện vừa đòi hỏi nhà trờng phải nâng cao chất lợng giáo dục và đổi mới ph- ơng pháp dạy học, trong đó có môn Tiếng việt. Phơng pháp dạy học là cách thức, là con đờng của tổ hợp hoạt động dạy của giáo viên, hoạt động học của học sinh nhằm thực hiện mục đích đề ra đó là hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và hoạt động sáng tạo học sinh cần chiếm lĩnh. Phơng pháp dạy học phụ thuộc vào nội dung dạy học. Nội dung dạy học thay đổi kéo theo phơng pháp dạy học cũng thay đổi chính vì vậy khi dạy học ngời giáo viên phải sử dụng nhiều phơng pháp phù hợp với nội dung bài học. Nội dung bài học phải đảm bảo tính cơ bản và tính vừa sức trong đó tính cơ bản là cơ sở Ban đầu là nền móng cho quá trình lĩnh hội tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo ở học sinh tiểu học, phơng pháp dạy học còn phụ thuộc vào đặc điểm tâm sinh lý của ngời học. Vậy đổi mới phơng pháp dạy học thực chất là tìm cách chuyển hoá những thành tựu nhất của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục và thực tiễn dạy học. Một vấn đề nh vậy đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ từ nội dung, phơng pháp dạy học đến phơng tiện, hình thức tổ chức dạy học. Tinh thần cơ bản của dạy học theo t tởng công nghệ giáo dục là hớng tới xác lập một quy trình (công nghệ) dạy học để tổ chức, điều khiển, kiểm soát nó về phơng pháp, đó là tổ chức làm trong giờ học chuyển cách dạy học thầy giảng, trò nghi nhớ thành thầy tổ chức việc làm, trò thực hiện. Giờ học lúc này sẽ đợc cấu thành từ một tổ hợp nhiệm vụ và bài tập. Giáo viên phải nắm chắc mục đích của các nhiệm vụ và bài tập này, biết cách giải quyết chúng một cách chính xác, nắm đợc trật tự các thao tác cần tiến hành để hớng dẫn học sinh. Công việc của thầy lúc này là ra nhiệm vụ, hớng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ và kiểm tra đánh giá việc thực 4 hiện các nhiệm vụ của học sinh. Nhiệm vụ đợc giáo viên trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác. Nhiệm vụ phải đợc xây dựng sao cho trật tự. Thực hiện phải đợc trải dài theo trình tự thời gian, chia ra từng thao tác. Giáo viên phải dành thời gian thích hợp để kiểm tra, đánh giá kết quả cuối cùng. Đây là khâu rất quan trọng vì nó vừa có tác dụng kích thích hứng thú học tập của học sinh, vừa đa ra mẫu lời giải đúng. Để tổ chức hệ thống việc làm cần phải trải qua quá trình học tập theo tính tuyết và biết chia cắt, nhóm gộp đúng lúc. Nhiều giáo viên tiểu học khi giao nhiệm vụ cho học sinh đã bỏ qua quá trình. Họ không biết đặc mình vào vị trí đứa trẻ 6-11 tuổi để thấy đợc những khó khăn của học sinh. Họ không lý giải đợc mình đã làm nh thế nào dờng nh Lập tức có kết quả, không có quá trình lên lớp giao nhiệm vụ, chờ kết quả, không hớng dẫn, không kiểm soát, kiểm tra, sửa chữa, đây là cách dạy cần phải phê phán. Để đạt đợc kết quả tốt trong dạy học chúng ta cần nắm vững nội dung bài dạy, đổi mới phơng pháp dạy học một cách tích cực Lấy học sinh làm trung tâm phải tổ chức vận dụng linh hoạt các phơng pháp dạy khác nhau để giờ học đỡ nhàm chán, khô cứng thuộc về khả năng s phạm của các giáo viên. Chúng ta cần phản đối quan niệm sai lầm: Một giáo viên có thể dạy hay trong khi năng lực chuyên môn lại yếu. Song có những giáo viên năng lực chuyên môn tốt nhng cha chắc đã dạy hay. Nói nh nhà giáo dục vĩ đại ngời SeeJA. ComenxKi Dạy học là một nghệ vấn đề là ở chỗ sự vận dụng, chuyển hoá các phơng pháp của mỗi giáo viên đem tới giỏi gaign một hiệu quả và năng suất cao. Không có hệ thống phơng pháp dạy học mẫu nào mà tối u mà điều cần thiết là tính sáng tạo của ngời giáo viên. II- Mục đích của sách giáo khoa Tiếng việt tiểu học mới: Đất nớc đi lên cùng với sự phát triển loài ngời về mọi mặt trong đó có giáo dục (Chiếm u thế) đã đóng góp một phần không nhỏ. Vì vậy Đại hội lần thứ VIII và IX đã Quyết định đổi mới nội dung phơng pháp dạy học, trong đó có môn tiếng viện mà chơng trình Tiếng việt gồm nhiều phân môn, trong đó có phân môn Tập làm văn chiếm u thế lĩnh hội mọi kiến thức trong các môn để tạo ra yếu tố đầy đủ trong giao tiếp vì thế, đánh giá chất l- ợng môn Tập làm văn thông qua bài làm văn. Để làm đợc một bài văn nói hoặc viết ngời làm phải sử dụng cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết và phải 5 vận dụng các kiến thức tiếng việc. Trong quá trình vận dụng thì các kỹ năng và kiến thức đợc từng bớc nâng cao lên. Nh vậy phân môn Tập làm văn đã góp phần hoàn thiện mục tiêu quan trọng của việc dạy học nhất là trong giao tiếp. Theo điều lệ 23- 1998 giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở Ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản góp phần hình thành nhân cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa bớc đầu xây dựng t cách và trách nhiệm công dân chuẩn bị cho học sinh tiếp tục trung học cơ sở hoặc đi vào cuộc sống lao động góp phần làm cho dân giàu nớc mạnh xẫ hội công bằng và văn minh. Nh vậy, giáo dục trong nhà trờng hiện nay là phải Đào tạo con ngời Đa năng tức là con ngời chủ động, tích cực, sáng tạo, tìm kiếm phát huy cái mới. Từ những việc xác định mục tiêu giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo đã vạch ra kế hoạch giáo dục đối với môn học và hoạt động giáo dục: Đảm bảo dạy đủ số môn học và hoạt động bắt buộc chủ động lựa chọn, cập nhật nội dung dạy học, đa nội dung giáo dục địa phơng vào phân bố thời lợng dạy các môn học bắt buộc và nội dung dạy học. Qua đó xây dựng chơng trình theo cấu trúc hai giai đoạn học tập. Giai đoạn lớp 1,2,3 và giai đoạn lớp 4-5. Trong các giai đoạn thì môn tiếng việc là môn bắt buộc không thể thiếu đợc đối với học sinh và đối với mục tiêu môn học cụ thể là môn Tiếng việt nói chung. Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng sử dụng Tiếng việt (đọc, viết, nghe, nói) và cung cấp những hiểu biết về Tiếng việt nhằm từng bớc giúp các em làm chủ công cụ ngôn ngữ để học tập trong nhà trờng- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp một cách đúng đắn mạch lạc, tự nhiên, tự tin trong các môi trờng xã hội thuộc phạm vi hoạt động của lứa tuổi và để tiếp tục học lên cấp học cao hơn. Thông qua việc dạy Tiếng việt và sử dụng Tiếng việt rèn luyện các thao tác t suy cơ bản (phân tích, tổng hợp, phán đoán ) cho học sinh. Cung cấp những hiểu biết đơn giản về xã hội, tự nhiên và con ngời, về văn hoá, văn học Việt Nam và nớc ngoài. Bồi dỡng tình yêu cái đẹp, cái thiện lẽ phải và sự công bằng trong xã hội, tình yêu và thói quen giữ gìn sự giàu đẹp của Tiếng việt. 6 - Góp phần hình thành nhân cách con ngời Việt Nam hiện đại có tri thức, thấm nhuần truyền thống tốt đẹp của dân tộc a chuộng lối sống lành mạnh, ham thích làm việc và biết rèn luyện khả năng thích ứng với cuộc sống xã hội sau này. III- Các dạng bài Tập làm văn ở tiểu học: Môn Tiếng việt ở tiểu học đợc coi là môn học chính thức cơ bản và quan trọng nhất. Dạy Tiếng việt là dạy cho trẻ có khả năng sản sinh văn bản. Việc thực hiện quá trình này đợc tạo bởi nhiều phân môn trong Tiếng việt, quan trọng nhất là phân môn Tập làm văn vì Tập làm văn có đợc là nhờ sản phẩm của quá trình sản sinh văn bản. Căn cứ vào sản phẩm (Bài viết hay bài nói) và hình thức tạo ra sản phẩm ngời ta chia các bài Tập làm văn làn 2 dạng: Tập làm văn miệng và bài Tập làm văn viết. 4.1 Tập làm văn miệng: Tập làm văn miệng nhằm rèn luyện cho học sinh khả năng trình bày bài nói theo đề tài đã cho: Tả lại một em bé chập chững tập đi, kể lại một câu chuyện đã nghe Hiện nay ở tiểu học, mỗi đề bài ở lớp 4 lớp 5 đều có một tiết Tập làm văn miệng, tiết Tập làm văn miện góp phần phát triển ở học sinh năng lực nói một bài theo hình thức độc thoại và mang phong cách khẩu ngữ. Bài nói này có những đặc điểm riêng về nhiều mặt so với bài viết: Từ cách triển khai ý tới cách lựa chọn từ ngữ, lựa chọn kiểu câu, từ cách sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ để phụ trợ cho các thủ thuật nhằm thu hút ngời nghe. Bài Tập làm văn nói không phải là một bài Tập làm văn viết đợc nói lên, không phân biệt danh giới giữa việc nói một bài nói với việc nói một bài viết. Tuy nhiên cũng không nên tuyệt đối hoá ranh giới giữa bài nói và bài viết, việc làm hai bài văn này đều sử dụng một hệ thống kỹ năng nh nhau trong giai đoạn chuẩn bị, chỉ khác một số kỹ năng trong giai đoạn hiện thực hoá, đặc biệt là sự khác nhau trong công việc lựa chọn từ ngữ, kiểm câu do sự chi phối của hai loại phong cách ngôn ngữ khác nhau. Dạng Tập làm văn nói rất có ích cho ngời học khi học bớc vào cuộc sống hoạc học lên cấp học trên khả năng độc thoại theo một đề tài khả năng mỗi ngời thờng gặp trong cuộc sống, trong học tập nếu có khả năng độc thoại tốt ngời trình bày sẽ tự tin và mạnh dạn khi làm việc và học tập. ở tiểu học, tiết Tập làm văn miệng bắt đầu từ lớp 3 với kiểu bài quan sát tranh 7 và trả lời câu hỏi lên lớp 4,5 các tiết miệng đợc bố trí ở tất cả các kiểu bài Tập làm văn ở từng đề trong năm học. Điều cần quan tâm là hầu hết các bài Tập làm văn miệng cha mang lại kết quả nh mong muốn. Do nhiều nguyên nhân trong đó đáng chú ý nhất là chúng ta cha tạo ra đợc hoàn cảnh nói năng kích thức nhu cầu nói của học sinh, không có nhu cầu và động cơ thì hành động nói năng của các em trở nên gợng gạo, không tự tin. 4.2 Tập làm văn viết; Tập làm văn viết nhằm rèn luyện cho học sinh khả năng viết theo đề tài đã cho và thuộc các phong cách khác nhau. Trong hai dạng Tập làm văn , đây là dạng chúng ta có nhiều kinh nghiệm và thành công hơn. Bài Tập làm văn viết là kết tinh nhiều mặt của năng lực sử dụng Tiếng việt của học sinh vì thế bài văn viết đợc dùng để đánh giá năng lực này qua mỗi kỳ, mỗi năm học và qua kì thi tốt nghiệp, cấp học. Ngay trong các kì thi học sinh giỏi, bài văn viết vẫn là hình thức duy nhất để đánh giá và định giải. Trong thực tế giảng dạy hiện nay, ngời ta thờng cho rằng tiết Tập làm văn miệng chuẩn bị cho tiết Tập làm văn viết. Điều đó đúng không? nh trên đã trình bày mỗi một dạng bài có một yêu cầu và một nội dung, một sản phẩm khác nhau. Hai dạng bài này nhằm phát triển ở ngời học năng lực sử dụng Tiếng việt theo phong cách khẩu ngữ hoặc phong cách bút ngữ, xét về mặt ngôn ngữ học, hai phong cách này có quan hệ với nhau những cũng có nhiều điểm khác nhau đồng thời chúng hỗ trợ cho nhau bổ sung cho nhau. Vì thế không thể quan niệm tiết Tập làm văn miệng chuẩn bị cho việc làm bài trong tiết Tập làm văn viết. Quan niệm nh vậy là cha hiểu đúng yêu cầu và nhiệm vụ của tiết Tập làm văn miệng, ảnh hởng đến phơng hớng giảng dạy hạn chế kết quả tiết dạy. IV- Tính chất của phân môn Tập làm văn Phân môn Tập làm văn có 2 tính chất: Tính chất tổng hợp và tính sáng tạo 5.1 Tính chất tổng hợp của phân môn Tập làm văn : Đợc thể hiện trên các mặt: Phân môn Tập làm văn sử dụng toàn bộ các kỹ năng đợc hình thành và phát triển do nhiều phân môn khác của Tiếng việt đảm nhiệm (Kỹ năng viết 8 chữ, kỹ năng viết chính tả, kỹ năng đọc, kỹ năng viết ) khi sử dụng phân môn Tập làm văn cũng góp phần phát triển và hoàn thiện chúng. Phân môn Tập làm văn còn sử dụng kiến thức và kỹ năng do nhiều môn học khác nhau trong nhà trờng cung cấp (nh các hiểu biết do môn tự nhiên xã hội, môn đạo đức, môn hát nhạc, môn tập vẽ cung cấp). Ngoài ra phân môn Tập làm văn còn huy đông toàn bộ vốn sống hoặc mảng vốn sống của học sinh có liên quan đến đề tài. Tả một cây đang ra hoa, hoặc quả, tả một con mèo đang bắt chuột học sinh không chỉ huy động vốn kiến thức qua các bài học và còn phải huy động tất cả tình cảm, ấn tợng, cảm xúc, những ký ức còn lu giữ về con vật, về cây cối, có nh vậy bài văn mới trở nên sinh động và có hồn. Bài văn, kết quả học tập của phân môn Tập làm văn phản ánh trình độ sử dụng Tiếng việt những tri thức và hiểu biết đời sống của học sinh. 5.2 Tính chất sáng tạo của phân môn Tập làm văn Khi làm bài văn học sinh đã thực hiện một hoạt động giao tiếp. Mỗi bài văn là sản phẩm không lặp lại của từng học sinh trớc đề bài. Do đó có thể nói trong việc học làm văn học sinh đợc chủ động tự do thể hiện cái Tôi của mình một cách rõ ràng, bộc lộ cái riêng của mình một cách chọn vẹn. Dạy Tập làm văn là dạy các em suy nghĩ riêng, tập sáng tạo, tập thể hiện trung thực con ngời của mình. V- Sử dụng những hiểu biết về các dạng lời nói vào Tập làm văn ở tiểu học: ở tiểu học ngời ta chia Tập làm văn thành 2 loại: bài làm miệng và bài làm viết. Cơ sở của sự phân chia này là sự phân chia lời nói thành dạng khẩu ngữ và bút ngữ điều cần lu ý là cả hai dạng bài làm văn (bài làm miệng và bài làm viết) chủ yếu thuộc dạng lời độc thoại. Đó là sự bày tỏ tình cảm, nhận xét, là sự trình bày các hiểu biết về văn hoá, về cuộc sống của từng học sinh theo một đầu bài. Rõ ràng sự hiểu về đặc điểm và mối liên hệ giữa khâu ngữ và bút ngữ, lời độc thoại giúp ích nhiều cho ngời giáo viên tiểu học khi dạy làm văn. Chơng II Những khó khăn của giáo viên và học sinh khi thực hiện dạy và học phân môn Tập làm văn theo sách giáo khoa mới. I- Những khó khăn của giáo viên: 9 Chơng trình Tiếng việt năm 2000 nhằm giúp học sinh hình thành cơ sở Ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để giúp học sinh tiếp tục học lên phổ thông cơ sở. Phân môn Tập làm văn là phân môn vẫn tiếp tục học một số kiểu bài chơng trình CCGD và thêm nhiều kiểu bài chơng trình 2000 để phù hợp với mục tiêu đã đề ra và xu hớng phát triển của học sinh. Khi tìm hiểu nội dung chơng trình và tổ chức hớng dẫn học sinh làm bài tập trong giờ Tập làm văn lớp 3. Chúng tôi thấy việc giáo viên tiếp cận với chơng trình mới gặp một số khó khăn sau: 1. Nội dung kiến thức của cá kiểu bài Tập làm văn lớp 3 chơng trình mới đợc cung cấp thông qua hệ thống các bài tập không nh một đề bài cụ thể của chơng trình CCGD. Đặc biệt là kiểu bài văn kể chuyện đợc đa vào rất phong phú và đa dạng thông qua nhiều câu chuyện hấp dẫn nh truyện ngụ ngôn, truyện cời Để học sinh kể lại đ ợc câu chuyện đúng với nội dung với tình tiết, lời nhân vật thì rất khó vì trong mỗi giờ Tập làm văn giáo viên cần nói nhiều, hớng dẫn gợi mở nhiều, cha đặt ra đợc tình huống để học sinh giải quyết mà giáo viên còn phụ thuộc sách hớng dẫn giảng dạy trong khi đấy sách hớng dẫn cho từng bài dạy. - Đi vào cụ thể các tiết dạy thì hầu nh phần hớng dẫn chỉ có đáp án mà không có quy trình (cách tiến hành) một bài cụ thể nh thế nào, đây là vấn đề gây không ít khó khăn cho giáo viên, khi chuẩn bị thiết kế bài lên lớp. Chính vì vậy giáo viên không biết cụ thể hoá các bài tập- không xác định rõ mục tiêu trọng tâm tiết học thì lên lớp sẽ không cân đối đợc thời gian một cách hợp lý, vấn đề này dẫn đến tình trạng thiếu giờ dạy mà không hoàn thành lợng bài tập theo yêu cầu của đề ra. 2. Trong quy trình hớng dẫn giảng dạy của sách giáo viên là có nhiều bài tậo chỉ nêu đáp án không hề chốt lại kiến thức bài học, cũng không có mục hớng dẫn ở nhà phần hớng dẫn mang tính chất chung chung dẫn đến nhiều giáo viên khi soạn bài giảng dạy trên lớp còn ra vào phơng pháp cũ dẫn đến kết quả giờ học cha cao. 3. Trong các bài Tập làm văn lớp 3 chơng trình mới hầu hết có liên quan đến đồ dùng dạy học mà hiện nay đồ dùng dạy học phục vụ cho phân môn Tập làm văn còn thiếu nhiều ở tiểu học do đặc điểm tâm sinh lí của 10 [...]... cho học sinh làm bài tập trong giờ Tập làm văn lớp 3 tuần 14 Nhằm góp phần đổi mới phơng pháp và nâng cao hiệu quả giờ học dựa trên đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh lớp 3, dựa vào nội dung chơng trình cũng nh thực tế giảng dạy Đây là một việc làm giúp cho tôi tìm hiểu thêm về các biện pháp dạy học Tập làm văn lớp 3 và các lớp học khác trong chơng trình 18 Trên đây là một số kinh nghiệm về :Tổ chức. .. yêu cầu học sinh về nhà phải đọc bài trớc ở nhà khi lên lớp các em sẽ tự tin hơn Từ các biện pháp trên đợc cụ thể hoá thành quy trình hớng dẫn học sinh thực hiện dạng bài tập tuần 14 nh sau: II- Quy trình hớng dẫn học sinh làm bài tập 1) ổn định tổ chức (lớp hạt 1 bài) 2) Kiểm tra bài cũ Giáo viên gọi 2 học sinh giới thiệu với các bạn trong lớp về tổ em và các hoạt động của tổ trong tháng qua 3) Bài mới:... dẫn của chuyên môn nhà trờng và sự góp ý của đồng nghiệp tôi nhận thấy việc đa ra biện pháp dạy Tập làm văn lớp 3 nói chung và Tập làm văn tuần 14 nói riêng là rất cần thiết Vì vậy khi tổ chức hớng dẫn học sinh làm bài Tập làm văn giáo viên cần phải: - Nắm vững mục đích yêu cầu bài tập: Mục đích rèn cho học sinh nghe, nhớ, kể lại câu chuyện và rèn kỹ năng giao tiếp - Nắm đợc các dạng bài tập, bài tập. .. Nên trong vòng 35 phút yêu cầu các em vừa kể chuyện vừa tổ chức trò chơi thì học sinh sẽ không hoàn thành số lợng bài tập - Trong giờ học khi tổ chức trò chơi hầu hết các em khi chơi còn lúng túng, rụt rè vì các em cha hiểu hết nội dung trò chơi, cha đợc tham gia chơi 11 trò chơi nhiều Chơng III Đề xuất phơng án hớng dẫn học sinh thực hiện các bài tập trong giờ Tập làm văn tuần 14 I- Các bài Tập làm văn. .. Truyện Cời Việt Nam Bài tập 2: Trò chơi: Một học sinh đóng vai khách, một học sinh đóng vai dẫn khách đi thăm trờng, giới thiệu với khách về trờng và các hoạt động của trờng + Mục đích, dạng bài tập và các biện pháp, quy trình hớng dẫn cho học sinh thực hiện từng bài tập * Mục đích: Rèn cho học sinh kỹ năng nghe, nói, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp cụ thể Bài tập 1: Học sinh nghe, nhớ những... giao tiếp Biện pháp hớng dẫn học sinh làm bài Tập làm văn tuần 14 - Giáo viên xác định đúng mục đích của các nhiệm vụ và bài tập trong giờ Tập làm văn từ đó giáo viên biết cách giải quyết các bài tập chính xác, ngắn gọn đồng thời năm đợc trật tự các thao tác cần tiến hành để hớng dẫn học sinh thực hiện đúng nhiệm vụ bài tập - Giúp học sinh nắm vững mục đích yêu cầu của bài tập bằng câu hỏi hoặc lời... tiến hành dạy thực nghiệm lớp 3 đại trà tại trờng Lớp Số học sinh làm bài 3A 20 em 3K 20 em 3 Nội dung dạy thực nghiệm Thực nghiệm dạy bài Tập làm văn tuần 14 4 Quá trình thực nghiệm: Thực nghiệm lần 1 với học sinh lớp 3 A Thực nghiệm lần 2 với ọc sinh 3 K Nhận xét: Đánh giá thực nghiệm lần 1 Sau khi dạy thực nghiệm lần thứ nhất ở lớp 3 A tôi rút ra một số nhận xét sau: Bài tập 1: Nghe và kể lại câu... học sinh giải quyết bài tập chính xác, ngắn gọn - Với mục đích phân môn Tập làm văn lớp 3 khi soạn bài phải soạn lời giải và quan trọng nhất là phải soạn những câu hỏi gợi mở dẫn dắt cho học sinh thực hiện từng thao tác khi làm bài tập Có nh vậy học sinh mới chủ động, sáng tạo - Khi học sinh làm bài xong giáo viên phải nhận xét rút kinh nghiệm, khen ngợi, động viên kịp thời để kích thích hứng thú học. .. kể chuyệnTrong chơng trình lớp 3 khi tổ chức hớng dẫn học sinh làm một tiết Tập làm văn lớp 3 có những điểm rất khoá vì nó đòi hỏi ngời giáo viên phải có năng lực dẫn và ứng dụng linh hoạt các phơng pháp giảng dạy trên lớp Bởi vậy làm thế nào để chúng ta dạy tốt phân môn Tập làm văn là một vấn đề chúng ta dạy tốt phân môn Tập làm văn là một vấn đề hết sức cần thiết Để tháo gỡ những khó khăn trong thời... linh hoạt trong quá trình giảng dạy II- Những khó khăn với học sinh: Nội dung chơng trình phân môn Tập làm văn lớp 3 chơng trình 2000 đã nghiên cứu, chọn lọc và có thay đổi nhiều các bài tập đa dáng trong một giờ học Đây chính là vấn đề gây khó khăn trong việc hiểu và nắm vững đặc điểm các dạng bài Tập làm văn trong chơng trình cho học sinh Chính vì thế vấn đề vẫn còn tình trạng một số học sinh khi . chức hớng dẫn cho học sinh làm bài tập trong giờ làm văn lớp 3, bài Tập làm văn tuần 14 chơng trình 2000 nhằm giúp học sinh có khả năng phân biệt nhận biết các kiểu bài Tập làm văn trong tuần các bài Tập làm văn của bài Tập làm văn tuần 14. 2.2 Tìm hiểu mối liên quan giữa bài Tập làm văn với các bài học khác trong tuần. 2 .3 Tìm hiểu những khó khăn của học sinh khi tìm hiểu bài tập. 2.4. hớng dẫn học sinh thực hiện các bài tập trong giờ Tập làm văn tuần 14 I- Các bài Tập làm văn tuần 14 ở học kỳ I phân môn Tập làm văn lớp 3 chơng trình 2000 mỗi tuần có một tiết nên trong
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm bài tập trong Tập làm văn lớp 3, SKKN Tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm bài tập trong Tập làm văn lớp 3, SKKN Tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm bài tập trong Tập làm văn lớp 3

Từ khóa liên quan