SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP DẠNG NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

21 5.6K 20
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP DẠNG NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bộ môn Hóa học là bộ môn khoa học tự nhiên mới và tương đối khó đối với học sinh bậc THCS. Số tiết phân bố trong chương trình còn ít và đến lớp 8 học sinh mới được tiếp cận, song yêu cầu lượng kiến thức lại tương đối nhiều, rộng. Lượng bài tập phong phú, đa dạng nhưng sách giáo khoa và sách bài tập lại chưa phân dạng cũng như chưa nêu lên cách thiết lập phương pháp giải cụ thể cho từng dạng bài tập hóa học. Đó chính là cái khó cho người học cũng là nội dung mà mỗi giáo viên dạy bộ môn Hóa học phải trăn trở tìm tòi, biên soạn nội dung giảng dạy giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải tốt các dạng bài tập theo yêu cầu của chương trình hóa học. I Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP DẠNG NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC LỚP Ở TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN II Đặt vấn đề: Bộ mơn Hóa học mơn khoa học tự nhiên tương đối khó học sinh bậc THCS Số tiết phân bố chương trình cịn đến lớp học sinh tiếp cận, song yêu cầu lượng kiến thức lại tương đối nhiều, rộng Lượng tập phong phú, đa dạng sách giáo khoa sách tập lại chưa phân dạng chưa nêu lên cách thiết lập phương pháp giải cụ thể cho dạng tập hóa học Đó khó cho người học nội dung mà giáo viên dạy mơn Hóa học phải trăn trở tìm tịi, biên soạn nội dung giảng dạy giúp học sinh rèn luyện kĩ giải tốt dạng tập theo yêu cầu chương trình hóa học Hơn mơn Hóa học khoa học thực nghiệm, tiết học có thực hành thí nghiệm, đặc biệt thực hành học sinh phải tự làm thí nghiệm mà để làm thí nghiệm phải biết nhận biết chất đơn giản phương pháp đơn giản Cịn giải tập có nhiều dạng tập dạng tập nhận biết không phần quan trọng Qua dạng tập nhận biết củng cố lại kiến thức mặt lý thuyết mà học sinh học, học sinh nắm vững phần tính chất dễ dàng giải tập dạng nhận biết Là giáo viên giảng dạy mơn Hóa học tơi khơng ngừng tìm tịi phương pháp giúp học sinh nhận biết số hợp chất hữu áp dụng giảng dạy trường, bước đầu đem lại kết khả quan Tôi nhận thấy hầu hết học sinh lớp yếu cách giải dạng tập này, qua khảo sát cuối năm có 50% học sinh khơng làm tập dạng nhận biết hợp chất hữu cơ, lí mà tơi chọn đề tài: “Một số Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 biện pháp giúp học sinh giải tập dạng nhận biết hợp chất hữu thuộc chương trình hóa học lớp trường THCS Trần Quốc Toản” * Giới hạn đề tài: - Phạm vi nghiên cứu: Phần hóa học hữu lớp - Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp trường THCS Trần Quốc Toản, Phước Hiệp, Phước Sơn, Quảng Nam - Thời gian nghiên cứu: + Tháng 9/2011 nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài + Tháng 10/2011 đến tháng 11/2013 nghiên cứu, tổng hợp, xử lý số liệu hoàn thành dàn ý đề tài * Phương pháp nghiên cứu: Dựa trình giảng dạy rút kinh nghiệm, với lý thuyết chủ đạo phân tích làm rõ tầm quan trọng đề tài: “Một số biện pháp giúp học sinh giải tập dạng nhận biết hợp chất hữu thuộc chương trình hóa học lớp trường THCS Trần Quốc Toản” việc dạy học III Cơ sở lý luận: Để có kết cao dạy học, trước hết người giáo viên phải xác định đắn mục đích nội dung môn học, đồng thời sử dụng tốt phương pháp dạy học theo hướng tích cực để đảm bảo theo yêu cầu giáo dục đề Trong dạy học giáo viên cần cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức cách tích cực, học sinh tiếp thu phải có tính sáng tạo biết cách chọn lọc sử dụng để làm tập Đối với dạng tập nhận biết đòi hỏi học sinh phải biết chọn lọc kiến thức đặc trưng chất để nhận biết Muốn làm tập nhận biết cách thành thạo em phải dựa vào phản ứng hóa học đặc trưng để nhận biết, nghĩa phản ứng mà em dùng để nhận biết, phải phản ứng gây tượng bên ngồi mà giác quan ta cảm nhận cảm thụ Cụ thể dùng mắt để Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 nhận biết tượng hòa tan, kết tủa, màu, tạo màu hay đổi màu, Không dùng phản ứng không đặc trưng để nhận biết Muốn giải tập hóa học nói chung tập hóa học dạng nhận biết nói riêng thiết phải tuân theo quy trình cụ thể Có học sinh hình thành phương pháp tư khoa học, nhận định vấn đề đưa phương án giải xác Các bước cụ thể gồm: Bước 1: Đọc kỹ đề Xem xét đề cần nhận biết hợp chất thuộc nhóm chất nào? Bước 2: Nhớ lại kiến thức Dựa vào tính chất để ta nhận biết chất dấu hiệu nhận biết gì? Bước 3: Thực việc giải tập Dùng lý luận trình bày cách ngắn gọn, dễ hiểu Bước 4: Viết phương trình hóa học minh họa IV Cơ sở thực tiễn: - Trước nghiên cứu đề tài giáo viên truyền thụ kiến thức theo nội dung sách giáo khoa cho học sinh giải tập Với biện pháp học sinh cịn lúng túng khơng biết nhận biết chất dựa vào tính chất tính chất học nên sử dụng tính chất nhận biết khơng thấy dấu hiệu rõ ràng, nên khó nhận biết chất Ví dụ: Nhận biết dung dịch rượu etylic axit axetic dùng thuốc thử kim loại natri, sinh tượng sủi bọt khí nhiều hay nên khó nhận chất Do phải dùng thuốc thử muối giấy quỳ tím Trên sở kiến thức học lúng túng học sinh giải tập nhận biết giáo viên giúp học sinh tổng hợp kiến thức đưa tính chất đặc trưng hợp chất hữu học Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 Trong khí nghiên cứu đề tài giáo viên có thuận lợi gặp số khó khăn sau: * Thuận lợi: - Bản thân giáo viên 10 năm giảng dạy tham gia học lớp chuẩn, lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên; tham gia dự đồng nghiệp qua tiết dự chéo, thao giảng cấp trường, hội thảo chuyên đề cấp huyện, … - Được quan tâm quyền địa phương lãnh đạo nhà trường sở vật chất trang thiết bị dạy học - Học sinh tham gia học phụ đạo tham kế hoạch nhà trường cách nghiêm túc * Bên cạnh đó, đơn vị trường THCS Trần Quốc Toản có khó khăn định: - Học sinh rải rác thôn xa trung tâm trường, đa số học sinh dân tộc thiểu số Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập nhà em, nên ý thức học tập học sinh chưa cao - Trình độ nhận thức học sinh có khác biệt khác mức sống, thành phần dân tộc - Đa số em chưa có động học tập đắn, học sinh tiếp thu chậm lại nhanh quên - Lượng kiến thức hóa học hữu tương đối nhiều đến chương trình học kì II lớp học sinh học Với thực trạng tất học sinh nói chung học sinh trường THCS Trần Quốc Toản nói riêng việc học mơn Hóa học khó hóa học hữu khó Đặc biệt học sinh phải biết tổng hợp từ kiến thức học chọn lọc kiến thức để giải tập cho phù hợp, tập dạng nhận biết đòi hỏi học sinh quan sát trực quan màu, mùi, tính tan, … cảm giác Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 V Nội dung nghiên cứu: Nguyên tắc chung: Dựa vào tính chất hợp chất hữu để nhận biết Trong trình nhận biết cần sử dụng tính chất đặc trưng có xuất dấu hiệu phản ứng gây tượng bên ngồi mà giác quan ta cảm nhận cảm thụ Cụ thể dùng mắt để nhận biết tượng hòa tan, kết tủa, tạo mùi đặc trưng, tạo chất khí bay lên, màu hay tạo màu,… Tuyệt đối không dùng phản ứng không đặc trưng để nhận biết Về mặt kiến thức học sinh phải nắm tính chất đặc trưng: Để có sở nhận biết hợp chất hữu trước tiên học sinh phải biết phân loại, chương trình hóa học hữu lớp nghiên cứu có loại hợp chất là: hiđrocacbn dẫn xuất hiđrocacbon * Đối với hợp chất hiđrocacbon: a Mêtan: có tính chất hóa học đặc trưng phản ứng với phân tử clo phải có ánh sáng b Etilen: ngồi tính chất cháy với oxi, phân tử cịn có tính chất hóa học đặc trưng làm đổi màu da cam dung dịch brom Đây tính chất dùng để nhận biết phân tử có liển kết đơi c Axetilen: Có thể làm đổi màu dung dịch nước brom, để nhận biết với khí etilen sử dụng phản ứng cộng với Ag 2O môi trường dung dịch NH4OH => có tượng Ag kết tủa d Benzen: chất lỏng, không tan nước làm màu dụng dịch brom * Đối với hợp chất dẫn xuất hiđrocacbon: a Rượu etylic: - Tan vô hạn nước - Phản ứng cháy oxi Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 - Phản ứng với kim loại natri, có sinh khí - Phản ứng với axit axetic sản phẩm tạo thành có mùi thơm đặc trưng b Axit axetic: - Tan vô hạn nước, có vị chua - Tính axit axit axetic: + Làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ + Tác dụng với kim loại + Tác dụng với oxit bazơ + Tác dụng với bazơ + Tác dụng với muối - Tác dụng với rượu etylic sản phẩm tạo thành có mùi thơm đặc trưng c Chất béo: - Không tan nước nhẹ nước - Phản ứng thủy phân dung dịch axit - Phản ứng thủy phân dung dịch kiềm d Glucozơ: - Tan nước - Phản ứng tráng gương (oxi hóa glucozơ), phản ứng đặc trưng e Saccarozơ: Tan nước f Xenlulozơ: Không tan nước g Tinh bột: - Không tan nước - Tác dụng với iot Các bước trình bày tập dạng nhận biết: - Bước 1: Lấy mẫu thử Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 - Bước 2: Chọn thuốc thử tùy thuộc vào đề bài: thuốc thử tùy chọn, hạn chế thuốc thử hay không sử dụng thêm thuốc thử nào, … - Bước 3: Cho thuốc thử vào mẫu thử, trình bày tượng quan sát (mô tả tượng) rút kết luận nhận hóa chất - Bước 4: Viết phương trình phản ứng minh họa (nếu có) Các dạng tập nhận biết: - Nhận biết riêng lẻ nhận biết hỗn hợp - Nhận biết riêng lẻ: mẫu thử có chất - Nhận biết hỗn hợp: mẫu thử có nhiều chất (từ chất trở lên) 3.1 Dạng 1: Nhận biết riêng lẻ a Dùng thuốc thử hạn chế theo yêu cầu đề Dùng thuốc thử người ta cho để nhận biết vài mẫu thử, sau lợi dụng mẫu hóa chất tìm thấy để nhận biết mẫu thử khác Bài Có hai bình đựng riêng biệt hai chất khí CH 4, C2H4 Chỉ dùng dung dịch brom nhận biết hai chất khí khơng? Nêu cách tiến hành Bài giải: - Dẫn hai khí qua dung dịch brom, khí làm màu dung dịch brom C2H4 PTHH: C2H4 + Br2  C2H4Br2 - Khí khơng làm màu dung dịch brom CH4 Bài Có lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan rượu etylic Chỉ dùng nước quỳ tím, nhận biết chất lỏng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 Bài giải theo sơ đồ: HS dựa vào tính chất chất để lựa chọn tính chất phù hợp để nhận biết * Hướng dẫn dạng sơ đồ: Rượu etylic, axit axetic dầu ăn Quỳ tím Quỳ tím hóa đỏ Khơng có tượng Axit axetic Rượu etylic, dầu ăn Hòa vào nước Tan nước Không tan Rượu etylic Dầu ăn * Bài giải: - Dùng giấy quỳ tím (quỳ tím hóa đỏ) nhận axit axetic - Cho hai chất lỏng lại vào nước, chất tan hoàn toàn rượu etylic, chất lỏng cho vào nước thấy có chất lỏng khơng tan lên trên, hỗn hợp rượu etylic với chất béo Bài Có thể dùng nước brom để nhận biết ba chất khí CH 4, C2H2, C2H4 không? Nếu nêu cách làm? Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 Bài giải: - Có thể dùng nước brom để nhận biết chất khí - Dẫn thể tích khí qua ba bình đựng nước brom tích nồng độ nhau, lấy dư, quan sát + Nếu nước brom nhạt màu nhiều C2H2 C2H2 + 2Br2  C2H2Br4 + Nếu nước brom nhạt màu C2H4 C2H4 + Br2  C2H4Br2 + Nếu nước brom không đổi màu CH4 Bài Có ba gói đựng riêng biệt loại bột màu trắng: glucozơ, đường mía, tinh bột Làm để nhận biết dùng nước thuốc thử thuốc thử Fehling (dung dịch Cu(OH) có màu xanh dương) Khơng nếm Bài giải: - Cho mẫu thử hòa tan vào nước: nhận biết tinh bột khơng tan nước - Cịn lại mẫu thử tan nước tạo dung dịch A B + Cho A B phản ứng với dung dịch Fehling Đun nhẹ, dung dịch xuất kết tủa đỏ gạch Cu2O mẫu thử glucozơ C6H12O6 + 2Cu(OH)2  C6H12O7 + Cu2O (xanh dương) + 2H2O (đỏ gạch) + Dung dịch đun nhẹ khơng có đổi màu dung dịch đường mía Bài Có lọ đựng hóa chất: rượu etylic, axit axetic, benzen, dịch lịng trắng trứng Chỉ dùng nước quỳ tím thuốc thử Hãy nhận biết hóa chất Bài giải: - Cho mẫu thử hòa tan vào nước, quan sát kỹ: + Chất không tan nước benzen Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 + Chất có tan tạo kết tủa (thấy rõ đun nhẹ): dịch lòng trắng trứng - Hai chất lại tan nước, tiếp tục dùng giấy quỳ tím: chất làm quỳ tím hóa đỏ axit axetic - Chất khơng làm đổi màu giấy quỳ tím rượu etylic b Dùng thuốc thử tùy chọn: Bài Nêu phương pháp hóa học nhận biết ba dung dịch sau: glucozơ, rượu etylic, saccarozơ Bài giải: Để nhận biết ba dung dịch ta tiến hành sau: - Cho dung dịch tác dụng với dung dịch AgNO NH3, chất có phản ứng tráng bạc glucozơ NH3 C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag - Tiếp tục cho vài giọt H2SO4 vào hai dung dịch cịn lại, đun nóng thời gian cho dung dịch AgNO3 NH3 vào Dung dịch có phản ứng tráng bạc, dung dịch saccarozơ - Chất đun với dung dịch AgNO NH3 khơng có tượng rượu etylic Bài Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết chất đựng riêng biệt lọ sau: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ Hòa tan vào nước Chất tan Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Chất không tan 10 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 Saccarozơ Tinh bột, xenlulozơ Dd iot Màu xanh Không màu Tinh bột Xenlulozơ Bài Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết chất đựng riêng biệt lọ sau: tinh bột, glucozơ, saccarozơ Tinh bột, glucozơ, saccarozơ Hòa tan vào nước Chất không tan Tinh bột Chất tan Saccarozơ, glucozơ AgNO3/NH3 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 11 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 P/ứ tráng bạc Không có tượng Glucozơ Saccarozơ Bài Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết chất sau: rượu etylic, etyl axetat axit axetic Rượu etylic, etyl axetat axit axetic Dd Na2CO3 Sủi bọt Khơng có tượng Axit axetic Rượu etylic, etyl axetat KL Na Sủi bọt khí Rượu etylic 3.2 Dạng 2: Nhận biết hỗn hợp khí Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Khơng có tượng Etyl axetat 12 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 Ví dụ: Có lọ nhãn đựng riêng biệt hỗn hợp khí khác nhau: a/ CO2 CH4; b/ CO2 C2H4 Dùng phương pháp hóa học thích hợp để nhận biết lọ trên? Bài giải: - Dẫn mẫu thử qua dung dịch Br nước Br2 nhạt màu hỗn hợp khí (CO2 C2H4) C2H4 + Br2  C2H4Br2 (đồng thời cịn có khí khỏi dung dịch) - Khí cịn lại dẫn qua dung dịch nước vơi dư: Nếu dung dịch nước vơi hóa đục, cịn khí khỏi dung dịch hỗn hợp khí (CO CH4) CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (Khí khỏi dung dịch quan sát nhờ thấy khí sủi bọt) VI Kết nghiên cứu: Sau thực giải pháp nêu thấy học sinh nắm kiến thức bản, giải tập chương trình yêu cầu liên quan đến hợp chất hữu Qua em hứng thú học tập mơn Hóa học tốt hơn, chất lượng kiểm tra nâng lên rõ rệt Bài tập hóa học cách hình thành kiến thức kỹ cho học sinh Phương pháp luyện tập thông qua sử dụng tập phương pháp quan trọng để nâng cao chất lượng môn Với học sinh hoạt động giải tập hoạt động tích cực có tác dụng sau: + Rèn khả vận dụng kiến thức học, kiến thức tiếp thu qua giảng thành kiến thức mình, kiến thức nhớ lâu vận dụng thường xuyên Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 13 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 + Đào sâu, mở rộng kiến thức học cách sinh động phong phú, hấp dẫn + Là phương tiện để ôn tập củng cố, hệ thống hóa kiến thức cách tốt + Rèn kỹ hóa học cho học sinh + Phát triển lực nhận thức, rèn trí sáng tạo, biết lựa chọn kiến thức phù hợp để làm tập Qua thực tế giảng dạy việc kiểm tra áp dụng phương pháp mới, thấy chất lượng học tập học sinh hơn, học sinh nắm vững kiến thức bản, vận dụng để giải tập Kết đạt thể qua bảng so sánh chất lượng mơn Hóa học 9: Khi sử dụng biện pháp giải tập nhận biết thông thường, học sinh cịn lúng túng nên có kết sau: TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 40 20 20 20 50 Kĩ giải tập: chưa biết định hình dạng tập dựa TB trở lên SL TL% 18 45 vào tính chất nào, HS cịn lúng túng đưa hướng giải cách giải Sau áp dụng sáng kiến nêu trên: TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém TB trở lên SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 40 7.5 10 25 25 62.5 0 38 95 Kĩ giải tập: HS biết định hình dạng tập dựa vào tính chất đặc trưng hợp chất hữu cơ, HS giải tập cách dễ dàng VII Kết luận: Nhờ áp dụng phương pháp giúp học sinh nhận biết hợp chất hữu nên đa số học sinh làm tập dạng nhận biết, kết giáo Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 14 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 dục đạt tỉ lệ cao Bởi thế, em khơng cịn lo sợ học mơn Hóa học mà đặc biệt với tập dạng nhận biết Tuy nhiên học sinh làm tất cả, thường đưa tập dạng từ dễ đến khó nhằm khích lệ em học yếu Khi em giải dạng tập này, qua giáo viên biết học sinh nắm kiến thức, biết vận dụng vào trường hợp cụ thể kiến thức củng cố Nếu học sinh không giải tập giải khơng xác, ta cần phải giải thích, sửa chữa bổ sung điều thiếu sót học sinh Bằng lời giải rõ ràng phân tích chi tiết, cẩn thận sai sót học sinh kiến thức em hiểu vận dụng giải tập hóa học dạng nhận biết Trên ý kiến thân số biện pháp giúp học sinh giải tập dạng nhận biết hợp chất hữu chương trình Hóa học lớp Phước Hiệp, ngày 21 tháng năm 2014 Người báo cáo Nguyễn Thị Hoa VIII Đề nghị - Tuy đề tài nghiên cứu đối tượng học sinh khối phạm vi kiến thức hóa học hữu cơ, với dạng tập nhận biết áp Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 15 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 dụng để giải tập hóa hóa học vơ muối, axit, bazơ, … cần dựa vào tính chất hóa học đặc trưng thay đổi màu giấy quỳ tím, … - Để áp dụng thành công đề tài này, mong muốn thầy cô nên kết hợp tốt phương pháp dạy học tích cực đặc biệt môn khoa học tự nhiên - Trong giảng dạy giáo viên khơng bỏ qua thí nghiệm để học sinh có hội tiếp xúc nhiều với thí nghiệm từ giúp học sinh có khả nhận biết cách thành thạo dựa vào dấu hiệu phản ứng Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 16 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 IX Tài liệu tham khảo Ngô Ngọc An - Câu hỏi giáo khoa hóa học hữu - Nhà xuất Giáo dục - Năm 2006 Ngô Ngọc An - Rèn luyện kĩ giải tốn Hóa học - Nhà xuất Giáo dục - Năm 2006 Huỳnh Bé - Tuyển tập Hóa học 8, - Nhà xuất Đà Nẵng - Năm 1999 Võ Tường Huy - 250 tập nâng cao Hóa học - Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2005 Lê Đăng Khoa - Bài tập nâng cao Hóa học - Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2005 Lê Đình Ngun - 400 tập Hóa học - Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2008 Lê Đình Ngun - 500 tập Hóa học - Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2008 Trần Quốc Sơn - Cơ sở lý thuyết Hóa học hữu - Nhà xuất Giáo dục - Năm 1979 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 17 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 Lê Xuân Trọng - Sách giáo khoa Hóa học - Nhà xuất Giáo dục - Năm 2010 10 Lê Xuân Trọng - Sách tập Hóa học – Nhà xuất Giáo dục - Năm 2005 X Mục lục STT Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa Nội dung Trang 18 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 10 11 Tên đề tài Đặt vấn đề Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Nội dung nghiên cứu Kết nghiên cứu Kết luận Đề nghị Tài liệu tham khảo Mục lục Phiếu đánh giá Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 1 2 10 11 12 13 14 19 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu SK1 Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014 I Đánh giá xếp loại HĐKH Trường: THCS Trần Quốc Toản Tên đề tài: Một số biện pháp giúp học sinh giải tập dạng nhận biết hợp chất hữu thuộc chương trình hóa học lớp trường THCS Trần Quốc Toản Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Hoa Chức vụ: Giáo viên Tổ: Tự nhiên Nhận xét Chủ tịch HĐKH đề tài: a) Ưu điểm: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b) Hạn chế: Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 20 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đánh giá, xếp loại: Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Trường: ………………… …………………………………………………………… thống xếp loại: ……………… Những người thẩm định: (Ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch HĐKH (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… II Đánh giá, xếp loại HĐKH Phòng GD&ĐT Phước Sơn Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH phòng GD&ĐT ………… thống xếp loại: ……………… Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 21 ... năm học 2013-2014 biện pháp giúp học sinh giải tập dạng nhận biết hợp chất hữu thuộc chương trình hóa học lớp trường THCS Trần Quốc Toản? ?? * Giới hạn đề tài: - Phạm vi nghiên cứu: Phần hóa học hữu. .. thận sai sót học sinh kiến thức em hiểu vận dụng giải tập hóa học dạng nhận biết Trên ý kiến thân số biện pháp giúp học sinh giải tập dạng nhận biết hợp chất hữu chương trình Hóa học lớp Phước Hiệp,... loại HĐKH Trường: THCS Trần Quốc Toản Tên đề tài: Một số biện pháp giúp học sinh giải tập dạng nhận biết hợp chất hữu thuộc chương trình hóa học lớp trường THCS Trần Quốc Toản Họ tên tác giả: Nguyễn

Ngày đăng: 25/10/2014, 08:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan