0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

Phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nộ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (Trang 55 -55 )

riêng là từ phía Chủ đầu tư.

6.3.2.3. Nguyên nhân từ cơ chế chính sách

Do chính sách Nhà nước còn nhiều khe hở dẫn đến việc tiêu cực trong đấu thầu, hệ thống chính sách Nhà nước còn thiếu đồng bộ lại còn thường xuyên thay đổi nên đã làm cho các nhà thầu gặp không ít khó khăn khi thực hiện theo Luật.

Hoạt động quản lý Nhà nước về đấu thầu còn kém và lỏng lẻo nên các chủ thể tham gia đấu thầu còn chưa thực hiện một cách nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đấu thầu. Từ đó phát sinh nhiều tiêu cực trong đấu thầu và hiện cạnh tranh không lành mạnh còn nhiều : Hiện tượng phá giá, đấu thầu giả, thông đồng móc ngoặc.

Trong quy chế đấu thầu chưa quy định cụ thể các mức phạt đối với các trường hợp vi phạm trong đấu thầu nên tính cưỡng chế của các văn bản pháp luật này chưa cao.

Tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày càng cao, với các công ty xây dựng có tiềm lực lớn, trong khi Công ty vẫn cón nhiều yếu kém. Vì vậy, các công trình thực sự có giá trị lớn Công ty chỉ là thầu phụ.

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

HÀ NỘI

1. Phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội Hà Nội

Việt nam sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đã đạt được thành tựu hết sức to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống văn hoá kinh tế, đặc biệt là sau khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Để có thể hội nhập và phát triển, cơ sở hạ tầng kĩ thuật là một trong những mục tiêu quan trọng và hàng đầu của nước ta. Chính vì vậy, xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực mà hiện nay Việt Nam đang thực hiện, triển khai nhanh chóng và rầm rộ. Cùng với đó dân trí, thu nhập và đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao đòi hỏi những nhu cầu bức thiết về nhà ở, chỗ làm việc. Đó chính là lợi thế cho Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà nội có thể hướng tới.

Để có thể thu hút đựơc nhiều hơn nữa các nhà đầu tư trong nước cũng như ngoài nước, Việt Nam cần phải đổi mới cơ sở hạ tầng để đáp ứng được thực tế hiện nay.

Với những lý do đó, nhu cầu về đầu tư xây dựng cơ bản sẽ ngày càng bức thiết và đòi hỏi chất lượng, tiến độ. Đó cũng chính là cơ hội cũng như là thách thức đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội.

1.2. Định hướng hoạt động của Công ty trong những năm tới

Để đáp ứng được đòi hỏi nâng vao năng lực sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển để ra các biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch và những mục tiêu đó. Trong những năm tới, Công ty tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý, đảm bảo các quy định quản lý của Nhà nước phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của cơ chế thị trường nên đã phát huy được nội lực, tính chủ động sáng tạo, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, các bạn hàng truyền thống để phát triển sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất đã đề ra của các năm

Trong đó, những chủ trương cụ thể đã được Công ty xây dựng và quan tâm thực hiện trong những năm tới, đó là:

- Đa dạng hoá các loại hình xây dựng, mở rộng thị trường sang nhiều lĩnh vực mới.

- Coi trọng việc lập và thực hiện dự án phát triển nhà, khu đô thị mới, các dự án cải tạo và xây dựng các khu nhà tập thể của thành phố.

- Công ty tiếp tục đầu tư khai thác lĩnh vực kinh doanh khách sạn, du lịch, xuất khẩu lao động để tư vấn đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Chủ động tạo công ăn việc làm,tăng thu nhập để nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

- Mặt khác Công ty sẽ tăng cường liên doanh, liên kết với các tổ chức các nhân khác để phát triển sản xuất, nâng cao doanh thu và lợi nhuận, đưa Công ty ngày càng phát triển hơn.

Thực hiện tốt công tác marketing, nâng cao thương hiệu, uy tín của Công ty để tìm kiếm nhiều bạn hàng và đối tác.

1.3. Định hướng công tác đấu thầu

Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực xây dựng cơ bản và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đối thủ, nhất là khi mà hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và không ngừng lớn mạnh. Điều đó đã đặt ra nhiều vấn đề đối với mỗi đơn vị, mỗi doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội. Do vậy, vấn đề này cũng đặt ra cho công tác đấu thầu của Công ty những đòi hỏi cao hơn để đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu của lĩnh vực hoạt động. Để làm tốt điều này, Công ty đã đặt ra những phương hướng cụ thể cho công tác đấu thầu.

Mục tiêu hàng đầu Công ty đặt ra thực hiện trong những năm tới đó là nâng cao tỷ lệ thắng thầu của Công ty, đặc biệt đối với những gói thầu có giá

Trong những năm tới, Công ty sẽ tăng cường hoạt động đầu tư mở rộng nhiều loại hình công trình như là các công trình thuỷ lợi, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Ngoài ra, Công ty sẽ mở rộng quan hệ hợp tác để có thêm nhiều bạn hàng mới, đồng thời củng cố mối quan hệ tốt đẹp đối với các bạn hàng cũ để góp phần duy trì và nâng cao uy tín hơn nữa cho Công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (Trang 55 -55 )

×