0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém trong công tác đấu thầu của Công ty

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (Trang 52 -52 )

6. Đáng giá chung về công tác đấu thầu tại công ty cỏ phần xây dựng số 1 Hà Nội.

6.3. Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém trong công tác đấu thầu của Công ty

- Xác suất trúng thầu chưa cao, do đôi khi chưa thực sự quan tâm đến công tác lập hồ sơ dự thầu, nội dung còn sơ sài, chưa tính toán một cách kỹ lưỡng. Việc tham gia đấu thầu mà không trúng thầu còn gây ra một sự lãng phí rất lớn cho Công ty, bởi khi tham gia đấu thầu Công ty đã phải đầu tư một lượng lớn nhân lực, vật lực… để làm công tác tham gia đấu thầu.

Trong thi công công trình còn một số yếu kém, năng lực tổ chực thi công còn hạn chế, nhất là đối với các dự án lớn có đòi hỏi kỹ thuật phức tạp do đó ảnh hưởng tới tiến độ thi công, gây ứ đọng vốn lớn, làm tăng chi phí dẫn đến lợi nhuận thấp.

6.3. Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém trong công tác đấu thầu của Công ty Công ty

6.3.1. Nguyên nhân chủ quan

6.3.1.1. Năng lực của Công ty còn yếu kếm trên các mặt

Năng lực tài chính: Vốn đầu tư của Công ty còn thấp so với các nhà thầu khác. Quan hệ tín dụng của Công ty với các Ngân hàng hiện nay chủ yếu đơn thuần là quan hệ thanh toán. Tài sản thế chấp của Công ty ít, do cơ cấu tài sản của Công ty chủ yếu không phải là vốn cố định của Công ty.

Trình độ, năng lực cán bộ công nhân viên của các bộ phận hầu hết chưa đáp ứng được tính đa năng trong yêu cầu công việc đa dạng, phức tạp của các dự án mà Công ty tham gia, với yêu cầu nhanh, nhạy, chính xác trong cơ chế thị trường hiện nay.

Năng lực máy móc thiết bị: Công nghệ ở mức vừa, máy móc thiết bị lớn ít. Việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị công nghệ cao là chưa lớn. Hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị ở Công ty là vẫn chưa hết công suất.

Công tác tiếp thị với các chủ đàu tư truyền thống còn chưa mạnh, chưa mở rộng thêm được nhiều quan hệ với chủ đàu tư trong lĩnh vực mới, thị trường mới. Việc đánh giá các đối thủ cạnh tranh chưa đúng mức, chưa đi sâu tìm hiểu kỹ năng lực của các nhà thầu khác khi tham gia đấu thầu.

Công tác nghiên cứu thị trường của Công ty còn yếu kém, thu thập thông tin về công trình tham gia đấu thầu còn thiếu chính xác, chưa cập nhật. Công tác thị trường chưa được quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên, do vậy mà việc tìm kiếm thị trường, thu thập thông tin còn yếu kém. Việc xác định giá cả nguyên vật liệu, nhân công, thiết bị máy móc.. chưa được cập nhật. Nguyên nhân là do công tác nghiên cứu thị trường ở Công ty chưa được chú trọng, cán bộ công nhân viên trong Công ty còn thờ ơ với việc thu thập thông tin thị trường cho việc làm ăn của Công ty.

6.3.1.3. Công tác lập hồ sơ dự thầu vẫn còn thiếu sót

Chất lượng lập hồ sơ dự thầu không ổn định, không đồng đều. Việc lập giá thầu, làm biện pháp thi công, cập nhật, lưu trữ thông tin về giá cả vật tư, vật liệu, đến việc quan hệ với các đối tác cung cấp thiết bị, vật tư lấy giá; các nhà thầu phụ với chuyên ngành khác chưa tốt, giá cả vật tư, vật liệu đưa vào tham gia đấu thầu thường cao hơn giá cả thị trường, chi phí nhân công tính theo đơn giá định mức nhà nước cao hơn mặt bằng giá nhân công thuê tại các địa phương, chi phí chung còn cao.

Hồ sơ pháp lý đấu thầu đôi khi chưa đầy đủ

Giá dự thầu của Công ty đôi lức còn khá cao so với giá dự thầu của các nhà thầu khác. Khi thực hiện giảm giá để cạnh tranh, Công ty thường giảm tỷ lệ phân bố chi phí chung cho công trình hoặc giảm chi phí dự phòng chứ không có các biện pháp giảm giá của các yếu tố khác như chi phí vật liệu, chi phí nhân công hay chi phí máy móc thiết bị thi công.

6.3.2.1. Nguyên nhân từ phía các nhà thầu

Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phía các nhà thầu, đặc biệt là những nhà thầu quốc tế, trong nước. Để đây mạnh khả năng cạnh tranh, các công ty đã không ngừng đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ ví thế sức ép của các nhà thầu này là rất lớn. Hơn nữa họ lại có tiềm lực tài chính hùng hậu và họ sẽ sử dụng triệt để tiềm lực này. Có không ít công ty tham gia đấu thầu và sau khi trúng thầu họ sẽ bán lại cho các nhà thầu khác, điều này gây khó khăn cho các nhà thầu trong đó có Công ty.

Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu của mình không ít công ty, doanh nghiệp sử dụng các tiểu xảo, đó là việc bỏ giá dự thầu thấp hay là hiện tượng móc ngoặc giữa các nhà thầu để thắng thầu. Điều đó đã gây khó khăn cho Công ty trong quá trình tham gia dự thầu.

6.3.2.2. Nguyên nhân từ phía Chủ đầu tư

Đối với mỗi gói thầu, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn ra nhà thầu với những tiêu chí khác nhau là do quyết định từ phía Chủ đầu tư. Khi mỗi nhà thầu tham dự thầu một gói thầu nào đó thì họ sẽ dựa trên những tiêu chí, những điều kiện từ phía Chủ đầu tư đưa ra. Việc lựa chọn được nhà thầu trúng thầu cho gói thầu là rất khách quan từ phía Chủ đầu tư. Do vậy, mỗi nhà thầu khi tham gia dự thầu sẽ phải làm tốt Hồ sơ dự thầu của mình mà thôi chứ không thể nào biết trước được là mình có thắng thầu hay không.

Tuy vậy, trong đấu thầu các gói thầu hiện nay, vẫn còn xuất hiện những tiêu cực, ảnh hưởng không chỉ tới dự án mà còn ảnh hưởng tới các nhà thầu uy tín khác.Nguyên nhân và biên pháp của thực trạng này đều xuất phát từ Chủ đầu tư, khi mà họ nhận móc nối, câu kết với một trong những nhà thầu nào đó.

Như vậy, một trong những nguyên nhân không trúng thầu các gói thầu của các nhà thầu nói chung và Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà nội nói riêng là từ phía Chủ đầu tư.

6.3.2.3. Nguyên nhân từ cơ chế chính sách

Do chính sách Nhà nước còn nhiều khe hở dẫn đến việc tiêu cực trong đấu thầu, hệ thống chính sách Nhà nước còn thiếu đồng bộ lại còn thường xuyên thay đổi nên đã làm cho các nhà thầu gặp không ít khó khăn khi thực hiện theo Luật.

Hoạt động quản lý Nhà nước về đấu thầu còn kém và lỏng lẻo nên các chủ thể tham gia đấu thầu còn chưa thực hiện một cách nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đấu thầu. Từ đó phát sinh nhiều tiêu cực trong đấu thầu và hiện cạnh tranh không lành mạnh còn nhiều : Hiện tượng phá giá, đấu thầu giả, thông đồng móc ngoặc.

Trong quy chế đấu thầu chưa quy định cụ thể các mức phạt đối với các trường hợp vi phạm trong đấu thầu nên tính cưỡng chế của các văn bản pháp luật này chưa cao.

Tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày càng cao, với các công ty xây dựng có tiềm lực lớn, trong khi Công ty vẫn cón nhiều yếu kém. Vì vậy, các công trình thực sự có giá trị lớn Công ty chỉ là thầu phụ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (Trang 52 -52 )

×