SKKN một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần số học môn toán lớp 3

16 2.5K 8
SKKN một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần số học môn toán lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Qua nhiều năm dạy lớp tôi nhận thấy. Trong các môn học ở nhà trường môn toán giữ một vai trò khá quan trọng trong nhà trường.Môn toán bao gồm những kiến thức về số học, đo lường, hình học và đại số. Đây là những kiến thức cơ bản mà học sinh cần nắm vững để tạo tiền đề cho các em học tốt hơn môn toán ở những lớp trên, học tốt môn toán còn làm cơ sở cho việc tính toán đúng, chính xác trong cuộc sống của các em sau này.

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHẦN SỐ HỌC MƠN TỐN LỚP PHẦN – ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài Qua nhiều năm dạy lớp nhận thấy Trong môn học nhà trường mơn tốn giữ vai trị quan trọng nhà trường Mơn tốn bao gồm kiến thức số học, đo lường, hình học đại số Đây kiến thức mà học sinh cần nắm vững để tạo tiền đề cho em học tốt mơn tốn lớp trên, học tốt mơn tốn cịn làm sở cho việc tính tốn đúng, xác sống em sau Việc học cấu tạo số, ôn tập phép cộng, phép trừ phạm vi 1000, phép nhân, phép chia, cách tìm x, tìm y ; tạo cho em biết so sánh, tổng hợp, biết thao tác tư để hình thành trí tuệ lực sáng tạo cho học sinh Trong mơn tốn nắm vững kiến thức em nắm chưa vững dẫn đến em khơng học tốt mơn tốn Qua nhiều năm dạy lớp 3, nhận thấy số học sinh nhiều hạn chế việc học phần số học đại số mơn tốn từ dẫn đến em học chưa tốt mơn Tốn Làm để giúp học sinh học tốt phần số học đại số mơn tốn tơi cần thiết, quan tâm Tôi cố gắng suy nghĩ tìm cách giải vấn đề Nếu giải vấn đề giúp em học tốt mơn tốn lớp cho em vận dụng thực tế vào sống Đề tài tơi viết nói nhiều sách giáo khoa chỉnh lí mơn tốn trường tiểu học sách số vấn đề mơn tốn bậc Tiểu học đồng thời nhiều giáo viên nghiên cứu viết Tuy nhiên với thời gian dạy lớp 3, tơi tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể lớp, năm học mà có giải pháp chung nhằm giúp cho em học tốt mơn Tốn lớp Đó vấn đề chọn đề tài “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHẦN SỐ HỌC MÔN TỐN LỚP 3” Đề tài áp dụng cho học sinh khối lớp việc dạy học tốn trường Tiểu học THTH II Mục đích nghiên cứu … III Kết cần đạt … IV Đối tượng, phạm vi nghiên cứu … PHẦN - NỘI DUNG I Cơ sở lý luận nghiên cứu … II Thực trạng vấn đề nghiên cứu Qua hai năm học 20 – 20 20 – 20 , theo dõi nhận thấy số học sinh học chưa tốt mơn tốn cụ thể sau : Năm học 20 -20 A1 Sĩ số 36 Giỏi 12 em Khá em TB 13 em Yếu em 36 33, 3% 10 em 16, % em 36, 1% 14 em 13, 9% em 27, 8%% 19, % 20 -20 Lớp A1 38, 9% 13, 9% Từ năm số liệu bảng cho ta thấy Năm học 20 -20 có 50 % đạt giỏi khá, 50 % đạt trung bình yếu Năm học 20 – 20 có 47, % đạt giỏi khá, 52, % đạt trung bình yếu Qua bảng thống kê trên, nhận thấy kết học Toán đạt giỏi từ 50 % trở xuống phần cịn lại đạt trung bình yếu Qua theo dõi tìm hiểu thực tế lớp nhận thấy số học sinh đạt giỏi không cao nguyên nhân sau : Các em nắm bắt chưa kĩ hay quên kiến thức học trước hay lớp học trước Do phát triển tư học sinh khơng hồn tồn giống đặc biệt học sinh tư phát triển chậm Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập em Một số học sinh cịn lơ không ý nghe giảng nên không nắm bắt Các em không học bài, không xem lại bài, không tập làm lại tập nên không nắm củng cố học Học sinh xem nhẹ chưa biết tầm quan trọng mơn tốn Từ thực trạng trên, tơi cố gắng suy nghĩ tìm nội dung cần giải : - Tạo điều kiện cho học sinh nắm bắt lại kiến thức cũ - Tư em phát triển không đồng đều, tơi để đề kế hoạch tổ chức cho em tư phát triển chậm nắm bắt theo kịp học - Việc liên hệ thường xuyên gia đình em khơng phần quan trọng - Thường xuyên ý em hay nói chuyện lớp em xem nhẹ việc học tốn III Mơ tả nội dung 1/ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI DẠY : Qua năm dạy lớp tơi nhận thấy: lớp tơi chủ nhiệm có học sinh học chậm phần số học đại số mơn Tốn Vậy làm để em hiểu nắm phần cho tốt khâu nắm phần cho tốt hơn? Theo suy nghĩ khâu xác định mục tiêu dạy quan trọng thiếu Mục tiêu dạy không định kĩ lên lớp dạy học sinh không nắm bắt vững kiến thức mà yêu cầu đề tiết Tốn, tơi xác định thật kĩ mục tiêu dạy kiến thức có liên quan đến phần số học đại phần tơi tìm cách khắc phục Khi dạy, vào tài liệu giảng dạy hướng dẫn chung ta nghiên cứu Trong lớp học tiếp thu em khơng giống đồng thời trình độ tiếp thu lớp so với lớp trước khác Do đó, tơi suy nghĩ: muốn cho em nắm bắt học cách vững dễ dàng xác định mục tiêu cách nghiên cứu sách giáo viên xem phần thích hợp, phần khơng thích hợp để chọn lọc lại điều chủ yếu điều chủ yếu làm cho yếu điều chủ yếu làm cho lớp học đạt hiệu cao phải dựa vào đặc điểm tình hình cụ thể (lớp tìm yêu cầu rèn luyện cách cụ thể em Khi dạy mới, cố gắng lồng vào tiết học giúp em ôn lại, nắm bắt lại kĩ hơn, kiến thức cũ có liên quan đến Ví dụ: tiết “Luyện tập” (SGK lớp 3, trang 4) có bài: 25 + 721 yêu cầu : Đặt tính tính Tôi yêu cầu em đâu số đơn vị, số chục, số trăm Những dạng toán em dễ lẫn lộn, nhầm cột, em không nắm hay quên cấu tạo số Khi tạo điều kiện nắm bắt lại cấu tạo số đặt tính xác ; Các số hạng hàng phải thẳng cột với nhau.Ví dụ 2: Khi dạy “Luyện tập” SGK lớp trang 4) có bài: X – 125 = 344 x + 125 = 266 Tôi cho em nhớ lại kiến thức học lớp Hai cách: yêu cầu học sinh nêu lại tên gọi x, 125, 344, 125, 266 để từ em dễ dàng tính được: lấy hiệu cộng với số trừ, số bị trừ lấy 344 + 125 = 469 tìm số hạng chưa biết lấy tổng trừ số hạng biết tức lấy 266 – 125 = 141 Ví dụ 3: Dạy “Luyện tập “ SGK lớp 3, trang 40 ) Có bài: X : = 42: x = Tôi yêu cầu học sinh đâu số bị chia, đâu số chia, đâu thương, từ em dễ dàng tính được: x – 35 tìm số bị chia, 42 : – 35 tìm số chia (lấy thương nhân số chia số bị chia, lấy số bị chia chia cho thương số số chia ) 2/ TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Học sinh Tiểu học tuổi nhỏ, em dễ nhàm chán nghe giảng lời mà hình ảnh từ em khhó hình dung hiểu ngược lại, em gặp hình ảnh có nhiều màu sắc, hình ảnh khác em cảm thấy thích thú, thích nhìn thích quan sát, thích khám phá Từ đặc điểm tâm lý dạy đến tốn dùng đồng dùng dạy học, dùng tranh ảnh khơng qn dùng đồ dùng dạy học sẵn có hay tự tạo làm Sử dụng đồ dùng dạy học giúp cho em thích thú học, tính nhanh dễ dàng tìm kết qảu (Tính nhanh nhẩm tính viết) Trong tiết Toán em dễ nhàm chán tính nhẩm hay tính viết nên tơi khơng qn lồng tốn có sử dụng đồ dùng dạy học vào tiết học Ví dụ: Dạy ơn tập giải tốn có Bài tốn tơi sử dụng 12 hình tam giác (7 hình vng màu xanh hình màu đỏ) nêu: hàng có hình tam giác) Đính lên bảng hình tam giác màu xanh) Hàng có hình tam giác đính lên lên bảng hình tam giác màu đỏ phía Nhờ đính tranh lên bảng học sinh thấy kết qủa hàng nhiều hàng hình tam giác mà kết tốn có phép trừ – = 2) Số hình tam giác trừ số hình tam giác 3/ LẬP KẾ HOẠCH QUAN TÂM NHIỀU ĐỐI VỚI HỌC SINH TƯ DUY PHÁT TRIỂN CHẬM Trong lớp học, tư phát triển em khơng đồng nhau, có em hiểu nhanh, có em hiểu chậm dạng tập cho mức độ tốt làm em học trung bình, yếu khó làm được, dạy chọn lọc, xếp cho em thực hành tập từ đơn giản đến phức tạp, từ dể đến khó Tơi cho em tính tốn có phép tính trước sau nâng dần lên hai phép tính Ví dụ: Tơi cho em tính x = 28 trước sau nâng lên x : = 28 : = Ví dụ: Khi cho học sinh so sánh số có ba chữ sớ, cho em so sánh trước vế mà vế có số cho sẵn: 193 + = 200 199 +1 = < 200 +1 Trong tiết học có từ 35 đến 40 phút thời gian kèm em tư phát triển chậm khơng nhiều ngồi ý nhiều đến em học chậm môn Tốn số làm cho em học giỏi, mơn Tốn nghĩ sức học đủ khơng cần phải học giỏi Do hàng tuần tơi dành buổi ngồi để kèm ôn lại kiến thức cho học sinh học trung bình, học yếu Việc phụ đạo hàng tuần làm cho phát hiện, nắm kĩ điểm yếu học sinh đồng thời để em có nhiều thời gian thực hành tập nhiều Học sinh lớp 3, tuổi nhỏ dễ phân tán ý học sinh học chậm tốn em phát biểu chưa hiểu kĩ hay ngại trả lời sai Thông thường hay gọi em giơ tay phát biểu theo dõi ý thường xuyên gọi em học chậm phát biểu hay lên bảng thực hành tập nhiều kèm lời động viên khen ngợi có làm giúp cho em có thói quen tập trung, ý thích thú nghe giảng Ngoài ra, nguyên nhân làm cho học sinh học chưa tốt mơn tốn em cho học giỏi môn cịn mơn Tốn học Để khắc phục ý tưởng trên, tiết sinh hoạt tơi khơng qn giải thích cho em hiểu rõ tầm quan trọng mơn tốn Học sinh tiểu học thích khen tuyên dương Do tiết tốn, tốt phải tổ chức cho học sinh thi đua, có tổ chức thi đua tạo cho em hưng phấn, ham thích học tốn Vì dụ: Khi dạy “Bảng nhân có 12 18 36 60 Tôi chia bảng làm cột ghi cột giống Sai chia đội (Mỗi đội em) lên thi đua tiếp sức điền ô điểm Đội nhiều điểm đội thắng tuyên dương 4/ TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ GIA ĐÌNH HỌC SINH Trong sống thiếu người, Nhưng lo mưu sinh mà khơng ý đến việc học em tuổi em nhỏ, suy nghĩ em hạn hẹp, ham chơi dễ dàng, em học yếu, chán học Một số phụ huynh nhu cầu mưu sinh hàng ngày không ý hay khơng có thời gian ý đến việc học em mình, khơng biết học yếu mơn gì, giỏi mơn đến việc nghỉ học, học, học bài, làm tập nhà không cần biết đến hay cho cịn nhỏ nên khơng cần học nhiều nhiệm vụ dạy học có Thầy (Cơ) nhà trường lo Thông thường kết học tập em thường thông báo qua lần họp phụ huynh qua sô’ liên lạc Việc thông báo kết học tập thơng qua hình thức chưa đảm bảo khắc phục ý tưởng sai lệch số phụ huynh học sinh em học chậm tốn Ngồi việc tổ chức họp, thông báo kết học sinh qua sổ liên lạc, cố gắng đến nhà gặp cha mẹ em thường xuyên điều đạt kết qua chuẩn bị Ví dụ: Ngày hơm em không thuộc bảng nhân 6, ghi vào chuẩn bị yêu cầu em cho cha mẹ xem đồng thời phải có chữ ký cha mẹ em / TĂNG CƯỜNG LÀM BÀI TẬP Ở NHÀ Tất việc, muốn đạt kết cần phải qua nhiều công đoạn đây, muốn học tốt mơn Tốn em phải cố gắng làm thật nhiều tập Từ đó, yêu cầu em Xem tập trước tập nhà Tôi yêu cầu em có tập Tốn để làm thêmở nhà Các em nhờ cha mẹ hay anh chị hướng dẵn, giảng giải thêm nhà nhằm giúp em nắm học.Việc thực làm tập nhà có thực hay khơng cần ý yếu tố sau : Sự tự giác tích cực học sinh: Tơi thường xun nhắc nhở, giải thích cho học sinh hiều mục đích việc học học cho thật giỏi để thực ước mơ tốt đẹp trở thành bác sĩ, kĩ sư Điều kiện thiếu để học tốt phần số học đại số mơn tốn phải học nhà, làm tập nhà đặn xem việc học nhà việc ăn ngũ hàng ngày Để đảm bảo cho học sinh có thói quen làm tập nhà đặn, kiểm tra thường xuyên tập em em học chậm IV Kết nghiên cứu Qua thời gian thực đề tài này, nhận thấy đề tài mang lại kết sau : Sĩ số Yếu 36 em 14 em em em 38.9% 25% 11, % 12 em 13 % em em 8, 36, % 22, % % 17 em 11 em em em 47, % Cuối học kỳ I TB 33, 3% Giữa học kỳ I Khá 25 % Đầu năm Giỏi 30, % 16, % 5, % 36 36 Từ bảng qua thời gian thực nghiên cứu cho thấy Số học sinh từ đầu năm đến HKI giỏi tăng 5, 5% Số học sinh trung bình, yếu giảm 5, % Từ HKI đến cuối HKI giỏi tăng 8, % Số học sinh trung bình yếu giảm 8, % 10 PHẦN – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I Kết luận Theo kinh nghiệm nhiều năm dạy lớp qua thời gian thực đề tài, tơi nhận thấy mơn Tốn chiếm vị trí quan trọng Nhưng điều quan tâm lớp tơi phụ trách có học sinh học chậm phần số học đại số mơn Tốn Vậy muốn học tốt phần ta cần ý vấn đề sau : Ngay đầu năm học, vào tìm hiểu đặc điểm cụ thể lớp, trình độ học em để soạn bài, nghiên cứu sách giáo viên nhằm tìm phần thích hợp, phần khơng thích hợp để chọn lọc nhằm tìm yêu cầu rèn luyện cách cụ thể em Đối với học sinh Tiểu học dạy, không quên sử dụng đồ dùng dạy học có sẵn hay tự tạo nhằm giúp cho em ham thích, ý nhiều giúp em dễ dàng tìm kết Điều tơi khơng thể bỏ qua phải phân bố tập cho phù hợp với em nghĩa từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để tăng cường gọi em học sinh chậm mơn tốn lên bảng thực hành dạng tốn mang tính chất thi đua để em có thói quen tốn ý thích thú học tốn Điều mà tơi phải làm liên hệ gia đình học sinh thường xuyên để trao đổi bàn biện pháp giúp đỡ em Mơn Tốn thực hành làm tập nhiều giúp em nắm kiến thức lâu hơn, vững hơn, bền hơn, yêu cầu em có tập để làm tập nhiều lúc nhà Tôi nghĩ đa số lớp học Tiểu học có học sinh học chậm mơn tốn Những vấn đề tơi vừa nêu đem lại kết giúp học sinh lớp học tốt phần số học đại số mơn tốn, việc áp dụng đề tài chưa 11 phạm vi rộng Nội dung đề tài mang tính chất áp dụng nguyên tăc sư phạm “Có thể áp dụng cho học sinh lớp trường Tiểu học THTH” Việc tìm cách dạy cho học sinh dễ hiểu, tơi nghĩ làm Tuy nhiên để thực cách làm đòi hỏi phải tốn nhiều công sức thới gian Tôi nghĩ làm để học sinh lớp học tốt phần số học đại số môn Tốn giảm bớt học sinh học chậm mơn Tốn mơn tơi khơng ngại khó khăn để thực giải pháp II Khuyến nghị … Trên kinh nghiệm tích luỹ tơi Bài viết đơi cịn nhiều hạn chế, nhiều thiếu sót, Vì vậy, tơi mong đóng góp anh chị đồng nghiệp để viết ngày tốt …………., ngày … tháng … năm 20… Người viết 12 MỤC LỤC (Bạn thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi chúng tơi để sẵn danh mục Bấm phím tab dấu … cách đều) PHẦN I MỞ ĐẦU Trang Lý chọn đề tài PHẦN II NỘI DUNG 13 PHẦN III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Toán 3, NXB GD Sách hướng dẫn giảng dạy Toán (Sách Giáo Viên), NXB GD Sách chuẩn kiến thức kĩ (Lớp 3) , NXB GD Phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học Giáo trình tâm lý học Tiểu học Giáo trình giáo dục học Tiểu học Chuyên đề giáo dục Tiểu hoc Phương pháp dạy học môn học lớp (tập 1) - Vũ Văn Dương, Ngô Thị Thanh Hương, Bùi Anh Tú, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Vĩnh Thơng – NXB GD 2007 Báo Tốn học tuổi trẻ 10 Bộ GD&ĐT, Các đề thi có ma trận mẫu, www.thi.moet.gov.vn 11 Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 14 12 Nguyễn Cảnh Toàn, Luận bàn kinh nghiệm tự học, Tủ sách tự học, 1995 13 Nguyễn Cảnh Toàn, Tự giáo dục, tự nghiên cứu, tự đào tạo, NXB ĐHSP, 2001 14 Tài liệu Bồi dưỡng thường xun mơn tốn chu kỳ 2004-2007 15 Trần Phương Nguyễn Đức Tấn, Sai lầm thường gặp sáng tạo giải toán, NXB Hà Nội – 2004 16 Số học bà chúa toán học – Hoàng Chúng 17 Một số tài liệu khác tranh ảnh sưu tầm internet 18 Yêu cầu kiến thức kĩ lớp 1, 2, 3, - Bộ Giáo dục - Đào tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I THÔNG TIN TÁC GIẢ Họ tên: ……………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………… Đơn vị: Trường tiểu học ……… Địên thoại: 0912345678 15 E-mail: 0912345678@gmail.com II TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN: III NỘI DUNG CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm áp dụng thành công giảng dạy trường ……………………………… Trong trường hợp có xảy tranh chấp quyền sở hữu phần hay toàn sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm mà người vi phạm, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo sở GD&ĐT Sáng kiến kinh nghiệm phổ biến cho đồng nghiệp nên có bạn đọc học tập, nghiên cứu, sử dụng, áp dụng sáng kiến không khiếu nại hay đòi hỏi quyền sở hữu …………, ngày … tháng … năm 20… Người cam kết (Ký, ghi rõ họ tên) 16 ... dạy lớp 3, tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể lớp, năm học mà có giải pháp chung nhằm giúp cho em học tốt mơn Tốn lớp Đó vấn đề tơi chọn đề tài “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHẦN SỐ HỌC... làm tập nhiều lúc nhà Tôi nghĩ đa số lớp học Tiểu học có học sinh học chậm mơn tốn Những vấn đề tơi vừa nêu đem lại kết giúp học sinh lớp học tốt phần số học đại số mơn tốn, việc áp dụng đề tài... thức học trước hay lớp học trước Do phát triển tư học sinh khơng hồn tồn giống đặc biệt học sinh tư phát triển chậm Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập em Một số học sinh

Ngày đăng: 20/08/2014, 20:22

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Năm học

  • Đầu năm

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan