SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả

26 22.6K 106
SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

II. ĐẶT VẤN ĐỀ:1. Tầm quan trọng của phân môn chính tả: Phân môn chính tả có một vị trí rất quan trọng ở bậc tiểu học vì giai đoạn tiểu học là giai đoạn then chốt trong quá trình hình thành kĩ năng chính tả cho học sinh. Chính tả được bố trí thành một phân môn độc lập, có tiết dạy riêng trong khi bậc trung học cơ sở không có. Phân môn chính tả ở chương trình tiểu học có hai kiểu bài là chính tả đoạn bài và chính tả âm vần. Nội dung các bài chính tả âm vần là luyện viết đúng chữ ghi tiếng có âm, vần, thanh dễ viết sai chính tả. Thời gian dành cho bài tập chính tả âm vần dù là rất ngắn so với chính tả đoạn bài song việc rèn kĩ năng qua bài tập đó có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh. Qua các bài tập chính tả âm, vần các em được rèn luyện để tránh việc viết sai chính tả các chữ ghi tiếng có âm, vần, thanh dễ lẫn nhằm đạt mục tiêu môn học.

Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ II ĐẶT VẤN ĐỀ: 1 Tầm quan trọng của phân môn chính tả: Phân môn chính tả có một vị trí rất quan trọng ở bậc tiểu học vì giai đoạn tiểu học là giai đoạn then chốt trong quá trình hình thành kĩ năng chính tả cho học sinh Chính tả được bố trí thành một phân môn độc lập, có tiết dạy riêng trong khi bậc trung học cơ sở không có Phân môn chính tả ở chương trình tiểu học có hai kiểu bài là chính tả đoạn bài và chính tả âm vần Nội dung các bài chính tả âm vần là luyện viết đúng chữ ghi tiếng có âm, vần, thanh dễ viết sai chính tả Thời gian dành cho bài tập chính tả âm vần dù là rất ngắn so với chính tả đoạn bài song việc rèn kĩ năng qua bài tập đó có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh Qua các bài tập chính tả âm, vần các em được rèn luyện để tránh việc viết sai chính tả các chữ ghi tiếng có âm, vần, thanh dễ lẫn nhằm đạt mục tiêu môn học Tính chất nổi bật của phân môn chính tả là thực hành bởi vì chỉ có thể hình thành các kĩ năng kĩ xảo cho học sinh thông qua thực hành, luyện tập 2 Lí do chọn đề tài: Căn cứ vào mục tiêu dạy môn Tiếng Việt nói chung và nhiệm vụ chủ yếu nói riêng của phân môn Chính tả lớp Ba Ngoài kĩ năng rèn học sinh đọc thông chúng ta còn rèn cho học sinh viết thạo, viết đúng chính tả, rèn cho học sinh một số phẩm chất như tính cẩn thận, tính thẩm mĩ Ngoài việc nắm vững vị trí, nhiệm vụ, tính chất, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp, GV còn phải nắm vững các nguyên tắc dạy chính tả Tiếng Việt Dạy chính tả là một quá trình rèn luyện lâu dài, không chỉ ở giờ chính tả mà có thể rèn luyện phân tích từ phân môn: Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn Ví dụ một học sinh làm một bài văn rất hay nhưng mắc nhiều lỗi chính tả thì bài văn đó không đạt điểm cao Ví dụ cụ thể hơn nữa là học sinh dự thi viết chữ đẹp cấp huyện dù chữ có đẹp bao nhiêu nhưng mắc một vài lỗi chính tả thì cũng không đem lại kết quả Nếu một em viết sai nhiều lỗi chính tả (từ 5 lỗi trở lên) thì không thể học tốt các môn học khác Chính vì những lí do nêu trên mà tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm : “Một số biện pháp giúp học sinh lớp Ba viết đúng chính tả” III CƠ SỞ LÍ LUẬN: Chữ viết hiện nay của người Việt là chữ viết ghi lại theo phát âm Do đó việc viết đúng phải dựa trên đọc đúng, đọc đúng là cơ sở của viết đúng Tuy nhiên do yếu tố vùng miền, cách phát âm mỗi nơi mỗi khác Mặc dù những quy tắc, quy ước về chính tả được thống nhất theo ngữ pháp chung Nhưng việc “viết đúng chính tả” trong học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp tôi nói riêng còn nhiều khó khăn, tồn tại mà mỗi giáo viên và học sinh cần phải nổ lực để khắc phục tồn tại trên 1 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ Người giáo viên muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng phải thông qua năng lực viết đúng chính tả của các em Vì vậy mỗi thầy, cô giáo cần phải nhiệt tình trong công tác giảng dạy: rèn cho học sinh viết đúng chính tả ngay từ đầu, dần dần các em ham thích trong mỗi giờ học chính tả như các môn học khác IV CƠ SỞ THỰC TIỄN: Đặc điểm tình hình chung của lớp: 1 Thuận lợi: - Sĩ số học sinh không đông, thuận lợi cho việc kiểm tra (chấm bài viết chính tả thường xuyên, phát hiện lỗi sai kịp thời để học sinh sữa chữa và khắc phục viết đúng) - Học sinh có đầy đủ vở chính tả và vở bài tập Tiếng Việt (ghi đầy đủ nội dung bài tập chính tả) - Giáo viên có kế hoạch rèn học sinh viết đúng chính tả ngay từ tuần đầu năm học (thống kê phân loại học sinh học yếu chính tả để theo dõi thường xuyên vào những giờ chính tả) 2 Khó khăn: - Tình hình thực tế học sinh lớp Ba ở đây vốn từ các em còn hạn chế Các em chỉ hiểu nghĩa của các từ ngữ ở mức độ đơn giản trong khi từ ngữ Tiếng Việt vô cùng phong phú - Đa số gia đình các em sống về nghề nông còn nghèo, cha mẹ còn lo đi làm đồng để kiếm sống, chưa thực sự quan tâm đến việc học của các em - Phần đông học sinh lớp chưa có ý thức về học chính tả 3 Khảo sát thực trạng: Để xây dựng được kế hoạch thực hiện nghiên cứu biện pháp: “Rèn học sinh viết đúng chính tả” cho học sinh của lớp, tôi đã tiến hành khảo sát tình hình thực tế việc viết chính tả của học sinh ngay từ đầu năm học Qua khảo sát đầu năm tôi thống kê học sinh còn mắc lỗi chính tả rất nhiều, có một số học sinh viết sai 14 lỗi trong một bài chính tả Cụ thể khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt đầu năm trong đó có bài viết chính tả tôi thống kê số lỗi chính tả như sau: Tổng số HS đầu năm Học lực phân môn chính tả đầu năm Giỏi Khá SL 22 TL SL TL 4 18,2% 6 27,3% Trung bình SL TL 3 13,6% Yếu SL TL 9 40,9% 2 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ Cụ thể qua bài chính tả khảo sát đầu năm số lỗi học sinh còn mắc lỗi rất nhiều (có 2 em mắc đến 14 lỗi) Số lỗi học sinh sai qua bài viết: sai 0 - 1 lỗi (4 em) 2 - 3 lỗi (6 em) 4 - 5 lỗi (3 em) 6 - 10 lỗi (5 em) 11- 14 lỗi (4 em) trong đó: một em mắc 11 lỗi, một em mắc 12 lỗi và hai em mắc 14 lỗi Điều đó cho thấy kĩ năng viết của các em còn hạn chế làm ảnh hưởng tới kết quả học tập ở môn Tiếng Việt cũng như các môn học khác 4 Nhận định nguyên nhân: - Học sinh viết sai chính tả chủ yếu do các em bị mất căn bản từ lớp dưới, chưa nắm vững âm, vần, chưa phân biệt được cách phát âm của giáo viên, chưa hiểu rõ nghĩa của từ, chưa có ý thức tự học, tự rèn ở nhà, chưa chú ý khi viết chính tả - Học sinh viết sai chính tả do một số lỗi sau: + Lỗi do vô ý, chưa cẩn thận (như thiếu dấu phụ, thiếu dấu thanh) + Lỗi về các vần khó (uya, uyu, uênh, oang, oeo, ươu, uyên, uyêt, uêch, …) + Lỗi do phát âm sai (at/ac, et/ec, an/ang, iu/iêu, iêc/iêt, ươc/ươt, …) + Lỗi do không hiểu nghĩa của từ (để dành/tranh giành, dở dang/giang sơn, …) + Lỗi do không nắm được quy tắc chính tả (g chỉ được ghép với a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư và gh, ngh chỉ ghép với e, ê, i ) Qua thống kê các loại lỗi, tôi thấy học sinh thường mắc các loại lỗi sau: a) Về thanh điệu: Học sinh chưa phân biệt được hai thanh hỏi và thanh ngã * Ví dụ: nghĩ hè (từ đúng: nghỉ hè ); suy nghỉ (từ đúng: suy nghĩ ); sữa lỗi (từ đúng: sửa lỗi ), … b) Về âm đầu: - Học sinh còn viết lẫn lộn một số chữ cái ghi các âm đầu sau đây: + g/ gh: đua ge, gi bài + ng/ ngh: ngỉ nghơi + c/ k: céo cờ, cẹp tóc + s/ x : sẻ gỗ, chim xẻ + d/ gi: dữ gìn, da vị Qua thực tế giảng dạy trong nhiều năm tôi nhận thấy lỗi về s/x ; g/gh; ng/ngh; d/gi là phổ biến hơn cả c) Về âm chính: Học sinh hay mắc lỗi khi viết chữ ghi các âm chính trong các vần sau đây: + ai/ay/ây: máy bây (máy bay) + ao/au/âu: lâu bàn ghế (lau bàn ghế) + oe/eo: sức khẻo (sức khỏe) + iu/êu/ iêu: kì dịu (kì diệu) 3 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ + ăm/âm: đỏ thấm (đỏ thắm); tối tâm (tối tăm) +ăp/âp: gập gỡ (gặp gỡ) + ip/iêp: nhân diệp (nhân dịp) + ui/ uôi: cuối đầu (cúi đầu); cúi cùng (cuối cùng) + ưi/ ươi: trái bửi (trái bưởi); khung cưỡi (khung cửi) + ưu/ươu: mươu trí (mưu trí); con hưu (con hươu) d) Về âm cuối: Học sinh thường viết lẫn lộn chữ ghi âm cuối trong các vần sau đây: + at/ac: đất các (đất cát) + an/ang: cái bàng (cái bàn) + ăt/ăc: mặt quần áo (mặc quần áo) + ăn/ăng: khăng quàng (khăn quàng) + ât/âc: gậc đầu (gật đầu) + ân/âng: vân lời (vâng lời) + êt/êch: lệch bệt (lệt bệt) + ên/ênh: bện tật (bệnh tật) + iêt/iêc: thiếc tha (thiết tha) + uôn/uông: mong muống (mong muốn) + uôt/uôc: suốc đời (suốt đời) + ươn/ương: vường rau (vườn rau) e) Lỗi viết hoa: Đây là loại lỗi phổ biến và trầm trọng nhất trong các bài viết của các em, trong tất cả bài viết của học sinh trong lớp thì chỉ có một em duy nhất không sai lỗi nào đó là em: Bùi Như Phúc Lỗi viết hoa của các em thường gặp ở 2 dạng: • Không viết hoa đầu câu, danh từ riêng (tên riêng), tên địa danh: *Ví dụ: Dạy Chính tả (Nghe - viết): Chiếc áo len - Viết đoạn 4 (TV3-T1, tr.20) - Câu: Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá Học sinh viết: “Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, lan ân hận quá” • Viết hoa tùy tiện: có 15/22 em * Ví dụ: Nghe – viết: Người mẹ (TV3 - Tập 1), tr.30 - Câu: Thần không hiểu rằng: vì con người mẹ có thể làm được tất cả Học sinh lại viết: “Thần không hiểu rằng: Vì con, Người Mẹ có thể làm được tất cả” Ngoài ra ở một số bài viết, học sinh trong lớp còn mắc các lỗi khác như: Trình bày chưa sạch, chữ viết còn thiếu nét, thừa nét (ví dụ: “mềm” lại viết là “mền”; “miền Nam” lại viết “miềm Nam”) Qua khảo sát thống kê tôi thấy hầu hết các loại lỗi chính tả các em đều mắc (kể cả học sinh khá, giỏi) số lỗi mà các em mắc nhiều nhất là lỗi viết hoa, lỗi phụ âm đầu và lỗi âm chính So với yêu cầu về kĩ năng viết chính tả (không quá 5 lỗi 4 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ trong một bài) thì trình độ kĩ năng viết chính tả của học sinh còn quá thấp (số bài có từ 6 lỗi trở lên chiếm 41%: khảo sát chính tả đầu năm) Thực trạng trên đây là rất đáng lo ngại đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm ra nhiều biện pháp giúp đỡ các em khắc phục lỗi chính tả V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 1/ Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả: Trước tình hình học sinh lớp viết còn sai nhiều lỗi chính tả, tôi đã áp dụng một số biện pháp khắc phục như sau: 1.1/ Luyện phát âm: Muốn học sinh viết đúng chính tả, trước hết giáo viên phải chú ý luyện phát âm cho mình và cho học sinh để phân biệt các thanh, các âm đầu, âm chính, âm cuối vì chữ quốc ngữ là chữ ghi âm, giữa cách đọc và cách viết thống nhất với nhau Nếu giáo viên chưa phát âm chuẩn, do ảnh hưởng của cách phát âm ở địa phương, sinh ra và lớn lên trong môi trường phát âm như vậy nên các em cũng có thói quen phát âm sai dẫn đến hiện tượng viết sai chính tả * Ví dụ: ăn cơm - en cơm; hoa sen - hoa xen; cái vung - cái dung; cái kéo - cái kếu; đồng bào - đồng bồ,… Giáo viên phải phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải mới có thể giúp học sinh viết đúng chính tả 1.2/ Phân tích so sánh: Song song với việc luyện phát âm cho học sinh, khâu phân tích so sánh tiếng, từ cũng rất quan trọng trong giờ học chính tả: với những tiếng khó, giáo viên áp dụng biện pháp phân tích cấu tạo tiếng, so sánh Với những tiếng dễ lẫn lộn, giáo viên cần nhấn mạnh những điểm khác để học sinh ghi nhớ * Ví dụ : Dạy bài Chính tả (Tập chép): Cậu bé thông minh – TV3 -Tập 1, tr.4 Cho học sinh nhìn bảng viết đoạn 3: từ “Hôm sau …đến xẻ thịt chim”.Trước khi viết bài, giáo viên phân tích cho học sinh hiểu nghĩa một số tiếng dễ lẫn lộn như: + rèn ≠ rằn Giúp học sinh hiểu nghĩa rèn trong câu là làm cho con dao sắc bén còn rằn là rằn ri Nếu học sinh khó hiểu có thể cho học sinh đặt câu để hiểu rõ hơn (Mẹ tôi rèn chiếc dao này thật bén – Cu Tuấn mặc bộ đồ rằn đỏ) + sắc ≠ sắt: sắc là sắc bén còn sắt là thanh sắt (vật kim loại) + xẻ (thịt chim) ≠ sẻ: xẻ là mổ xẻ, bổ ra còn sẻ là chim sẻ, san sẻ Qua phần bài tập: Điền vào chỗ trống vần an hay ang? - đ `… hoàng - đ `… ông - s …loáng Học sinh tiến hành làm bài tập, sau đó giáo viên sửa bài và cho học sinh phân tích từ: - đàng hoàng ≠ đàn (tiếng đàn) - đàn ông ≠ đàng (đường) - sáng loáng ≠ sán (sán: giun, lãi) nghĩa khác là tiến đến gần 5 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Dạy bài: Nghe – viết: Ông ngoại - (TV3 - Tập 1, tr.34) – Chép đoạn 3 Trong đoạn viết có câu: “Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, …trong đời đi học của tôi sau này” Khi viết tiếng “lặng” học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “lặn”, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng này: - Lặng = L + ăng + thanh nặng - Lặn = L + ăn + thanh nặng So sánh để thấy sự khác nhau, tiếng “lặng” có âm cuối là “ng” còn tiếng “lặn” có âm cuối là “n” Học sinh ghi nhớ cách phát âm và cách viết sẽ không viết sai 1.3/ Giải nghĩa từ: Do phương ngữ của từng vùng miền khác nhau, cách phát âm đôi khi chưa thống nhất với chữ viết nên học sinh cần nắm rõ nghĩa của từ để viết cho đúng * Dạy Chính tả (Tập chép): Chị em - (TV3 – Tập1, tr.27) Học sinh viết: Để chị trải chiếu, buông màn cho em Học sinh đọc “buôn màn” nhưng viết “buông màn”, do đó học sinh cần hiểu “buông” có nghĩa là thả màn xuống, còn “buôn” là buôn bán vì vậy phải viết là “buông màn” * Dạy Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ (TV3 – Tập 1, tr.30) Nội dung viết: Nhờ Thần Đêm Tối chỉ đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh cả đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất Học sinh đọc “dành” nhưng viết “giành” Giáo viên giúp học sinh hiểu nghĩa: giành là tranh giành, giành phần hơn về mình còn dành là để dành (dành dụm, dỗ dành) Việc giải nghĩa từ thường được thực hiện trong tiết Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn, nhưng nó cũng là việc làm rất cần thiết trong tiết chính tả khi mà học sinh không thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm hay phân tích cấu tạo tiếng Có nhiều cách để giải nghĩa từ cho học sinh Giáo viên chú giải từ mới ở phân môn Tập đọc kết hợp đặt câu Nếu học sinh đặt câu đúng tức là học sinh đã hiểu nghĩa từ; tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa, miêu tả đặc điểm hoặc sử dụng vật thật, mô hình, tranh ảnh,… Với những từ nhiều nghĩa giáo viên phải đặt từ đó trong văn cảnh cụ thể để giải nghĩa từ 1.4/ Giúp học sinh ghi nhớ mẹo luật chính tả: Ngay từ lớp Một, các em đã được làm quen với luật chính tả đơn giản như các âm đầu : k, gh, ngh chỉ kết hợp với âm i, e, ê và âm g chỉ kết hợp với : a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư Giáo viên còn có thể cung cấp thêm cho học sinh một số mẹo luật khác như sau: a) Phân biệt âm đầu s/x : Đa số các từ chỉ tên cây và tên con vật đều bắt đầu bằng s (sắn, sung, sầu riêng, sứ, sả, sim, sậy, …; sáo, sên, sâu, sán, sóc, sói, sư tử,…) 6 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ b) Phân biệt âm đầu tr/ch : Đa số các từ chỉ đồ vật trong nhà và tên con vật đều bắt đầu bằng ch (chổi, chum, chén, chảo, chai, chày, chăn, chiếu,…; chó, chuột, châu chấu, chuồn chuồn, chào mào, chiền chiện,…) c) Luật trầm – bổng (luật hỏi – ngã trong từ láy) : Có thể cho học sinh học thuộc hai câu thơ sau: Chị Huyền mang Nặng Ngã đau Anh Ngang, Sắc thuốc Hỏi đau chỗ nào Nghĩa là: Thanh Huyền, Nặng, Ngã kết hợp với dấu Ngã Thanh Ngang, Sắc, Hỏi kết hợp với dấu Hỏi * Ví dụ: Âm trầm + Huyền – Ngã: vững vàng, vẽ vời, vồn vã, lững lờ, sẵn sàng,… + Nặng – Ngã: đẹp đẽ, nhẹ nhõm, mạnh mẽ, lạnh lẽo, vội vã,… + Ngã – Ngã: dễ dãi,, nhõng nhẽo, lỗ lã, nghễnh ngãng,… * Ví dụ: Âm bổng + Huyền – Hỏi: vui vẻ, nho nhỏ, lẻ loi, trong trẻo,… + Sắc – Hỏi: vắng vẻ, mát mẻ, nhắc nhở, trắng trẻo, sắc sảo, vất vả,… + Hỏi – Hỏi: hổn hển, lỏng lẻo, thỏ thẻ, thủ thỉ, rủ rỉ,… Cũng có thể cung cấp thêm cho học sinh mẹo luật sau: Từ có âm đầu là M, N, Nh, V, L, D, Ng thì viết là dấu ngã (Mình Nên Nhớ Viết Là Dấu Ngã) *Ví dụ: M: mĩ mãn, mã lực, từ mẫu, cần mẫn,… N: nỗ lực, trí não, truy nã, nữ giới,… Nh: nhẫn nại, nhẵn bóng, quấy nhiễu, nhõng nhẽo,… V: vĩnh viễn, vỗ về, vũ trang, võ nghệ, vũ trụ,… L: lễ phép, lữ hành, kết liễu, thành lũy, lạnh lẽo, … D: dã man, dã tràng, dũng cảm, dỗ dành, hướng dẫn, diễm lệ,… Ng: ngưỡng mộ, hàng ngũ, ngữ nghĩa, ngôn ngữ, ngỡ ngàng, ngã (té), Ngoài 7 âm đàu trên các từ Hán Việt đều viết dấu hỏi: * Ví dụ: ảm đạm, ẩm thực, ủy ban, quỷ quyệt, xả thân, kỉ niệm, tỉ mỉ, Ngoại lệ: quỹ đạo, thủ quỹ, xã hội, kĩ thuật, mĩ thuật,… 1.5/ Biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả qua các bài tập: Các dạng bài tập chính tả thường gặp ở lớp Ba trong HKI là các dạng bài: Bài tập điền vào chỗ trống (Bài tập điền khuyết); Bài tập tìm từ; Bài tập tìm tiếng; Bài tập giải câu đố; Bài tập lựa chọn Sang HKII có thêm dạng Bài tập đặt câu (Bài tập phân biệt hai từ trong từng cặp từ) Mỗi bài viết chính tả giáo viên cần luyện học sinh phát âm từ khó, phân tích so sánh tiếng, từ khó, giải nghĩa từ, ghi nhớ mẹo luật chính tả Ngoài nhiệm vụ trên giáo viên còn hướng dẫn học sinh làm các bài tập khác nhau để giúp học sinh tập tận dụng các kiến thức đã học, làm quen với việc sử dụng từ trong văn cảnh cụ thể Sau mỗi bài tập, giáo viên giúp các em rút ra các qui tắc chính tả để ghi nhớ 7 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ a) Bài tập điền vào chỗ trống: Với dạng bài tập này thường giúp học sinh điền đúng âm đầu, vần vào chỗ chấm: * Ví dụ: Bài tập 2 a) – TV3, Tập 1, tr 22 Điền vào chỗ trống tr hay ch ? - Cuộn …òn, …ân thật, chậm …ễ * Bài tập 3a) –TV3, Tập 1, tr.48 Điền vào chỗ trống s hay ? Giàu đôi con mắt, đôi tay Tay …iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm Hai con mắt mở, ta nhìn Cho sâu, cho …áng mà tin cuộc đời * Dạy Chính tả (Nghe – viết) : Ông ngoại (đoạn 3) - TV3, Tập 1, tr 35 Nội dung viết: Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường Một số học sinh viết sai lỗi “da” viết là “gia”, cũng có em viết là “ra” Tôi phân biệt cho các em biết nghĩa của hai từ da và gia: da viết là d – với các nghĩa có liên quan tới “da thịt”, trong “da diết”; còn gia viết là gi trong các trường hợp còn lại, với các nghĩa là “nhà” (ví dụ: gia đình), chỉ người có học vấn, chuyên môn (ví dụ: chuyên gia), nghĩa khác (gia vị, gia súc,…) Sau phần bài viết tôi tự ra bài tập để các em hiểu thêm Nội dung bài tập như sau: * Điền vào chỗ trống r, d hay gi ? - …a vào; …a dẻ;…a đình - …a rả; …a thịt, tham …a * Điền vào chỗ trống en hay eng ? (BT 2b – TV 3, tập 1, tr 41) Tháp Mười đẹp nhất bông s… Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ x - Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây ch…đá lá ch…hoa * Điền vào chỗ trông iên hay iêng ? (Bài tập 2b – TV3, Tập 1, tr 56) Trên trời có g… nước trong Con k… chẳng lọt, con ong chẳng vào * Điền vào chỗ trống en hay oen ? (Bài tập 2 – TV3, Tập 1, tr 60) - nhanh nh ., nh… miệng cười, sắt h….gỉ, h  nhát b) Bài tập tìm từ: Học sinh tìm từ ngữ chứa âm, vần dễ lẫn qua gợi ý nghĩa của từ, qua gợi ý từ cùng nghĩa, trái nghĩa: * Bài tập 3a) - TV3, Tập 1, tr 52 Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc có nghĩa như sau: - Cùng nghĩa với chăm chỉ : … x 8 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ - Trái nghĩa với gần : … - (Nước) chảy rất mạnh và nhanh : … * Bài tập 3b) - TV3, Tập 1 tr 31 Tìm các từ chứa tiếng có vần ân hoặc âng có nghĩa như sau: - Cơ thể của người: … - Cùng nghĩa với nghe lời: … - Dụng cụ đo trọng lượng (sức nặng) : … c) Bài tập tìm tiếng : * Bài tập 2b) - TV3,Tập 1, tr 18 Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: - gắn, gắng - nặn, nặng - khăn, khăng Giúp học sinh ghép đúng: - gắn: gắn bó, hàn gắn, gắn kết,… - gắng: cố gắng, gắng sức, gắng lên,… - nặn: nặn tượng, nặn óc nghĩ, nhào nặn,… - nặng: nặng nhọc, nặng nề, nặng cân,… - khăn: khăn tay, khăn quàng, cái khăn,… - khăng: khăng khăng, khăng khít,… d) Bài tập giải câu đố: * Bài tập 2b) - TV3, Tập 1, tr 22 Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Giải câu đố sau: Vừa dài mà lại vừa vuông Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng (Là cái gì?) Ngoài ra giáo viên phải kết hợp cho học sinh biết xây dựng cái đúng, loại bỏ cái sai Bên cạnh việc cung cấp cho học sinh những qui tắc chính tả, hướng dẫn học sinh thực hành, luyện tập nhằm hình thành kĩ xảo chính tả, cần đưa ra những trường hợp viết sai để hướng dẫn học sinh phát hiện sửa chữa rồi từ đó hướng học sinh đi đến cái đúng e) Bài tập lựa chọn: * Bài tập 3b) - TV3, Tập 1, tr 132 Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong các câu sau: - (bão, bảo) : Mọi người … nhau dọn dẹp đường làng sau cơn … - (vẽ, vẻ) : Em … mấy bạn … mặt tươi vui đang trò chuyện - (sữa, sửa): Mẹ em cho em bé uống … rồi … soạn đi làm g) Bài tập đặt câu (Bài tập phân biệt): Với dạng bài tập này sang HKII, học sinh làm quen với bài tập: tập đặt câu để phân biệt hai từ trong từng cặp từ để hiểu nghĩa của từng cặp từ 9 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài tập 3b) - TV3, Tập 2, trang 48 (Tuần 23) Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau: + trút – trúc; lụt – lục * Ví dụ: + trút: Trời mưa như trút nước + trúc: Bố em có cây sáo trúc + lụt: Năm nay ở nước ta có nhiều lũ lụt + lục: Bé lục tung đồ đạt trong nhà h) Một số bài tập ngoài giờ học chính khóa : Ngoài các bài tập trên, giáo viên còn tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi viết đúng chính tả qua các buổi học phụ đạo với các dạng bài tập ngoài bài Nội dung các bài tập giáo viên đưa ra phải phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm gây sự hứng thú trong giờ học, cụ thể các bài tập sau: ● Bài tập trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái trước từ ngữ viết đúng chính tả: a - suy nghỉ b - nghĩ hè c - nghỉ phép d - im lặn e - lặn lội g - vắng lặn h - muối cam i - hạt múi k - sương muối Đáp án: khoanh vào c, e, k ● Bài tập điền Đúng – Sai : Điền chữ Đ vào ô trống trước những chữ viết đúng chính tả và chữ S vào ô trống trước những chữ viết sai chính tả: a chim xẻ mổ xẻ Đáp án: S chim xẻ Đ mổ xẻ dìu dắt dìu biếc mải miết mãi mãi Đ dìu dắt S dìu biếc Đ mải miết Đ mãi mãi ● Bài tập nối tiếng : Nối các tiếng ở cột A với các tiếng ở cột B để tạo thành những từ viết đúng chính tả: A B a mong tròn (1) b rau khổ (2) c cuộn muốn (3) d khuôn cau (4) e buồng muống (5) Đáp án: a - 3 ; b - 5 ; c - 1; d - 2 ; e - 4 ● Bài tập phát hiện: Tìm từ sai chính tả trong các câu sau và sửa lại cho đúng: - Dẫu các cháu không dúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn - Một ngôi xao chẳng sáng đêm 10 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ dưới sự gợi ý của giáo viên, nhóm trưởng hướng dẫn các bạn trong nhóm phát hiện ra lỗi chính tả trong các bài viết của các bạn cùng nhóm, cùng bàn bạc thống nhất cách sửa lỗi đó - Đối với những học sinh mắc nhiều lỗi do ảnh hưởng của tiếng địa phương hoặc thói quen, giáo viên cần chữa bài cho các em đó, chỉ ra từng lỗi sai và cho các em viết lại các từ đã sửa dưới bài viết Nếu các em sai trên 5 lỗi thì cho chép lại toàn bài b) Thực hành luyện tập: - Khi tổ chức các hoạt động thực hành luyện tập, giáo viên lựa chọn hình thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng học sinh và phù hợp với từng nội dung bài tập nhằm tạo hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học - Trong quá trình học sinh làm bài, giáo viên quan sát cá nhân học sinh, nhóm học sinh để đôn đốc hướng dẫn và biết được những bài làm sai để tổ chức cho học sinh nhận xét và sửa chữa Đối với các dạng bài tập khó, giáo viên nên tổ chức cho học sinh luyện tập dưới hình thức trò chơi hoặc thảo luận nhóm thì hiệu quả và việc sửa chữa tối ưu hơn cả * Ví dụ: Bài tập 3a) - TV3, Tập 1, tr 87 Thi tìm nhanh, viết đúng: - Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x: * Ví dụ: xào nấu, xanh xao, xanh mượt Qua mỗi bài tập, giáo viên tổng kết ý kiến và chốt lại nội dung kiến thức cần ghi nhớ và kĩ năng cần rèn luyện - Giáo viên tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời tạo hứng thú cho các em say mê trong mỗi giờ học chính tả VI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU : Trong quá trình giảng dạy suốt 23 tuần học, tôi đã áp dụng các biện pháp trên và nhận thấy học sinh có tiến bộ rõ rệt Học sinh hứng thú trong giờ học chính tả không còn “sợ” học chính tả như trước đây Số lỗi sai giảm hẳn, tỉ lệ học sinh viết sai chính tả giảm đáng kể Những em trước kia trên 10 lỗi nay chỉ còn 5, 6 lỗi (Phan Bá Tín, Nguyễn Đình Đông,…), những em viết sai 4, 5 lỗi nay chỉ còn 2, 3 lỗi (Nguyễn Việt Quang, Nguyễn Đinh Bin…), những em sai 2, 3 lỗi nay không còn sai lỗi nào hoặc chỉ mắc 1 lỗi (Trần Văn Khánh, Bùi Trần Lan Hương,…) Bài viết của các em đính kèm ở phụ lục Kết quả học lực phân môn chính cụ thể qua từng đợt kiểm tra như sau: Số Thời điểm lượng GIỎI Học lực phân môn chính tả KHÁ TR BÌNH YẾU 12 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ K.sát ĐN Giữa HKI Cuối HKI 22 22 22 SL 4 6 9 TL 18,2% 27,3% 40,9% SL 6 7 8 TL 27,3% 31,8% 36,4% SL 3 4 3 TL 13,6% 18,2% 13,6% SL 9 5 2 TL 40,9% 22,7% 9,1% Từ kết quả học lực của phân môn chính tả dần dần giảm lỗi dẫn đến chất lượng học Tiếng Việt của lớp có tiến bộ rõ rệt qua từng đợt kiểm tra như sau: Số Thời điểm lượng K.sát ĐN Giữa HKI Cuối HKI 22 22 22 GIỎI SL TL 3 13,6% 5 22,7% 7 31,8% Học lực môn Tiếng Việt KHÁ TR BÌNH SL TL SL TL 8 36,4% 6 27,3% 9 40,9% 5 22,7% 11 50% 3 13,6% YẾU SL TL 5 22,7% 3 13,6% 1 4,6% Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy lớp Ba, tôi cũng đã áp dụng một số biện pháp này vào các giờ học chính tả cụ thể như: năm học 2010 – 2011, chất lượng học phân môn Chính tả đạt kết quả cao (qua đợt khảo sát CSTĐ của Phòng giáo dục dự giờ tiết chính tả, lớp tôi đạt 20/25 học sinh có 0 - 1 lỗi, 3/25 học sinh có 2 - 3 lỗi, 2/25 học sinh mắc 4 lỗi không có học sinh yếu về chính tả Chính nhờ viết chính tả đúng và đẹp nên lớp tôi 5 năm liền có học sinh đạt giải “Hội thi vở sạch – chữ đẹp” cấp huyện VII KẾT LUẬN: 1 Những bài học kinh nghiệm: - Việc phát hiện lỗi chính tả, thống kê, tìm nguyên nhân mắc lỗi, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục là rất cần thiết không thể thiếu trong quá trình dạy học Tiêng Việt - Để việc dạy học chính tả đạt hiệu quả ngay từ khi các em mới bắt đầu làm quen với Tiếng Việt, giáo viên cần hướng dẫn các em thật tỉ mỉ về các qui tắc chính tả, qui tắc kết hợp từ, qui tắc ghi âm chữ quốc ngữ và cung cấp cho các em một số mẹo luật chính tả,… - Để dạy tốt người giáo viên cần phải không ngừng học hỏi, tham khảo ở sách, báo và kinh nghiệm của anh chị đồng nghiệp; tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao trình độ tay nghề, cần phải có kiến thức về ngữ âm học, từ vựng học, ngữ nghĩa học, tra “từ điển” các từ có liên quan đến chính tả -Nắm vững phương pháp đặc trưng của phân môn Chính tả, kết hợp linh hoạt các phương pháp giảng dạy sao cho sát hợp với từng đối tượng học sinh của lớp mình - Phải dùng nhiều hình thức rèn luyện, khen thưởng và động viên học sinh kịp thời Hạn chế không nên trách phạt, chê các em trước lớp làm cho các em có mặc cảm và bạn bè có ấn tượng không tốt về các em Bên cạnh đó giáo viên còn phải 13 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ khích lệ, động viên học sinh phải kiên trì, chăm chỉ rèn luyện mới đạt được kết quả tốt 2 Kết luận: Trên đây là một số biện pháp mà tôi vận dụng trong quá trình giảng dạy thực tế của lớp mình Tuy kết quả bước đầu chưa cao, nhưng với sự nhiệt tình và nổ lực của bản thân truyền đạt cho học sinh, với những kinh nghiệm nho nhỏ này, tôi hy vọng trong thời gian cuối HKII, học sinh lớp tôi sẽ có tiến triển tốt về viết đúng chính tả và hành trang cho các em một số vốn từ chính tả làm nền tảng cho năm học tới (2012 -2013) VIII NHỮNG KIẾN NGHỊ: 1 Đối với phụ huynh học sinh: - Sắm một cuốn vở chính tả riêng (không dùng chung với vở Tập làm văn hoặc vở Luyện từ và câu) - Sắm một cuốn sổ tay chính tả (dùng viết những từ khó có trong bài Tập đọc và bài Chính tả) - Sắm đầy đủ dụng cụ học chính tả như: bút chì (chấm bài cho bạn), bảng con, phấn, giẻ lau bảng (viết từ khó trước khi viết chính tả) - Nhắc nhở các em tự học ở nhà, đọc trước các bài Tập đọc và luyện viết các từ khó có trong bài Tập đọc hoặc trong bài Chính tả - Rèn cho các em thói quen nói từ đúng, câu hay khi giao tiếp trong gia đình 2 Đối với nhà trường: - Ban giám hiệu chỉ đạo cho Cán bộ thư viện mua sắm đầy đủ sách tham khảo, tài liệu, từ điển (Chính tả) Tiếng Việt để giáo viên mượn và sử dụng trong giảng dạy môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Chính tả nói riêng - Hiệu phó chuyên môn mở chuyên đề phân môn chính tả tại trường thường xuyên để giáo viên giảng dạy, học tập rút kinh nghiệm 3 Đối với Phòng giáo dục: - Bộ phận chuyên môn mở chuyên đề dạy phân môn Chính tả để Phó hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn phổ biến rộng rãi đến giáo viên giảng dạy được tốt hơn - Có thể tổ chức thao giảng chính tả theo cụm để giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm * Rất mong sự đóng góp chân thành của tất cả anh chị em trong Hội đồng sáng kiến khoa học các cấp để bài viêt của tôi được hoàn hảo hơn Tôi xin chân thành cảm ơn ! IX PHỤ LỤC: MỘT SỐ BÀI KIỂM TRA CỦA HỌC SINH : 1 Bài khảo sát chất lượng đầu năm của em: Phan Bá Tín 14 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI của em : Phan Bá Tín 15 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ 2 Bài khảo sát chất lượng đầu năm của em: Nguyễn Đinh Bin 16 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI của em : Nguyễn Đinh Bin 17 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ 3 Bài khảo sát chất lượng đầu năm của em: Nguyễn Việt Quang 18 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI của em : Nguyễn Việt Quang 19 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ 4 Bài khảo sát chất lượng đầu năm của em: Trần Văn Khánh 20 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI của em : Trần Văn Khánh 21 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ X TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1 Sách giáo viên Tiếng Việt 3 – Tập 1 và 2 22 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ 2 Một số phương pháp dạy Tiếng Việt - trong tập (Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học) – Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên 3 Từ điển chính tả Tiếng Việt – Hoàng Phê chủ biên (NXB Giáo dục, HN 1988) 4 Từ điển Tiếng Việt (NXB Giáo dục) 5 Mẹo luật chính tả (Lê Trung Hoa) - Sở Văn hóa-Thông tin Long An, XB:1984 6.Chữa lỗi chính tả cho học sinh của: Phan Ngọc (NXB Giáo dục Hà Nội, 1982) XI MỤC LỤC: 23 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ TT I II 1 2 III IV 1 2 3 4 V 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 a) b) VI VII 1 2 VIII IX 1 X 1 2 3 4 5 6 Nội dung các mục Trang TÊN ĐỀ TÀI 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tầm quan trọng của phân môn chính tả 1 Lý do chọn đề tài 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1 CƠ SỞ THỰC TIỄN 2 Thuận lợi 2 Khó khăn 2 Khảo sát thực trạng 2 Nhận định nguyên nhân 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả 5 Luyện phát âm 5 Phân tích so sánh 5 Giải nghĩa từ 6 Giúp học sinh ghi nhớ mẹo luật chính tả 6 Giúp học sinh viết đúng chính tả qua các bài tập 7 Giúp học sinh viết đúng chính tả qua các môn học khác 11 Tổ chức dạy học 11 Hướng dẫn viết và chữa bài 11 Thực hành luyện tập 12 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 KẾT LUẬN 13 Bài học kinh nghiệm 13 Kết luận 14 NHỮNG KIẾN NGHỊ 14 PHẦN PHỤ LỤC 15 Một số bài kiểm tra của học sinh (KSĐN, KT CUỐI HKI) 15- 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 Sách giáo viên Tiếng Việt 3 (Tập 1&2) 23 Một số phương pháp dạy Tiếng Việt (ĐMPPDH ở tiểu học) 23 Từ điển chính tả tiếng Việt (Hoàng Phê) – XB, HN, 1988 23 Từ điển Tiếng Việt (NXB Giáo dục) 23 Mẹo luật chính tả (Lê Trung Hoa), Sở VHTT Long An (1984) 23 Chữa lỗi chính tả cho học sinh (Phan Ngọc), XB GD, HN 1982 23 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 24 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2011 – 2012 I Đánh giá xếp loại của HĐKH Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 1.Tên đề tài : “Một số biện pháp giúp học sinh lớp Ba viết đúng chính tả” 2 Họ và tên tác giả: Lê thị Hảo 3 Chức vụ : Giáo viên Tổ: 3 4 Nhận xét của Chủ tịch HĐKH về đề tài: a) Ưu điểm : …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….… b) Hạn chế : …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….… 5 Đánh giá, xếp loại : Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Trường: Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh thống nhất xếp loại : …………… Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ……………………………… ………………………………… ………………………………… II Đánh giá, xếp loại của HĐKH Phòng GD&ĐT huyện Núi Thành Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Phòng GD&ĐT huyện Núi Thành thống nhất xếp loại: ………… Những người thẩm: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ………………………………… ………………………………… ………………………………… III Đánh giá, xếp loại của HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam thống nhất xếp loại: ……… Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ………………………………… ………………………………… 25 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ 26 ... nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI em : Nguyễn Đinh Bin 17 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ Bài khảo... nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI em : Nguyễn Việt Quang 19 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ Bài... nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI em : Trần Văn Khánh 21 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ X TÀI

Ngày đăng: 18/08/2014, 06:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan