0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HÁT ĐÚNG GIAI ĐIỆU KHI HỌC HÁT

15 5,054 58

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:07

. đưa ra: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HÁT ĐÚNG GIAI ĐIỆU KHI HỌC HÁT” II. Mục đích: Việc chọn đề tài Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 hát đúng giai điệu khi học hát của tôi nhằm. là nốt “pha” nhưng khi tập hát bị cảm giác của dấu huyền các em thường hát thấp xuống nốt “rê” II. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 hát đúng giai điệu khi học hát. Khi gặp những khó khăn. CÁT HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HÁT ĐÚNG GIAI ĐIỆU KHI HỌC HÁT Họ và tên : Vũ Thị Bích Thoan Ngày tháng năm sinh: 06- 04 -1968
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HÁT ĐÚNG GIAI ĐIỆU KHI HỌC HÁT, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HÁT ĐÚNG GIAI ĐIỆU KHI HỌC HÁT,

Từ khóa liên quan