SKKN Phương pháp dạy học hát theo nhóm trong môn âm nhạc ở bậc THCS

14 5K 40
SKKN Phương pháp dạy học hát theo nhóm trong môn âm nhạc ở bậc THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu được của con người. Hoạt động âm nhạc đã trở thành một nhu cầu, một quyền lợi và một nhiệm vụ của mọi người trong xã hội. Giáo dục âm nhạc trong nhà trường có mục đích là thực hiện quyền công bằng của trẻ em mọi dân tộc, mọi vùng miền là được học âm nhạc và trực tiếp hoạt động âm nhạc. Giáo dục âm nhạc cũng như các nội dung giáo dục khác, ngày càng được hoàn thiện và từng bước đổi mới cho phù hợp với sự phát triển chung của đất nước và thế giới. Đặc biệt đổi mới phương pháp dạy và học để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh đang được thực hiện ở tất cả các cấp học và môn học.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÁT THEO NHĨM TRONG MƠN ÂM NHẠC Ở BẬC THCS A Đặt vấn đề Âm nhạc ăn tinh thần khơng thể thiếu người Hoạt động âm nhạc trở thành nhu cầu, quyền lợi nhiệm vụ người xã hội Giáo dục âm nhạc nhà trường có mục đích thực quyền công trẻ em dân tộc, vùng miền học âm nhạc trực tiếp hoạt động âm nhạc Giáo dục âm nhạc nội dung giáo dục khác, ngày hoàn thiện bước đổi cho phù hợp với phát triển chung đất nước giới Đặc biệt đổi phương pháp dạy học để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh thực tất cấp học môn học Đối với giáo dục, âm nhạc, đổi phương pháp dạy học là: Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học sinh Lấy học sinh làm trung tâm, để học sinh khám phá điều chưa biết Dạy học âm nhạc phải trọng phương pháp rèn luyện: “thực hành sợi đỏ xuyên suốt trình dạy-học”; phương pháp tự học, học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác, kết hợp đánh giá thầy tự đánh giá trò, tăng cường đồ dùng dạy học cần thiết Giờ học âm nhạc phải học nghệ thuật hấp dẫn với phương châm: Học vui – vui học Vận dụng phương pháp tích hợp giảng dạy Phát triển tai nghe nhạy cảm âm nhạc, tạo cảm xúc cho học sinh, giúp em nâng cao lực cảm thụ âm nhạc, đồng thời phải tăng cường hoạt động âm nhạc giúp học sinh: xem; nghe; tự thể bình luận đánh giá Từ giúp học sinh phát triển tồn diện Đức –Trí – Thể – Mĩ kỉ để hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Mục đích hoạt động hát theo nhóm nhằm nâng cao hiệu việc học hát học sinh theo phương pháp đổi Đổi cách thức hoạt động học sinh : tư thụ động chuyển qua tích cực chủ động Từ ghi nhớ tái chiều (theo kiểu bắt chước) sang tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Từ đơn nắm bắt kiến thức sang kết hợp rèn luyện phương pháp học tập, hình thành lực tự học, số kỉ ca hát : vành, rõ chữ, thể sắc thái hát có nội tâm kết hợp với vận động nhịp nhàng có động tác phụ hoạ Từ nhận thức học tập đơn phương chuyển sang hình thức học tập hợp tác, tương tác lẫn nhau, lớp đối diện với cá nhân, học theo nhóm Từ tiết học hát trở thành tiết hoạt động âm nhạc, có hưởng thụ âm nhạc; bình luận, góp ý bổ sung cho B Giải vấn đề I) Cơ sở thực tiễn “Hoạt động hát theo nhóm nhằm nâng cao hiệu việc học hát học sinh theo phương pháp đổi mới” Âm nhạc mơn nhiều người ưa thích, thêm đổi theo phương châm: Học vui – vui học, phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh nên số đông học sinh yêu mến Hoạt động âm nhạc: Một phận âm nhạc vốn diễn từ lâu trường học Bản thân học sinh vốn hiếu động, nhạy cảm, tiếp thu nhanh kiến thức nhịp điều, thể hình tạo điều kiện cho hoạt động ca hát diễn thuận lợi Phong trào ca hát cá nhân tập thể nhà trường diễn ngày phong phú đa dạng hình thức thể loại Đồ dùng dạy học cung cấp, đội ngũ giáo viên có trình độ chuẩn sẵn sàng đáp ứng u cầu học tập học sinh Tuy nhiên giáo viên: Năng lực nhịp điệu thể hát thiếu Điều kiện giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm bổ sung cho kiến thức âm nhạc hạn chế *Về học sinh số hạn chế như: Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa Một phận học sinh chưa nhận thức đầy đủ môn học cho môn phụ nên cịn học lệch, thiếu hứng thú say sưa Trình độ học tập môn âm nhạc học sinh không đồng Một số học sinh khơng có khiếu âm nhạc * Về nhà trường hiệnn phải sớm khắc phục mặt như: Phòng học chuyên biệt chưa có Đồ dùng dạy học cịn thiếu yếu Các phương tiện nghe, nhìn chưa đáp ứng Sân chơi âm nhạc thiếu Thiếu tài liệu tham khảo âm nhạc Thời lượng tiết học giành cho môn học nhạc cịn Trong giai đoạn nay, vấn đề đổi phương pháp dạy học áp dụng theo sách giáo khoa môn âm nhạc trường THCS vấn đề phức tap, việc thống nâng cao hiệu dạy-học cho phân môn; đặc biết phân môn học hát cần thiết đòi hỏi giáo viên dạy nhạc cần quan tâm trăn trở II) Qúa trình thực Qua thực tế thấy, giáo viên dạy hát thường dạy theo cách cho học sinh hát cao độ trường độ hát, hát thuộc lời hát chính, quan tâm đến nghệ thuật ca hát phổ thông tối thiểu phát huy chức giáo dục thẩm mĩ ca hát Đó cho học sinh thấy hay, đẹp lời ca nốt nhạc từ biết hát chuẩn xác rõ lời, tiết tấu, hát có sắc thái diễn cảm, biết tao cảm xúc cho người nghe, người quan sát qua hát Qua khai thác khả hoạt động âm nhạc thiếu nhi; phát học sinh có khiếu khuyến khích giúp đỡ em phát triển khả âm nhạc, giúp em nâng cao lực cảm thụ âm nhạc Trước dạy hát giáo viên cần phải chuẩn bị vấn đề sau : Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa -Biết rõ đặc điểm khả ca hát học sinh -Nghiên cứu hát -Thuần thục hát: Phần đàn; hát; thể hát kết hợp vận động nhịp nhàng -Chuẩn bị đồ dùng dạy học cần thiết Thông thường, hát phân bố tiết dạy, việc xác định mục tiêu cụ thể cho tiết sau: Tiết : Giúp học sinh hát chuẩn xác cao độ, trường độ hát biết hát diễn cảm hát: (Qua tìm hiểu nội dung lời ca hát; tìm hiểu phần nhạc hát; tập theo trình tự hát) Tiết : Ôn luyện hát có nâng cao Ơn giai điệu xác, thuộc lời ca Triển khai: Hát sắc thái hát; hướng dẫn số động tác phụ hoạ; số hình thức biểu diễn; số cách hát: Hát đuổi bè; hát nối tiếp hát liền tiếng hát có âm nẩy Tiết : Ơn luyện hát : Trình bày hồn chỉnh hát Kiểm tra đánh giá Học sinh phát biểu cảm nghĩ hát (có tính giáo dục) Hoạt động: “hát theo nhóm” a) Đặc điểm : Nhóm học sinh thực nội dung: thảo luận, thiết kế; luyện tập trình bày hồn chỉnh hát: có biểu đạt tình cảm hát qua ánh Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa mắt, nét mặt, động tác phụ hoạ tay, hình thể; vận động nhịp nhàng theo ý tưởng Hoạt động thực phần ôn tập hát: Nếu hát có cấu trúc; giai điệu đơn giản, phân phối chương trình phân bố tiết hoạt động “hát theo nhóm” cuối tiết thứ (bước 1) Thực chủ yếu tiết thứ (bước 2) Nếu hát bố trí tiết hoạt động “hát theo nhóm” nội dung tiết thứ (bước 1) thực chủ yếu tiết thứ (bước 2) Hoạt động “hát theo nhóm” phương pháp đặt học sinh vào môi trường học tập, nghiên cứu, thảo luận; thực hành, rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn chỉnh theo nhóm học sinh thực hiện: Học sinh chủ thể tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động Giáo viên có nhiệm vụ nêu vấn đề; gợi ý, thiết kế; bổ sung; tổng kết, đánh giá hoạt động với học sinh Vai trò cá nhân phát huy tối đa mối quan hệ thầy trò; quan hệ trò trò để đạt mục đích chung thể cho hay đẹp; xúc cảm hát (ở mức độ học sinh) b) Ý nghĩa: Hoạt động “hát theo nhóm” giúp học sinh: -Mở rộng, sâu thêm kiến thức âm nhạc nghệ thuật diễn tả nội tâm trình bày hát -Thơng qua hoạt động giúp học sinh rèn luyện kỉ giao tiếp, kĩ vận động, bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu -Tạo nên mối quan hệ hai chiều học sinh giáo viên ngày gắn bó -Với cách thức hoạt động này: Giúp học sinh tham gia tích cực q trình học tập, hứng thú tìm sáng tạo vấn đề; hào hứng trình bày sáng tạo -Hoạt động động lực giúp học sinh tham gia tích cực vào hoạt động văn hoá văn nghệ trường lớp; đồn; đội đơn vị văn hố Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa địa bàn tổ chức, tham gia có kết ngày tốt hơn, góp phần phát triển khả ca hát -Hoạt động giúp em hồ vào tập thể; rèn luyện sức khoẻ; rèn luyện toàn diện nhân cách -Hoạt động bảo đảm nguyên tắc: Lấy thực hành làm sợi đỏ xuyên suốt trình học tập học sinh c) Cách thực hiện: Về phía giáo viên: Thực tốt mục tiêu tiết trước: Học sinh hát xác giai điệu hát; hát có diễn cảm; thuộc lời ca Chuẩn bị thục phần thể hát có vận động, có phụ hoạ, có biểu cảm hình ảnh hình tượng lời ca hát Thuần thục phần đệm hát qua đàn ghi vào băng đĩa Về phía học sinh: Hát thuộc lời hát Tìm hiểu trước hình tượng, hình ảnh lời ca hát, luyện tập nhóm với Trang phục, tác phong thể hát Bước 1: Tiến hành tiết thứ hát (chương trình sách giáo khoa) sau ơn luyện giai điệu hát xác có kiểm tra đánh giá (kiểm tra cũ) Kiểm tra phần thuộc lời ca, hướng dẫn sô cách hát lời ca : Hát đuổi; hát bè; hát âm nẩy, hát liền tiếng … Nêu mục đích yêu cầu hoạt động (giáo viên thực hiện) Thảo luận lớp nội dung hoạt động Giáo viên gợi ý, phân tích Học sinh trình bày ý kiến Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa Giáo viên tập hợp ý kiến, thống số nội dung Chia nhóm: (Giáo viên điều hành) Theo nhiều cách: Nhóm học tập; nhóm giới tính; nhóm theo chỗ ngồi Đảm bảo thành phần: Có giỏi; khá; trung bình; yếu Số lượng: học sinh trở lên; cao 6-8 học sinh Đề cử nhóm trưởng: Có lực tổ chức, hoạt động âm nhạc để điều hành nhóm Các nhóm trưởng bốc thăm thứ tự biểu diễn tiết sau Đặt tên cho nhóm theo thứ tự bốc thăm Nhóm lập danh sách tổ viên nhóm Dặn dị học sinh nhà thảo luận, bổ sung thêm luyện tập chuẩn bị trang phục Bước 2: Tiến hành tiết thứ dạy hát sau kiểm tra xong phần chuẩn bị; luyện Các nhóm trình bày phần thể Chấm điểm cho nhóm hát tiến hành đồng thời, nhóm cịn lại làm giám khảo Sau phần trình bày nhóm đó, nhóm cịn lại ghi điểm nhóm cho vào bảng phụ đồng loạt giơ lên Giáo viên có nhiệm vụ tổng hợp điểm; thơng báo tổng số điểm (theo thang điểm 10) Học sinh phát biểu cảm nghĩ hát Giáo viên nhận xét chung hoạt động: ưu điểm; tồn cách thể hiện: trang phục Biểu dương, động viên cho nhóm đặt điểm cao Thử minh hoạ số tiết dạy sau: Bài hát : Hành khúc tới trường (nhạc Pháp) Chương trình lớp Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa Bước 1: Đây hát có giai điệu, cấu trúc đơn giản phân phối chương trình bố trí tiết Hoạt động hát theo nhóm tiết thứ sau tập cho học sinh hát xác cao độ, trường độ hướng dẫn học sinh hát đuổi sau nhịp Nêu u cầu mục đích hoạt động (giáo viên thực hiện) thể hoàn chỉnh hát có nghĩa là: trình bày hát có vận động nhịp nhàng, thể số động tác phụ hoạ tay; biểu cảm ánh mắt; nét mặt số lời ca, giao lưu tình cảm với làm rõ tính hành khúc hát (1’) Thảo luận lớp nội dung : (5’) + Học sinh nêu ý kiến + Giáo viên tập hợp, kết luận Về hành khúc: Hát mạnh mẽ, sơi nổi, vận động nhịp nhàng Một số hình tượng hình ảnh để phụ hoạ + Bằng tay : Mặt trời lấp ló; đằng chân trời xa Non sơng ta bao la Vui chim reo ca + Aùnh mắt giao lưu với nhau: Vui chim reo ca Ta hoà lời ca + Vỗ tay theo tiết tấu: la la la la… + Chia tốp hát đuổi sau ô nhịp : câu đầu + câu cuối hát nhóm Chia nhóm : + Đối với thể loại hành khúc chia nhóm chủ yếu nhóm đơng người đến người + Đề cử nhóm trưởng Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa + Các nhóm bốc thăm thứ tự trình bày tiết sau - Dặn dị : Các nhóm nhà thảo luận tiết luyện tập chuẩn bị (2’) trang phục Bước : Tiến hành tiết (tiết 11-sách giáo khoa) Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh (1’) Luyện (2’) Các nhóm trình bày phần thể Các nhóm cịn lại chuẩn bị bảng phụ cho điểm Giáo viên tổng hợp sau nhóm (8’) - Nhận xét : + Giáo viên thơng báo tổng số điểm nhóm Nhóm nhất; nhì; ba + Ưu điểm; tồn tại; rút kinh nghiệm sơ lược + Cho vài học sinh phát biểu cảm nghĩ hát + Nhận xét, biểu dương (4’) Bài hát: Lí dĩa bánh bị Dân ca Nam Bộ.(Chương trình lớp 8) Bước : Đây hát phân phối tiết (tiết 4; 5; sách giáo khoa lớp 8) Hoạt động : Hát theo nhóm tiết sách giáo khoa sau ôn tập xác phần giai điệu hát, kiểm tra phần thuộc lời ca hướng dẫn học sinh hát đuổi câu đầu hát sau ô nhịp Giáo viên nêu yêu cầu, mục đích hoạt động Trình bày hát có vận động nhịp nhàng, thể số động tác phụ họa tay, ánh mắt, nét mặt, hình thể (có thể có động tác múa) giao lưu thân mật với rõ – tính vui tươi, dí dỏm hát Thảo luận lớp nội dung trên: + Học sinh nêu ý kiến Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa + Giáo viên tập hợp, kết luận; thí phạm số động tác: * Vận động nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nhiều cách, hát vui tươi sôi pha hóm hĩnh; hát gọn chữ * Một số hình tượng, hình ảnh phụ hoạ tay; ánh mắt, nét mặt kết hợp bước chân phối hợp với vũ điệu Hai tay bưng đĩa Giấu cha, giấu mẹ Tinh tính tang tang… * Chia tốp hát đuổi câu đầu Cả nhóm hát câu cuối - Chia nhóm + Đối với hát này; chia nhóm nhiều cách ; học sinh : HS, 3HS; 4HS; – HS + Đề cử nhóm trưởng (3’) + Bốc thăm thứ tự trình bày - Dặn dị nhóm nhà thảo luận thêm luyện tập; chuẩn bị trang phục chủ đề hát (1’) Bước : Tiến hành tiết – sách giáo khoa lớp - Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh (1’) - Luyện (2’) - Từng nhóm trình bày phần thể hiện; nhóm cịn lại chuẩn bị bảng phụ cho điểm – giáo viên tập hợp số điểm nhóm thơng báo số điểm nhóm sau phần nhóm thực xong (8’) - Cho đại diện xung phong học sinh phát biểu cảm nghĩ hát Được cộng thêm điểm thưởng trả lời súc tích hay (3’) - Nhận xét sơ lược ưu khuyết điểm; thơng báo nhóm 1;2;3 Bài hát : Tuổi hồng, nhạc lời : Trương Quang Lục ( lớp 8) Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa 10 Bước 1: Đây hát phân phối ba tiết 3-tiết 8; tiết 9; tiết 10sách giáo khoa Hoạt động: Hát theo nhóm tiết thứ sau ơn xác phần cao độ, trường độ, kiểm tra phần thuộc lời ca; hướng dẫn học sinh hát đuổi đoạn: “Tuổi hồng đến với em Bình minh rực lên” Hát âm nẩy đoạn hát - Giáo viên nêu yêu cầu mục đích hoạt động (1’) Trình bày hát : Hát lời, chọn lời ca, có vận động nhịp nhàng; thể số động tác phụ họa tay, mắt; hình thể giao lưu với làm rõ tính trữ tình hát - Thảo luận lớp nội dung (5’) * Học sinh nêu ý kiến, giáo viên tập hợp kết luận + Vận động nhịp nhàng nhiều cách + Hát rõ lời gọn chữ; đoạn đầu hát nhỏ đoạn sau hát to hơn, hất âm nẩy + Một số hình tượng, hình ảnh sử dụng động tác phụ hoạ Bằng tay: Khi bước đường Rực rõ vai, nở thắm vai Khoảng trời mộng ước Trên cành Aùnh mắt giao lưu: Lời thân thương câu hẹn hò Tuổi hồng đến với em Tuổi hồng đẹp ước mơ - Đoạn : Kết hợp hát âm nẩy với tay theo tiết tấu + Hát đuổi : (chia tốp) “tuổi hồng đến với em … Bình minh rực lên” sau phách - Chia nhóm (2’) + Chia nhóm nhiều cách : 2Hs; học sinh; đến 8Hs + Đề cử nhóm trưởng Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa 11 + Nhóm trưởng bốc thăm thứ tự trình bày - Dặn dị nhóm thảo luận tiếp, luyện tập chuẩn bị trang phục phù hợp với hát (1’) Bước 2: Tiến hành tiết 10 sách giáo khoa - Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh (1’) - Luyện (2’) - Từng nhóm trình bày phần thể hát nhóm Các nhóm cịn lại chấm điểm Giáo viên tổng hợp điểm – thông báo tổng điểm (8’) - Học sinh phát biểu cảm nghĩ hát cộng thêm điểm trả lời sâu sắc - Nhận xét ưu, khuyết rút kinh nghiệm III) Kết đạt Qua thử nghiệm số lớp vàở lớp 8, nhận thấy: Hoạt động âm nhạc học sinh phong trào văn hoá văn nghệ trường tổ chức ngày sôi Kiến thức phần môn học hát em trở nên sâu sắc bền vững, dễ nhớ; thuộc lâu giao lưu học hỏi nhóm Đã biết vận dụng điều học vào việc trình bày hát khác khơng có chương trình phổ thơng Đã biết hồ vào tập thể, cởi mở mạnh dạn hơn, tự tin Một điều thấy tâm đắc tình cảm hát em thể với kết bất ngờ + Hình thức thể phong phú đa dạng + Thể động tác ngày thuận thục, xác + Cảm nhận em hát ngày sâu sắc tinh tế + Cách cảm thụ, cách đánh giá trình bày trang phục hát ngày kĩ hơn, gần sát với đánh giá giáo viên Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa 12 C Kết luận Qua q trình thực giải pháp tơi rút kết luận sau: Với phương pháp ôn luyện hát hình thức hát theo nhóm mà tơi thực theo tinh thần đổi phương pháp dạy học giai đoạn nay, số kết đáng kể : Phát huy tính tích cực hoạt động học sinh; thực phương châm học vui – vui học thực hành sợi đỏ xuyên suốt, song đưa áp dụng cho toàn hát chương trình trở nên nhàm chán áp lực trở nên nặng nề trình thực phương pháp “Hát theo nhóm” tơi đổi số phương cách với tiến trình tiến tới áp dụng cho số hát có tính chất chọn lựa; cịn với số hát Dân ca hay nhạc nước ngồi hướng dẫn học sinh đặt lời mới, sau nhóm trình bày hát lời tự đặt kết đạt đáng phấn khởi, có nhiều lời hay, cách trình bày đẹp… Trong trình thực muốn có kết qủa tốt phải cần đến góp ý giúp đỡ đồng nghiệp; cần có phối hợp nhịp nhàng giáo viên học sinh Trên kinh nghiệm mà làm làm; việc thực chưa nhiều điều kiện chưa thuận lợi nên nhiều thiếu sót, kính mong góp ý bạn bè đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn Nhân Nghĩa, ngày 25 tháng 05 năm 2009 Người viết Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa 13 Bùi Thị Thuận Họ tên: Bùi Thị Thuận = Đơn vị công tác: Trường THCS Nhân Nghĩa 14 ... hiệu việc học hát học sinh theo phương pháp đổi mới” Âm nhạc môn nhiều người ưa thích, thêm đổi theo phương châm: Học vui – vui học, phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh nên số đông học sinh yêu... Trong giai đoạn nay, vấn đề đổi phương pháp dạy học áp dụng theo sách giáo khoa môn âm nhạc trường THCS vấn đề phức tap, việc thống nâng cao hiệu dạy- học cho phân môn; đặc biết phân môn học hát. .. với cá nhân, học theo nhóm Từ tiết học hát trở thành tiết hoạt động âm nhạc, có hưởng thụ âm nhạc; bình luận, góp ý bổ sung cho B Giải vấn đề I) Cơ sở thực tiễn “Hoạt động hát theo nhóm nhằm nâng

Ngày đăng: 21/09/2014, 08:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan