SKKN Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường thcs

22 4.4K 23

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:52

A. PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1/ Cơ sở lý luận: Để thực hiện tốt nghị quyết Trung Ương II khóa VII & nghị quyết Trung Ương II khóa VIII tháng12/ 1996 về việc đổi mới phương pháp dạy học với mục đích: phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh: - Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự sáng tạo. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. - Tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh. Qua việc thực hiện thay sách giáo khoa các lớp khối THCS là một bước ngoặt, bước tiến mới trong công cuộc đổi mới nền giáo dục nước ta, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Muốn vậy đòi hỏi người thầy phải đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với nhu cầu đổi mới giáo dục. Để góp phần thực hiện mục tiêu “Đào tạo học sinh thành những con người năng động, độc lập, sáng tạo tiếp thu được những tri thức khoa học, kĩ thuật hiện đại, biết vận dụng tìm ra các giải pháp hợp lí cho vấn đề trong cuộc sống của bản thân & của xã hội”. Bộ môn thể dục cũng như các bộ môn khác ở THCS đang cố gắng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với các đối tượng HS. 2/ Cơ sở thực tiễn. 1 Qua nhiều năm thực tế giảng dạy điều mà tôi trăn trở là làm thế nào để học sinh tiếp cận với bộ môn thể dục và đặc biệt là sở thích của các em là môn thể thao gì. Để từ đó có sự yêu thích say mê môn học. Đối với tiết dạy về thể dục Giáo viên có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Sau khi xem xét cân nhắc, dựa vào cơ sở nêu trên, tôi quyết định phương pháp cần lựa chọn để đạt hiệu quả về chất lượng cao trong dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở là: Nhóm phương pháp sức bền, trực quan , phương pháp thực hành đi theo con đường tìm tòi nghiên cứu, tỏ ra có nhiều ưu thế trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi này (13-14 tuổi). Đồng thời cũng thể hiện được phương pháp đặc thù của bộ môn, nhất là kinh nghiệm sống còn ít vốn hiểu biết còn nghèo nàn, các biểu tượng tích luỹ còn hạn chế, các em còn nặng về tư duy hình tượng cụ thể, tư duy theo thực nghiệm thì việc xây dựng các khái niệm đòi hỏi phải lấy “thị phạm động tác” (các phương tiện trực quan) làm điểm tựa. Các phương pháp này phát huy được tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo dưới sự tổ chức và chỉ đạo của giao viên, kiến thức thu nhận được sẽ trở thành tài sản riêng của các em. Vì vậy các em hiểu bài sâu hơn, nắm kiến thức chắc hơn. Trong trường hợp này các phương pháp góp phần phát triển tư duy rèn kĩ năng cho học sinh, cho các em tập dượt, làm quen với các phương pháp nghiên cứu nói riêng, phương pháp nhận thức nói chung, đặc biệt là kết hợp với các yếu tố nêu và giải quyết vấn đề. 2 Bên cạnh quan sát và làm mẫu được sử dụng trong nhóm phương pháp trực quan và thực hành thì phương pháp đàm thoại tìm tòi trong nhóm phương pháp dùng lời cũng được vận dụng phổ biến trong dạy học Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở. 3/ Thời gian - Địa điểm. a/ Thời gian: Tôi nghiên cứu đề tài từ tháng 10 năm 2010 trong môn Thể dục. b/ Địa điểm: Trường THCS Phúc Thịnh - Ngọc lặc. c/ Giới hạn đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở. d/ Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: Trường THCS Phúc Thịnh - Ngọc lặc. e/ Giới hạn về khách thể khảo sát: 254 học sinh Trường THCS Phúc Thịnh - Ngọc lặc. B. PHẦN NỘI DUNG 1/ Cơ sở lí luận : Chương trình thể dục nghiên cứu về các động tác phức tạp đòi hỏi phải có sự khéo léo, uyển chuyển, nhanh nhẹn nhưng phải rứt khoát. Đó 3 là một thuận lợi cho cả giáo viên và học sinh trong đổi mới cách dạy học và đổi mới cách học. Khi xem xét xong cơ sở để tiến hành đổi mới phương pháp dạy học bằng các phương pháp tích cực, tôi tiến hành tìm hiểu và xác định. 2/ Đối với giáo viên và học sinh . Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn học sinh tự tìm tòi chiếm lĩnh tri thức môn thể dục. Muốn đạt được như vậy bài soạn không chỉ thiết kế công việc của thầy mà chủ yếu thiết kế hoạt động học tập của trò ( như làm thị phạm động tác, quan sát động tác, tranh hình, bài tập ). Khi lên lớp người thầy phải là huấn luyện viên, giao nhiệm vụ hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập. Lúc này người thầy chỉ uốn nắn khi học sinh thực sự gặp khó khăn & đóng vai trò làm trọng tài cho cuộc tranh luận của các em. Còn đối với học sinh. Để học sinh chủ động và tích cực tự lực chiếm lĩnh chi thức sinh học các em cần phải đạt được. - Tạo nhu cầu nhận thức có mong muốn tìm hiểu các động tác cần thiết cho bản thân. - Tự lực tham gia vào các hoạt động học tập do giáo viên hướng dẫn. - Có điều kiện để bộc lộ khả năng tự nhận thức, tự bảo vệ ý thức của mình khi tranh luận. - Khuyến khích nêu thắc mắc nêu tình huống có vấn đề và tham gia giải quyết. 3/ Đối với nội dung. 4 Nội dung mỗi tiết học cần tránh luyện tập quá sức để có đủ thời gian cho học sinh thực hiện hoạt động học tập. Ngoài giờ tập yêu cầu học sinh tham gia các trò chơi để nhằm các em cuốn hút yêu thích bộ môn và có thời gian tập thêm ở nhà nhằm tăng cường hoạt động tự lực học tập của học sinh . 4/ Đối với đồ dùng học tập. Trong dạy học , đồ dùng học tập có vai trò quan trọng, nó vừa là nguồn cung cấp tri thức vừa là phương tiện giúp học sinh tìm tòi tri thức mới. Xác định rõ như vậy nên tôi đã lựa chọn đồ dùng học tập là những đồ dùng dễ kiếm, dễ sử dụng, dễ làm để từ đó có thể nhân nhanh ra số lượng lớn hoặc hướng dẫn học sinh tự làm được. Trong quá trình giảng dạy tôi thấy một trong những phương pháp dạy học được chú ý trong quá trình cải tiến để tìm lại kết quả cao trong dạy các đơn vị kiến thức cơ bản là quan sát tìm tòi với các hình thức học tập: Một là hình thức học tập cá nhân: Mỗi cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ do tôi giao cho mỗi bài tập cụ thể, hoăc từng động tác & phải tạo ra được các sản phẩm cụ thể. Hai là hình thức học tập theo nhóm: Tôi chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm thực hiện một loại nhiệm vụ hoặc cùng thực hiện một nhiệm vụ học tập, sau đó mỗi nhóm cử một đại diện nên thị phạm động tác và bảo vệ kết quả đã đạt được của nhóm mình trước lớp. Hình thức này buộc các thành viên trong nhóm cùng hoạt động, cùng làm việc trao đổi thảo luận với nhau. Kết luận chương 1 5 Xuất phát từ những cơ sở lí luận, nghiên cứu cơ sở thực tế gắn với việc dạy. Tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài: “Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường trung học cơ sở ”. Phần 1: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1/ Nhiệm vụ nghiên cứu. + Nghiên cứu lý thuyết. + Nghiên cứu thực trạng. + Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường trung học cơ sở + Nâng cao chất lượng dạy học môn Thể dục ở trường Trung học cơ sở. + Tìm hiểu nghiên cứu khảo sát thực trạng việc sử dụng Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn Bóng chuyền trong Trường THCS Phúc Thịnh - Ngọc lặc. + Đề xuất các biện pháp sử dụng phương pháp dạy học của giáo viên. 2/ Các nội dung cụ thể trong đề tài: a/ Nghiên cứu đặc điểm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở. - Lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở có những đặc điểm riêng. Đó là tính cách hồn nhiên ngây thơ, trong sáng mang nhiều cảm tính và tiềm thức những khả năng phát triển đó cũng là lứa tuổi trong giai đoạn hình thành nhân cách. 6 - Lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở rất hiếu động học tập và làm việc theo ý thích. Các em ham chơi hơn học. Bởi vậy các phương pháp truyền thụ cho các em phải phù hợp với lứa tuổi các em. Qua nhiều năm nay nền giáo dục đã nghiên cứu thực nghiệm và áp dụng thực tế sao cho việc giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học sinh. Hiện nay phương pháp dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm”. “Học mà chơi – Chơi mà học” làm cho giờ học thêm sinh động. Phát triển sự hứng thú trong học tập của học sinh. Các em học sinh Trung học cơ sở thường hiếu động dễ hưng phấn, khó tập trung chú ý lâu, hay hướng tới các hoạt động cụ thể, kết quả trực tiếp hoặc nhanh thấy kết quả. Chính vì vậy mà các em thường không chú ý và không lĩnh hội được những kiến thức khó và trừu tượng. Ở lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở là giai đoạn phát triển mới của tư duy . Vì trong một chừng mức nhất định, chúng còn dựa trực tiếp trên các đồ vật, hiện tượng thực tại mà chưa tác động được lên lời nói và các giả thiết bằng lời. b/ Nghiên cứu về nhiệm vụ môn học. - Bước đầu các em có một số kiến thức cơ bản đơn giản thiết thực về các bài thể dục, các động tác. Tên gọi và các thành phần và kết quả của các bài tập. Mối quan hệ của các bài tập và các môn tự chọn liên quan với nhau. - Hình thành và vận dụng các kĩ năng về các động tác cơ bản. Thực hiện một số động tác cơ bản, biết cách Thực hiện đệm bóng, chuyền bóng và phát bóng thấp tay, cao tay, thể lực. Nhận biết được một số kĩ thuật đập bóng, chắn bóng, chiến thuật 7 - Các em tự phát hiện, tự tìm tòi và tự chiếm lĩnh kĩ thuật mới chăm chỉ luyện tập hứng thú với giờ học, bài học. c/ Nghiên cứu về chương trình. - Chương trình thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Thung học cơ sở là bộ phận của chưong trình Thể dục. Chương trình này kế thừa và phát triển thành tựu về dạy học. Thể thao tự chọn thực hiện những đổi mới về cấu trúc nội dụng để tăng cường hình thành và ứng dụng kiến thức mới quan tâm đúng mức đến việc đổi mới phương pháp dạy học. Từ đó giúp học sinh hoạt động học tập tích cực, linh hoạt sáng tạo theo năng lực của học sinh. * Thời lượng chương trình dạy Thể thao tự chọn môn bóng chuyền - Lớp 6 = 12 tiết. - Lớp 7 = 12 tiết. - Lớp 8 = 12 tiết. - Lớp 9 = 12 tiết. - Mỗi tiết học 45 phút. - Tổng số thời lượng môn tự chọn cả năm là cả năm là; 45 x 48 tiết * Kiến thức: Gồm các mạch kiến thức là. - Trò chơi phát triển thể lực. - Các kĩ thuật cơ bản của môn bóng chuyền là: đệm bóng, chuyền bóng và phát bóng thấp tay, cao tay, đập bóng, chắn bóng, chiến thuật 8 - Các yếu tố thể lực cũng rất quan trọng cho các em khi tập môn thể thao này vì thể thao rèn cho các em một thể lực dồi dào và sung mãn, giúp cho các em phát triển về sức khỏe. d/ Nghiên cứu về sách giáo khoa - Sách giáo khoa là tài liệu pháp lí để gióa viên nghiên cứu giảng dạy. Giáo viên phải khai thác triệt để nội dung sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa có từng môn riêng biệt bao gồm cả động tác và kĩ thuật giúp học sinh rèn và phát triển thể hình. - Sách giáo viên, thiết kế dạy môn thể dục nói trung và phân môn tự chon nói riêng. Dựa vào sách giáo viên để tham khảo lập kế hoạch bài dạy từng tiết sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của địa phương, lớp học. Tóm lại: Tài liệu phục vụ cho dạy học Thể dục. Khi dạy giáo viên cần nghiên cứu kĩ để vận dụng một cách linh hoạt có chất lượng và phù hợp với học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học bộ môn, đồng thời giáo viên phải tham khảo thêm một số tài liệu nâng cao khác. e/ Nghiên cứu về phương pháp dạy môn tự chọn. a.1 : Phương pháp dạy học bài mới - Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng các kĩ thuật và chiến thuật cho phù hợp với bộ môn và nêu được cách thực hiện. - Sau khi học sinh tìm ra được kĩ thuật, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện kĩ thuật đó để từ đó học sinh rèn luyện thành kĩ năng, kĩ xảo. - Từ đó giáo viên tập cho học sinh tái hiện các kiến thức đó bằng cách vừa hấp dẫn vừa khích lệ học sinh thi đua học tập. Các em thường 9 xuyên thực hành luyện tập kiến thức mới đó để giải quyết các vấn đề trong học tập trong đời sống. - áp dụng phương pháp dạy học mới giúp học sinh biết phát hiện chiếm lĩnh kiến thức mới và cách giải các vấn đề gần gũi đời sống. - Mỗi giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung chương trình và nhận biết được những ý định của phân phối trường trình thì có thể có nhiều điều kiện ôn tập củng cố kiến thức đã học, giúp học sinh huy động chúng để phát hiện, chiếm lĩnh, vận dụng kiến thức mới tìm ra những nội dung còn tiềm ẩn trong bài học. a.2. Phương pháp dạy học và các nội dung luyện tập. Nhiệm vụ chủ yếu là củng cố các kiến thức và kĩ năng cơ bản của chương trình. Rèn luyện các năng lực giúp học sinh hiểu ra rằng học không để biết mà học còn để rèn luyện và vận dụng kĩ năng đó vào thực tiễn. a.3. Nghiên cứu soạn bài - Soạn bài thực chất là lập kế hoạch tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động học tập tích cực nhằm đạt được mục tiêu của một bài học thể dục. - Mỗi bài học cần có: + Mục tiêu, mức độ, kiến thức, kĩ năng cần đạt. + Xác định phương pháp dạy học. Nêu các phương pháp của giáo viên thực hiện trong từng tiết, từng bài học cụ thể và áp dụng đối với học sinh ra sao. + Các hoạt động dạy học chủ yếu Xác định rõ tên từng hoạt động 10 [...]... những tồn tại trong việc phương pháp dạy học thể thao tự chọn mà tôi đã rút ra được qua điều tra, nghiên cứu thực trạng ở trường trung học cơ sở trong quá trình hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học về ‘ Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở ’’ 6/ Đề xuất biện pháp ‘ phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở’’ Để góp phần... đưa phương pháp vào dạy học thể thao tự chọn đặc biệt là môn bóng chuyền trong trường trung học cơ sở đã được giáo viên quan tâm, coi trọng và có sự đầu tư, rèn luyện 19 C PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ I/ KẾT LUẬN Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở là phương pháp hữu ích cho giáo viên khi soạn giáo trình thể dục ở trường Trung học cơ sở Khi giáo viên dạy bất... cứu nội dung cụ thể trong đề tài đã nghiên cứu từ đó tôi đã lựa chọn phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu cụ thể cho môn Thể dục nói chung và phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở Phần 2 : PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1/ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu chương trình sách giáo viên thể dục Trung học cơ sở để tìm... em sẽ được học Từ đó rút ra những thuận lợi, khó khăn cơ bản về chươnmg trình Nghiên cứu một số tài liệu, giáo trình ’’ phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở’’ 2/ Phương pháp điều tra Điều tra về kĩ năng, kĩ thuật của học sinh trong lớp, Hỏi học sinh một số câu hỏi sau : ? Em có thích môn thể thao bóng chuyền không ? ? Em thấy kĩ thuật của môn thể thao này... chú ý của học sinh Mặt khác, khi sử dụng phương pháp này phải có sự kết hợp hài hòa, khéo léo giữa các phương pháp giảng dạy môn Thể dục để tạo sự lô gíc cho bài giảng Thông qua việc đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng 20 chuyền trong trường Trung học cơ sở giúp cho học sinh phải nắm bắt được kiến thức giáo vên chuyền đạt II/ KIẾN NGHỊ Là giáo viên dạy Thể dục, tôi luôn mong muốn học sinh... dạy học tự chọn trong môn Thể dục nói chung thì vẫn còn một số giáo viên chưa thực sự nhận biết được tầm quan trọng của việc đưa những phương pháp vào giảng dạy môn thể thao tự chọn, dẫn đến hiệu quả giờ học chưa cao Ngoài ra, một số giáo viên chưa sử dụng phương pháp phù hợp và hiệu quả Có giáo viên do phương pháp yếu nên học sinh thực hiện các động tác trong môn học chưa hiệu quả, hoặc đưa ra phương. .. và để phát huy được tác dụng của phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở, tôi xin phép đưa ra một số đề xuất phương pháp như sau : * Đối với giáo viên : - nghiên cứu kĩ các phương pháp dạy học Thể dục nhằm giải quyết các nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức, hình thành kĩ năng, góp phần giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực + Nhóm phương pháp sử dụng lời nói : gồm có các... cả các em học sinh nói chung sẽ học tốt mọi môn học Việc đưa phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường trung học cơ sở giúp các em tiếp thu tốt kiến thức ở lớp cũng như ở trường Để đạt được chất lượng giáo dục như mong muốn, theo tôi người giáo viên phải tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, phương pháp giảng dạy, trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm để giảng dạy ngày một... môn tự chọn nào trong chương trình Thể dục giáo viên rất cần đến phương pháp dạy Tuy nhiên, không phải bất cứ giáo viên nào khi sử dụng cuãng đều sử dụng tốt các phương pháp, đạt hiệu quả như mong muốn Qua dạy thực nghiệm, dự giờ thao giảng trao đổi với giáo viên và học sinh, tôi thấy vấn đề sử dụng phương pháp áp dụng cho môn bóng chuyền cho học sinh trong giờ Thể dục, đặc biệt là học sinh Trung học. .. cho học sinh đã và đang rất được chú trọng Đa số giáo viên đã dùng phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường trung học cơ sở, đặc biệt là mỗi giáo viên đã tìm ra phương pháp riêng cho mình để phù hợp với đặc điểm của học sinh từng lớp Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo sự hứng thú cho học sinh trong việc học . dụng Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn Bóng chuyền trong Trường THCS Phúc Thịnh - Ngọc lặc. + Đề xuất các biện pháp sử dụng phương pháp dạy học của giáo viên. 2/ Các nội dung cụ thể trong. một số vấn đề lí luận về Phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường trung học cơ sở + Nâng cao chất lượng dạy học môn Thể dục ở trường Trung học cơ sở. + Tìm hiểu nghiên. định phương pháp cần lựa chọn để đạt hiệu quả về chất lượng cao trong dạy học thể thao tự chọn môn bóng chuyền trong trường Trung học cơ sở là: Nhóm phương pháp sức bền, trực quan , phương pháp

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan