0

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI

16 2,153 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:48

. SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI. PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Với sự phát triển ngày. cho học sinh. Học sinh lớp 1 say sưa, hứng thú vẽ cho nên tiết học vẽ trở nên thoải mái, nhẹ nhàng. Học sinh tự tin hơn khi vẽ hình bài tranh trong đề tài. Học sinh tạo những bố cục, hình vẽ. có cách dạy cho phù hợp. 14 PHẦN 3 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. Kết luận Tôi thực hiện đề tài Phương pháp giúp học sinh lớp 1 vẽ hình tự tin, tạo bố cục cân đối trong bài vẽ tranh đề tài không
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI, SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI,

Từ khóa liên quan