0

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

38 2,451 14
  • SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:48

"PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN XXX A - PHẦN MỞ ĐẦU I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hiện nay, giáo dục kỹ năng sống đang là vấn đề được quan tâm của Bộ giáo dục và đào tạo và chính thức đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Giáo dục kỹ năng sống không phải là một môn học mới mà nó bao trùm toàn bộ các hoạt động giáo dục. Trẻ cần việc làm, thông qua giải quyết những tình huống, chứ không phải nhồi nhét, áp đặt, giáo điều. Trẻ cần học cách sống thực và hành động ngay trong cuộc sống thực tại nhà trường chứ không phải học để chuẩn bị vào đời. Chính vì thế giáo dục kỹ năng sống cần bắt đầu từ nhỏ, trong gia đình, từ từng hành vi cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách. Gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Khác việc GDKN sống trong môn đạo đức nhằm mục đích bước đầu trang bị cho học sinh các kỹ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi tiểu học, giúp các em biết sống và ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với những người thân trong gia đình, với thầy, cô giáo, bạn bè và những người xung quanh, với cộng đồng quê hương, đất nước và với môi trường tự nhiên, giúp các em bước đầu biết sống tích cực, chủ động, có mục đích, có kế hoạch, tự trọng, tự tin. có kỷ luật, biết hợp tác, giản dị, tiết kiệm, gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh để trở thành con ngoan trong gia đình. HS tích cực của nhà trường và công dân tốt của xã hội. Với những lý do trên bản thân tôi chọn "Phương pháp dạy học lồng ghép GDKN sống trong môn đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX" làm đề tài nghiên cứu của mình và từ đó định hướng mục tiêu giảng dạy cho bản thân giúp các em học sinh thực sự "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1 + Đối tượng: Học sinh từ khối 1 đến khối 5. 2. Phạm vi nghiên cứu: - 30 học sinh lớp 1B - 28 học sinh lớp 1A 3. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra - Phương pháp đối chứng - Phương pháp phát vấn gợi mở - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp hỏi đáp, phân tích - Phương pháp thực tiễn - Phương pháp thuyết trình B - PHẦN NỘI DUNG I - THUC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA "PPDH LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN XXX 1.1) Thực trạng: 1.1.1) Khái quát tình hình địa phương: Thị Trấn XXX là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của huyện XXX. Tổng số dân hơn 4000 người được chia thành 7 tiểu khu. Con em trên địa bàn Thị Trấn phần đa là kinh doanh, dịch vụ buôn bán. Số còn lại là con nông nghiệp. Kinh tế phát triển, dân trí cao, phần đa phụ huynh quan tâm giáo dục đạo đức cho con cái. Một bộ phận mãi mê làm ăn phó mặc cho nhà trường dạy dỗ và thậm chí không đầu tư, coi thường việc học và hình thành phát triển nhân cách cho con mình. 1.1.2) Khái quát về tình hình nhà trường tiểu học Thị Trấn XXX. 2 * Tổng số CB, GV, NV: 18 đ/c Trong đó: - GV trực tiếp đứng lớp: 13 đ/c (9 GV văn hoá; 3 GV đặc thù; 1 GV ngoại ngữ) - CBQL: 3 đ/c (ĐH 3/3 đạt 100%). - GV: + ĐH: 11/13 đ/c (85%) + THSP: 2/13 đ/c (15%) * Kết quả giảng dạy và giáo dục học kỳ I năm học 2010 - 2011: - Tổng số 230 học sinh. Học 2 buổi/ ngày 100% - Về văn hoá: + Khá, giỏi: 68% + TB: 28% + Yếu kém: 4% - Về hạnh kiểm: 100% thực hiện đầy đủ - Tổng số tiết dạy môn đạo đức lớp 1 2 tiết/ tuần trong đó: 1 tiết chính khoá 1 tiết buổi 2 (ngoại khoá hoặc rèn kỹ năng chuẩn mực hành vi đạo đức). 1.2) Thực trạng của: Phương pháp dạy học lồng ghép GDKN sống trong môi trường Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX. 1.2.1) Thuận lợi: Phương pháp lồng ghép GDKN sống trong các môn học nói chung và môn Đạo đức lớp 1 nói riêng có nhiều thuận lợi. Đó là: - GDKN sống hiện nay được Bộ GD - ĐT chính thức đưa vào giảng dạy trong các nhà trường. - Phòng GD-ĐT, bộ phận chuyên môn tiểu học triển khai sâu rộng, nội dung giảng dạy, GDKN rõ ràng, cụ thể và xem đây là một trong những yếu tố không thể thiếu được trong từng môn học. - BGH nhà trường tiểu học Thị Trấn phổ biến kế hoạch, phương pháp, hình thức dạy học lồng ghép GDKN sống đến toàn thể giáo viên và từ đó theo 3 dõi sát sao, chỉ đạo kịp thời, điều chỉnh thường xuyên kết quả GDKN sống đến từng cá nhân học sinh. - Giáo viên căn cứ vào tình hình lớp, nội dung bài học, đặc điểm. Học sinh và định hướng cũng như thực hiện GDKN sống một cách có hiệu quả. - Học sinh tiếp thu và hình thành kỹ năng sống một cách nhẹ nhàng, thân thiện và vui vẻ. 1.2.2) Khó khăn: - Phương pháp dạy học lồng ghép GDKN sống trong môn Đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của học sinh nhưng việc giảng dạy chống khô khan, chán, học sinh không phải thụ động tiếp thu, đây là một việc làm khó đối với một bộ phận giáo viên nhất là giáo viên nhiều tuổi. - Một số giáo viên khó khăn khi lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức giảng dạy GDKN sống vào bài học. Giáo viên nhầm tưởng đây là một môn học tách biệt, chưa biết khéo léo "Lồng ghép" vào bài dạy một cách nhịp nhàng. - Khả năng diễn thuyết, hình thức tổ chức (nhất là Đạo đức tiết 2 hoặc ngoại khoá), còn rời rạc, dập khuôn, máy móc không lôi cuốn được học sinh "Vào cuộc" và từ đó hạn chế việc hình thành chuẩn mực, hành vi và "Kỹ năng sống" (Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử) của học sinh. - Cơ sở vật chất còn thiếu thốn đây cũng là một trong những khó khăn giáo viên thường gặp phải trong việc thực hiện ý đồ GDKN sống cho học sinh. 1.3) Hiệu quả của "Phương pháp dạy học lồng ghép GDKN sống trong môn Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX". Như chúng ta đã biết chương trình môn đạo đức nói chung, đạo đức lớp 1 nói riêng bao gồm các hệ thống chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật cơ bản, phù hợp với bản thân, với người khác, với công việc, với cộng đồng, đất nước, nhân loại và với môi trường tự nhiên. 4 Vì lẽ đó khi dạy lồng ghép GDKN sống vào môn đạo đức lớp 1 học sinh sẽ hình thành các kỹ năng giao tiếp ứng xử (với ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo và mọi người xung quanh). Kỹ năng bày tỏ ý kiến của bản thân, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp với lứa tuổi (trong các tình huóng đạo đức ở gia đình, nhà trường và xã hội), kỹ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân, kỹ năng tự phục vụ và quản lý thời gian, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin về các vấn đề trong thực tiễn đời sống ở nhà trường, ở cộng đồng có liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức. Không những thế khi dạy lồng ghép GDKN sống vào các môn học đó không những thể hiện được nội dung mà còn thể hiện được phương pháp dạy học đặc trưng của từng môn, từ đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thông qua tiết học đạo đức giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập phong phú, đa dạng như : Kể chuyện theo tranh, quan sát tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm, múa hát, đọc thơ, vẽ tranh, tô màu tranh giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức mới, tạo cơ hội để học sinh thực hành, trải nghiệm nhiều kỹ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi. Do các đặc trưng trên nên có thể khẳng định đạo đức là môn học có tiềm năng to lớn trong việc GDKN sống cho học sinh tiểu học và " phương pháp lồng ghép GDKN sống trong môn Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn Nông Cống" là một trong những môn học mang lại hiệu quả cao cho giáo viên trong quá trình giáo dục và học sinh trong quá trình học tập. 1.4) Các giải pháp thực hiện: 1.4.1) Giải pháp 1: Nắm vững tầm quan trọng việc GDKN sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông. - Kỹ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội. - GDKN sống là yêu cần cấp thiết đối với thế hệ trẻ đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học. 5 - GDKN sống nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới phương pháp dạy học. - GDKN sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông là xu thế chung của các nhà trường nói chung và trường tiểu học Thị Trấn nói riêng. 1.4.2) Giải pháp 2: Khả năng giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX. - Môn Đạo đức lớp 1 nhằm giáo dục học sinh bước đầu biết cách sống và ứng xử phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Dạy môn Đạo đức lớp 1 là kết hợp hài hoà giữa trang bị kiến thức với bồi dưỡng tình cảm, niềm tin và hình thành kỹ năng, hành vi cho học sinh. Bản thân môn Đạo đức lớp 1 đã chứa đựng nhiều nội dung liên quan đến kỹ năng sống như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bày tỏ ý kiến, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp với lứa tuổi, kỹ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân, kỹ năng tự phục vụ và quản lý thời gian, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin - Phương pháp lồng ghép GDKN sống nhằm mục đích đổi mới phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn. Các phương pháp và kỹ năng dạy học tích cực như: Học nhóm, theo dự án, nghiên cứu trường hợp điển hình, giải quyết vấn đề, đóng vai, trò chơi động não, hỏi chuyện chuyên gia, phòng tranh tạo cơ hội cho học sinh thực hành, trải nghiệm và thể hiện bản thân, hình thành kỹ năng sống cần thiết và phù hợp với lứa tuổi. 1.4.3) Giải pháp 3: Xác định nội dung dạy học lồng ghép và địa chỉ GDKN sống trong môn Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX. Bắt đầu từ năm học XXX ngành giáo dục đưa GDKN sống vào dạy học lồng ghép trong các môn học, trong đó có môn Đạo đức lớp 1. - Môn Đạo đức có khả năng giáo dục nhiều KN sống cho học sinh như: + Kỹ năng giao tiếp 6 + Kỹ năng nhận thức + Kỹ năng xác định giá trị + Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề + Kỹ năng tư duy, phê phán + Kỹ năng từ chối + Kỹ năng hợp tác + Kỹ năng đặt mục tiêu + Kỹ năng tìm kiến thức và xử lý thông tin về các vấn đề, hiện tượng trong đời sống thực tiễn có liên quan đến các chuẩn mực đạod dức, pháp luật đã học. + Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm + Tự tin, tự trọng. Địa chỉ GDKN sống trong môn đạo đức lớp 1 được lồng ghép vào từng bài cụ thể. Vì thế GV phải nghiên cứu kỹ trước khi giảng dạy cho học sinh. 1.4.4) Giải pháp 4: Xác định phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện GDKN sống trong từng bài học, tiết dạy môn Đạo đức lớp 1 - Nắm vững cách tiếp cận, phương pháp dạy học lồng ghép GDKN sống trong môn Đạo Đức lớp 1. - Nghiên cứu một số phương pháp dạy học tích cực để sử dụng GDKN sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 1. - Khai thác một số kỹ thuật dạy học tích cực khơi dậy khái niệm sống cho học sinh qua từng bài học, tiết dạy. - Thực hiện có hiệu quả các bước lên lớp giờ đạo đức lồng ghép GDKN sống cho học sinh. - Tổ chức các hoạt động học tập, đa dạng hoá các hình thức dạy học phong phú, cuốn hút học sinh ham mê học tập từ đó hình thành kỹ năng sống cho các em. 1.4.5) Giải pháp 5: 7 Xác định những khó khăn, biện pháp khắc phục để từ đó đổi mới "Phương pháp dạy học lồng ghép GDKN sống trong môn Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX". - Khó khăn về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học lồng ghép GDKN sống trong môn Đạo đức lớp 1. - Kỹ năng sống của học sinh đang thiếu hụt nhiều - Sự phức tạp của xã hội hiện đại ảnh hưởng đến nhân cách của HS. - Môi trường, gia đình không chú trọng đến việc hình thành khái niệm sống cho học sinh. - Cách đánh giá, bệnh thành tích cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khái niệm sống của học sinh. - Khó khăn về cơ sở vật chất, năng lực của giáo viên, thời gian, kinh phí để GDKN sống cho học sinh. II - BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN XXX. * Biện pháp 1: Xác định tầm quan trọng và mục tiêu của phương pháp dạy học lồng ghép GDKN sống trong môn Đạo đức lớp 1. * Yêu cầu: - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc hình thành kỹ năng sống cho mỗi cá nhân. + Thực tế cho thấy, có khoảng cách giữa nhận thức và hành vi của con người, có nhận thức đúng chưa chắc đã có hành vi đúng. + Kỹ năng sống là những nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người có KN sống phù hợp sẽ luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách. Biết ứng xử, giải quyết vấn đề một cách tích cực, phù hợp. + Thiếu KN sống của cá nhân là một nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. 8 + GDKN sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ nói chung và học sinh lớp 1 nói riêng. - Nắm vững mục tiêu của GDKN sống trong môn đạo đức lớp 1: + Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày. + Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, tinh thần đạo đức. * Tổ chức thực hiện: - Phân loại theo 4 mức độ (mẫu 1) thông qua trò chơi: "Ném bóng". + Mục tiêu: Học sinh thể hiện tự tin trước đông người, có kỹ năng tự giới thiệu tên và sở thích của mình với người khác. Nhớ tên, sở thích của một số bạn trong nhóm; biết được trẻ em có quyền có họ tên. Rèn cho học sinh kỹ năng lắng nghe tích cực: + Cách tiến hành: Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm 5 học sinh. Phổ biến cách chơi như sau: Mối nhóm đứng thành vòng tròn, một em trong nhóm cầm quả bóng tung cho một bạn. Bạn nhận được bóng sẽ giới thiệu tên mình và những điều mình thích (sở thích) với bạn trong nhóm. Cứ lần lượt hết vòng. Trò chơi quay lại yêu cầu các em nhớ tên các bạn và sở thích mỗi bạn trong nhóm. Ví dụ: Vòng 1: Tôi xin tự giới thiệu tên tôi là sở thích của tôi là tôi rất vui khi được làm quen với các bạn. Vòng 2: Trong nhóm của tôi gòm bạn, thích học đàn, bạn tích học vẽ, bạn thích học toán. Bạn tích đá bóng Mẫu 1: Mức độ thể hiện KN sống trong lớp 1B Trường Tiểu học Thị trấn. 9 T.số HS Tự giới thiệu về bản thân, sở thích cá nhân Giới thiệu được về mình, về các bạn biết sở thích bạn trong tổ Không tự giới thiệu về bạn và sở thích của các bạn Không nói được cả hai ý SL TL SL TL SL TL SL TL 30 8 27% 8 27% 9 29% 5 17% Thông qua bảng thống kê mức độ thể hiện KN sống (mẫu 1) của học sinh lớp 1B ta thấy: 27% có kỹ năng sống hoàn thiện; 27% đã hình thành kĩ năng sống; 29% không để ý đến vấn đề xung quanh và 17% không thể hiện được bản thân. - Thống kê mức độ hiểu, biết, làm giữa nhận thức và hành vi thông qua hoạt động: kể về trường, lớp em. + Mục tiêu: Học sinh biết tên trường, tên lớp, biết trẻ em có quyền được đi học. Bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của người học sinh. + Cách tiến hành: Phát phiếu theo mẫu (mẫu 2), học sinh tự đánh dấu x vào ô em chọn. Mẫu 2: Thống kê khoảng cách giữa nhận thức và hành vi (tỷ lệ được tính cho mỗi yêu cầu là 100%) T.số HS Yêu cầu 1: Biết tên trường, tên lớp Yêu cầu 2: Nêu được 4 nhiệm vụ của người HS Yêu cầu 3: Thực hiện được cả 4 nhiệm vụ Yêu cầu 4: Thực hiện được 1 - 3 nhiệm vụ Yêu cầu 5: Không thực hiện được nhiệm vụ nào SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 30 30 100% 18 60% 8 27% 19 63% 3 10% Thông qua bảng thống kê giữa nhận thức và hành vi (mẫu 2) ta thấy sự chênh lệch rất rõ: 60% (18 em) biết được 4 nhiệm vụ của người học sinh nhưng chỉ có 27% (8 em) thực hiện được cả 4 nhiệm vụ (nhận thức và hành vi song song với nhau). Số còn lại nhận thức và hành vi không đi đôi với nhau (nhận thức đúng nhưng hành vi chưa đúng). 10 [...]... nhúm lm bi tt v cht li cỏch ng x ỳng trong mi tỡnh hung 33 PH LC 2: Mu 11 : Biu so sỏnh kt qu GDKN sng thụng qua cỏc mụn hc lp 1 T l HS (%) 34 10 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 T.vit Toỏn o c TNXH Mụn hc 35 Mẫu 12 : Biểu đồ biểu diễn kết quả GDKN sống thông qua môn đạo đức lớp 1 qua 5 năm (XXX) Tỷ lệ HS (%) 10 0 90 80 70 60 50 40 30 20 36 ... C LP 1 TRNG TIU HC TH TRN NễNG CNG 1 Dy thc nghim: Sau khi nghiờn cu thc trng cng nh a ra gii phỏp, tỡm ra bin phỏp Thy c khú khn tỡm bin phỏp khc phc phng phỏp dy hc lng ghộp GDKN sng trong mụn o c lp 1 Bn thõn tụi tin hnh dy thc nghim 2 gi o c lp 1 23 * Gi th nht: Dy hc khụng lng ghộp GDKN sng (Giỏo ỏn 1) Bi dy: bi 13 : Cho hi v tm bit (tit 1) Ngy dy: 1/ 2/XXX (Bui sỏng) Ngi dy: XXX Lp dy: 1A a im:... ghộp GDKN sng v nhng gi dy s dng phng phỏp dy lng ghộp GDKN sng vo mụn hc cỏc lp, khen , chờ kp thi Trờn õy l mt s kinh nghim ca bn thõn trong quỏ trỡnh dy hc lng ghộp GDKN sng Rt mong nhn c s úng gúp ý kin ca ng nghip sỏng kin nh ca tụi hon thin hn PH LC 1: GIO N 1: DY HC KHễNG LNG GHẫP GDKN SNG CHO HC SINH BI DY: BI 13 : CHO HI V TM BIT (TIT 1) Ngy dy: 01/ 2/XXX (Bui sỏng - tit 4 ) Ngi dy: XXX - Lp 1A... HS Gi tip SL TL% 13 45 28 93 x x tỡnh hung SL TL% 11 39 26 87 tỏc 28 30 SL 10 28 TL% 36 93 SL 11 25 TL% 39 83 So sỏnh gia 2 gi dy ta thy gi th hai (phng phỏp dy hc lng ghộp GDKN sng) kh nng hỡnh thnh cỏc k nng (giao tip, ng x, x lý tỡnh hung, hp tỏc) t t 87% tr lờn Gi dy th nht k nng sng ca HS thiu ht trm trng 3 Bi hc kinh nghim: Phng phỏp dy hc lng ghộp GDKN sng trong mụn o c lp 1 trng Tiu hc Th... phỏp 5: Bin phỏp khc phc khú khn trong vic i mi phng phỏp dy hc lng ghộp GDKN sng trong mụn o c lp 1 trng Tiu hc Th Trn Nụng Cng * Yờu cu: - Xỏc nh nhng nguyờn nhõn dn n khú khn cú th xy ra trong phng phỏp dy hc lng ghộp GDKN sng - Bin phỏp khc phc * T chc thc hin: - Khú khn trong vic chn la ni dung, phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc lng ghộp GDKN sng trong mụn o c lp 1 Mu 6: Thng kờ nhng khú khn thng... Dy hc lng ghộp GDKN sng (Giỏo ỏn 2) Bi dy: Bi 13 : Cho hi v tm bit (tit 1) Ngy dy: 1/ 2/XXX1 (bui chiu) Ngi dy: XXX Lp dy: 1B a im: Trng tiu hc Th Trn XXX Tng s: 30 HS 2 Kt qu t c: Mu 9: Kt qu bi dy (t l mi yờu cu c tớnh 10 0%) Gi th nht Bit khi no 1A (khụng cn cho hi, lng ghộp khi no tm GDKN sng) bit SL TL% 28 93 SL 25 TL% 83 SL 28 TL% 93 SL 24 TL% 80 28 25 83 28 93 24 80 28 HS Gi th hai 1B Bit ý ngha... sinh lp 1 núi riờng vi ng nghip ca mỡnh T ú rỳt ra kt lun (mu 4) Mu 4: Thng kờ mc cn thit ca vic giỏo dc KN sng thụng qua dy hc 4 trng (Tiu hc Th trn, Tiu hc Vn Thin, Tiu hc Vn Hũa, Tiu hc Minh Th) 11 Tớnh cp thit ca GV PP dy lng ghộp GDKN sng trong Cú th hin dy lng ghộp GDKN sng hoc khụng cn thit Khụng cn thit vỡ t trc n nay ó cú nhng khụng rừ mụn o c rng SL TL Sl TL SL TL 20 15 75% 3 15 % 2 10 % Thụng... nng c bn qua ú hỡnh thnh chun mc, hnh vi cho HS 2.3) Bin phỏp 3: Xỏc nh ni dung dy lng ghộp, phng phỏp dy lng ghộp GDKN sng trong mụn o c lp 1 trng tiu hc Th Trn XXX * Yờu cu: - Nm vng ni dung v a ch GDKN sng trong mụn o c lp 1, bit cỏch la chn ni dung dy lng ghộp GDKN sng trong mụn o c lp 1 - Chn, la mc tiờu v cỏc khỏi nim sng c bn c giỏo dc ging dy cho hc sinh * T chc thc hin: - Nghiờn cu, tỡm hiu... theo: Phng phỏp dy hc lng ghộp GDKN sng trong mụn o c lp 1 trng tiu hc Th Trn XXX) 18 * T chc thc hin: - Nghiờn cu, lờn k hoch, a ra phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc lng ghộp GDKN sng cho tng bi C th: PP k thõt dy hc tớch Tờn bi dy Hỡnh thc, t chc dy hc Bi 1: cc cú th s dng cú th s dng T chc trũ chi, tho lun Chia nhúm, giao nhim v Em l hc sinh lp 1 nhúm, ng nóo, trỡnh by 1 "Chỳng em bit 3" Bi 2: phỳt... cm n, xin li trong tỡnh hung c X lý trong cỏc tỡnh hung khỏc th (cú lng ghộp GDKN sng) 30 HS 93 Nhỡn vo bng s liu cho ta thy khi dy hc thụng thng kh nng nhn bit, x lý tỡnh hung khụng t c quỏ na 24 Khi dy theo phng phỏp dy hc lng ghộp DGKN sng trong mụn o c lp 1 kh nng nhn bit, x lý tỡnh huúng, giao tip khi cn thit rt cao (80% tr lờn) Mu 10 : Thng kờ k nng sng c bn giỏo dc trong bi dy (bi 13 ) Tng Th nht . sống trong môn Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX. Bắt đầu từ năm học XXX ngành giáo dục đưa GDKN sống vào dạy học lồng ghép trong các môn học, trong đó có môn Đạo đức lớp 1. - Môn Đạo. dung dạy lồng ghép, phương pháp dạy lồng ghép GDKN sống trong môn đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX. * Yêu cầu: - Nắm vững nội dung và địa chỉ GDKN sống trong môn đạo đức lớp 1, biết. lồng ghép GDKN sống trong môi trường Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX. 1. 2 .1) Thuận lợi: Phương pháp lồng ghép GDKN sống trong các môn học nói chung và môn Đạo đức lớp 1 nói riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan