0

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

38 2,641 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:48

. sống trong môn Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX. Bắt đầu từ năm học XXX ngành giáo dục đưa GDKN sống vào dạy học lồng ghép trong các môn học, trong đó có môn Đạo đức lớp 1. - Môn Đạo. dung dạy lồng ghép, phương pháp dạy lồng ghép GDKN sống trong môn đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX. * Yêu cầu: - Nắm vững nội dung và địa chỉ GDKN sống trong môn đạo đức lớp 1, biết. lồng ghép GDKN sống trong môi trường Đạo đức lớp 1 ở trường tiểu học Thị Trấn XXX. 1. 2 .1) Thuận lợi: Phương pháp lồng ghép GDKN sống trong các môn học nói chung và môn Đạo đức lớp 1 nói riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC,

Từ khóa liên quan