0

SKKN PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNGVẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH LỚP 1

13 3,735 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:48

. SKKN: PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNGVẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH LỚP 1 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Với sự phát triển. hiện đề tài “ Phương pháp giúp học sinh lớp một vẽ hình tự tin, tạo bố cục thuận mắt trong bài vẽ tranh đề tài không ngoài việc thực hiện mục tiêu của Giáo dục tiểu học (nhằm giúp học sinh có. cho học sinh. IV. Kết quả nghiên cứu - Học sinh lớp một say sưa, hứng thú vẽ cho nên tiết học vẽ trở nên thoải mái, nhẹ nhàng. - Học sinh tự tin hơn khi vẽ hình trong bài tranh đề tài . 11
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNGVẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH LỚP 1, SKKN PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNGVẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH LỚP 1,

Từ khóa liên quan