0

SKKN Một số phương pháp để hướng dẫn học sinh Lớp 1 học tốt phần giải toán có lời văn

23 1,872 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:48

. trình toán 1  Giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1  Từ tiết 81 cho đến tiết 10 8. V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2 Một số phương pháp để hướng dẫn học sinh Lớp 1 học tốt phần giải toán có lời văn . lớp 1, tôi nhận thấy đa số giáo viên cũng phàn nàn khi dạy đến phần giải toán có lời văn ở lớp 1. Học 5 Một số phương pháp để hướng dẫn học sinh Lớp 1 học tốt phần giải toán có lời văn sinh. viết đúng đáp số HS giải đúng cả 3 bước 1 1 3 32 17 53,2% 24 75% 27 85% 18 56,3% 2 1 4 30 13 43,4% 17 56,7% 20 66,6% 13 43,4% Một số phương pháp để hướng dẫn học sinh Lớp 1 học tốt phần giải toán có lời văn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số phương pháp để hướng dẫn học sinh Lớp 1 học tốt phần giải toán có lời văn, SKKN Một số phương pháp để hướng dẫn học sinh Lớp 1 học tốt phần giải toán có lời văn,

Từ khóa liên quan