0

SKKN PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN NỀN NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1

16 2,613 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:44

. SKKN: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN NỀN NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Năm học 20 - 20 , tôi được nhà trường phân công dạy lớp 1. Xuất phát từ đặc. khoa học tiên tiến trong thế kỷ 21. Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài: Phương pháp rèn luyện nền nếp học tập cho học sinh lớp 1 . 2. Mục đích 3. Kết quả cần đạt a. Rèn nền nếp. sinh) Tháng Học Tập Kỷ Luật Vệ Sinh Ghi chú Tốt Chưa tốt Tốt Chưa tốt Tốt Chưa tốt 9+ 10 16 7 18 5 15 8 HS chưa hình thành nếp trong học tập. 11 +12 18 5 19 4 20 3 Đã có tiến bộ. 1+ 2 20 3 21 2 21 2 Đã
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN NỀN NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1, SKKN PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN NỀN NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1,

Từ khóa liên quan