SKKN DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT CÓ HIỆU QUẢ THÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN HỔ TRỢ DẠY HỌC PHÁT HUY TAI NGHE + TÂM LÍ ĐỘ TUỔI

23 1.9K 9
SKKN DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT CÓ HIỆU QUẢ THÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN HỔ TRỢ DẠY HỌC PHÁT HUY TAI NGHE + TÂM LÍ ĐỘ TUỔI

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. ĐÔN =======o0o======= SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN ÂM NHẠC TRONG TRƯỜNG THCS DẠY PHÂN MÔN HỌC HÁT CÓ HIỆU QUẢ THÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN HỔ TRỢ DẠY HỌC PHÁT HUY TAI NGHE + TÂM LÍ ĐỘ TUỔI Giáo Viên: PHAN TẤT DỰC . nhận giai điệu bài hát thông qua âm thanh chuẩn cho học sinh phát huy tai nghe nhằm học tốt phâm môn học hát này. Về chủ quan: Giáo viên dạy phân môn học hát trong trường trung học cơ sở cần tạo. dụng phương pháp, phương tiện dạy học cho phù hợp tùng nhóm đối tượng, dạy theo hướng phát triển năng lực phát huy tai nghe cho học sinh học tốt hơn, nhóm không có năng khiếu, tai nghe kém phát

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan