Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả

15 1.5K 12
Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Lịch sử khoa học nghiên cứu, tái lại cách chân thực khứ xã hội loài người Trong phạm vi nhà trường , lịch sử mơn học có tác dụng tốt việc giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước dân tộc cho học sinh , biết ơn , kính trọng khơng cha ơng, vị anh hùng dân tộc mà cịn biết ơn , kính trọng người có cống hiến lớn cho nhân loại Học tốt lịch sử giúp có nhìn tồn diện khứ , rút kinh nghiệm quý báu cho từ đưa dự báo xác cho tương lai Nhấn mạnh tầm quan trọng môn lịch sử nhà trường , Tsec nư sepx ki nhà văn dân chủ Nga kỷ XIX nói : “ … Có thể khơng biết , khơng cảm thấy say mê học toán , tiếng Hi Lạp chữ La tinh , hóa học Có thể khơng biết hàng ngàn môn học khác dù người có giáo dục mà khơng u thích lịch sử người khơng phát triển đầy đủ trí tuệ …” Học tốt mơn lịch sử giúp học sinh đạt kết cao kỳ thi học sinh giỏi, đặc biệt thi đại học, mở tương lai tươi sáng cho em Xuất phát từ lý trên, thân người học sinh, sinh viên nghành lịch sử, u thích mơn lịch sử giáo viên môn lịch sử trường trung học phổ thông rút số phương pháp học tập với việc tham khảo kinh nghiệm từ đồng nghiệp diễn đàn tài liệu khác để xây dựng đề tài này: “ Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT Cẩm Thuỷ số phương pháp học tập mơn lịch sử có hiệu quả” PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận Có thể nói kết học tập môn lịch sử học sinh cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Thầy có nhiệt tình, tâm huyết hay khơng, trị có hứng thú, tích cực hay không điều kiện sở vật chất nhà trường có đảm bảo hay khơng Tuy nhiên ngồi yếu tố phương pháp, cách thức học tập mơn quan trọng Khơng có cách thức phương pháp phù hợp trị thấy học sử lạc “mê cung” không lối sử có q nhiều kiện, ngày tháng Vì phương pháp học tập yếu tố quan trọng Có phương pháp học tập phù hợp làm cho kết học tập cao hơn, từ học sinh có nhìn khác mơn, khơng cịn “sợ sử” mà yêu thích hứng thú với lịch sử Như kết mơn sử khơng cịn đáng lo Thực trạng vấn đề Có thực tế năm gần học sinh miền xi thành phố khơng cịn mặn mà với khối C địa bàn miền núi số học sinh theo khối C nhiều Như trường THPT Cẩm Thuỷ nhiều năm qua số học sinh theo khối C ln đơng ngang chí đông khối A khối khác Trong bối cảnh chất lượng môn lịch sử qua kỳ thi đại học, cao đẳng nước năm gần mức báo động việc học sinh trường theo khối C đông vừa thời vừa thách thức giáo viên môn khối C nói chung giáo viên mơn lịch sử nói riêng Vấn đề đặt số em theo khối C có số em có khả thực sự, phần lớn cịn lại học môn tự nhiên để thi khối A,B em gần chưa có phương pháp học tập hiệu mà đơn học thuộc lòng mơn sử, nên kết thường khơng cao Do nhiệm vụ đặt cho giáo viên dạy lịch sử phải hướng dẫn, cố vấn cho em phương pháp, kinh nghiệm quý báu thân, đồng nghiệp mà tích luỹ để em có kết tốt học tập kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi đại học Qua góp phần nâng cao chất lượng mơn lịch sử đồng thời trì phát triển khối C vốn khối lớn nhà trường Giải pháp tổ chức thực Trong thời gian công tác trường THPT Cẩm Thuỷ đúc rút tập hợp, hướng dẫn học sinh học tập môn lịch sử theo số phương pháp sau( việc học sinh phải chăm tích cực học tập lớp) 3.1 Một số phương pháp học tập 3.1.1 Học theo giai đoạn lập thư mục Như biết lịch sử tất trải qua khứ, chuỗi dài triền miên, đều mà có thăng trầm Căn vào nhà sử học chia lịch sử thành giai đoạn bao gồm lịch sử dân tộc lịch sử giới Mỗi giai đoạn tương ứng với nội dung định, phát triển suy vong, chiến tranh hồ bình Vì trình học cần học dứt điểm giai đoạn Để bao quát dứt điểm giai đoạn nên lập thư mục kiến thức, kiến thức Ví dụ: Chương trình lịch sử lớp 12, phần lịch sử Việt Nam 1919 – 2000, sách giáo khoa chia giai đoạn sau: 1919 -1930, 1930 – 1945, 19451954, 1954- 1975, 1975 – 2000 Trước hết cần xác định nội dung giai đoạn 1919 – 1930 trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 1945 trình vận động, chuẩn bị tiến hành cách mạng tháng Tám 1945 – 1954 công “kháng chiến kiến quốc” chống thực dân Pháp xâm lược 1954 – 1975 Xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội miền Bắc chống đế quốc Mĩ xâm lược miền Nam 1975 – 2000 nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Mỗi giai đoạn hướng dẫn học sinh lập thành thư mục kiến thức sau: GIAI ĐOẠN 1919 - 1930 Chương trình khai thác thuộc địa lần thực dân Pháp Chính sách khai thác Pháp Tác động kinh tế xã hội VN Hoạt động đấu tranh tư sản dân tộc tiểu tư sản công nhân Hoạt động đấu tranh tsdt tts Hoạt động Nguyễn Ái Quốc Hoạt động đấu tranh công nhân -Ở Pháp -Ở Liên Xô -Ở TQ - Vai trò cmVN Các tổ chức cách mạng Hội VN CM TN Việt Nam Quốc dân Đảng Đảng cộng sản Việt Nam đời Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa đời Đảng Nội dung Cươn g lĩnh trị GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 Phong trào cách mạng 1930 -1931 Phong trào Dân chủ 1936 1939 Phong Trào giải Phóng dân tộc 1939 1945 Phong trào cách mạng 1930 -1931 Hoàn cảnh, diễn biến chính, ý nghĩa, học Xơ Viết Nghệ Tĩnh Phong trào Dân chủ 1936 -1939 Hội nghị lần 1BCHTƯ Đảng tháng 10 -1930 Luận cương trị Tình hình giới nước Hội nghị TƯ tháng – 1936 Đảng Nét diễn biến,ý nghĩa, học Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 Tình hình VN năm 1939 1945 Hội nghị BCH TƯ tháng 11 năm 1939 Hội nghị BCH TƯ tháng năm 1941 Quá trình chuẩn bị Đảng từ sau Hội nghị TƯ Cao trào kháng Nhật cứu nước Cách mạng tháng Tám GIAI ĐOẠN 1945 - 1954 Việt Nam năm 1945 - 1946 Tình hình VN năm đầu sau CM Tháng Tám Chính sách , biện pháp khắc phục khó khăn Đảng Việt Nam kháng chiến toàn quốc 1946 - 1954 Kháng chiến toàn quốc bùng nổ Chủ trương biện pháp Đảng việc đối phó với Pháp Tưởng Chiến dịch Việt Bắc 1947 Chiến dịch Biên Giới 1950 Chiến Đông xuân 1953 – 1954 CD Điện Biên Phủ Hậu phương kháng chiến Hiệp định Giơ ne vơ Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 Tình hình, nhiệm vụ sau hiệp định Giơ ne vơ Cách mạng miền Nam Cách mạng miền Bắc Đấu tranh ngoại giao Hiệp định Pa ri 1973 Cách mạng miền Nam 1954 -1975 Phong Chống Trào chiến Đồng lược Khởi chiến Trên thư mục 1959 tranh -1960 đặc biệt Cách mạng miền Bắc 1954 -1975 Chống chiến lược “chiến kiến thức tranh cục bộ” Chống Tổng Đại Hội Chống Làm chiến tiến lần thứ chiến nghĩa lược công tranh vụ hậu “Việt Đảng phá hoại phương ởNam khái quát Từ cáckế lớn củalần mục quốc dạng ý thư dậy hoá Xuân hoạch tế chiến 1975 năm tranh” GIAI ĐOẠN 1975 - 2000 Thống đất nước mặt nhà nước Công đổi Đảng từ 1986 học sinh triển khai đến mức chi tiết cho giai đoạn Tất nội dung giai đoạn xây dựng tờ giấy khổ Ao treo góc học tập, nơi dễ quan sát nhà để thường xuyên tiếp cận kiến thức Khi nắm tương đối kiến thức giai đoạn đưa nội dung giai đoạn khác lên Như cách giúp học sinh dễ dàng nắm kiến thức từ trình xây dựng thư mục kiến thức Cũng phương pháp này, học sinh chia xây dựng thư mục phần lịch sử giới 1945 - 2000 theo nội dung lớn sau: - Sự hình thành trật tự giới sau chiến tranh - Liên Xô, Đông Âu - Các nước Á, Phi, Mĩ La tinh - Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản - Quan hệ quốc tế - Cách mạng khoa học cơng nghệ xu tồn cầu hố 3.1.2 Thường xuyên đọc ghi chép Nhiều học sinh cho để nhớ năm tháng diễn kiện, cách hữu hiệu đọc đi, đọc lại nhiều lần Đây cách học phổ biến tính truyền thống dễ thực Tuy nhiên hiệu em thường xuyên viết đọc, học Mỗi ngày em nên lựa chọn cho tập thầy , cô giao nhà hay câu hỏi đề thi đại học năm trước để làm củng cố kiến thức Hãy đặt vào tình ngồi phòng thi cố động não để nhớ học, đọc trước để viết Sau viết song nên đối chiếu với tài liệu chuẩn để kiểm tra xem làm đúng, sai chỗ tự đánh giá làm Các em cịn xem làm câu hỏi thời gian Điều giúp em biết cách phân bố thời gian hợp lí vào phịng thi thực Thách thức ảo chắn cách rèn luyện có hiệu cho em u thích mơn lịch sử em thi đại học khối C 3.1.3 Học lịch sử “hai mình” Tức cách học cặp đơi Đây phương pháp dễ thực hiệu qủa cho em học sinh địa bàn thường em buổi học lớp buổi nhà “đi trâu”( chăn trâu) Khi học mình, em khó phát lỗ hổng kiến thức có Do học người bạn thơng qua hình thức vấn đáp lẫn nhau, tức người hỏi, người trả lời, trao đổi, đánh giá, hay tranh luận vấn đề Qua sai sót xẽ nhắc nhở kịp thời, vấn đề kiến thức xẽ sáng tỏ Ví dụ: Hai học sinh vấn đáp câu hỏi đơn giản chủ đề sau: - Hỏi : Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên sáng lập vào thời gian nào? - Trả lời: Do Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào tháng năm 1925 - Hỏi: Sau thành lập Hội có hoạt động ? - Trả lời: Mở lớp huấn luyện bồi dưỡng cán cách mạng, xuất báo Thanh Niên, xuất sách Đường Cách mệnh, thực phong trào “ Vơ sản hố” - Hỏi: Hội phân hoá nào? - Trả lời: Năm 1929 Hội phân hoá thành hai tổ chức Cộng sản Đông Dương Cộng sản Đảng An Nam Cộng sản Đảng 3.1.4 Nhớ hai Đây cách liên kết kiện để nhớ nhiều kiện có liên qn đến Ví dụ: Giữa hai kiện ký kết Hiệp định Gơ ne vơ Hiệp định Pa ri, ta thấy Hiệp định giơ ne vơ ký ngày 21 tháng năm 1954, cần đảo lại ngày tháng ta có thời gian ký Hiệp định Pa ri 27 tháng năm 1973 Ngày tháng năm 1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, đảo lại ngày tháng năm 1930 khởi nghĩa Yên Bái Ngày tháng năm 1930 coi ngày thành lập Đảng, đảo lại ngày tháng năm 1946 Quốc hội khoá I họp phiên Giữa kiện có trùng ngày tháng: Ví dụ: Ngày 19 tháng 12 năm 1946 kháng chiến toàn quốc bùng nổ Ngày 19 tháng 12 năm 1947 chiến dịch Việt Bắc kết thúc thắng lợi Ngày tháng năm 1930 bắt đầu diễn Hội nghị thành lập Đảng Ngày tháng năm 1946 bầu cử Quốc hội Như cách này, cần ý chút em dễ dàng nhớ nhiều kiện nhiều có “liên quan “ đến 3.1.5 Học lịch sử thơng qua giải trí Thơng qua xem phim, phim tài liệu phim truyện có nội dung lịch sử.Những phim tài liệu chiến tranh Việt Nam “Cuộc chiến mười ngàn ngày”, Phim chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh nhiều phim tài liệu phim truyện khác Đây cách tiếp cận kiến thức thơng qua hình ảnh trực quan sinh động âm Với cách này, vừa giúp em thư giãn, giải trí vừa làm cho lịch sử vào trí nhớ em cách nhẹ nhàng có ấn tượng mạnh Vì xem phim, tâm trạng thoải mái, não căng thẳng tạo điều kiện để dễ dàng nhớ thứ Đồng thời hình ảnh âm kênh để khắc sâu kiến thức Bên cạnh xem phim, em sưu tầm, tìm đọc loại truyện tranh truyện khác có nội dung lịch sử Đây phương pháp kết hợp hình thức học giải trí, giúp em nắm bắt mở rộng kiến thức 3.2 Phương pháp ơn làm thi 3.2.1 Phương pháp ôn Nên chọn phân bố thời gian học ơn hợp lý nhằm giúp q trình tự học đạt kết cao làm cho trí óc bớt căng thẳng Ví dụ: Buổi tối nên bắt đầu học từ 19h 30 tới 23h ngủ Buổi sáng khoảng thức dậy học khoảng tiếng đến 6h nghỉ Đây hai mốc 10 thời gian quan trọng mà em dễ tự bổ sung kiến thức Thời gian lại ngày, học khơng vào thiết phải thay đổi địa điểm, tìm nơi n tĩnh để học thư giãn chút cho khuây khoả học tiếp Khi ôn cần bám sát sách giáo khoa, cấu trúc đề thi, chuẩn kiến thức kỹ Bộ Giáo dục giảng thầy, cô lớp Hiện ngồi thị trường có nhiều loại sách ơn tập dành cho học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp thi đại học Tuy nhiên có nhiều tài liệu tái không chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung chương trình theo tài liệu em dễ oan điểm Ngồi việc ơn theo tài liệu trên, em có điều kiện dành thời gian ôn thi qua mạng Internet Đây kênh ôn thi có nhiều thông tin phong phú, bổ ích biết khai thác tận dụng Qua kênh khai thác đề thi thử trực tuyến xem cẩm nang hướng dẫn ôn tập bí thi đạt điểm cao thủ khoa hay giáo viên môn chia sẻ trang mạng 3.2.2 Phương pháp làm Để thi sử đạt điểm cao, làm trước hết học sinh phải đảm bảo ba nguyên tắc sau: đúng, hai đủ ba rõ ràng Các bước tiến hành làm bài: Trước hết phải đọc phân tích kỹ đề xem đề yêu cầu u cầu Sau phân tích kỹ đề học sinh cần làm dàn ý, tức vạch ý cần trả lời sau bắt tay vào làm bài, khơng bị ý q trình làm bài, đồng thời số điểm câu để phân bố thời gian cho hợp lý Khi làm nên trả lời thẳng vào vấn đề, không nên nhiều thời gian suy nghĩ cho việc mở ảnh hưởng đến việc giải vấn đề, thực tế kết thi cao hay khơng, khơng phụ thuộc vào phần mở có hay hay khơng mà vấn đề làm có hay khơng Về hình thức: Có thể chữ viết khơng đẹp, câu văn khơng hay cố gắng 11 viết cho rõ ràng, trình bày ngắn gọn mạch lạc, câu, tả, bố cục khoa học hợp lí Như đảm bảo 3.3 Một số lỗi cần tránh làm bài: * Lạc đề, thừa thiếu kiến thức Đây lỗi phổ biến Ví dụ trả lời câu hỏi : Trình bày điều kiện bùng nổ phong trào “Đồng khởi” miền Nam năm 1959 – 1960? Nhiều học sinh trình bày bối cảnh giới, tình hình miền Bắc Như thừa kiến thức Hay trả lời câu hỏi: Trận “ Điện Biên Phủ không” diễn nào? Nêu kết ý nghĩa kiện? Nhiều học sinh lại trình bày chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Như lạc đề Hoặc có học sinh trình bày kết mà không nêu ý nghĩa Như thiếu kiến thức Để khắc phục tình trạng trên, cần đọc kỹ đề thi, xác định rõ yêu cầu đề làm dàn ý sơ lược trước viết * Lẫn lộn kiện thời kì, giai đoạn lịch sử khác Ví dụ: Nhầm lẫn nội dung, ý nghĩa hai Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 năm 1939 1941 trả lời câu hỏi “Trong giai đoạn 1939 -1945 Hội nghị Trung ương đánh dấu chuyển hướng đạo cách mạng Đảng? Trình bày nội dung Hội nghị ?” Có học sinh trả lời Hội nghị Trung ương tháng 11 năm 1939 lại trình bày nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ tháng năm 1941 Có học sinh khẳng định hội nghị Trung ương lần thứ tháng năm 1941 lại trình bày nội dung Hội nghị Trung ương tháng 11 năm 1939 Nguyên nhân thiếu tỉnh táo, bình tĩnh q hồi hộp, khơng suy xét kỹ trước viết Để khắc phục tượng cần rèn luyện tâm lý thi thật tốt việc tham gia nhiều kỳ khảo sát trường trường khác 12 Ngồi lỗi trên, học sinh hay mắc lỗi diễn đạt lan man, dài dịng, viết sai tả, gạch, xoá nhiều gây thiện cảm với người chấm Những mắc lỗi thường khó đạt điểm cao Do q trình làm cần cẩn thận tập trung để viết thật trúng, gọn gàng 4.Kiểm nghiệm Thông qua việc hướng dẫn học sinh phương pháp học tập, ôn luyện môn lịch sử với việc học sinh vận dụng trình học tập mang lại kết khả quan cho môn lịch sử trường THPT Cẩm Thuỷ năm gần kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thi đại học khối C Cụ thể kết thi học sinh giỏi cấp tỉnh : Từ năm 2008 trở trước còn thi theo bảng, miền xuôi riêng, miền núi riêng, trường Cẩm Thuỷ đạt giải cao giải ba Nhưng 2009 trở lại kết qủa thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sử trường cải thiện nhiều, không tăng số lượng giải mà chất lượng Đặc biệt kỳ thi học sinh giỏi năm 2012 môn sử trường THPT Cẩm Thuỷ xếp thứ tổng số tất trường THPT toàn tỉnh Giải Nhất Thời gian Từ năm 2008 trở trước Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Về kết thi đại học: Từ năm 2008 trở Nhì Ba 1 3 2 trước điểm Khuyến khích 2 trở lên ít, khơng có từ năm 2009 trở lại điểm xuất nhiều đặc biệt có điểm cận Cụ thể : 13 - Năm 2009 có em đạt 8,5đ mơn sử thi vào Học viện An ninh - Năm 2010 có 1em đạt 8đ, 1em đạt 8,5đ 1em đạt 8,75đ trường Học viện Hành chính, Học viện Cảnh sát Đại học Luật Ngoài số lượng điểm 7,5 10 em - Đặc biệt năm 2011 có 1em đạt 9đ thi vào Đại học KHXHvà NV Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Trong bối cảnh ảm đạm chất lượng môn lịch sử phạm vi nước năm gần kết trường THPT Cẩm thuỷ có đáng phấn khởi PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận Tóm lại phương pháp học tập khơng vấn đề mẻ để tập hợp thành nhóm phương pháp chưa thấy làm Dù vấn đề không song rõ ràng với việc hướng dẫn học sinh phương pháp học tập lịch sử phần lịch sử Việt Nam lớp 12 nêu thực mang lại hiệu cao trong q trình học tập, ơn luyện thi cử em với kỳ thi mang tính định học sinh cuối cấp với phương pháp hiệu quả, học sinh tích cực học tập giúp giáo viên bớt áp lực công việc “nhàn” trình lên lớp Đề xuất Qua trình thực đề tài xuất phát từ thực trạng việc dạy học mơn lịch sử, chúng tơi xin có số đề xuất sau - Về phía nhà trường tăng cường hoạt động ngoại khoá với chủ đề lịch sử, với việc sân khấu hoá kiện, nhân vật giai thoại lịch sử để thu hút kích thích học sinh khám phá lịch sử - Đối với Sở Giáo dục có biện pháp đa dạng hoá tài liệu, phương tiện phát hành nhiều truyện tranh đề tài lịch sử, phim tư liệu lịch sử để học 14 sinh dễ dàng tiếp cận với lịch sử cách nhẹ nhàng Qua hỗ trợ cách có hiệu công tác dạy học môn lịch sử nhà trường phổ thông 15 ... việc hướng dẫn học sinh phương pháp học tập, ôn luyện môn lịch sử với việc học sinh vận dụng trình học tập mang lại kết khả quan cho môn lịch sử trường THPT Cẩm Thuỷ năm gần kỳ thi học sinh giỏi... luyện có hiệu cho em u thích môn lịch sử em thi đại học khối C 3. 1 .3 Học lịch sử “hai mình” Tức cách học cặp đôi Đây phương pháp dễ thực hiệu qủa cho em học sinh địa bàn thường em buổi học lớp. .. tập môn lịch sử theo số phương pháp sau( việc học sinh phải chăm tích cực học tập lớp) 3. 1 Một số phương pháp học tập 3. 1.1 Học theo giai đoạn lập thư mục Như biết lịch sử tất trải qua khứ, chuỗi

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan