Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả

15 1,410 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:09

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài . Lịch sử là khoa học nghiên cứu, tái hiện lại một cách chân thực quá khứ của xã hội loài người . Trong phạm vi nhà trường , lịch sử là môn học có tác dụng tốt nhất trong việc giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước của dân tộc cho học sinh , hơn thế nữa là sự biết ơn , kính trọng không chỉ đối với cha ông, các vị anh hùng dân tộc mà còn là sự biết ơn , kính trọng đối với những người có cống hiến lớn cho nhân loại . Học tốt lịch sử giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về quá khứ , rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho hiện tại và từ đó đưa ra những dự báo chính xác cho tương lai . Nhấn mạnh tầm quan trọng của môn lịch sử trong nhà trường , Tsec nư sepx ki nhà văn dân chủ Nga thế kỷ XIX đã nói : “ … Có thể không biết , không cảm thấy say mê học toán , tiếng Hi Lạp hoặc chữ La tinh , hóa học . Có thể không biết hàng ngàn môn học khác nhưng dù sao đã là người có giáo dục mà không yêu thích lịch sử thì chỉ có thể là một con người không phát triển đầy đủ về trí tuệ …”. Học tốt môn lịch sử giúp học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, đặc biệt là thi đại học, mở ra một tương lai tươi sáng cho các em. Xuất phát từ những lý do trên, bản thân tôi một người cũng từng là học sinh, sinh viên nghành lịch sử, yêu thích môn lịch sử và bây giờ là giáo viên môn lịch sử trường trung học phổ thông đã rút ra một số phương pháp học tập cùng với việc tham khảo kinh nghiệm từ các đồng nghiệp trên các diễn đàn và ở các tài liệu khác để xây dựng đề tài này: “ Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thuỷ một số phương pháp học tập môn lịch sử có hiệu quả”. 1 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận. Có thể nói kết quả học tập môn lịch sử của học sinh cao hay thấp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Thầy có nhiệt tình, tâm huyết hay không, trò có hứng thú, tích cực hay không và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường có đảm bảo hay không Tuy nhiên ngoài các yếu tố trên thì phương pháp, cách thức học tập bộ môn là rất quan trọng. Không có cách thức phương pháp phù hợp thì trò có thể thấy học sử như lạc trong “mê cung” không lối ra vì sử có quá nhiều sự kiện, ngày tháng Vì vậy phương pháp học tập là một yếu tố hết sức quan trọng. Có được phương pháp học tập phù hợp sẽ làm cho kết quả học tập cao hơn, từ đó học sinh sẽ có cái nhìn khác về bộ môn, không còn “sợ sử” nữa mà sẽ yêu thích và hứng thú hơn với lịch sử. Như vậy kết quả của môn sử sẽ không còn đáng lo nữa. 2. Thực trạng vấn đề. Có một thực tế những năm gần đây trong khi học sinh ở miền xuôi và thành phố không còn mặn mà với khối C nữa thì ở địa bàn miền núi số học sinh theo khối C vẫn nhiều . Như trường THPT 3 Cẩm Thuỷ nhiều năm qua số học sinh theo khối C luôn đông ngang bằng thậm chí là đông hơn khối A và các khối khác. Trong bối cảnh chất lượng môn lịch sử qua các kỳ thi đại học, cao đẳng trên cả nước những năm gần đây đang ở mức báo động thì việc học sinh ở trường theo khối C đông vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với giáo viên bộ môn khối C nói chung và giáo viên môn lịch sử nói riêng. Vấn đề đặt ra là trong số các em theo khối C chỉ có một số em có khả năng thực sự, phần lớn còn lại là vì không thể học được các môn tự nhiên để thi các khối A,B và các em gần như là chưa có được những phương pháp học tập hiệu quả mà chỉ đơn thuần là học 2 thuộc lòng nhất là môn sử, nên kết quả thường không cao. Do đó nhiệm vụ đặt ra cho giáo viên dạy lịch sử là phải hướng dẫn, cố vấn cho các em những phương pháp, những kinh nghiệm quý báu của bản thân, của đồng nghiệp mà mình tích luỹ được để các em có được kết quả tốt nhất trong học tập cũng như ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi đại học. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng môn lịch sử đồng thời duy trì và phát triển và khối C vốn là một khối lớn trong nhà trường. 3. Giải pháp và tổ chức thực hiện. Trong thời gian công tác ở trường THPT 3 Cẩm Thuỷ chúng tôi đã đúc rút và tập hợp, hướng dẫn học sinh học tập môn lịch sử theo một số phương pháp sau( ngoài việc học sinh phải chăm chú và tích cực học tập ở trên lớp) 3.1 Một số phương pháp học tập 3.1.1 Học theo giai đoạn và lập thư mục. Như chúng ta biết lịch sử là tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ, nhưng không phải là một chuỗi dài triền miên, đều đều mà có sự thăng trầm của nó. Căn cứ vào đó các nhà sử học đã chia lịch sử thành các giai đoạn bao gồm cả lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới. Mỗi giai đoạn tương ứng với một nội dung nhất định, phát triển hoặc suy vong, chiến tranh hoặc hoà bình. Vì vậy trong quá trình học cần học dứt điểm từng giai đoạn một. Để có thể bao quát và dứt điểm từng giai đoạn thì nên lập thư mục kiến thức, hay là cây kiến thức. Ví dụ: Chương trình lịch sử lớp 12, phần lịch sử Việt Nam 1919 – 2000, sách giáo khoa đã chia ra các giai đoạn như sau: 1919 -1930, 1930 – 1945, 1945- 1954, 1954- 1975, 1975 – 2000. Trước hết cần xác định nội dung của từng giai đoạn đó. 1919 – 1930 quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 1930 - 1945 quá trình vận động, chuẩn bị và tiến hành cách mạng tháng Tám. 1945 – 1954 công cuộc “kháng chiến kiến quốc” chống thực dân Pháp xâm lược. 3 1954 – 1975 Xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống đế quốc Mĩ xâm lược ở miền Nam. 1975 – 2000 cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mỗi giai đoạn hướng dẫn học sinh lập thành thư mục kiến thức như sau: Hội VN CM TN Việt Nam Quốc dân Đảng Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa sự ra đời của Đảng -Ở Pháp -Ở Liên Xô -Ở TQ - Vai trò đối với cmVN GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 4 GIAI ĐOẠN 1919 - 1930 Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp Hoạt động đấu tranh của tư sản dân tộc và tiểu tư sản và công nhân Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc Các tổ chức cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam ra đời Chính sách khai thác của Pháp Tác động về kinh tế xã hội VN Hoạt động đấu tranh của tsdt và tts Hoạt động đấu tranh của công nhân Nội dung của Cươn g lĩnh chính trị Phong trào cách mạng 1930 -1931 Phong Trào giải Phóng dân tộc 1939 1945 Phong trào Dân chủ 1936 - 1939 Xô Viết Nghệ - Tĩnh Hội nghị lần 1BCHTƯ Đảng tháng 10 -1930 và Luận cương chính trị Tình hình thế giới và trong nước Hội nghị TƯ tháng 7 – 1936 của Đảng Hoàn cảnh, diễn biến chính, ý nghĩa, bài học 5 Phong trào cách mạng 1930 -1931 Phong trào Dân chủ 1936 -1939 Nét chính về diễn biến,ý nghĩa, bài học Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 Tình hình VN trong những năm 1939 - 1945 Hội nghị BCH TƯ tháng 11 năm 1939 Hội nghị BCH TƯ tháng 5 năm 1941 Quá trình chuẩn bị của Đảng từ sau Hội nghị TƯ 8 Cao trào kháng Nhật cứu nước Cách mạng tháng Tám 6 GIAI ĐOẠN 1945 - 1954 Việt Nam trong những năm 1945 - 1946 Việt Nam trong cuộc kháng chiến toàn quốc 1946 - 1954 Tình hình VN trong năm đầu sau CM Tháng Tám Chính sách , biện pháp khắc phục khó khăn của Đảng Chủ trương biện pháp của Đảng trong việc đối phó với Pháp - Tưởng. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ Chiến dịch Việt Bắc 1947 Chiến dịch Biên Giới 1950 Chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và CD Điện Biên Phủ Hiệp định Giơ ne vơ Hậu phương trong kháng chiến Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 Tình hình, nhiệm vụ sau hiệp định Giơ ne vơ Cách mạng miền Nam Cách mạng miền Bắc Đấu tranh ngoại giao và Hiệp định Pa ri 1973 Trên đây là thư mục kiến thức ở dạng khái quát. Từ các ý lớn của thư mục này học sinh sẽ triển khai đến mức chi tiết hơn cho từng giai đoạn một. Tất cả nội dung một giai đoạn sẽ được xây dựng trên một tờ giấy khổ Ao và treo ở góc học tập, hoặc một nơi nào dễ quan sát nhất trong nhà để có thể thường xuyên tiếp cận kiến thức. Khi đã nắm tương đối chắc kiến thức giai đoạn đó rồi thì sẽ đưa nội dung giai đoạn khác lên. Như vậy bằng cách này sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm được kiến thức cơ bản ngay từ trong quá trình xây dựng thư mục kiến thức này. Cũng bằng phương pháp này, học sinh có thể chia và xây dựng thư mục phần lịch sử thế giới 1945 - 2000 theo các nội dung lớn như sau: 7 Cách mạng miền Nam 1954 -1975 Phong Trào Đồng Khởi 1959 -1960 Chống chiến lược chiến tranh đặc biệt Chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” Chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” Cách mạng miền Bắc 1954 -1975 Đại Hội lần thứ 3 của Đảng và kế hoạch 5 năm Chống chiến tranh phá hoại lần 1 và 2 Làm nghĩa vụ hậu phương và quốc tế. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 Thống nhất đất nước về mặt nhà nước Công cuộc đổi mới của Đảng từ 1986 GIAI ĐOẠN 1975 - 2000 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh. - Liên Xô, Đông Âu. - Các nước Á, Phi, Mĩ La tinh. - Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản. - Quan hệ quốc tế. - Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hoá. 3.1.2 Thường xuyên đọc và ghi chép. Nhiều học sinh vẫn cho rằng để nhớ năm tháng diễn ra sự kiện, cách hữu hiệu nhất là đọc đi, đọc lại nhiều lần. Đây là cách học khá phổ biến vì tính truyền thống và dễ thực hiện. Tuy nhiên sẽ hiệu quả hơn nếu các em thường xuyên viết ra những gì mình đã đọc, đã học. Mỗi ngày các em nên lựa chọn cho mình một bài tập được thầy , cô giao về nhà hay một câu hỏi trong đề thi đại học các năm trước để làm và củng cố kiến thức. Hãy đặt mình vào tình huống đang ngồi trong phòng thi và cố động não để nhớ những gì mình đã học, đã đọc trước đó để viết ra. Sau khi viết song nên đối chiếu với tài liệu chuẩn nhất để kiểm tra xem mình đã làm đúng, sai chỗ nào và tự đánh giá bài làm của mình. Các em còn có thể căn giờ xem mình làm câu hỏi đó trong thời gian bao lâu. Điều này giúp các em biết cách phân bố thời gian hợp lí khi vào phòng thi thực sự. Thách thức này mặc dù là ảo nhưng chắc chắn là cách rèn luyện có hiệu quả cho các em yêu thích môn lịch sử và nhất là các em thi đại học khối C. 3.1.3 Học lịch sử “hai mình”. Tức là cách học bài cặp đôi. Đây là phương pháp rất dễ thực hiện và hiệu qủa cho các em học sinh trên địa bàn vì thường thì các em một buổi đi học trên lớp và một buổi ở nhà “đi trâu”( đi chăn trâu). Khi học bài một mình, các em khó có thể phát hiện được những lỗ hổng trong kiến thức của mình đang có. Do đó khi học cùng một người bạn thông qua các hình thức vấn đáp lẫn nhau, tức là một 8 người hỏi, một người trả lời, hoặc là trao đổi, đánh giá, hay tranh luận về một vấn đề nào đó. Qua đó những sai sót xẽ được nhắc nhở kịp thời, các vấn đề kiến thức xẽ được sáng tỏ hơn. Ví dụ: Hai học sinh có thể vấn đáp nhau những câu hỏi đơn giản về một chủ đề như sau: - Hỏi : Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên do ai sáng lập và vào thời gian nào? - Trả lời: Do Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào tháng 6 năm 1925. - Hỏi: Sau khi thành lập Hội có những hoạt động gì ? - Trả lời: Mở các lớp huấn luyện bồi dưỡng cán bộ cách mạng, xuất bản báo Thanh Niên, xuất bản sách Đường Cách mệnh, thực hiện phong trào “ Vô sản hoá” - Hỏi: Hội đã phân hoá như thế nào? - Trả lời: Năm 1929 Hội phân hoá thành hai tổ chức Cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. 3.1.4 Nhớ một được hai. Đây là cách liên kết các sự kiện để có thể nhớ được nhiều sự kiện có liên quân đến nhau . Ví dụ: Giữa hai sự kiện là ký kết Hiệp định Gơ ne vơ và Hiệp định Pa ri, ta thấy Hiệp định giơ ne vơ ký ngày 21 tháng 7 năm 1954, chỉ cần đảo lại ngày tháng ta sẽ có thời gian ký Hiệp định Pa ri 27 tháng 1 năm 1973. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, đảo lại ngày 9 tháng 2 năm 1930 khởi nghĩa Yên Bái. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 được coi là ngày thành lập Đảng, đảo lại ngày 2 tháng 3 năm 1946 Quốc hội khoá I họp phiên đầu tiên. Giữa các sự kiện có trùng ngày tháng: 9 Ví dụ: Ngày 19 tháng 12 năm 1946 kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Ngày 19 tháng 12 năm 1947 chiến dịch Việt Bắc kết thúc thắng lợi. Ngày 6 tháng 1 năm 1930 bắt đầu diễn ra Hội nghị thành lập Đảng. Ngày 6 tháng 1 năm 1946 bầu cử Quốc hội đầu tiên. Như vậy bằng cách này, chỉ cần chú ý một chút các em sẽ dễ dàng nhớ được nhiều sự kiện ít nhiều có “liên quan “ đến nhau. 3.1.5 Học lịch sử thông qua giải trí. Thông qua xem phim, có thể là phim tài liệu hoặc phim truyện có nội dung lịch sử.Những cuốn phim tài liệu về chiến tranh ở Việt Nam như “Cuộc chiến mười ngàn ngày”, Phim về chiến dịch Điện Biên Phủ, về chiến dịch Hồ Chí Minh và nhiều cuốn phim tài liệu cũng như phim truyện khác. Đây là cách tiếp cận kiến thức thông qua hình ảnh trực quan sinh động và âm thanh. Với cách này, vừa giúp các em có thể thư giãn, giải trí vừa làm cho lịch sử đi vào trí nhớ của các em một cách nhẹ nhàng nhưng có ấn tượng mạnh. Vì khi xem phim, tâm trạng được thoải mái, não không phải căng thẳng sẽ tạo điều kiện để dễ dàng nhớ mọi thứ. Đồng thời hình ảnh và âm thanh cũng sẽ là một kênh để khắc sâu kiến thức. Bên cạnh xem phim, các em có thể sưu tầm, tìm đọc các loại truyện tranh hoặc các truyện khác có nội dung lịch sử. Đây cũng là phương pháp kết hợp giữa hình thức học và giải trí, giúp các em nắm bắt và mở rộng được kiến thức của mình. 3.2 Phương pháp ôn và làm bài thi. 3.2.1 Phương pháp ôn. Nên chọn và phân bố thời gian học ôn hợp lý nhằm giúp quá trình tự học đạt kết quả cao và làm cho trí óc bớt căng thẳng. Ví dụ: Buổi tối nên bắt đầu học từ 19h 30 tới 23h là đi ngủ. Buổi sáng khoảng 5 giờ thức dậy và học khoảng 1 tiếng đến 6h thì nghỉ. Đây là hai mốc 10 [...]... kết quả của trường THPT 3 Cẩm thuỷ có được là rất đáng phấn khởi PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận Tóm lại các phương pháp học tập trên có thể không còn là vấn đề mới mẻ nhưng để tập hợp thành một nhóm phương pháp thì chưa thấy ai làm Dù vấn đề không mới song rõ ràng với việc hướng dẫn học sinh các phương pháp học tập lịch sử phần lịch sử Việt Nam lớp 12 như đã nêu trên đã và sẽ thực sự mang lại hiệu. .. và tập trung để bài viết thật trúng, đúng và gọn gàng 4.Kiểm nghiệm Thông qua việc hướng dẫn học sinh các phương pháp học tập, ôn luyện môn lịch sử như trên và với việc học sinh vận dụng trong quá trình học tập đã mang lại những kết quả hết sức khả quan cho bộ môn lịch sử trường THPT 3 Cẩm Thuỷ trong những năm gần đây ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi đại học khối C Cụ thể về kết quả thi học. .. thi học sinh giỏi cấp tỉnh : Từ năm 2008 trở về trước khi còn còn thi theo bảng, miền xuôi riêng, miền núi riêng, trường Cẩm Thuỷ 3 cũng chỉ đạt một giải cao nhất là giải ba Nhưng 2009 trở lại đây kết qủa thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sử của trường đã được cải thiện rất nhiều, không chỉ tăng về số lượng giải mà cả về chất lượng Đặc biệt trong kỳ thi học sinh giỏi năm 2 012 môn sử trường THPT 3 Cẩm Thuỷ... hiệu quả cao trong trong quá trình học tập, ôn luyện và thi cử của các em nhất là với các kỳ thi mang tính quyết định của học sinh cuối cấp và với phương pháp hiệu quả, học sinh tích cực hơn trong học tập đã giúp giáo viên bớt được áp lực công việc và “nhàn” hơn trong quá trình lên lớp Đề xuất Qua quá trình thực hiện đề tài và xuất phát từ thực trạng của việc dạy và học môn lịch sử, chúng tôi xin có một. .. tôi xin có một số đề xuất sau đây - Về phía nhà trường tăng cường hoạt động ngoại khoá với chủ đề lịch sử, với việc sân khấu hoá các sự kiện, các nhân vật các giai thoại lịch sử để thu hút và kích thích học sinh khám phá lịch sử - Đối với Sở Giáo dục có biện pháp đa dạng hoá các tài liệu, phương tiện như phát hành nhiều truyện tranh về đề tài lịch sử, các phim tư liệu về lịch sử để học 14 sinh dễ dàng... có 1 em đạt 8,5đ môn sử khi thi vào Học viện An ninh - Năm 2010 có 1em đạt 8đ, 1em đạt 8,5đ và 1em đạt 8,75đ lần lượt ở các trường Học viện Hành chính, Học viện Cảnh sát và Đại học Luật Ngoài ra số lượng điểm 7 và 7,5 là 10 em - Đặc biệt năm 2011 có 1em đạt 9đ khi thi vào Đại học KHXHvà NV Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Trong bối cảnh khá ảm đạm của chất lượng môn lịch sử trên phạm vi cả nước... số tất cả các trường THPT toàn tỉnh Giải Nhất Thời gian Từ năm 2008 trở về trước 0 Năm 2009 0 Năm 2010 1 Năm 2011 1 Năm 2 012 0 Về kết quả thi đại học: Từ năm 2008 trở về Nhì Ba 0 1 0 1 1 3 3 2 2 6 trước điểm 8 Khuyến khích 6 3 2 2 2 trở lên rất ít, hầu như không có nhưng từ năm 2009 trở lại đây điểm 8 đã xuất hiện nhiều hơn và đặc biệt có cả điểm cận 9 và 9 Cụ thể : 13 - Năm 2009 có 1 em đạt 8,5đ môn. .. ngày, nếu học không vào thì nhất thiết phải thay đổi địa điểm, có thể tìm những nơi yên tĩnh để học hoặc thư giãn một chút cho khuây khoả rồi học tiếp Khi ôn cần bám sát sách giáo khoa, cấu trúc đề thi, chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ Giáo dục và bài giảng của thầy, cô trên lớp Hiện nay ngoài thị trường có nhiều loại sách ôn tập dành cho học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học Tuy nhiên có nhiều... dạng hoá các tài liệu, phương tiện như phát hành nhiều truyện tranh về đề tài lịch sử, các phim tư liệu về lịch sử để học 14 sinh dễ dàng tiếp cận với lịch sử một cách nhẹ nhàng Qua đó hỗ trợ một cách có hiệu quả công tác dạy và học môn lịch sử trong nhà trường phổ thông 15 ... ôn tập và bí quyết thi đạt điểm cao của các thủ khoa hay giáo viên bộ môn chia sẻ trên trang mạng 3. 2.2 Phương pháp làm bài Để bài thi sử đạt điểm cao, khi làm bài trước hết học sinh phải đảm bảo ba nguyên tắc sau: một là đúng, hai là đủ và ba là rõ ràng Các bước tiến hành làm bài: Trước hết phải đọc và phân tích kỹ đề bài xem đề yêu cầu như thế nào và yêu cầu những gì Sau khi phân tích kỹ đề học sinh . “ Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thuỷ một số phương pháp học tập môn lịch sử có hiệu quả . 1 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận. Có thể nói kết quả học tập môn lịch. ở trường THPT 3 Cẩm Thuỷ chúng tôi đã đúc rút và tập hợp, hướng dẫn học sinh học tập môn lịch sử theo một số phương pháp sau( ngoài việc học sinh phải chăm chú và tích cực học tập ở trên lớp) 3. 1. vậy phương pháp học tập là một yếu tố hết sức quan trọng. Có được phương pháp học tập phù hợp sẽ làm cho kết quả học tập cao hơn, từ đó học sinh sẽ có cái nhìn khác về bộ môn, không còn “sợ sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả, Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả, Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả

Từ khóa liên quan