0

Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả

15 1,496 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:09

. “ Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thuỷ một số phương pháp học tập môn lịch sử có hiệu quả . 1 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận. Có thể nói kết quả học tập môn lịch. ở trường THPT 3 Cẩm Thuỷ chúng tôi đã đúc rút và tập hợp, hướng dẫn học sinh học tập môn lịch sử theo một số phương pháp sau( ngoài việc học sinh phải chăm chú và tích cực học tập ở trên lớp) 3. 1. vậy phương pháp học tập là một yếu tố hết sức quan trọng. Có được phương pháp học tập phù hợp sẽ làm cho kết quả học tập cao hơn, từ đó học sinh sẽ có cái nhìn khác về bộ môn, không còn “sợ sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả, Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả,

Từ khóa liên quan