SKKN dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao

23 3.4K 17
SKKN dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Như chúng ta đã biết thực tiễn đời sống xã hội luôn luôn thay đổi và phát triển. Điều này khiến cho mục tiêu quản lí, đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường phải được điều chỉnh một cách thích hợp, dẫn đến sự thay đổi tất yếu về nội dung và phương pháp dạy học ở Tiểu học nói chung và môn toán lớp 3 nói riêng.Với nội dung chương trình mang tính hệ thống hoá, khái quát hoá và bổ sung kiến thức về số học; đại lượng và đo đại lượng; hình học; yếu tố thống kê và giải toán. Đặc biệt nội dung số học ở toán 3 tiếp nối, củng cố và phát triển, mở rộng kiến thức số học của toán lớp 1,2

SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao Đề tài: DẠY CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ CHO HỌC SINH LỚP 3 ĐỂ THI TOÁN QUA MẠNG INTERNET ĐẠT HIỆU QUẢ CAO Tác giả: Đặng Thị Bích Hòa Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn A. MỞ ĐẦU I.Đặt vấn đề: 1.Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết: Như chúng ta đã biết thực tiễn đời sống xã hội luôn luôn thay đổi và phát triển. Điều này khiến cho mục tiêu quản lí, đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường phải được điều chỉnh một cách thích hợp, dẫn đến sự thay đổi tất yếu về nội dung và phương pháp dạy học ở Tiểu học nói chung và môn toán lớp 3 nói riêng.Với nội dung chương trình mang tính hệ thống hoá, khái quát hoá và bổ sung kiến thức về số học; đại lượng và đo đại lượng; hình học; yếu tố thống kê và giải toán. Đặc biệt nội dung số học ở toán 3 tiếp nối, củng cố và phát triển, mở rộng kiến thức số học của toán lớp 1,2. Trong đó ta gặp không ít các bài toán về dãy số, nhất là trong các đề thi Violympic – giải toán qua mạng Internet. Các bài toán về dãy số lại được chia thành các loại nhỏ mà khi gặp phải học sinh thường lúng túng, mơ hồ và sai lầm, khó tìm ra hướng giải quyết và thường nhầm lẫn từ dạng này sang dạng khác, không phát hiện ra quy luật của dãy số và cách giải. Nếu không xác định cho học sinh kiến thức cơ bản ban đầu vững chắc thì học sinh sẽ không giải quyết được những bài toán ở dạng cơ bản (đối với học sinh đại trà) và nâng cao lên (đối với học sinh giỏi). Xuất phát từ mục đích, yêu cầu của chương trình toán hiện nay, qua thực trạng học phần giải cấc bài toán về dãy số của học sinh, tôi nhận thấy giúp đỡ học sinh phát hiện ra quy luật của dãy số và tìm cách giải các bài toán về dãy số là việc làm hết sức 1 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao quan trọng, giúp học sinh có khả năng phân tích, tổng hợp, tư duy nhằm nâng cao chất lượng thi giải toán qua mạng. Bởi thế, tôi mạnh dạn nghiên cứu, chọn lọc qua kinh nghiệm giảng dạy để viết đề tài: “Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao”. 2.Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới: - Giúp học sinh lập kế hoạch giải bài toán về dãy số một cách dễ dàng. - Hình thành và rèn kĩ năng giải toán về dãy số. - Từng bước hình thành và phát triển tư duy toán cho học sinh. - Làm cơ sở cho học sinh học toán ở các lớp trên. - Giáo dục tính cẩn thận, ý thức vận dụng vào thực tế của học sinh. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: - Chương trình toán lớp 3 hiện hành. - Các đề thi Violympic Toán trên mạng Internet trong những năm học qua. - Các tình huống cụ thể trong cuộc sống phù hợp với tâm sinh lý và thế giới quan của học sinh lớp 3. II.Phương pháp tiến hành : 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài: 1.1. Cơ sở lý luận: - Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học (Quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). - Căn cứ vào chương trình chuẩn hiện nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt đối với môn toán lớp 3. - Học sinh tiểu học do đặc thù tâm lý lứa tuổi do đó đòi hỏi tính trực quan sinh động rồi mới đi đến tư duy trừu tượng; phân tích cặn kẽ mới đi đến tổng hợp hoàn thiện kiến thức, nhiều lần như thế hình thành nên đường mòn tư duy logic hiệu quả nhất là rất cần thiết. 2 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao - Tâm lý học của lứa tuổi học sinh tiểu học cần có yếu tố trực quan sinh động để đi đến yếu tố trừu tượng cơ bản. - Kết hợp các yếu tố nghe, nhìn, vận dụng thực hiện. 1.2. Cơ sở thực tiễn - Tình hình thực tế giải các bài toán về dãy số trong môn toán và các đề thi giải toán qua mạng Internet của học sinh còn nhiều hạn chế. - Kỹ năng phân tích đề và lập kế hoạch giải còn lúng túng. - Khả năng nắm bắt các dạng còn lơ mơ, chưa có chiều sâu. Học sinh chưa có một phương pháp tư duy logic để giải quyết các dạng bài tập về dãy số. 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp: 2.1.Các biện pháp tiến hành: Trong quá trình giảng dạy, bản thân tôi đã áp dụng các biện pháp sau: - Nghiên cứu, tham khảo tài liệu. - Tìm hiểu đối tượng học sinh. - Thực hành, phân tích kết quả. - So sánh đối chiếu. 2.2. Thời gian tiến hành: - Đề tài này được áp dụng trong các giờ dạy toán ở lớp 3A trường Tiểu học Bồng Sơn từ tháng 9/ 2011. B. NỘI DUNG I.Mục tiêu : - Nghiên cứu, đọc tài liệu, tìm phương pháp giải từng bài toán rồi sắp xếp các bài toán phù hợp với từng dạng. 3 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao - Giúp học sinh khắc phục dần những tồn tại của việc giải quyết các bài toán về dãy số. - Nhằm giúp học sinh nắm được phương pháp làm các bài toán về dãy số một cách chính xác, khoa học, nhanh. - Trên cơ sở học sinh đã hiểu, các em tự nêu ra quy luật của dãy số. - Một số bài học kinh nghiệm cần lưu ý khi thực hiện. II. Mô tả giải pháp của đề tài: 1. Thuyết minh tính mới: Hiện tại trong cuộc thi Violympic - Thi giải toán qua mạng Internet, các bài toán liên quan về dãy số thường xuất hiện. Khi gặp những bài toán dạng này, học sinh thường lúng túng hoặc giải không được. Để khắc phục điều đó, tôi đề xuất một số giải pháp cho từng dạng toán cụ thể như sau: Những biện pháp và giải pháp cụ thể áp dụng có hiệu quả khi dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 thi giải toán qua mạng Internet: 1.1. Giải pháp 1: Dạng toán điền thêm số hạng còn thiếu vào dãy số. Ví dụ 1: (Bài 4 trang 20 SGK): Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 12 ; 18 ; 24 ; ; ; ; . b/ 18 ; 21 ; 24 ; ; ; ; . Đối với bài này học sinh dễ dàng viết tiếp bốn số tiếp theo và nêu quy luật của dãy số: * Ở câu a: 18 – 12 = 6 ; 24 – 18 = 6 ( Trong dãy số, số liền sau hơn số liền trước 6 đơn vị. Lấy số liền trước cộng thêm 6 được số liền sau) * Ở câu b: 21 – 18 = 3 ; 24 – 21 = 3 ( Trong dãy số, số liền sau hơn số liền trước 3 đơn vị. Lấy số liền trước cộng thêm 3 được số liền sau) Viết tiếp bốn số hạng ta được các dãy số sau: a/ 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48. 4 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao b/ 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36. Ví dụ 2: (Bài 5 trang 32 SGK): Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 14 ; 21 ; 28 ; ; . b/ 56 ; 49 ; 42 ; ; . * Ở câu a: 21 – 14 = 7 ; 28 – 21 = 7 ( Trong dãy số, số liền sau hơn số liền trước 7 đơn vị. Lấy số liền trước cộng thêm 7 được số liền sau) * Ở câu b: 56 – 49 = 7 ; 49 – 42 = 7 ( Trong dãy số, số liền sau kém số liền trước 7 đơn vị. Lấy số liền trước trừ đi 7 được số liền sau) Viết tiếp hai số hạng ta được các dãy số sau: a/ 14 ; 21 ; 28 ; 35 ; 42. b/ 56 ; 49 ; 42 ; 35 ; 28. Ví dụ 3: (Bài 3 trang 95 SGK): Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 3000 ; 4000 ; 5000 ; ; ; . b/ 9000 ; 9100 ; 9200 ; ; ; . c/ 4420 ; 4430 ; 4440 ; ; ; . * Ở câu a: 4000 – 3000 = 1000 ; 5000 – 4000 = 1000 ( Trong dãy số, số liền sau hơn số liền trước 1000 đơn vị. Lấy số liền trước cộng thêm 1000 được số liền sau) * Ở câu b: 9100 – 9000 = 100 ; 9200 – 9100 = 100 ( Trong dãy số, số liền sau hơn số liền trước 100 đơn vị. Lấy số liền trước cộng thêm 100 được số liền sau) * Ở câu c: 4430 – 4420 = 10 ; 4440 – 4430 = 10 ( Trong dãy số, số liền sau hơn số liền trước 10 đơn vị. Lấy số liền trước cộng thêm 10 được số liền sau) Viết tiếp ba số hạng ta được các dãy số sau: 5 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao a/ 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 . b/ 9000 ; 9100 ; 9200 ; 9300 ; 9400 ; 9500 . c/ 4420 ; 4430 ; 4440 ; 4450 ; 4460 ; 4470 . Ví dụ 4: (Bổ sung): Hãy viết thêm vào dãy số sau, sao cho có đủ 10 số hạng: 1 ; 3 ; 9 ; 27 ; - Đối với ví dụ này, nếu học sinh lấy số liền sau trừ đi số liền trước thì sẽ không tìm được quy luật của dãy số ( vì: 3 – 1 = 2 ; 9 – 3 = 6 ; 27 – 9 = 18). Vì vậy các em sẽ lúng túng. Lúc này giáo viên có thể gợi ý cho các em: Để tìm quy luật của dãy số, ngoài việc lấy số liền sau trừ cho số liền trước, ta còn có thể lấy số liền sau chia cho số liền trước (đối với dãy số tăng dần). Học sinh tiến hành tìm quy luật của dãy số bằng cách lấy: 3 : 1 = 3 ; 9 : 3 = 3 ; 27 : 3 = 3 ( Trong dãy số, số liền sau gấp số liền trước 3 lần. Lấy số liền trước nhân 3 được số liền sau) Vậy ta có dãy số: 1 ; 3 ; 9 ; 27 ; 81 ; 243 ; 729 ; 2187 ; 6561 ; 19683.  Những quy luật thường gặp là: - Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng liền trước nó cộng (hoặc trừ) với một số tự nhiên d. - Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng liền trước nó nhân (hoặc chia ) với một số tự nhiên q khác 0. Ví dụ 5: (Đề thi giải toán qua mạng Internet cấp tỉnh năm học 2011-2012) Viết tiếp ba số vào dãy số sau: 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; Đối với ví dụ này thì học sinh dễ dàng viết ba số tiếp theo, nhưng hỏi về quy luật lập dãy số thì các em sẽ lúng túng. Cách giải: 6 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao Giúp học sinh nhận thấy: Số hạng thứ ba: 3 = 1 + 2 Số hạng thứ tư: 5 = 2 + 3 Số hạng thứ năm: 8 = 3 + 5 Từ đó rút ra quy luật của dãy số: Mỗi số hạng ( kể từ số hạng thứ ba) bằng tổng hai số hạng đứng liền trước nó. Viết tiếp ba số hạng ta được dãy số: 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55 . Ví dụ 6: (Đề thi giải toán qua mạng Internet cấp huyện năm học 2011 – 2012) Điền các số thích hợp vào ô trống, sao cho tổng các số ở 3 ô liên tiếp đều bằng 210. 45 95 Giải: Ta đánh số các ô theo thứ tự như sau: 45 95 ô1 ô2 ô3 ô4 ô5 ô6 ô7 ô8 ô9 Theo điều kiện của bài ta có: 45 + ô3 + 95 = 210 Vậy ô3 = 70. Từ đó ta tính được: ô1 = ô4 = ô7 = 95 ô5 = ô2 = ô8 = 45 ô6 = ô3 = ô9 = 70 Điền vào ta được dãy số: 7 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao 95 45 70 95 45 70 95 45 70  Chốt kiến thức: Cách giải dạng bài điền thêm số hạng vào dãy số: - Trước hết xác định quy luật của dãy số, rồi nêu quy luật của dãy số. - Dựa vào quy luật đó tìm các số còn thiếu cần điền theo yêu cầu. - Viết lại dãy số. 1.2. Giải pháp 2: Dạng toán xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay không. Gặp dạng này các em rất lúng túng, không giải được hoặc chỉ đoán kết quả, chưa có cách giải rõ ràng. Khi giải, học sinh có thể nêu được kết quả nhưng giải thích thì phần lớn các em không giải thích được; hoặc gặp những bài phức tạp hơn các em sẽ lúng túng. Vì thế sẽ dẫn đến sự nhàm chán nếu giáo viên không có biện pháp khắc phục.  Biện pháp khắc phục: - Xác định quy luật của dãy số. - Kiểm tra số a có thuộc quy luật đó không. Ví dụ 1 : Các số 19 ; 38 có thuộc dãy số: 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; không? Giải thích tại sao? Giải: Quy luật của dãy số trên: Các số đều chia hết cho 2. Trong hai số trên, chỉ có 38 thuộc dãy số đã cho, còn số 19 không thuộc dãy số trên ( vì 19 : 2 = 9 (dư 1). Ví dụ 2 : Các số 43 ; 123 có thuộc dãy số: 30 ; 33 ; 36 ; hay không? Giải thích tại sao? Giải: Quy luật của dãy số trên: Các số đều chia hết cho 3 và số bé nhất là 30. 8 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao Trong hai số trên, chỉ có 123 thuộc dãy số đã cho, còn số 43 không thuộc dãy số trên (( vì 43 : 3 = 14 (dư 1). Ví dụ 3 : Các số 50 ; 133 có thuộc dãy số: 90 ; 95 ; 100 ; hay không? Giải thích tại sao? Giải: - Số 50 không thuộc dãy số đã cho vì các số hạng của dãy đã cho đều lớn hơn 50. - Số 133 không thuộc dãy số đã cho vì các số hạng của dãy đã cho đều chia hết cho 5 mà 133 không chia hết cho 5. Ví dụ 4 : Cho dãy số: 1996 ; 1993 ; 1990 ; 1987 ; ; ; ; 55 ; 52 ; 49. Các số 100; 123; 132; 139; 1999 có phải là các số hạng của dãy số trên không?  Nhận xét: 1996 : 3 = 665 (dư 1) 1993 : 3 = 664 (dư 1) 1990 : 3 = 663 (dư 1) 1987 : 3 = 662 (dư 1) . . . 55 : 3 = 18 (dư 1) 52 : 3 = 17 (dư 1) 49 : 3 = 16 (dư 1) Mỗi số hạng của dãy đã cho là số chia cho 3 dư 1 và trong dãy số này số lớn nhất là 1996 và số bé nhất là 49. Vậy các số 100 và 139 là các số thuộc dãy trên ( vì: 100 : 3 = 33 dư ; 139 : 3 = 46 dư 1), các số còn lại không thuộc dãy trên. 1.3. Giải pháp 3: Dạng toán tìm số số hạng của dãy số. 9 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao Đây là một dạng toán phức tạp nhưng thường gặp trong các đề thi Violympic – Giải toán qua mạng Internet. Khi gặp dạng toán này, các em thường mất nhiều thời gian nhưng kết quả đúng không cao. Để khắc phục điều này cần lưu ý một số lỗi sau: Ví dụ 1: Cho dãy số: 2 ; 4 ; 6 ; ; ; 12. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng? Khi giải bài này, học sinh chỉ biết liệt kê rồi đếm số. Chẳng hạn: 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12. Có sáu số hạng. Ví dụ 2: Cho dãy số: 1 ; 4 ; 7 ; ; ; 217. - Dãy số trên có bao nhiêu số hạng? - Số hạng thứ 20 của dãy là số nảo? Đối với ví dụ này, tỉ lệ học sinh giải được không cao nhưng lại mất nhiều thời gian. Để khắc phục tình trạng này, giáo viên cần đưa ra một số biện pháp như sau:  Biện pháp khắc phục: Đối với dạng toán này, ta thường sử dụng phương pháp giải toán khoảng cách (toán trồng cây). Ta có công thức sau: - Số số hạng của dãy = Số khoảng cách + 1 - Đặc biệt, nếu quy luật của dãy là: Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng liền trước cộng với số không đổi d thì: • Trường hợp các số trong dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn: - Số số hạng của dãy = (số hạng cuối – số hạng đầu) : d + 1 - Số thứ n của dãy = số hạng đầu + ( n – 1) x d. • Trường hợp các số trong dãy số theo thứ tự từ lớn đến bé: - Số số hạng của dãy = (số hạng đầu – số hạng cuối) : d + 1 - Số thứ n của dãy = số hạng đầu – ( n – 1) x d. Giải ví dụ 2: Cho dãy số: 1 ; 4 ; 7 ; ; ; 217. - Dãy số trên có bao nhiêu số hạng? - Số hạng thứ 20 của dãy là số nảo? 10 [...]... dẫn học sinh giải bằng các bước sau: - Tìm số số hạng có một chữ số - Tìm số chữ số để ghi các số có một chữ số: ( 1 x số số hạng) 12 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao - Tìm số số hạng có hai chữ số - Tìm số chữ số để ghi các số có hai chữ số: ( 2 x số số hạng) - Tìm số số hạng có ba chữ số - Tìm số chữ số để ghi các số có ba chữ số: ( 3. .. số: ( 1 x số số hạng) - Tìm số số hạng có hai chữ số - Tìm số chữ số để ghi các số có hai chữ số: ( 2 x số số hạng) - Tìm tổng số chữ số để ghi các số có ba chữ số: Tổng số chữ số của dãy – ( Số chữ số để ghi các số có một chữ số + Số chữ số để ghi các số có hai chữ số) - Tìm số số hạng có ba chữ số: ( Số chữ số để ghi các số có ba chữ số : 3) - Số số hạng của dãy: ( Số số hạng có một chữ số + Số số... của học sinh, các em có hứng thú thi đua học tập 15 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao - Đề tài được áp dụng rộng rãi cho tất cả các đối tượng học sinh trong lớp, đặc biệt là các em học sinh giỏi, học sinh tham gia giải toán trên mạng Internet Sau khi thực hiện và áp dụng các giải pháp trên, kết quả đạt được là học sinh đã thích học môn toán. . .SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao Dãy số trên hai số hạng đứng liền nhau hơn kém nhau 3 đơn vị - Vậy dãy trên có số số hạng là: ( 217 – 1 ) : 3 +1 = 73 (số) - Số hạng thứ 20 của dãy là: 1 + (20 – 1) x 3 = 58 Ví dụ 3: Cho dãy số: 2014 ; 2012 ; 2010 ; ; ; 1000 ; 998 Dãy số trên có bao nhiêu số hạng? Giải: Nhận xét: Dãy số này có hiệu. .. trường 32 4 giải 3 giải 1 giải 35 20 giải 15 giải 8 giải 34 25 giải 18 giải 15 giải 34 27 giải Dạy học thông thường 2011-2012 Dạy học theo SKKN 2012-20 13 Dạy học theo SKKN 20 13- 2014 Dạy học theo SKKN 16 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao C.KẾT LUẬN 1 Những điều kiện kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp - Đi từ bài dễ đến bài khó để các. .. x số số hạng) * Tương tự tìm tiếp các trường hợp còn lại - Tìm số chữ số trong dãy: ( số chữ số để ghi các số có một chữ số + số chữ số để ghi các số có hai chữ số + số chữ số để ghi các số có ba chữ số + ) Ví dụ 1: Cho dãy số: 1 ; 2 ; 3 ; ; ; 120 Tìm số chữ số có trong dãy số Giải: Số số hạng có một chữ số là: ( 9 – 1) : 1 + 1 = 9 (số) Số chữ số để viết các số có một chữ số là: 1 x 9 = 9 (chữ số) ... (số) Đáp số: 986 số 1.4 Giải pháp 4: Dạng toán tìm tổng các số hạng của dãy số Học sinh chỉ giải được những bài toán đơn giản (dãy số ít số hạng) bằng cách liệt kê rồi cộng lần lượt từng số hạng Với cách làm này sẽ mất khá nhiều thời gian Chẳng hạn các ví dụ sau: Ví dụ 1: Tính tổng dãy số: 2 ; 4 ; 6 ; ; ; 12 11 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu. .. 90 (trang) 14 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao Số chữ số dùng để đánh số trang sách có hai chữ số là: 2 x 90 = 180 (chữ số) Số chữ số dùng để đánh số trang sách có ba chữ số là: 201– ( 9 + 180) = 12 ( chữ số) Số trang sách có ba chữ số là: 12 : 3 = 4 (trang) Quyển sách đó có số trang là: 9 + 90 + 4 = 1 03 ( trang) Đáp số: 1 03 trang 2 Khả... về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao Đáp số: 34 8 chữ số 1.6 Giải pháp 6: Dạng toán tìm số số hạng của dãy số cách đều khi biết số chữ số của dãy Đây là dạng toán tương đối phức tạp, học sinh không nắm vững cách giải thì khó mà giải được hoặc nhầm lẫn sang những dạng khác  Các bước giải chủ yếu: - Tìm số số hạng có một chữ số - Tìm số chữ số để ghi các số có một... số) Số số hạng có hai chữ số là: ( 99 – 10) : 1 + 1 = 90 (số) Số chữ số để viết các số có hai chữ số là: 2 x 90 = 180 (chữ số) Số số hạng có ba chữ số là: ( 120 – 100) : 1 + 1 = 21 (số) Số chữ số để viết các số có ba chữ số là: 3 x 21 = 63 (chữ số) Số chữ số để viết dãy số trên là: 9 + 180 + 63 = 252 (chữ số) Đáp số: 252 chữ số Ví dụ 2: (Đề thi giải toán qua mạng Internet cấp trường năm học 20 13 – . SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao Đề tài: DẠY CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ CHO HỌC SINH LỚP 3 ĐỂ THI TOÁN QUA MẠNG INTERNET ĐẠT HIỆU. dãy số và tìm cách giải các bài toán về dãy số là việc làm hết sức 1 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao quan trọng, giúp học sinh. dãy số trên: Các số đều chia hết cho 3 và số bé nhất là 30 . 8 SKKN: Dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao Trong hai số trên, chỉ có 123

Ngày đăng: 22/08/2014, 06:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan