0

SKKN dạy các yếu tố hình học lớp 5

26 3,624 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 06:54

Để đào tạo con người mới một cách toàn diện mà đặc biệt là phù hợp với sự phát triễn hiện nay của mạng lưới thông tin, việc giáo dục con người mới có đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ, kiến thức,... đáp ứng nhu cầu phát triễn của thời đại thì cùng với những đổi mới về nội dung dạy học là sự đổi mới phương pháp dạy học, coi trọng, khuyến khích dạy học trên cơ sở hoạt động học tập tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Với hoạt động chủ đạo của học sinh, người thầy chỉ đóng vai trò tổ chức hướng dẫn . Học sinh tự khám phá kiến thức và giải quyết vấn đề dưới sự trao đổi, thảo luận, hợp tác, thống nhất ý kiến,...để hình hình thành kiến thức. Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 Phần mở đầu I - Lý do chọn đề tài: Để đào tạo con ngời mới một cách toàn diện mà đặc biệt là phù hợp với sự phát triễn hiện nay của mạng lới thông tin, việc giáo dục con ngời mới có đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ, kiến thức, đáp ứng nhu cầu phát triễn của thời đại thì cùng với những đổi mới về nội dung dạy học là sự đổi mới phơng pháp dạy học, coi trọng, khuyến khích dạy học trên cơ sở hoạt động học tập tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Với hoạt động chủ đạo của học sinh, ngời thầy chỉ đóng vai trò tổ chức hớng dẫn . Học sinh tự khám phá kiến thức và giải quyết vấn đề dới sự trao đổi, thảo luận, hợp tác, thống nhất ý kiến, để hình hình thành kiến thức. Trong cỏc mụn hc Tiu hc cựng vi mụn Ting Vit, mụn Toỏn cú v trớ rt quan trng.Toỏn hc vi t cỏch l khoa hc nghiờn cu mt s mt ca th gii thc s rt cn thit cho i sng sinh hot lao ng. ú cựng l nhng cụng c rt cn thit hc cỏc mụn khỏc, tip tc nhn thc th gii xung quanh v hot ng cú hiu qu trong thc tin. Kh nng giỏo dc nhiu mt ca mụn Toỏn rt to ln. Nú cú nhiu kh nng phỏt trin t duy Lụgớc, bi dng v phỏt trin nhng thao tỏc trớ tu nhn thc th gii hin thc cng nh tru tng hoỏ, khỏi quỏt hoỏ, phõn tớch, tng hp v so sỏnh, d oỏn. Vic chng minh v bỏc b nú cú vai trũ ln trong vic rốn luyn gii quyt vn cú cn c khoa hc ton din, chớnh xỏc, t duy c lp, linh hot v sỏng to trong vic hỡnh thnh v rốn luyn trong mi lnh vc hot ng ca con ngi, gúp phn giỏo dc ý chớ v c tớnh tt nh cn cự v nhn ni, ý thc vt khú. i vi giỏo viờn, vn quan trng, khụng phi ch lm sao dy c cho hc sinh cỏc kin thc trong chng trỡnh m cũn nm vng kh nng giỏo dc nhiu mt ca mụn Toỏn. Ngi giỏo viờn phi cú ý thc v cú k hoch khai thỏc cỏc kh nng giỏo dc ú, thụng qua bin phỏp s phm c th gúp phn o to hc sinh thnh nhng con ngi cú nhõn cỏch phỏt trin ton din. nõng cao cht lng dy hc cỏc bi cú ni dung hỡnh hc Tiu hc núi chung thỡ vic thc hin i mi phng phỏp dy hc l thit thc v cn Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 1 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 thit.Vậy để phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh các yếu tố hình học và rèn kỹ năng thực hành các kiến thức đó cần phải thế nào? Với lý do trên,tiếp tục đề tài nghiên cứu: Dạy học các yếu tố hình học lớp 4 đã triển khai năm học 2009 - 2010 , tôi đã đi vào nghiên cứu vấn đề: Dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5 II - Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu các yếu tố hình học ở lớp 5 từ đó hiểu nội dung chơng trình sách giáo khoa. - Tìm hiểu rõ phơng pháp giảng dạy các yếu tố hình học ở lớp 5. - Gúp phn i mi phng phỏp dy hc mụn Toỏn tiu hc theo phng hng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng v sỏng to ca hc sinh, tng cng hot ng cỏ th.Hỡnh thnh v rốn luyn k nng vn dng kin thc vo thc tiễn,từ đó nâng cao chất lợng dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5. - Rèn kỹ năng thực hành ứng dụng kiến thức. III- Đối t ợng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tợng: Việc dạy và học các yếu tố hình học ở lớp 5 ( Trên đối tợng học sinh lớp 5A3 trờng tiểu học Gia Sàng năm học 2010- 2011) - Chơng trình: Môn Toán lớp 5 IV - ph ơng pháp nghiên cứu thc hin ti ny, tụi ó s dng cỏc phng phỏp sau : 1. Nghiờn cu ti liu : - c cỏc ti liu sỏch, bỏo, tp chớ giỏo dc cú liờn quan n ni dung ti. - c sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, cỏc loi sỏch tham kho :D ỏn phỏt trin giỏo dc tiu hc, Toỏn tui th,Luyện giải toán 5,Vui học hình học 2. Nghiờn cu thc t : - D gi, trao i ý kin vi ng nghip v ni dung,phơng pháp giảng dạy các yếu tố hình học lớp 5. Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 2 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 - Tng kt rỳt kinh nghim trong quỏ trỡnh dy hc. - T chc v tin hnh thc nghim s phm ( Son giỏo ỏn,thụng qua cỏc tit dy kim tra tớnh kh thi ca ti). Phần nội dung Chơng I Cơ sở lý luận và thực tiễn I - Vị trí mục tiêu và nhiệm vụ môn toán tiểu học: 1. Vị trí: Bc tiu hc l bc hc gúp phn quan trng trong vic t nn múng cho vic hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch hc sinh. Mụn toỏn cng nh nhng mụn hc khỏc cung cp nhng tri thc khoa hc ban u, nhng nhn thc v th gii xung quanh nhm phỏt trin nng lc nhn thc, hot ng t duy v bi dng tỡnh cm o c tt p ca con ngi,đồng thời là cơ sở để học sinh học lên bậc trung học t duy toán học, phơng pháp toán học rất cần thiết cho đời sống, cho học tập giúp cho học sinh: + Biết cách đặt vấn đề, phân tích vấn đề, biết tìm cách hay nhất, gọn nhất để giải quyết vấn đề; biết kiểm tra cách giải quyết vấn đề, phát triển khả năng phê phán, đánh giá các ảnh hởng của điều kiện kết quả. + Biết nhận ra cái bản chất, bỏ qua cái thứ yếu, biết nghiên cứu các trờng hợp chung và riêng, biết phân loại, không bỏ sót trờng hợp nào, biết từ những vấn đề cụ thể rút ra kết luận chung. + Biết suy luận một cách ngắn gọn có căn cứ đầy đủ, chính xác, biết trình bày diễn đạt những ý nghĩ của mình một cách ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc. + Biết sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu một cách chính xác. 2- Mục tiêu: Giúp học sinh: + Có đợc những kiến thức cơ bản ban đầu về số học các số tự nhiên, phân số, các số thập phân, các đại lợng cơ bản, một số yếu tố đại số, hình học và thống kê đơn giản. + Hình thành các kỹ năng thực hành tính toán, đo lờng, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong cuộc sống. + Phát triển t duy và khả năng suy luận, đặc biệt là trìu tợng hoá, khái quát hoá. Khả năng suy luận hợp lý và diễn đạt đúng (bằng lời, bằng ký hiệu) các suy Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 3 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 luận đơn giản kích thích trí tởng tợng, gây hứng thú học toán, góp phân rèn luyện phơng pháp học tập và làm việc có kế hoạch, khoa học, sáng tạo + Ngoài những mục tiêu trên, cũng nh những môn học khác ở tiểu học, môn toán còn góp phần hình thành và rèn luyện các phẩm chất các đức tính cần thiết của ngời lao động trong xã hội thời hiện đại. 3- Nhiệm vụ: + Hình thành hệ thống các kiến thức cơ bản, đơn giản có nhiều ứng dụng trong đời sống bao gồm: Cách đọc, viết, so sánh các số tự nhiên, số thập phân, các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên, số thập phân. + Có những hiểu biết ban đầu, thiết thực nhất về các đại lợng cơ bản nh: Độ dài, khối lợng, thời gian, diện tích, thể tích, dung tích, tiền Việt Nam và một số đơn vị đo thông dụng. Biết sử dụng các dụng cụ để thực hành đo lờng, biết ớc lợng các số đo đơn giản. + Rèn luyện để nắm chắc các kỹ năng tính nhẫm, tính viết về 4 phép tính với các số tự nhiên, số thập phân, số đo các đại lợng. + Biết nhận dạng và bớc đầu biết phân biệt một số các hình học thờng gặp. Biết tính chu vi, diện tích, thể tích của một số hình. Biết sử dụng một số dụng cụ đơn giản để đo và vẽ hình. + Có những hiểu biết ban đầu, đơn giản về những chữ thay số, về biểu thức toán học, về phơng trình và bất phơng trình đơn giản nhất bằng phơng pháp phù hợp với tiểu học. + Biết cách giải và cách trình bày bài giải với những bài toán có lời văn. Năm chắc, thực hiện đúng quy trình bài toán. Bớc đầu biết giải một số bài toán bằng những cách khác nhau. + Thông qua những hoạt động học tập toán để phát triển đúng mức một số khả năng trí tuệ và thao tác t duy quan trọng nhất nh: So sánh, phân tích, tổng hợp, trìu tợng hoá, khái quát hoá, cụ thể hoá, lập luận có căn cứ, bớc đầu làm quen với những chứng minh đơn giản. + Hình thành các tác phong học tập và làm việc có suy nghĩ, có kế hoạch, có kiểm tra, có tinh thần hợp tác, độc lập và sáng tạo, có ý chí vợt khó khăn, cẩn thận, kiên trì, tự tin. Chơng trình môn Toán 4+5 là một bộ phận của chơng trình môn Toán ở tiểu học. Là chơng trình giai đoạn 2 học tập sâu. Khái quát hơn, tờng minh hơn. Tính trừu tợng khái quát của chơng trình toán 4+5 đợc nâng lên 1 bậc so với lớp 1, 2, 3. Học sinh nhận biết và vận dụng một số tính chất của số, phép tính, hình học ở dạng khái quát hơn. Toán 4+5 kế thừa và phát huy các kết quả của đổi mới phơng pháp dạy học toán, góp phần đáp ứng những yêu cầu của giáo dục đào tạo trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 4 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 Ii -vị trí, vai trò toán về các yếu tố hình học: Mc tiờu ca quỏ trỡnh dy hc toỏn tiu hc c bn l cung cp cho hc sinh nhng c s ban u v Toỏn, gm cỏc kin thc v s hc, i s, i lng v o i lng c bit l gii cỏc bi toỏn cú ni dung hỡnh hc c xem l mt trong nm ni dung chớnh ca mụn Toỏn Tiu hc. V cựng vi cỏc ni dung khỏc gúp phn rốn luyn trớ tu cho hc sinh. ng thi nú cung cp cỏc biu tng ban u v cỏc hỡnh giỳp hc sinh lm quen vi cỏ khỏi nim hỡnh hc s ng, tp s dng cỏc dng c hc tp, hỡnh thnh cho cỏc em mt s k nng thc hnh hỡnh hc nh: Nhn bit, phõn tớch c lng cỏc i lng hỡnh hc, hc sinh c rốn luyn nng lc quan sỏt, so sỏnh, tng hp, d oỏn t n gin n phc tp n tru tng hoỏ. To cho hc sinh cú kh nng hot ng, nng lc din t bng ngụn ng núi vit. Góp phần vào việc củng cố kiến thức, kĩ năng về các yếu tố hình học mà các em đã học từ các lớp dới. Mở rộng, phát triển và cắt ghép hình. Vẽ hình khối trong không gian, phát triển trí tởng tợng trong hình học không gian. Cách lập luận suy diễn logic. Biết cách giải các bài toán về yếu tố hình học. Giúp các em tích luỹ đợc những hiểu biết cần thiết cho đời sống sinh hoạt và học tập T cỏc hat ng thc tin v da vo kin thc tip thu c ca vic hc v cỏc yu t hỡnh hc, hc sinh s tớch lu c nhng kin thc cn thit phc v cho i sng thc tin hng ngy ca cỏc em. Nh vy yu t hỡnh hc vi vai trũ l mt trong nhng ni dung n bn, va h tr cho vic hc tp cỏc ni dung khỏc trong chng trỡnh mụn Toỏn tiu hc va gúp phn xõy dng c s cho phõn mụn toỏn trung hc v mụn toỏn hỡnh hc. V trớ cỏc bi cú ni dung hỡnh hc tiu hc cú tm quan trng nh vy, nờn vic tỡm hiu v la chn cỏc phng phỏp dy hc cho phự hp nhm nõng cao cht lng dy hc mụn ny l mt vic cn thit i vi ngi giỏo viờn. iII -Nội dung và Mục tiêu dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5 Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 5 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 Chơng trình toán 5 đợc dạy trong 33 tuần 165 tiết. Trong đó các bài toán về yếu tố hình học đợc dạy tập chung trong một chơng gồm 29 tiết. a) Nội dung các yếu tố hình học gồm: - Hình tam giác. Hình thang. Hình tròn - Tính diện tích hình tamg giác. Tính diện tích hình thang. Tính chu vi, diện tích hình tròn. - Hình hộp chữ nhật. Hình lập phơng. Hình trụ. - Tính diện tích xung quanh. Tính diện tích toàn phần, tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phơng, hình trụ. - Đơn vị đo thể tích: cm 3 , dm 3 , m 3 . Bảng đơn vị đo thể tích. b) Mức độ yêu cầu: - Hình tam giác: Nhận dạng, vẽ đợc hình bằng thớc và eke các loại tam giác, chiều cao tam giác ứng với đáy cho trớc. Nắm đợc công thức tính diện tích hình tam giác. Biết tính chiều cao và cạnh đáy hình tam giác theo công thức ng- ợc. - Hình thang: Nhận dạng và vẽ đợc hình thang. Biết vẽ đờng cao hình thang, nắm và nhớ công thức tính diện tích hình thang, đồng thời biết vận dụng công thức để giải toán, biết vận dụng các công thức ngợc. - Hình tròn: + Nhận dạng và vẽ đợc hình tròn. Nắm đợc các yếu tố trong hình tròn + Biết tính chu vi và diện tích hình tròn theo công thức tổng quát. - Hình hộp chữ nhật; Hình lập ph ơng; Hình trụ: Biết nhận dạng các hình và vẽ đợc hình. Nắm đợc quy tắc, công thức tổng quát, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích. Biết giải các bài tập có nội dung hình học. Nh vậy, các yếu tố hình học ở lớp 1,2,3,4 đợc rải ra và sắp xếp xen kẽ với các kiến thức số học, yếu tố đại số, đo đại lợng và giải toán nhằm tạo ra mối liên hệ hữu cơ và sự hỗ trợ chặt chẽ giữa các tuyến kiến thức với nhau. Song ở lớp 5 là lớp duy nhất các yếu tố hình học đợc dạy tập trung trong một chơng, số tiết dạy nhiều hơn, kiến thức kĩ năng đòi hỏi cao hơn so với các lớp dới. Chơng II Thực trạng dạy học các yếu tố hình học trong chơng trình toán 5 bậc tiểu học 1. Việc triển khai chơng trình lớp 5 ở đơn vị: ở trờng tiểu học Gia Sàng nói riêng chơng trình lớp 5 đợc triển khai thực hiện đồng bộ. Trớc khi đa vào triển khai chơng trình tất cả các giáo viên đợc học tập tiếp Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 6 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 thu chơng trình sách giáo khoa mới và đổi mới phơng pháp dạy học. Giáo viên đợc học tập trao đổi về nội dung chơng trình, sách giáo khoa và những điểm mới trong chơng trình. Giáo viên đợc nghiên cứu các bài học, nêu cách sử dụng phơng pháp dạy học và lập kế hoạch dạy học của một số bài cụ thể, đặc biệt là những bài học mang tính khái quát cao hoặc các bài đợc cho là khó. Trong khi triển khai chơng trình, hàng tuần giáo viên đợc dự giờ của đồng nghiệp, đợc sự góp ý của chuyên môn trờng qua các tiết dạy. Đợc dạy các chuyên đề để rút kinh nghiệm. Đặc biệt trờng tiểu học Gia Sàng thờng xuyên tổ chức cuộc thi xây dựng giáo án mẫu, giờ dạy tốt, chuyên đề toán Qua cuộc thi đã có nhiều giáo viên thể hiện tốt kế hoạch dạy học của mình và thể hiện thành công qua tiết dạy cụ thể mà ở đó học sinh đợc thực sự hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực và sáng tạo dới sự tổ chức hớng dẫn của giáo viên. Trên đây là những hoạt động nhằm thúc đẩy chất lợng dạy và học trong quá trình triển khai chơng trình lớp 5 ở đơn vị tôi công tác.Ngoài ra việc dự giờ, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của giáo viên giúp cho giáo viên kịp thời điều chỉnh việc sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng phơng pháp dạy học và việc lập kế hoạch dạy học của mình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, đó là động lực thúc đẩy chất lợng dạy học trong trờng tiểu học. 2. Thực trạng về dạy học các yếu tố hình học trong chơng trình Toán 5: a/ Về giáo viên: Trong dạy học, ngời giáo viên đã nhận thức đợc sự cần thiết của việc đổi mới phơng pháp dạy học. Việc đổi mới phơng pháp dạy học cũng đợc phổ biến rộng rãi ở các trờng tiểu học. Đặc trng của phơng pháp dạy học mới là coi ngời học là nhân vật trung tâm của quá trình dạy học, còn giáo viên là ngời tổ chức, hớng dẫn hoạt động của học sinh giúp học sinh huy động tối đa sự hiểu biết và vốn kinh nghiệm sống của mình một cách tích cực, tự giác để chiếm lĩnh tri thức mới và vận dụng các tri thức đó một cách sáng tạo vào luyện tập thực hành để rèn các kỹ năng mới. Tuy nhiên, trong thực tế giảng dạy ngời giáo viên còn gặp nhiều khó khăn và vẫn còn một số tồn tại trong việc dạy học các yếu tố hình học có ảnh hởng đến chất l- ợng dạy học đó là: - Cha thực sự có lối mòn t duy để so sánh và cải tiến nên trong dạy học có nhiều lúc việc sử dụng phơng pháp dạy học và thực hiện các hoạt động trên lớp cha đợc nhuần nhuyễn và linh hoạt. - Ngời giáo viên có ít sách tham khảo hoặc nếu có sách tham khảo thì những vấn đề mà giáo viên còn vớng mắc thì lại không có trong sách tham khảo. Ví dụ nh: Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 7 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 Cách hình thành khái niệm dạy cách rèn kỹ năng thực hành, hoặc nếu có thì còn nói chung do vậy nhiều giáo viên trong khi dạy chỉ giới thiệu một cách sơ bộ. - Khi dạy các tiết thực hành luyện tập giáo viên hớng dẫn cha thực sự tỉ mỉ, theo dõi và giúp đỡ học sinh khi học sinh vớng mắc nên học sinh cha áp dụng đợc vào thực tế. b/ Về học sinh: Học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn ham thích học toán nhất là đợc thực hành trên đồ vật cụ thể nh: Vẽ, cắt gấp, ghép hình, đo và so sánh hình. Bởi vì các em học theo kiểu chỉ hoạt động theo mẫu và ghi nhớ thông tin nên các em tiếp thu kiến thức một cách ít tích cực, còn bị động. Vì thế các em nắm kiến thức cha thực sự sâu, cha hiểu rõ bản chất của vấn đề. Học sinh mới chỉ biết sử dụng quy tắc một cách máy móc mà cha vận dụng linh hoạt trong luyện tập thực hành để hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Chỳng ta u bit c im t duy ca hc sinh tiu hc thỡ c th chim u th. Vy cỏc em thng gp nhiu khú khn trong vic lnh hi cỏc kin thc hỡnh hc mang tớnh cht tru tng mi m. Nhng biu tng vố din tớch i vi hc sinh l tru tng vỡ giỏo viờn khú din t da trờn hỡnh v gi ý ca sỏch giỏo khoa, do ú hc sinh khú hỡnh dung c khỏi nim ny. Mt s em khụng phõn bit c biu tng chu vi, din tớch t ú kộo theo nhng sai lm khi lm toỏn. - 100% số học sinh lớp 5 có sách giáo khoa và đồ dùng học tập đầy đủ nhng việc khai thác nội dung học tập cha linh hoạt. Học sinh còn lúng túng khi thực hành một số thao tác cơ bản chẳng hạn nh : + Biểu tợng về các hình nắm cha sâu sắc cho nên còn nhầm lẫn . + Học sinh cha thực sự nắm rõ đợc khái niệm hình học nhất là ở lớp 5 các khái niệm đã phát biểu thành công thức. + Học sinh cha phân biệt chính xác các đối tợng nhất là các đối tợng giống nhau. + Khả năng chuyển đổi đơn vị của học sinh còn yếu dễ nhầm lẫn. *Ví dụ: chuyển đổi từ cm 3 sang dm 3 -> m 3 học sinh rất dễ nhầm lẫn . + Việc tiếp thu kiến thức hình học rất máy móc, rập khuôn. *Ví dụ: khi học sinh học về khối lập phơng thì cứ nhất thiết hình đó phải nh hình của hộp phấn mới gọi là hình lập phơng. + Khả năng ớc lợng của học sinh còn yếu do đó gặp nhiều khó khăn trong việc vẽ hình. Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 8 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 + Ví dụ: Khi vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 20 cm và chiều rộng là 18 cm thì học sinh lại vẽ thành hình vuông . + Khả năng tởng tợng khi vẽ hình còn hạn chế nh vẽ hình hộp không vẽ nét khuất hoặc thiếu. + Học sinh suy luận còn yếu ,không nắm vững bản chất công thức . Việc vận dụng công thức và giải các bài tập còn hạn chế. -Do khả năng t duy yếu, thiếu linh hoạt nên khi giải các bài toán xuôi chiều thì không vớng mắc nhng khi giải các bài toán ngợc chiều thì gặp khó khăn. Vớ d : Khi dy hai hỡnh A v B cú chu vi bng nhau thỡ cỏc em thng kt lun ngay din tớch ca hai hỡnh ú bng nhau. Nguyờn nhõn dn n sai lm trờn l hc sinh quen lm cỏc dng bi tp ỏp dng trc tip cụng thc tớnh toỏn khụng qua s dng hỡnh v lm phng tin trc quan gii quyt cỏc bi toỏn v hỡnh hc.Những khó khăn trên dẫn đến thực trạng học sinh nắm biểu tợng hình học nhất là hình học không gian không chắc chắn, làm hạn chế đến việc học hình học ở lớp trên và vận dụng vào thực tế cha thực sự tốt. gii quyt nhng khú khn dú trong quỏ trỡnh dy hc mụn ny, ngi giỏo viờn phi cú trỡnh kin thc tt v hỡnh hc v lũng say mờ ngh nhgip, bit s dng cỏc phng phỏp dy hc sao cho hp lý nht thỡ kt qu dy hc mi c nõng cao. Nhng trờn thc t do thúi quen hoc trỡnh cũn hn ch nờn nhiu giỏo viờn vn s dng phng phỏp truyn thng ỏp t kin thc mt cỏch gũ ộp, mỏy múc, cha phự hp vi mc tiờu i mi giỏo dc hin nay. Vậy để nâng cao chất lợng dạy học các yếu tố hình học tôi đề ra một số biện pháp nh sau: Chơng III một số biện pháp để nâng cao chất lợng dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5 I - Những điều cần nắm vững để dạy học các yếu tố hình học ở lớp 4 đạt hiệu quả cao : * Đối với giáo viên: Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 9 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 Để dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5 đạt hiệu quả cao ngời giáo viên cần nắm đợc các nội dung về yếu tố hình học đợc giới thiệu thế nào? Khi dạy học có những điểm nào cần lu ý và nhấn mạnh? Đặc biệt các kiến thức về yếu tố hình học ở giai đoạn 2. Giáo viên phải chuẩn bị chu đáo đồ dùng trực quan. Lên kế hoạch tổ chức, hớng dẫn học sinh học tập một cách nhẹ nhàng. Sử dụng triệt để đồ dùng trực quan giúp cho việc phát triển năng lực cá nhân của học sinh. Giáo viên tạo điều kiện để học sinh hứng thú học tập. Nắm đợc tâm sinh lý trình độ nhận thức của học sinh lớp 5 để lựa chọn ph- ơng pháp tổ chức truyền đạt kiến thức phù hợp, đạt kết quả cao trong dạy học. * Đối với học sinh: Học sinh Tiểu học t duy bắt đầu t những biểu tợng cụ thể về kiến thức toán học và đợc hình thành chủ yếu bằng con đờng thực nghiệm. Chính vì vậy, dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5 theo hớng tích cực hoá hoạt động của ngời học và rèn luyện kỹ năng thực hành ứng dụng vào đời sống lại cần nhiều đến dụng cụ hình học. Học sinh phải tham gia và hoạt động học một cách tích cực, tự nhiên và tự tin. Trong giờ học các em phải biết quan sát, so sánh và tự phát hiện, tự tìm tòi để chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào giải toán Vai trò của dụng cụ hình học cũng hết sức quan trọng. Đó là những dụng cụ thớc kẻ, ê ke, com pa, bút chì. ii. áp dụng các phơng pháp giảng dạy về những bài toán có yếu tố hình học ở tiểu học: + Phơng pháp trực quan + Phơng pháp kết hợp chặt chẽ giữa cái cụ thể với cái trừu tợng + Phơng pháp kết hợp chặt chẽ giữa phơng pháp quy nạp và phơng pháp suy diễn. + Phơng pháp thực hành luyện tập 1. Phơng pháp trực quan: ( phơng pháp hình học trực quan) ở tiểu học các chỉ tiếp thu kiến thức hình học dựa trên những hình ảnh quan sát trực tiếp, dựa trên các hoạt động thực hành nh: Đo đạc, tô, vẽ, cắt, ghép, gấp xếp hình. Chẳng hạn để đi đến quy tắc tính diện tích hình thang ở lớp 5 (tiết 90) giáo viên chỉ cần dạy nh sau: Giáo viên có hình thang ABCD - học sinh quan sát. A B M Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 10 [...]... hình lập phơng 18 Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm Sáng kiến kinh nghiệm hình học lớp 5 Dạy học các yếu tố V= a x a x a Khi học sinh đã nắm đợc quy tắc và công thức tính Giáo viên nên hình thành cho học sinh các quy tắc tính ngợc đợc Suy ra từ công thức V axb V c Nh vậy khi dạy các yếu tố hình học ở lớp 5, giáo viên cũng phải quan tâm đến các vấn đề chung trong phơng pháp giảng dạy các yếu tố hình học. .. ( 15 - 17') HĐ 4: Củng cố (1-2) HĐ 5. dặn dò (1-2) VI biện pháp dạy một số dạng toán về các yếu tố hình học lớp 5: 1 Dạy về hình học phẳng: a) Các yếu tố hình học phẳng gồm: + Hình tam giác: Các loại tam giác, chiều cao, đáy, diện tích hình tam giác + Hình thang: Hình thang, hình thang vuông, đáy lớn, đáy bé, cạnh bên, chiều cao của hình thang, diện tích hình thang + Hình tròn: Đờng tròn, tâm, bán kính,... trọng việc rèn luyện kỹ năng sử dụng các dụng cụ hình học Thờng xuyên ôn tập củng cố và hệ thống các kiến thức và kỹ năng hình học Đảm bảo cân đối tính khoa học và vừa sức trong giảng dạy các yếu tố hình học v quy trình một tiết dạy về các yếu tố hình học: Giảng dạy các yếu tố hình học là một trong những con đờng hình thành và phát triển trình độ t duy của học sinh (đó là: quan sát, thực hành, phát triển... học qua nội dung dạy học về các yếu tố hình học mà giáo viên và học sinh còn thấy vớng mắc - Tiến hành thực nghiệm một tiết tôi thấy: Sử dụng phơng pháp dạy học tích cực vào dạy các yếu tố hình học lớp 5: Giờ học sôi nổi, học sinh ham thích học tập, chủ động tích cực, có 100% học sinh nắm bắt và lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu của tiết học I-Bài học kinh nghiệm: 1 Trong quá trình dạy học ngời giáo viên... tìm ra số chuyến xe Nh vậy từ các kiến thức đã học, học sinh đã biết vận dụng vào thực tế cuộc sống Chơng IV tính khả thi của đề tài Trong các mạch kiến thức toán học lớp 5, mạch kiến thức về các yếu tố hình học đóng vai trò to lớn song song cới các mạch kiến thức về đại lợng số học Nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5 và áp dụng dạy học trong nhà trờng ngời giáo... thích môn học này Phần kết luân Trên cơ sở tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề Dạy học các yếu tố hình học ở toán lớp 5 của giáo viên và học sinh trờng tiểu học Gia Sàng Từ việc nghiên cứu và tìm hiểu tôi rút ra đợc một số kết quả sau: Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 21 Sáng kiến kinh nghiệm hình học lớp 5 Dạy học các yếu tố - Thử nghiệm hoạt động dạy học theo phơng pháp tích cực hoá hoạt động ngời học qua... nghiệm hình học lớp 5 Dạy học các yếu tố S = axh 2 S : Diện tích của hình tam giác a: đáy của hình tam giác h: đờng cao của hình tam giác Sau khi biết cách tính diện tích hình tam giác giáo viên hớng dẫn học sinh suy ra cách tính chiều cao hay cạnh đáy S = axh 2 xS => h = a2+ b Ví dụ 2 : Giảng dạy về hình tròn,tâm,đờng kính, bán kính: - ở lớp 1: Học sinh đã đợc làm quen với hình tròn bằng cách quan sát các. .. trình tính toán cần giúp cho các em nắm vững các tính, công thức, quy tắc Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 19 Sáng kiến kinh nghiệm hình học lớp 5 Dạy học các yếu tố - Các yếu tố hình học có những nét riêng nên việc giải các bài tập toán cũng đi riêng theo tính riêng biệt đó - Khi giải các bài toán về tính diện tích ,yêu cầu học sinh phải đọc kĩ đề bài ,phân biệt đợc ba yếu tố : dữ kiện ,điều kiện và... có dạng hình tròn Lên lớp 5 học sinh đợc biết thêm về các yếu tố của hình tròn Khi dạy giáo viên có thể tiến hành nh sau: Giới thiệu hình tròn và cách vẽ đờng tròn - Giáo viên gọi cho học sinh nêu các ví dụ về hình tròn (mặt trời ) - Giáo viên giới thiệu compa, cách sử dụng Để vẽ đợc hình tròn ta phải dùng compa, các compa gồm có - Giáo viên giới thiệu cách vẽ hình tròn - Học sinh thực hành vẽ hình tròn... các yếu tố 2 Dạy về hình học không gian: ở lớp 5 ngoài nhiệm vụ bổ sung và phát triển những biểu tợng hình học phẳng Chơng trình còn phát triển một số biểu tợng hình học không gian cho học sinh Các em đợc giới thiệu đầy đủ các yếu tố đặc điểm của hình hộp chữ nhật, hình lập phơng và trụ Sơ bộ cách vẽ, cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần và thể tích của hình đó a) Giới thiệu hình hộp . tiêu dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5 Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 5 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 Chơng trình toán 5 đợc dạy trong 33 tuần 1 65 tiết. Trong đó các. Dạy học các yếu tố hình học lớp 4 đã triển khai năm học 2009 - 2010 , tôi đã đi vào nghiên cứu vấn đề: Dạy học các yếu tố hình học ở lớp 5 II - Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu các yếu tố hình. các yếu tố hình học ở lớp 4 đạt hiệu quả cao : * Đối với giáo viên: Ngời thực hiện : Nguyễn Đàm Lâm 9 Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học các yếu tố hình học lớp 5 Để dạy học các yếu tố hình học ở lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN dạy các yếu tố hình học lớp 5, SKKN dạy các yếu tố hình học lớp 5,

Từ khóa liên quan