SKKN dạy tốt môn toán lớp 3 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học hướng tập trung vào học sinh

23 13.1K 53
SKKN dạy tốt môn toán lớp 3 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học hướng tập trung vào học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ, trên khắp đất nước, đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới có bản lĩnh, có năng lực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thích ứng được với thực tiễn đời sống xã hội luôn luôn phát triển. Nhu cầu này làm cho mục tiêu đào tạo của nhà trường phải điều chỉnh một cách học thích hợp dẫn đến sự thay đổi tất yếu về nội dung, phương pháp dạy học ở tiểu học nói chung và môn toán lớp 3 nói riêng.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC …………  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 3 “DẠY TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH” Người viết: …………………. Đơn vị công tác: Trường tiểu học ………… 1 SKKN: DẠY TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ, trên khắp đất nước, đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới có bản lĩnh, có năng lực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thích ứng được với thực tiễn đời sống xã hội luôn luôn phát triển. Nhu cầu này làm cho mục tiêu đào tạo của nhà trường phải điều chỉnh một cách học thích hợp dẫn đến sự thay đổi tất yếu về nội dung, phương pháp dạy học ở tiểu học nói chung và môn toán lớp 3 nói riêng. Việc dạy học toán ở tiểu học được phân chia thành 2 giai đoạn : Giai đoạn các lớp 1,2,3 và giai đoạn các lớp 4,5. Toán 3 bổ sung, hoàn thiện các kiến thức và kĩ năng cơ bản của môn toán ở giai đoạn các lớp 1,2,3, chuẩn bị cho việc dạy học toán với mức phát triển tiếp theo ở giai đoạn các lớp 4,5. Đặc biệt là phát triển các năng lực tư duy và thực hành cho HS. Toán 3 thuộc giai đoạn các lớp 1,2,3 nên có đầy đủ đặc điểm của toán 1 – 2. Do đó kế thừa được kết quả đổi mới phương pháp dạy học của toán 1 và toán 2. Vì vậy dạy học toán 3 cũng đòi hỏi GV phải có nhiều cố gắng để đóng góp vào việc xác lập, khẳng định tính hợp lí khả thi của những đổi mới trong dạy học toán theo chương trình và sách giáo khoa mới. Đổi mới phương pháp dạy học là sự kết hợp nhuần nhuyễn sáng tạo giữa kinh nghiệm GV với những yếu tố mới của phương pháp dạy học hiện đại. Mỗi phương pháp dạy học dù hiện đại, tiên tiến đến đâu cũng không phải phù hợp cho tất cả tất cả các bài học. Từ vị trí và tầm quan trọng của dạy học toán 3, qua nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên và thực tế giảng dạy các năm qua nên tôi mạnh dạn chọn đề tài “Dạy tốt môn toán lớp 3 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học hướng tập trung vào học sinh”. 2 II. Mục đích nghiên cứu … III. Kết quả cần đạt … IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu … PHẦN 2 - NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận nghiên cứu 1 – Nhược điểm của lối dạy học cũ: Đặc điểm của lối dạy học cũ là có sự mất cân đối rõ rệt giữa dạy học của GV và hoạt động của HS trong đó: - GV thường xuyên truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu đã có sẵn trong sách giáo khoa, sách GV, vì vậy HS thường làm việc một cách máy móc và ít quan tâm đến việc phát huy khả năng sáng tạo của HS. - HS học tập một cách thụ động chủ yếu nghe thầy giảng, ghi nhớ rồi làm bài theo mẩu. Do đó HS ít hứng thú học tập, nội dung các hoạt động học tập thường nghèo nàn, đơn điệu, các năng lực vốn có của cá nhân các em ít có cơ hội phát triển. - GV là người duy nhất có quyền đánh giá kết quả học tập của các em. HS ít khi tự đánh giá mình và đánh giá lẫn nhau. Tiêu chuẩn đánh giá học sinh là kết quả ghi nhớ, tái hiện lại những điều đã giảng. - Cách dạy học như vậy đang cản trở việc đào tạo những người lao động năng động, tự tin, linh hoạt, sáng tạo. Do đó chúng ta phải cố gắng đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. 2 – Định hướng đổi mới phương pháp dạy học toán 3 : 3 Đổi mới phương pháp dạy học toán 3 cần được hiểu là đưa các phương pháp toán mới vào lớp 3 trên cơ sở phát huy mặt tích cực của các phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao hiệu quả đào tạo của giáo dục, nghĩa là không phải chỉ nhấn mạnh đến một vài phương pháp mới, mà vẫn phải kế thừa các phương pháp dạy học truyền thống. Để đảm bảo thành công việc đổi mới phương pháp dạy học toán 3 cần phải lựa chọn được những giải pháp có tính khả thi cao. Có 5 giải pháp sau rất phù hợp với nhiều trường TH : - Đổi mới nhận thức, trong đó cần trân trọng khả năng chủ động, sáng tạo của GV và HS tiểu học. - Đổi mới các hình thức dạy học, nên khuyến khích dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, theo lớp, dạy học ở hiện trường, tăng cường trò chơi học tập. - Đổi mới cách trang trí, sắp xếp phòng học để tạo ra môi trường học thích hợp. - Đổi mới phương tiện dạy học, khuyến khích dùng các loại phiếu học tập, đồ dùng học tập, phương tiện kĩ thuật. - Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó GV cũng cần tiến hành dạy học theo quan điểm “Lấy HS làm trung tâm”. Là quá trình GV tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập nhằm: * Phát huy mọi khả năng của HS để tìm tòi, khám phá ra những nội dung mới của bài học. * Giúp các em phát hiện ra tình huống có vấn đề và lập kế hoạch hợp lí để giải quyết tình huống các vấn đề đó. * Phát huy năng lực sở trường của mọi HS tạo cho HS có niềm tin. * GV không đóng vai trò người truyền thụ kiến thức mà trở thành người tổ chức, điều khiển quá trình dạy học để HS tích cực, chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh tri thức. 4 * Trong việc đánh giá kết quả học tập của HS, ý kiến của GV là quan trọng, song GV không phải là người duy nhất đánh giá kết quả học tập của HS màcòn tạo điều kiện để các em tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. GV tôn trọng năng lực, cá tính của từng HS, không áp đặt ý kiến của mình. Từ định hướng đổi mới trên, khi giảng dạy toán GV có thể áp dụng các phương pháp dạy học mới vào toán 3 như sau: 3- Các phương pháp dạy học mới : Bao gồm các phương pháp sau : - Phương pháp trực quan: “Trò làm, thầy xem”. - Dạy học bằng phiếu giao việc. - Dạy HS theo hướng khuyến khích HS tự phát hiện. - Dạy học theo nhóm. - Dạy học phân hoá theo năng lực của từng học sinh. - Dạy học ngoài hiện trường. - Tổ chức trò chơi toán học. 3.1/ Phương pháp trực quan “Trò làm, thầy xem”: Đặc điểm của phương pháp trực quan cũ là chỉ có GV thao tác trên đồ dùng trực quan còn HS chỉ chăm chú quan sát mà thôi. GV không kiểm soát được hoạt động, suy nghĩ của HS. Trong phương pháp trực quan “Kiểu mới” thì HS phải cùng làm việc trên trực quan với GV; để GV quan sát, điều chỉnh, nhắc nhở (nếu cần thiết). Ví dụ : Khi dạy lí thuyết (1) của tiết “Diện tích 1 hình” (SGK trang 151) - Nếu dùng lối trực quan cũ, GV đặt 1 miếng bìa trắng hình chữ nhật vào trong 1 miếng bìa đỏ hình tròn (như SGK) cho HS quan sát rồi nêu “Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn. Ta nói : Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn”. - Nếu dùng lối trực quan mới GV làm như sau: Yêu cầu mỗi HS lấy ra 1 êke và 1 tấm bảng con, đặt êke nằm trọn trên mặt bảng con. GV nêu êke nằm hoàn toàn 5 trên bảng con. Ta nói diện tích chiếc êke bé hơn diện tích bảng con hay “ Diện tích hình tam giác bé hơn diện tích hình chữ nhật”. Ta thấy trong cách dạy mới thì 100% HS đều được trực tiếp tham gia hoạt động. Em nào không làm GV biết ngay mà nhắc nhở. Em nào làm sai : Đặt êke nằm chòi ra ngoài bảng con GV uốn nắn ngay. 3 –2/ Dạy học bằng phiếu giao việc : Phiếu giao việc là hệ thống các công việc mà HS phải tiến hành để tự mình có thể chiếm lĩnh được kiến thức mới, tự mình hình thành được kĩ năng mới. Những công việc này được viết trước trên giấy có chứa sẵn chổ trống để HS làm. Thường thường GV soạn phiếu giao việc rối photocopy thành nhiều bản để phát cho từng HS trong mỗi bài học. Trên phiếu giao việc ta đã làm sẵn cho HS nhiều điều, các em chỉ phải làm những việc quan trọng nhất, những việc chính mà thôi nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. 3- 3/ Dạy học theo hướng khuyến khích HS tự phát hiện : Nhược điểm của cách dạy học bằng phiếu giao việc : Cách dạy hơi cứng nhắc, còn mang tính rập khuôn. Để khắc phục nhược điểm trên ta có thể tổ chức dạy học cho HS tìm tòi, tranh luận và cho HS thảo luận để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Gọi tắc là “Dạy học tự phát hiện”. Cách dạy học này sẽ giúp cho trẻ có điều kiện để: - Tự thể hiện tài năng, trí thông minh, óc sáng tạo của mình. - Rèn luyện tính tháo vát, năng lực tự xoay sở, óc dám nghĩ dám làm trong cuộc sống. - Năng lực phát minh; năng lực trình bày và diễn đạt, tính tự tin trong cuộc sống. - Trình bày cách dạy học này như sau: + GV nêu vấn đề. + Từng HS tự suy nghĩ cách giải quyết của mình (Hoặc nhóm mình ), hoặc toàn lớp chất vấn, trao đổi thảo luận . 6 + Cuối cùng GV nhận xét, đánh giá, chốt lại ý quan trọng. Ví dụ minh hoạ: Phương pháp dạy học này áp dụng các bài chia số có 2(3,4,5) chữ số cho số có 1 chữ số. Bước đầu GV có thể cho HS cá nhân, hoặc cuối cùng GV chốt lại cách tính đúng nhất. Tuy nhiên cách dạy học này cũng có một số nhược điểm như sau: - Tốn nhiều thời gian. - Chỉ thực hiện được ở một số loại bài mà thôi. - Rất khó thực hiện nếu HS đã được hoc trước bài. 3 – 4/ Dạy học theo nhóm: Hiện nay cách dạy học phổ biến ở nước ta vẫn là hoạt động dạy học theo lớp. Cách dạy học này có nhiều ưu điểm như sau: - Thích hợp với phương pháp giảng giải hay làm mẩu. - Dễ tổ chức hay quản lý. Cách dạy học theo nhóm cũng có nhiều thế mạnh như: - Tạo cơ hội để HS hoà nhập cộng đồng : Các em được tập lắng nghe người khác và mạnh dạn phát biểu quan điểm của chính mình. - Góp phần rèn luyện tinh thần tự lực của HS: GV có thể giao nhiều công việc cho các em tự làm mà mình không cần can thiệp trực tiếp vào. - Tạo cơ hội để HS nâng cao năng lực hợp tác. - Tạo điều kiện để HS phát huy được hết khả năng của mình. Vì vậy cần kết hợp hài hoà giữa cách dạy học theo lớp và theo nhóm, không nên quá coi trọng cách nào mà phải tuỳ tình hình mà sử dụng cho phù hợp. * Qui trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm gồm các bước như sau: - Bước 1: Chia nhóm và chia chỗ làm việc. - Bước 2: Cử nhóm trưởng (GV cử hoặc nhóm tự đề ra ). - Bước 3: GV giao việc, HS nhận việc (Có thể dùng phiếu hoặc dùng lời nói rõ yêu cầu của công việc, thời gian hoàn thành ). 7 - Bước 4: Các nhóm làm việc : Nhóm trưởng diều khiển hoạt động của nhóm, mọi thành viên trong nhóm đều phải suy nghĩ, làm việc độc lập trước khi trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau; GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm trưởng và giải đáp các vướng mắc nếu có. - Bước 5: Các nhóm trình bày : Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình trước lớp. - Bước 6: Tổng hợp và kết luận : GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, kết luận để xác định tính đúng, sai và động viên, khuyến khích HS. * Một số cách chia nhóm: - Chia ngẫu nhiên : Thường dùng khi không phân biệt giữa các đối tượng HS, khi mọi HS đều phải cùng hoạt động để cùng giải quyết vấn đề, cùng tìm hiểu kiến thức mới, cùng rèn luyện kỉ năng, nhiệm vụ được giao. - Chia thành các nhóm có cùng trình độ : Thường được dùng khi cần có sự phân hoá về mức độ khó dễ của nội dung bài học, bài tập cho từng đối tượng. Ta hay chia thành 4 nhóm: Giỏi, khá, trung bình và yếu. - Chia thành các nhóm gồm đủ trình độ : Cách chia này thường dùng khi nội dung công việc đòi hỏi HS phải có sự hổ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn khi tổ chức thực hành đo độ dài, khi ôn tập hoặc giải các bài toán khó. 3 – 5/ Dạy học phân hoá theo năng lực của từng học sinh: Lâu nay chúng ta vẫn thường dạy học lối đồng loạt. Các HS trong lớp dù là HS giỏi, khá, trung bình hay yếu đều nghe chung một bài giảng; đều làm chung một số bài tập. Chẳng hạn với một bài tập nào đó: - Các HS khá, giỏi làm mất 3 phút. - Các HS trung bình làm mất 5 phút. - Các HS yếu làm mất 8 phút. GV ước chừng theo mức của đa số HS trung bình là sau 5 phút sẽ sửa bài, thế là HS HS khá giỏi phải ngồi chơi, chờ 2 phút; HS yếu kém chưa làm xong, GV vẫn cứ sửa, các em yếu kém chỉ việc chép bài sửa vào là xong. 8 Trình trạng này làm cho các em yếu kém cứ yếu kém mãi, mặt khác lại kìm hãm sự phát triển của các em khá giỏi. Khi luyện tập, GV có thể phân hoá theo nhiều cách: Cho HS lần lượt làm trong SGK. Các em khá giỏi làm xong trước, các em yếu kém làm sau, khi đó GV có thể đi sát, giúp đỡ những HS yếu để các em làm ít nhất một phần hai số bài. Khi đó GV có thể giao việc thêm cho các em khá giỏi làm: Có thể làm phiếu giao cho từng em hoặc treo bảng phụ ghi sẵn các bài tập tiếp theo để thay cho phiếu. Để HS yếu và trung bình không bị mặc cảm: GV nên nói em nào đã làm xong thì làm thêm các bài tập này. Trong lúc HS làm việc, GV đi sát, đôn đốc, giúp đỡ các em yếu, kém. Với HS khá giỏi thì kiểm tra xem các em đã làm đúng chưa, nếu đúng rồi thì các em tự động chuyển sang các bài khác. * Trong lúc đàm thoại GV nên có 3 loại câu hỏi: - Câu khó cho HS khá giỏi. - Câu dễ cho HS yếu kém. - Câu bình thường cho HS trung bình. Trong lúc ra bài tập về nhà, cũng có thể ra thêm (hoặc bớt) bài cho HS khá giỏi (yếu kém). Dạy học phân hoá còn thể hiện ở việc dạy học ngoài giờ như phụ đạo HS yếu kém và bồi dưỡng HS khá giỏi. 3 – 6/ Dạy học ở ngoài hiện trường: Tăng cường các tiết học ở ngoài hiện trường cũng là một hướng đổi mới phưong pháp dạy học ở toán 3. Ví dụ có thể cho: - HS luyện tập giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” ở ngoài sân trường qua bài tập “Hãy đo chiều cao cột cờ (của trường em) mà không được trèo lên cột” (dùng bóng nắng…). 9 - HS lập bảng thống kê giá cả các loại đậu: Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu phộng… Ở chợ trong một ngày nào đó. - HS đo và tính chu vi sân, vườn trường. II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu III. Mô tả nội dung 1. Tổ chức vui chơi có nội dung toán học: Vì đặc điểm hồn nhiên, hiếu động… của trẻ nên một trong những yêu cầu đáng chú ý của việc đổi mới phương pháp dạy toán là phải làm sao cho HS cảm thấy vui thích khi học toán. Muốn thế ta cần tìm cách đưa nhiều hình thức học tập vui vào trong các giờ toán. Có các hình thức sau : a) Trò chơi toán học : Là trò chơi trong đó có chứa một yếu tố toán học nào đó. Trò chơi có thể phân loại theo số người tham gia trò chơi: trò chơi tập thể, trò chơi cá nhân. Trò chơi có thể là trò chơi vận động, có thể là trò chơi trí tuệ, cũng có thể kết hợp vận động với trí tuệ. Xét về mục đích phục vụ dạy học nói chung, trò chơi toán học có thể là: - Trò chơi nhằm dẫn dắt, hình thành tri thức mới. - Trò chơi nhằm củng cố kiến thức, rèn kỉ năng. - Trò chơi nhằm ôn tập, rèn tư duy trong giờ ngoại khoá. Nếu phân loại theo các mạch kiến thức của toán tiểu học, ta có thể nói tới chẳng hạn: - Trò chơi về tính toán. - Trò chơi về vẽ hình, điếm hình, cắt và ghép hình. - Trò chơi về giải toán. Căn cứ nội dung kiến thức, trình độ HS và diều kiện vốn có, GV lựa chọn trò chơi để đưa vào dạy học như một hoạt động dạy học toán. GV phải đặt biệt chú ý 10 [...]... mà GV cần nắm vững một số phương pháp đặt thù khi dạymột số nội dung cụ thể trong môn toán 3 như: Dạy nội dung số học, dạy học nội dung đại lượng và đo đại lượng, dạy học các yếu tố hình học và dạy học nội dung giải toán ở lớp 3 Cụ thể như sau: 4 Dạy học nội dung số học ở toán 3 : Nội dung số học trong môn toán ở lớp 3 bao gồm: Đọc viết, đếm, so sánh các số trong phạm vi 10.000 và trong phạm vi 100.000;... thi HS giỏi, tuy kết quả môn toán chưa cao nhưng qua đó cũng giúp cho GV rút ra được phương pháp bồi dưỡng HS trong thời gian tới + Kết quả môn toán tổ khối 3 sau một năm giảng dạy môn toán theo phương pháp mới như sau: Giỏi : % Khá : % TB : % Yếu : % PHẦN 3 – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I Kết luận Trên đây là phần lý thuyết dạy học toán 3 theo phương pháp mới Để giúp các tiết học thành công, bản thân... cũng cố kiến thức của tiết học - Phục vụ ngoại khoá 11  5 phương pháp dạy học trình bày ở trên luôn được GV vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hai dạng bài: Dạy bài mới và dạy luyện tập, thực hành, phương pháp dạy hai dạng bài này cụ thể như sau: 2 Phương pháp dạy bài mới: a) Giúp HS tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề của bài học : - GV hướng dẫn HS tự phát hiện vấn đề của bài học rồi giúp HS sử dụng... trong tổ khối 3 luôn tự tìm tòi, học hỏi, đề ra một số phương pháp thực hiện trong thời gian qua như sau: - Nắm vững mạch kiến thức toán lớp 1,2 làm nền tảng dạy tốt toán 3, nắm vững cái gì các em đã học, cái gì các em chưa học và sẽ học để vận dụng kiến thức có sẵn của các em, liên hệ tìm ra kiến thức mới - Nắm vững các phương pháp dạy học toán, để vận dụng nhuần nhuyễn linh hoạt, sáng tạo vào từng loại... hiện dạy học các nội dung toán 3 theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở TH: GV đóng vai trò là người điều khiển, tổ chức các hoạt động dạy, HS được phát huy tích cực, chủ động cố gắng tự mình chiếm lĩnh kiến thức dưới sự HD có mức độ ở thầy - Có kế hoạch bài dạy cụ thể, luôn suy nghĩ, tìm tòi cách dạy tốt nhất 19 Sau mỗi tiết dạy, GV đều có nhận xét, rút kinh nghiệm để những năm học sau dạy tốt. .. đọc học tập, nghiên cứu, sử dụng, áp dụng sáng kiến này tôi cũng không khiếu nại hay đòi hỏi quyền sở hữu …………, ngày … tháng … năm 20… Người cam kết (Ký, ghi rõ họ tên) 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa Toán 3, NXB GD 2 Sách hướng dẫn giảng dạy Toán 3 (Sách Giáo Viên), NXB GD 3 Sách chuẩn kiến thức kĩ năng (Lớp 3) , NXB GD 4 Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học 5 Giáo trình tâm lý học Tiểu học. .. đố toán học thường ngắn gọn, thông minh, gây bất ngờ, thú vị Đố vui toán học có nhiều tác dụng đối với dạy học toán như sau: - Tạo ra không khí thư giãn, thoải mái trong lớp học - Tạo ra tình huống kích thích HS suy nghĩ, góp phần rèn luyện tư duy sáng tạo và gây hứng thú học tập Với mục đích phục vụ dạy học, câu đố toán học có thể sử dụng vào các các dịp khác nhau như: - Khởi động lớp học - Luyện tập. .. (chính xác đến từng phút) - Tháng, năm 15 - Tiền Việt Nam (đến 100000 đồng) - Đơn vị đo diện tích – cm2 Dạy học đại lượng và đo đại lượng ở lớp 3 trước hết phải theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học Do đặc điểm của mỗi mạch kiến thức mà có sự thể hiện phương pháp dạy học có hiệu quả Dạy học nội dung hình thành biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng Thông qua quan sát, ước lượng,... nhiều tiết học ở TH, HS chưa quen đặt câu hỏi cho GV, thường chỉ là trả lời câu hỏi cho GV, các GV hãy tìm mọi cách khuyến khích giúp HS mạnh dạn đặt câu hỏi ở trong lớp (khi cần thiết) Để dạy tốt môn toán ở tiểu học, GV không những nắm vững các phương pháp dạy toán, hiểu rõ phương pháp đặt thù khi dạy bài mới hay bài luyện tập, thực hành mà GV cần nắm vững một số phương pháp đặt thù khi dạymột số... số yếu tố thống kê đơn giản Việc lựa chọn ND số học theo hướng giảm nhẹ các kiến thức lí thuyết, tăng thực hành vận dụng; thực hiện học qua hoạt động thực hành”, học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để hoàn thiện nhân cách” được quán triệt trong nội dung và phương pháp dạy học toán 3 5 Dạy học nội dung đại lượng và đo đại lượng ở lớp 3 : Bao gồm các ND sau: - Đề – xi – mét, Héc – tô . gắng đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. 2 – Định hướng đổi mới phương pháp dạy học toán 3 : 3 Đổi mới phương pháp dạy học toán 3 cần được hiểu là đưa các phương pháp toán. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC …………  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 3 “DẠY TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH Người viết: …………………. . Trường tiểu học ………… 1 SKKN: DẠY TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Công cuộc đổi mới kinh tế xã

Ngày đăng: 20/08/2014, 20:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan