0

Kinh nghiệm dạy các yếu tố hình học lớp 5

17 3,095 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:44

. dẫn học sinh lớp 5 học các yếu tố hình học thông qua việc thực nghiệm bản thân nhằm giúp cho việc dạy học và học các yếu tố hình học nói riêng, môn Toán nói chung có hiệu quả hơn. 2. Thực nghiệm. tròn, hình trụ. Để có phương pháp dạy cụ thể tôi đã tạm chia nội dung dạy các yếu tố hình học ở lớp 5 thành 3 yếu tố đó là : * Các kiến thức về hình học phẳng: - Giới thiệu hình tròn, hình thang. -. Nghiên cứu cách Dạy một số yếu tố hình học ở lớp 5 . - Về thời gian: Với đề tài Dạy một số yếu tố hình học ở lớp 5 này tôi đã áp dụng và thực hiện có hiệu quả khả quan rõ rệt từ năm học 2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm dạy các yếu tố hình học lớp 5, Kinh nghiệm dạy các yếu tố hình học lớp 5,

Từ khóa liên quan