Kinh nghiệm dạy học phần bài tập có vận dụng quan điểm dạy học phân hóa, học theo hợp đồng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh_SKKN toán THPT

17 1.9K 1
Kinh nghiệm dạy học phần bài tập có vận dụng quan điểm dạy học phân hóa, học theo hợp đồng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. duy giải quyết bài tập của học sinh. Giải bài tập lượng giác đối với đa số học sinh là khó, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn. Nhưng cái hay của bài tập lượng giác là cách phân tích, định hướng. kết bài học 8 phút Bước 6 Kiểm tra hết bài 7 phút III. Một số kinh nghiệm để tiết dạy đạt hiệu quả cao hơn và học sinh hứng thú học tập. Phương pháp có thể áp dụng cho tiết bài tập và ôn tập. hành học theo hợp đồng được áp dùng vào bài Ôn tập chương VI Đại số 10 3 1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị 3 2. Giai đoạn 2: Tổ chức cho học sinh học theo hợp đồng 4 III. Một số kinh nghiệm để tiết dạy

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Lựa chọn

 • Nhóm

 • Đáp án

 • 4'

 • 4’

 • 5’

 • 6’

 • 6’

 • 7’

 • 8’

 • 6’

 • 6’

 • 8’

 • 6’

 • 6’

 • 8’

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan