ĐỀ TÀI Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học hoá học nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh trường THCS

20 6.7K 28
ĐỀ TÀI Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học hoá học nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong giảng dạy bộ môn hoá học ở trường THCS giúp cho học sinh được tự mình tiến hành thí nghiệm, quan sát , phân tích đối tượng, tự thu thập các số liệu theo yêu cầu của bài tập và vận dụng các thao tác tư duy để sử lý các số liệu đó bằng bài tập so sánh, phân tích, nhận xét khái quát hoá để tìm ra các đặc điểm chung, riêng, đặc điểm bản chất của đối tượng. Theo cách đó phương pháp thí nghiệm đã thực sự kích thích tính tích cực, chủ động trong tư duy của học sinh khi lĩnh hội tri thức mới.

PHẦN MỞ ĐẦU “Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học hoá học nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh trường THCS.” 1. Lý do chọn đề tài. Dạy tốt - Học tốt được coi là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Trong công tác giảng dạy từ nhiều năm nay phương hướng giảng dạy phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của học sinh là vấn đề mà nhiều nhà giáo dục phải suy nghĩ, thí nghiệm, nghiên cứu. Trong mỗi bài giảng phải làm sao cải tiến được nội dung, phương pháp giảng dạy. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Làm sao ngay từ trong nhà trường ta bắt buộc đứa trẻ dùng cái trí khôn, trí thông minh, cái suy nghĩ mà hiểu biết rộng ra. Và từ đó đến lúc ra trường, vào đời phát huy được tài năng, tin tưởng vào sức mạnh. Tự thấy là một con người có khả năng sáng tạo. thì ở nhà trường phải làm thế nào tiếp sức cho trí thông minh cho nó, cái óc suy nghĩ cho nó và tất cả các khả năng suy nghĩ, lẽ dĩ nhiên phải có cơ sở, phải có phương pháp .” Vậy chúng ta thấy rõ ràng một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường là : Rèn chí thông minh, óc suy nghĩ sáng tạo cho học sinh. Muốn làm được việc đó. Mỗi Giáo viên cần phải biết phát huy tính tích cực, tự giác, độc lập suy nghĩ của học sinh làm sao khai thác sâu được kiến thức giúp học sinh nắm kiến thức nhanh, chính xác. Để đạt được như vậy vấn đề đặt ra là mỗi Giáo viên cần sử dụng phương pháp cho phù hợp với môn học, tiết học là hết sức quan trọng. Nội dung học tập của bộ môn hoá học ở trường THCS chứa đựng cả một kho tàng kiến thức sinh động, phong phú, hấp dẫn, để kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của học sinh tạo điều kiện hình thành động cơ, nhu cầu nhận thức cũng như hứng thú học tập của học sinh với bộ môn hoá học. Hơn nữa với bộ môn hoá học đồ dùng học tập có vai trò rất quan trọng, nó vừa là nguồn cung cấp tri thức vừa là phương tiện giúp học sinh thực hiện các hoạt động tìm tòi tri thức mới. Do đó việc sử dụng đồ dùng sao cho thích hợp với mỗi tiết học là một nhiệm vụ quan trọng của Giáo viên . Thí nghiệm hoá học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy – học. Vì vậy xu hướng chung của việc cải cách bộ môn hoá học ở trong nước và trên thế giới là tăng tỷ lệ giờ cho các giờ thí nghiệm và nâng cao chất lượng các bài thí nghiệm. Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong giảng dạy bộ môn hoá học ở trường THCS giúp cho học sinh được tự mình tiến hành thí nghiệm, quan sát , phân tích đối tượng, tự thu thập các số liệu theo yêu cầu của bài tập và vận dụng các thao tác tư duy để sử lý các số liệu đó bằng bài tập so sánh, phân tích, nhận xét khái quát hoá để tìm ra các đặc điểm chung, riêng, đặc điểm bản chất của đối tượng. Theo cách đó phương pháp thí nghiệm đã thực sự kích thích tính tích cực, chủ động trong tư duy của học sinh khi lĩnh hội tri thức mới. Tiểu kết: Chính vì những lý do đã phân tích ở trên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài:“Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong giảng dạy hoá học nhằm huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh trường THCS Phúc Khánh -Yên Lập - Phú Thọ.” PHẦN NỘI DUNG Chương I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN HOÁ HỌC Ở TRƯỜNGTHCS 1.1. Cơ sở lý luận: Xuất phát từ mục đích của nhà trường là đào tạo thế hệ trẻ chở thành con người lao động mới có giác nghộ xã hội chủ nghĩa, có văn hoá, có kỹ thuật và có sức khoẻ. Những người phát triển toàn diện để xây dựng xã hội mới- Để thực hiện đường lối và nhiệm vụ cách mạng, con người mà nhà trường đào tạo ra là con người có đủ điều kiện- khả năng phục vụ đắc lực cho công cuộc cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bởi vậy nội dung giáo dục phải toàn diện coi trọng tất cả các môn học. Không thể bỏ qua môn học nào, kể cả môn học ít giờ như môn hoá học. Xuất phát từ nhiệm vụ dạy - học Hoá học ở trường THCS là đảm bảo cho học sinh nắm vững hệ thống các kiến thức, kĩ năng cơ bản của Hoá học, Phát triển trí tuệ học sinh trong quá trình dạy học; giáo dục kĩ thuật tổng hợp và giáo dục thế giới quan trong dạy học Hoá học. Trong đó việc đảm bảo cho học sinh nắm vững hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản của Hoá học là một trong những vấn đề quan trọng, mà phương pháp đổi mới hiện nay đang tạo điều kiện hình thành một cách tư duy sáng tạo và tích cực trong học sinh. Để thực sự phát huy được vai trò đó thì chúng ta phải thấy được vai trò của thí nghiệm Hoá học trong dạy học như thế nào ? Nó tạo điều kiện gì cho quá trình dạy và học. Sử dụng thí nghiệm Hoá học nhằm tránh được tính chất giáo điều, góp phần hình thành lôgíc của bài giảng một cách chặt chẽ và phát huy vai trò của tư duy, tăng hứng thú trong hoạt động học tập của học sinh . Thí nghiệm Hoá học góp phần làm nổi bật mặt định tính của các hiện tượng, khái niệm và quá trình Hoá học cũng như mối quan hệ và liên hệ giữa chúng . Ở trường THCS lần đầu tiên học sinh làm quen với bộ môn hoá học. Vì vậy trong quá trình dạy – học, việc tạo điều kiện cho cac em tiếp xúc với dụng cụ thí nghiệm, hoá chất và tìm hiểu những thao tác cơ bản trong thí nghiệm hoá học mang tính cấp thiết. Nói tóm lại sử dụng các thí nghiệm hoá học trong quả trình dạy - học giúp cho giáo viên thể hiện được đúng phương pháp bộ môn, học sinh phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo trong nhận thức của bản thân . Bản thân môn hoá học có nhiều khả năng góp phần đạt được mục đích trên. Song muốn phát huy trí lực của học sinh, giúp học sinh rút ra tri thức mới từ những tri thức cũ, nhớ nhanh nhớ lâu-giảm nhẹ lao động. Cần thấy đối với bộ môn này là phải thực hiện tốt nguyên tắc thí nghiệm. Nói một cách khác đúng hơn: Sử dụng thí nghiệm như thế nào để giúp học sinh rút ra được kiến thức cơ bản, mà đối với học sinh THCS đây là vấn đề hết sức cần thiết. 1.2. Cơ sở thực tiễn: Môn Hoá học- trong trường THCS có điều kiện để tiến hành các thí nghiệm hoá học trong quá trình dạy học bởi vì : Nội dung chương trình Hoá học gần gũi, hấp dẫn với học sinh. Các hiện tượng, sự kiện gắn liền với các vấn đề trong đời sống của các em. Nó giúp các em vận dụng kiến thức để giải thích các thắc mắc, hiện tượng trong thực tiễn . Phương tiện dạy học Hoá học đa dạng và phong phú, trang bị tương đối đầy đủ thiết bị dạy học. C ác phương tiện này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sử dụng thí nghiệm Hoá học của giáo viên và học sinh phát huy tính cực hoạt động của học sinh. Trong trường phổ thông, thí nghiệm giúp học sinh làm quen với những tính chất, mối liên hệ và quan hệ có tính quy luật giữa các đối tượng nghiên cứu, giúp làm cơ sở để nắm vững các quy luật, các khái niệm khoa học và biết khai thác chúng. Thí nghiệm còn giúp học sinh sáng tỏ mối liên hệ phát sinh giữa các sự vật, giải thích được bản chất của các quá trình xảy ra trong tự nhiên, trong sản xuất và đời sống. Nhờ thí nghiệm mà con người có thể thiết lập được những quá trình mà trong thực tế tự nhiên hoàn toàn không có được và kết quả đac tạo ra những chất mới. Nó còn giúp học sinh khả năng vận dụng những quá trình nghiên cứu trong nhà trường, trong phòng thí nghiệm vào phạm vi rộng rãi trong các lĩnh vực hoạt động của con người. Đối với bộ môn hoá học, thí nghiệm giữ vai trò đặc biệt quan trọng như một bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy – học. Thí nghiệm giữ vai trò quan trọng trong nhận thức, phát triển, giáo dục của quá trình dạy học. Người ta coi thí nghiệm là cơ sở của việc học hoá học và để rèn luyện kỹ năng thực hành. Thông qua thí nghiệm, học sinh nắm kiến thức một cách hứng thú, vững chắc và sâu hơn. Thí nghiệm hoá học được sử dụng với tư cách là nguồn gốc, là xuất sứ của kiến thức để dẫn đến lý thuyết, hoặc với tư cách kiểm tra giả thuyết. Thí nghiệm hoá học còn có tác dụng phát triển tư duy, giáo dục thế giới quan duy vật biện chứngvà củng cố niềm tin khoa học của học sinh, giúp hình thành những đức tính tốt củ người lao động mới. Vì vậy khuynh hướng chung của việc cải cách bộ môm hoá học là tăng tỷ lệ giờ cho các thí nghiệm và nâng cao chất lượng cho các bài thí nghiệm. Thực tế việc sử dụng các thí nghiệm hoá học còn hạn chế, thường mang tính chất minh hoạ, giáo viên sử dụng thí nghiệm Hoá học để làm phương tiện cho thuyết trình, giảng giải là chủ yếu. Chưa thực sự khai thác hết khả năng tự tiến hành thí nghiệm và tự tìm hiểu kiến thức của học sinh thông các thí nghiệm Hoá học . Để thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi người giáo viên phải giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức làm sao đó để phát huy toàn bộ năng lực tư duy độc lập, tích cực, chủ động của học sinh. Trong đó một vấn đề rất quan trọng là việc sử dụng các thí nghiệm trong giảng dạy bộ môn hoá học. Từ những vấn đề trên, căn cứ vào thực tế giảng dạy, Tôi có suy nghĩ đi sâu vào nghiên cứu phương pháp sử dụng thí nghiệm như thế nào trong bộ môn hoá học ở trườngTHCS nhằm nâng cao chất lượng dạy học. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN HOÁ HỌC Ở TRƯỜNGTHCS TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Trong giảng dạy bộ môn hoá học, việc sử dụng thí nghiệm là hết cần thiết. Vấn đề đặt ra là người giáo viên sử dụng phương pháp này như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất. Sủ dụng thí nghiệm có thể bằng nhiều hình thức khác nhau: *Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên. *Thí nghiệm của học sinh. *Thí nghiệm chứng minh. *Thí nghiệm thực hành. *Thí nghiệm ngoại khoá. Tuỳ vào nội dung của bài dạy, mục đích của việc sử dụng thí nghiệm mà giáo viên sử dụng các loại thí nghiệm cho phù hợp với nội dung bài giảng. Theo tinh thần đổi mới về chương trình nội dung của các khối lớp thì phương pháp dạy học cũng cần phải đổi mới. Hiện nay với nội dung chương trình THCS đã tiến hành theo chương trình mới, song song với nó việc trang bị TBDH cho các trường đã được quan tâm và đầu tư. Tuy nhiên tình trạng sử dụng thiết bị trong các giờ lên lớp chưa đạt hiệu quả trong thực tế còn khá phổ biến. Theo số liệu điều tra cho thấy : Tình hình sử dụng TBDH đã được trang bị của nhà trường chưa phát huy được năng lực tích cực, chủ động học tập của học sinh. Nhiều giáo viên còn ngại phải chuẩn bị thí nghiệm cho các giờ lên lớp, giáo viên dạy môn thực nghiệm còn phải dạy nhiều giờ trong tuần do đó chưa có thời gian để chuẩn bị thí nghiệm cho học sinh. Nhiều giáo viên chưa nắm vững kĩ năng cơ bản để tiến hành thí nghiệm Hoá học . Do đó TBDH chủ yếu dùng để minh hoạ bài giảng , chưa phát huy tính tích cực sáng tạo ,chủ động của học sinh . Một số giáo viên chưa thấy được vai trò của thí nghiệm Hoá học trong dạy học. Chưa thực sự sử dụng thí nghiệm hoá học một cách phù hợp và hiệu quả trong quá trình dạy học đó là vấn đề đáng quan tâm. Do đó Giáo viên cần có sự hướng dẫn tỷ mỉ, khoa học về cách thức tiến hành thí nghiệm theo một trình tự của việc thí nghiệm, đồng thời thí nghiệm với so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp là những thao tác của tư duy, cần thiết cho sự rèn luyện trí thông minh, phát huy khả năng tư duy độc lập sáng tạo của học sinh. CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG THCS. 1. Sử dụng thí nghiệm để tạo tình huống có vấn đề . Việc vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học hoá học là phù hợp với đặc điểm nghiên cứu bộ môn vừa tạo điều kiện cho học sinh hoạt động tự lực xây dựng kiến thức . Mặt khác trong quá trình học tập học sinh sẽ trải qua các giai đoạn tương tự như các giai đoạn làm việc của nhà nghiên cứu, điều đó tạo điều kiện phát triển khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh. Theo nghĩa rộng phương pháp thực nghiệm gồm các giai đoạn: Sự kiện khởi đầu => Giả thuyết => Hệ quả => Thí nghiệm kiểm tra . Khi vận dụng phương pháp thực nghiệm cần chú ý tới các điều kiện dạy học, đặc điểm kiến thức, đặc điểm người học ( Tâm lý lứa tuổi, vốn sống, trình độ kiến thức …) để vận dụng ở các mức độ khác nhau. Việc tạo ra sự kiện khởi đầu ( Mô tả hiện tượng trong thực tế đưa ra một bài toán, mô tả hay tiến hành một thí nghiệm …) có vai trò rất quan trọng thúc đẩy quá trình nhận thức. Tuy nhiên do đặc trưng bộ môn nên cần khai thác triệt để các thí nghiệm hoá học nhằm tạo ra tình huống có vấn đề, hoặc để lựa chọn sự kiện khởi đầu phù hợp . giai đoạn này sẽ quyết định sự thành công của giờ học. Các sự kiện khởi đầu tạo điều kiện cho học sinh phát hiện mâu thuẫn và giợi ý phương hướng giải quyết vấn đề. Trên cơ sở người giáo viên nắm vững vấn đề và hiểu trình độ học sinh việc tổ chức sự kiện khởi đầu tốt sẽ có tác dụng : - Thu hút sự chú ý của học sinh . - Làm xuất hiện mối quan hệ chi phối hiện tượng . - Tạo điều kiện cho học sinh thu thập đầy đủ thông tin để đưa ra các dự đoán về các mối quan hệ có tính quy luật. 2. Sử dụng thí nghiệm biểu diễn, minh hoạ phù hợp với hoạt động của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học . Các thí nghiệm này thường được sử dụng để tìm hiểu kiến thức mới, nhờ những thí nghiệm này mà học sinh có thể thu thập những thông tin liên quan đến đối tượng cần nghiên cứu, tạo điều kiện cho tư duy trực giác của học sinh. Tuỳ theo mức độ của thí nghiệm và khả năng thực hiện của học sinh mà yêu cầu học sinh hoặc giáo viên làm. Khi hướng dẫn học sinh thí nghiệm thí nghiệm cần chú ý để học sinh vận dụng được vốn kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của mình để đối chiếu, so sánh với những sự kiện vừa thí nghiệm. Cần định hướng sự chú ý của học sinh vào các vấn đề sau : - Diễn biến của hiện tượng. - Một hay nhiều hiện tượng diễn ra trong một thí nghiệm. - Chiều hướng của sự biến đổi . - Dấu hiệu của bản chất của sự biến đổi. Hình thức thí nghiệm này đặc biệt khuyến khích học sinh mạnh dạn đưa ra những suy nghĩ riêng của mình. Khi thí nghiệm xác nhận dự đoán của mình là đúng học sinh rất phấn khởi, tin tưởng vào bản thân . Từ đó khắc phục tâm lý thường giặp ở học sinh khi học hoá học . 3. Kết hợp thí nghiệm biểu diễn của giáo viên và thí nghiệm nghiên cứu của học sinh nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh: Từ thực trạng của việc sử dụng phương pháp thí nghiệm trong giảng dạy bộ môn hoá học trong giai đoạn hiện nay. Tôi đề xuất quy trình thí nghiệm của học sinh để nghiên cứu bài mới gồm các bước sau: - Xác định nhiệm vụ học tập : Làm cho học sinh có nhu cầu thí nghiệm và ý thức được nhiệm vụ thí nghiệm . - Hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm: Học sinh nắm được các bước tiến hành thí nghiệm, quan sát được một số hiện tượng cơ bản của thí nghiệm hoặc các ý chính của một khái niệm, xây dựng mẫu phiếu học tập. - Học sinh tự tiến hành thí nghiệm theo nhóm: Sau khi được hướng dẫn các bước tiến hành thí nghiệm học sinh tự thí nghiệm theo nhóm. Quan sát các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm, ghi các hiện tượng quan sát được ra phiếu học tập, rút ra nhận xét, giải thích và viết phương trình hoá học. - Đánh giá, chính xác hoá, vận dụng, mở rộng kiến thức: Hoàn chỉnh,chính xác hoá khái niệm, vận dụng khái niệm để giải quyết nhiệm vụ học tập mới. Sau đây là tóm tắt đặc điểm của mỗi bước: Bước 1: Xác định nhiệm vụ hoc tập Giáo viên nêu lại hoặc đặt câu hỏi kiểm tra để gợi lại vốn kiến thức cũ ( có được do đã học hoặc kinh nghiệm thực tế) của học sinh về kiến thức sẽ được học (nghiên cứu tính chất của một chất cụ thể). Gợi ý cho các em thấy rằng vốn kiến thức đó còn chưa phản ánh được đầy đủ mà cần được tìm hiểu tiếp. Qua đó làm xuất hiện nhu cầu thí nghiệm, nghiên cứu thêm ở các em. Với trình độ còn hạn chế học sinh THCS, do vậy tính có vấn đề của nhiệm vụ học tập chỉ nên dừng lại ở mức độ các em nhận rõ được những kiến thức đã có của mình và có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về nó. Do đó, sau khi đã huy động hoặc trang bị mới một số kiến thức ban đầu cho Học sinh , Giáo viên có thể diễn đạt giúp các em nhiệm vụ học tập bằng một câu hỏi hoặc yêu cầu. Ví dụ : Dạy bài:Sắt (hoá học 9) khi tìm hiểu về tính chất hoá học của sắt giáo viên nên đặt câu hỏi. ? Nêu tính chất hoá học chung của kim loại? ? Sắt cũng là một kim loại vậy sắt có những tính chất hoá học đó không? ?Để biết sắt có nhứng tính chất chung của kim loại hay không chúng ta phải làm gì? Các em cần phải tiến hành một số thí nghiệm để trả lời câu hỏi đó. Bước 2: Hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm. Trong bước 2, Giáo viên giới thiệu các dụng cụ và hoá chất cần để tiến hành thí nghiệm và làm mẫu việc thí nghiệm, đồng thời hướng dẫn học sinh các bước tiến hành thí nghiệm để hình thành nên mẫu phiếu học tập và rút ra được các nhận xét sơ bộ về hiện tượng quan sát được. Ví dụ: Khi dạy bài tính chất của oxi (hoá học 8). Khi nghiên cứu tính chất hoá học của oxi (Tác dụng với lưu huỳnh) Giáo viên giới thiệu các dụng cụ vá hoá chất cần cho thí nghiệm. Giáo viên hướng đẫn học sinh tiến hành thí nghiệm đốt lưu huỳnh trong oxi: - Dùng muôi sắt lấy một lượng lưu huỳnh bằng hạt ngô. - Đưa muôi sắt có chứa lưu huỳnh vào ngọn lửa đèn cồn. -> Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng. - Đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ oxi. -> Quan sát hiện tượng và so sánh với lưu huỳnh cháy ngoài không khí. Từ đó giáo viên và học sinh cùng hình thành nên mẫu phiếu học tập: Thí nghiệm Hiện tượng Nhận xét Phương trình hóa học S cháy trong không khí S cháy trong oxi Bước 3 : Học sinh tự tiến hành thí nghiệm theo nhóm: Giáo viên chia học sinh trong lớp thành một số nhóm, trong điều kiện các trường có phòng học bộ môn thì giáo viên nên chia lớp thành 4 nhóm. Với các trường chưa có phòng học bộ môn hiện nay học sinh thường ngồi 4 em một bàn thì tốt nhất là cho Học sinh ở bàn trên ngồi quay xuống cùng với các em bàn dưới lập thành một nhóm thí nghiệm. Mỗi nhóm được giao nhiệm vụ thí nghiệm độc lập, sau khi tiến hành thí nghiệm theo nhóm các em thảo luận và rút ra nhận xét và ghi vào các ô còn để trống của phiếu học tập. Trong khi các em thí nghiệm và thảo luânh nhóm giáo viên bao quát lớp, đến gần các nhóm, phát hiện được các khó khăn của mỗi nhóm để gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ . Sau đó , các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả , cả lớp theo dõi và góp ý bổ xung , giáo viên chỉnh lí lại các câu nhận xét để học sinh sửa trong phiếu học tập của mình . Giáo viên cũng có một phiếu học tập lớn ở bảng phụ , việc ghi nhận xét vào từng ô được thực hiện bằng cách đính dần vào đó các mảnh giấy ghi sẵn nội dung . Như vậy , phiếu học tập treo trên bảng là một bảng chữ động có thể tháo hoặc lắp ghép dần và có thể dùng lặp lại ở các lớp khác nhau. Kết thúc hoạt động trên , giáo viên đã hướng dẫn học sinh ghi được vào phiếu học tập các nhận xét và rút ra được các kiến thức cơ bản cần tìm hiểu. Ví du: Sau khi học sinh tiến hành thí nghiệm tác dụng của oxi với lưu huỳnh. thì học sinh sẽ ghi được đầy đủ các thông tin vào các ô còn trống trong phiếu học tập trên như sau: Thí nghiệm Hiện tượng Nhận xét Phương trình hóa học S cháy trong không khí S cháy trong oxi [...]... các hoạt động thí nghiệm của mình Do đó thông qua việc tích cực hoạt động thí nghiệm tạo điều kiện kích thích học sinh học tập với tính tự lập cao giúp cho quá trình nhận thức của các em nhanh và chính xác Học tập là hoạt động tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh Thí nghiệm là những hoạt động cần được vận dụng trong dạy học sinh theo định hướng phát huy tính tích cực hoạt động học tập, đảm bảo nguyên... ràng gắn gọn chính xác - Tập chung được sự chú ý của học sinh PHẦN KẾT LUẬN 1 Một số kết luận: Như vậy với cách sử dụng thí nghiệm trong việc phát huy tính tích cực hoạt động thí nghiệm của học sinh trong giảng dạy bộ môn hoá học ở trường THCS Với các bước hướng dẫn Học sinh thí nghiệm , phân tích thí nghiệm phát huy trí lực Học sinh Giáo viên giữ vai trò hướng dẫn - Học sinh làm quen với cách tư... giảng dạy thì đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em học sinh Cụ thể sau một số năm tôi áp dụng kinh nghiệm này trong dạy học bộ môn hoá học thì tôi nhận thấy kết quả học tập của các em được nâng lên rõ rệt Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng hơn trước Qua các bài giảng, khảo sát lại học sinh tôi thấy các em rút ra kiến thức của bài học và nhớ kiến thức lâu hơn qua các hoạt động thí nghiệm. .. trừu tượng trong dạy học Thí nghiệm giúp các em mở rộng, củng cố,chính xác hoá kiến thúc khái niệm Muốn tổ chức hợp lý, phát huy được hiệu quả của các hoạt động thí nghiệm trong dạy học hoá học cần phải dựa trên các phân tích về nội dung, thời gian , phương tiện và các điều kiện dạy học khác; phải phù hợp với các đặc điểm tâm sinh - lý Học sinh Tóm lại : Với bộ môn hoá học không có Thí nghiệm thì... kiến thức nhằm giải quyết vấn đề đã được đặt ra *Ví dụ : Vận dụng quy trình hoạt động thí nghiệm trong dạy học bài: Bài 44: Rượu etylic I Mục tiêu: Thông qua tiến hành các hoạt động: Học sinh nắm được công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hoá học và ứng dụng của rượu etylic Biết nhóm - OH là nhóm nguyên tử gây ra tính chất hoá học đặc trưng của rượu Biết độ rượu, cách tính độ... giảng dạy như tôi đã trình bày ở trên, học sinh dưới sự chỉ đạo của Giáo viên tích cực thí nghiệm , phân tích, tổng hợp, tự mình rút ra được các kiến thức cơ bản của bài học Như vậy học sinh sử dụng nhiều thao tác tư duy có liên quan đến quá trình nhận thức Đến một giai đoạn nhất định học sinh chủ động khám phá ra những kiến thức hình thành những khái niệm nội dung bài học Khi sử dụng thí nghiệm trong. .. tượng và hoàn thành phiếu học tập sau: Giải thích và dự Hiện tượng đoán sản phẩm trình hoá học tạo thành Thí nghiệm Viết phương xảy ra Phản ứng của rượu etylic với natri Giáo viên phát dụng cụ và hoá chất cho các nhóm và yêu cầu học sinh tự tiến hành thí nghiệm theo nhóm Quan sát hiện tượng và hoàn thành phiếu học tập trên Các nhóm học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu học tập Các nhóm cử đại diện... phẩm trình hoá học tạo thành Thí nghiệm Viết phương xảy ra Phản ứng của rượu etylic với oxi Giáo viên phát dụng cụ và hoá chất cho các nhóm và yêu cầu học sinh tự tiến hành thí nghiệm theo nhóm Quan sát hiện tượng và hoàn thành phiếu học tập trên Các nhóm học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu học tập Các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ xung Thí nghiệm Hiện tượng Giải thích và... kiến thức của các em ngày càng vững vàng hơn Điểm các bài kiểm tra sau cao hơn các bài trước, tỷ lệ học sinh yếu kém và trung bình cũng giảm đáng kể so với trước Những năm học trước khi chưa áp dụng phương pháp này trong giảng dạy thì hầu hết các em học sinh chưa có hứng thú trong học tập bộ môn hoá học Theo các em hoá học là một môn phụ không hấp dẫn các em Nhưng khi tôi áp dụng kinh nghiệm này trong. .. giảng dạy không thể coi đây là giáo cụ thí nghiệm minh hoạ cho bài giảng mà phải coi thí nghiệm là dụng cụ để dẫn dắt, hướng dẫn học sinh tự tìm ra kiến thức mới Thầy giáo không chỉ truyền thụ kiến thức đơn thuần mà người thầy phải dùng thí nghiệm, tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm để học sinh tự đi sâu vào bài học một cách có ý thức, các em chủ động tiếp thu kiến thức thông qua các hoạt động thí . PHẦN MỞ ĐẦU Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học hoá học nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh trường THCS. ” 1. Lý do chọn đề tài. Dạy tốt - Học tốt được coi. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN HOÁ HỌC Ở TRƯỜNGTHCS 1.1. Cơ sở lý luận: Xuất phát từ. việc phát huy tính tích cực hoạt động thí nghiệm của học sinh trong giảng dạy bộ môn hoá học ở trường THCS. Với các bước hướng dẫn Học sinh thí nghiệm , phân tích thí nghiệm phát huy trí lực Học

Ngày đăng: 04/10/2014, 08:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bước 1: Xác định nhiệm vụ hoc tập

  • I. Mục tiêu:

  • Hoạt động 3. Tìm hiểu tính chất hoá học của rượu etylic:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan