0

bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp

14 1,176 1
  • bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 19:53

Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 mục lục nội dung Trang Phần I: Mở đầu 2 I- Lý do chọn đề tài. 2 II- Nhiệm vụ của đề tài 2 III- Đối tợng phạm vi của đề tài. 3 IV- Phơng pháp nghiên cứu 3 Phần II: Nội dung 4 Ch ơng I: Cơ sở lý luận và thực tiễn, tác dụng thực trạng công tác dự giờ thăm lớp. 4 I- Cơ sở lý luận và thực tiễn. 4 II- Tác dụng của dự giờ thăm lớp 5 III- Thực trạng công tác dự giờ thăm lớp ở THCS Đáp Cầu 6 Ch ơng II: Kinh nghiệm chỉ đạo việc bồi dỡng giáo viên nâng cao hiệu quả giờ dạy thông qua dự giờ thăm lớp. 8 I- Biện pháp chỉ đạo. 8 II- Thực tế chỉ đạo ở THCS Đáp Cầu 9 phần iii: kết luận 12 I- Đánh giá kết quả. 12 II- Bài học kinh nghiệm 12 Phần i - mở đầu Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 1 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 I- Lý do chọn đề tài Ngày nay Giáo Dục - Đào Tạo có một vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết TW2 của Ban chấp hành TW Đảng đã khẳng định Giáo dục là Quốc sách hàng đầu Đầu t cho giáo dục là đầu t cho sự phát triển. Song nhìn vào đội ngũ thầy cô giáo của trờng THCS Đáp Cầu, đội ngũ giáo viên trẻ nhiều nhiệt tình xong năng lực s phạm còn hạn chế, trình độ đội ngũ không đồng đều dẫn đến sự chênh lệch về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ s phạm. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục phù hợp với sự phát triển của xã hội việc bồi dỡng giáo viên và yêu cầu cao đối với giáo viên thông qua giờ lên lớp là một yêu cầu cấp bách mà bất kỳ nhà quản lý giáo dục nào cũng phải băn khoăn trăn trở, quản lý bồi dỡng giáo viên phù hợp hoàn cảnh của trờng. Qua thực tế của trờng THCS Đáp Cầu phần lớn đội ngũ giáo viên trẻ tâm huyết với nghề nghiệp nhiều thầy cô giáo đã tích cực học tập, bồi dỡng để không ngừng nâng cao trình độ, nắm vững lý luận dạy học, cải tiến phơng pháp dạy học và vận dụng các giờ lên lớp, đầu t vào giờ dạy. Vì vậy, việc nâng cao chất lợng giảng dạy và bồi dỡng giáo viên nâng cao hiệu quả giờ dạy thông qua dự giờ thăm lớp là hết sức cần thiết vì qua kiến thức này các giáo viên có thể trao đổi kinh nghiệm, hỏi nhau để từng bớc nâng cao chất l- ợng giảng dạy của mình đáp ứng xu thế phát triển của xã hội. II- Nhiệm vụ của đề tài 1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tế của vấn đề những biện pháp thực hiện từ đó rút ra kết luận khái quát. 2. Đề xuất những biện pháp và bài học kinh nghiệm. III- Đối tợng, phạm vi nghiên cứu. Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 2 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 - Chỉ đạo bồi dỡng giáo viên thông qua dự giờ. - Đề tài mang tới nêu vài biện pháp cơ bản trong công tác chỉ đạo ở trờng THCS Đáp Cầu. - Nắm sát bồi dỡng giáo viên thông qua dự giờ. IV- Phơng pháp nghiên cứu. Kinh nghiệm bồi dỡng giáo viên thông qua phơng pháp vận dụng lý luận kết hợp thực tiễn nhà trờng trong bớc đầu rút ra một số kinh nghiệm công tác quản lý chỉ đạo của việc dạy học của giáo viên nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Phần ii - nội dung Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 3 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 Chơng I: Cơ sở lý luận và thực tiễn, áp dụng và thực trạng của công tác dự giờ thăm lớp I- Cơ sở lý luận và thực tiễn. Mục tiêu giáo dục đào tạo ở trờng THCS Đáp Cầu là một trong những vấn đề cơ bản có từ đờng lối - chiến lợc về giáo dục của Đảng. Tiếp tục đào tạo để phát triển nhân cách XHCN ở học sinh có thế giới quan khoa học lý tởng và đạo đức XHCN có lòng yêu nớc và tinh thần quốc tế chân chính, có lòng nhân ái, có ý thức, trách nhiệm với gia đình, sống và làm việc theo pháp luật, có học vấn phổ thông kỹ thuật tổng hợp, kỹ năng lao động và tâm thế, sẵn sàng lao động, có sức khoẻ, có thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, ham học hỏi, biết cách tự học rèn luyện nhằm phát triển nhân lực và sở trờng cá nhân để bớc vào cuộc sống tự lập của ngời lao động, năng động sáng tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phơng và đất nớc góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. (trích bản quy định mục tiêu kế hoạch đào tạo của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo) Để đạt đợc mục tiêu trên trớc hết trờng THCS không ngừng nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên bằng mọi hình thức trong đó có hình thức dự giờ thăm lớp phải nắm vững lý luận dạy học và quá trình dạy học đổi mới phơng pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Thực tế việc bồi dỡng giáo viên những năm qua của trờng THCS Đáp Cầu đã có tác dụng khuấy động phong trào thi đua 2 tốt thông qua các giáo viên, mẫu trong tổ cùng bàn bạc xây dựng đến dạy thử trong nhóm sau đó ra trờng đăng ký dự đã phát huy năng lực của một số giáo viên khá giỏi, các giáo viên TB, còn yếu một số mặt đợc bồi dỡng đã nâng cao năng lực trình độ giáo viên trong trờng, kiến thức bộ môn đợc khắc sâu nghiệp vụ s Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 4 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 phạm nâng cao, chất lợng giờ lên lớp cao tạo niềm say mê hứng thú cho học sinh góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực. II- Tác dụng của dự giờ thăm lớp. 1. Đối với tác dụng dự giờ. Từ 1 giờ lên lớp của giáo viên ngời dự có thể hiểu và đánh giá đợc toàn bộ hoạt động của ngời dạy trên lớp. - Khâu chuẩn bị bài giảng: Ngời dự sẽ đánh giá đợc vai trò thực sự đối với 1 tiết dạy không chỉ về nội dung khoa học, phơng pháp truyền thụ mà cả trình độ tri thức bộ môn, vốn hiểu biết đời sống, khả năng s phạm và kết quả học tập của học sinh. - Khâu lên lớp: Ngời dự đánh giá khả năng trình độ s phạm của ngời dạy nghệ thuật chuyển tải kiến thức khoa học, vận dụng thành thạo phải thiết lập mối quan hệ thầy trò, trò - trò qua dự giờ ngời dự đánh giá chất lợng học tập bộ môn của học sinh và hiệu quả giờ dạy giáo viên. Tóm lại: Qua dự giờ ngời dự sẽ đánh giá đợc u điểm, nhợc điểm của ngời dạy. Trên cơ sở đó phát huy đợc cái tốt, khắc phục thiếu sót tồn tại cho bài giảng của mình tiến tới nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân giáo viên. 2. Đối với ng ời dạy. Qua trực tiếp giảng dạy trên lớp có ngời dự đợc phân tích rút kinh nghiệm chung giáo viên trực tiếp dạy (kể cả giáo viên dự giờ thấy rõ mặt cần phát huy thấy đợc những tồn tại của mình cần khắc phục từ đó dần dần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình). 3. Đối với ng ời quản lý. Thông qua dự giờ ngời quản lý giáo dục có thể đánh giá đợc: - Khâu chuẩn bị bài của giáo viên. Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 5 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 - Chất lợng dạy học, khả năng s phạm của giáo viên. - Tình hình và chất lợng học tập bộ môn của học sinh. - Việc thực hiện chơng trình. - Thực hiện nề nếp dạy học. - Chất lợng, hiệu quả hoạt động của tổ nhóm chuyên môn. Tóm lại: Nhà quản lý giáo dục nắm đợc thông tin quan trọng, chính xác, khoa học. Những thông tin đó giúp ngời quản lý đối chiếu lại mọi quyết định quản lý của mình có đ- ợc thực hiện đúng hay không cần điều chỉnh hay sửa đổi cái gì từ đó rút ra quyết định quản lý mới đúng đắn phù hợp với tình hình thực thế giáo viên và học sinh của trờng. Ví dụ: Qua dự giờ của một tổ bộ môn ở 1 khối lớp thấy việc xác định kiến thức cơ bản ở một bài của giáo viên không thống nhất, việc phân bổ các phần và tiến trình giảng dạy khác nhau qua đó ngời quản lý thấy việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn cha đều cha cao, cha có tác dụng để nâng cao chất lợng bài dạy và giúp đỡ giáo viên còn yếu đối với giáo viên mới ra trờng, giáo viên có trình độ chuyên môn non. Do vậy tôi chỉ đạo việc sinh hoạt các hoạt động của tổ nhóm chuyên môn có hiệu quả cao hơn. III- Thực trạng công tác dự giờ thăm lớp của trờng THCS Đáp Cầu. Trên thực tế việc dự giờ thăm lớp của trờng THCS Đáp Cầu những năm gần đây có nhiều kết quả nhiều đồng chí giáo viên khá giỏi nhiệt tình dạy hởng ứng các đợt thi đua 20/10; 20/11; 22/12; 8/3; 26/3 hoạt động dạy và học đợc khích lệ bằng các đợt thi đua có giải thởng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số giáo viên dự giờ theo chống đối, sơ sài chiếu lệ. Việc rút kinh nghiệm ở tổ nhóm chuyên môn. Đây là khâu quan trọng then chốt trong công tác dự giờ. Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 6 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 Việc phân tích đánh giá kết quả 1 tiết dạy để ngời dạy cũng nh ngời dự thấy rõ u khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu. Trên cơ sở đó phát huy cái cốt, khắc phục tồn tại. Một số nhóm phân tích khách quan có nhận xét u, khuyết điểm rõ ràng liên hệ áp với các tiêu chuẩn đánh giá 1 tiết dạy. Hiệu quả của giờ dạy nâng cao, năm học 2009 - 2010 toàn trờng dự đợc: Bình quân dự 3 tiết/ giáo viên. Nhiều giáo viên còn trẻ dự 2 tiết/ tuần. Chất lợng giờ dự tơng đối tốt. Còn một số giờ dự sơ sài qua kiểm tra của BGH với 22 giáo viên. Tổng số tiết dự Giỏi Khá TB Yêú Ghi chú 74 19 52 3 0 Từ thực tế trên về công tác dự giờ thăm lớp ở trờng THCS Đáp Cầu tôi thấy việc bồi dỡng nâng cao chất lợng giờ lên lớp của giáo viên thông qua dự giờ thăm lớp là một việc cần thiết quan trọng. Xuất phát từ cơ sở trên tôi xin trình bày một số kinh nghiệm chỉ đạo mà trờng chúng tôi đã làm trong năm học 2009 - 2010 bớc đầu có tác dụng nhất định trong việc nâng cao chất lợng giờ lên lớp. chơng ii: Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 7 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 Kinh nghiệm chỉ đạo việc bồi dỡng giáo viên nâng cao hiệu quả giờ dạy thông qua dự giờ thăm lớp I- Biện pháp chỉ đạo. Nhà trờng thành lập hội đồng chuyên môn gồm: - Ban giám hiệu - Tổ trởng chuyên môn - Giáo viên giỏi Nhiệm vụ và chức năng của hội đồng chuyên môn gồm: - Giúp BGH đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn do Bộ GD- ĐT ban hành. - Cùng BGH dự giờ tiến hành phân loại giáo viên. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, bồi dỡng giáo viên cùng BGH kiểm tra hồ sơ chuyên môn, thực hiện cải tiến ph- ơng pháp giảng dạy, chỉ đạo tổ viên soạn giáo án mẫu. Các bớc tiến hành: - Khảo sát phân loại giáo viên (dựa vào kết quả năm trớc). - Xây dựng kế hoạch tổ nhóm chuyên môn, căn cứ vào thực tế của nhóm mà tổ tr- ởng đề xuất việc bồi dỡng giáo viên của tổ mình cho BGH. - Nâng cao chất lợng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. - Thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản của từng bài. - Tổ chức học tập các chuyên đề nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, cải tiến phơng pháp giảng dạy. - Tổ chức dự giờ có phân tích đánh giá rút kinh nghiệm. Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 8 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 + Đối với các giờ bình thờng. + Đối với các giờ thực tập. + Đối với các giờ có giáo án mẫu. + Tổ chức giờ song song để so sánh rút kinh nghiệm. II- Thực tế chỉ đạo ở trờng THCS Đáp Cầu. Để rút kinh nghiệm và tạo tiền đề để cho tập thể s phạm năm học 2009 - 2010 trờng chỉ đạo 2 tổ chuyên môn KHTN và tổ KHXH. Đây là 2 tổ có nhiều giáo viên có năng lực song cũng có giáo viên chất lợng giảng dạy còn hạn chế. Cả 2 tổ giáo viên đều nhiệt tình, có ý thức tự học, tự bồi dỡng. 1. Qua khảo sát chất l ợng giáo viên ban đầu có: STT Tổ chuyên môn Số lợng Giỏi Khá TB 1 Văn 7 2 5 2 Toán 6 3 3 3 Anh 3 1 2 4 Sinh - Hoá 2 2 0 2. Xây dựng kế hoạch; Từ đầu năm học nhà trờng tổ chuyên môn yêu cầu các giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân về công tác bồi dỡng chuyên môn. - Tất cả bài giảng trên lớp đều có soạn trớc 3 ngày. - Các tiết giảng dạy đợc thống nhất yêu cầu ở tổ, nhóm (ít nhất 40% tổng số bài giảng). - Thờng xuyên dự giờ (2 tiết/ tuần) rút kinh nghiệm. - Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn 2 lần/ tháng. - Tổ chức thực tập theo chuyên đề 2 tổ/ tháng. Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 9 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 3. Nâng cao chất l ợng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. - Đảm bảo sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đều đặn 2 lần/tháng có chất lợng đi sâu vào đổi mới phơng pháp giảng dạy. - Thống nhất đợc mục đích yêu cầu kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm của một số bài trong tuần (40%). - Những vấn đề thực tế cần liên hệ. - Tổ chức chuyên môn học tập các chuyên đề để nâng cao chất lợng giảng dạy bộ môn. + Giảng dạy phát huy tính tích cực của học sinh. + Giảng dạy theo phơng pháp nêu vấn đề, có phiếu trả lời. - Cả tổ trởng thống nhất soạn giáo án mẫu, 1 giáo án/ môn/ tháng, dạy thử trong tổ nhóm, dạy toàn trờng dự. 4. Tổ chức thực tập trên lớp. - Đối với giờ thực tập bình thờng chỉ yêu cầu các tổ nhóm chuyên môn thống nhất. + Mục đích yêu cầu bài giảng. + Trọng tâm bài giảng - kiến thức cơ bản. + Phơng pháp cần thiết khi sử dụng bài giảng trên cơ sở đó giáo viên tự thiết kế bài giảng trên lớp và giảng bài, sau tiết dự giành 10 phút kiểm tra khảo sát học sinh để đánh giá kết quả và tổ chức rút kinh nghiệm. - Đối với giờ thực tập chuyên đề: Mục đích là góp phần vào việc cải tiến phơng pháp giảng dạy, giúp giáo viên hiểu đợc tơng đối đầy đủ lý luận dạy học. Trên cơ sở đó thiết kế một bài giảng theo phơng pháp thích hợp nhất hiệu quả nhất có chú trọng đến phơng pháp nêu vấn đề, lấy học sinh làm trọng tâm, phiếu trả lời trắc nghiệm. Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 10 [...]... Kết quả: - Cải tiến giờ dạy - Chọn lọc đợc phơng pháp tối u 5 Kết quả Công việc tổ chức bồi dỡng giáo viên thông qua dự giờ đợc tiến hành thờng xuyên Trong đó giáo viên Văn, Toán số giỏi, khá tăng, không có giáo viên yếu kém Một số nét cơ bản đạt đợc của trờng trong năm qua: - Chất lợng đội ngũ giáo viên tăng - Chất lợng giáo viên chuyển biến rõ Từ kết quả trên cho thấy: Một trong những biện pháp quan... Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 Phân công giáo viên có năng lực, giáo viên có kinh nghiệm, thiết kế bài giảng sau đó trình bày sự chuẩn bị của mình * Kết quả: Chất lợng giờ dạy tốt Giáo viên đã truyền kinh nghiệm của mình cho các giáo viên khác trong tổ và trong trờng Tôi coi đây là việc làm rất bổ ích trong việc bồi dỡng giáo viên Dự giờ song song để đối chiếu, so sánh thấy rõ u điểm của... thấy: Một trong những biện pháp quan trọng để bồi dỡng giáo viên là dự giờ thăm lớp phần iii - kết luận I- Đánh giá kết quả Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 11 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 Giờ dạy trên lớp do tính chất quan trọng đặc biệt của nó nên đã là nơi hộ tụ của các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, của lý luận dạy học Đồng thời cũng... những khâu trung tâm trong công tác chỉ đạo ở trởng THCS của ngời cán bộ quản lý ở đây khoa học s phạm đã đạt tới trình độ đã xác định đợc tiêu chuẩn của giờ dạy trên lớp để tối u hoá hiệu quả của quá trình dạy học Đổi mới phơng pháp - nâng cao chất lợng giờ trên lớp ở trờng THCS là một vẫn đề không đơn giản - nó đòi hỏi ngời cán bộ quản lý phải có nhận thức đầy đủ, nghiêm túc về các loại hình hoạt động... tốt đội ngũ giáo viên giỏi - Phải xây dựng đợc kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của nhà trờng và của xã hội Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 12 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 - Động viên đội ngũ có lòng say mê nghiên cứu đổi mới phơng pháp dạy học yêu ngành yêu nghề vì học sinh mỗi giáo viên phải là tấm gơng cho học sinh noi theo - Quan tâm đến... giáo viên trong các trờng THCS để tăng cờng tinh thần trách nhiệm và sự mẫu mực của ngời thầy giáo trên lớp - Tăng cờng công tác bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên theo xu hơng dạy học lấy học sinh làm trung tâm: Trò chủ động thầy chủ đạo xoá bỏ phơng pháp dạy học thụ động, áp đặt (đọc chép, dạy chay) - Cải tiến việc kiểm tra đánh giá xếp loại kết quả học tập của học sinh để đảm bảo đợc tính khách quan... với thực tiễn nhà trởng Từ dạy học trên lớp đến các hoạt động giáo dục khác Trong đó hoạt động dạy học trên lớp là hạt nhân, là trung tâm của mọi hoạt động trong trờng THCS Điều 28.2 luật giáo dục đã khẳng định: Phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dỡng phơng pháp tự học, khả năng làm... - Ngời cán bộ quản lý trong giai đoạn hiện nay luôn luôn tự đổi mới và cải tiến phơng pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế địa phơng, xã hội, tiếp cận với mục tiêu đào tạo và thực tế xã hội - Cán bộ quản lý luôn luôn chú trọng hoạt động tổ nhóm chuyên môn, đặt đúng vị trí, chức năng trong hệ thống quản lý nhà trờng phổ thông, phải biết phát huy sức mạnh tập thể - Phải biết xây dựng chỉ đạo điển... học sinh để đảm bảo đợc tính khách quan trung thực của kết quả học tập trên cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động hai không do Bộ giáo dục đào tạo tổ chức - Tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt học tốt theo từng chủ điểm, chủ đề qua từng thời gian trong năm học - Tăng cờng cơ sở vật chất đáp ứng cho quá trình dạy và học trên lớp của giáo viên và học sinh trong các trờng THCS Đáp Cầu, ngày 05 tháng... Nguyễn Thị Đức Nhận xét của trờng THCS Đáp Cầu Bi dng giỏo viờn nõng cao hiu qu gi dy thụng qua d gi thm lp 13 Nguyễn Thị Đức - Trờng THCS Đáp Cầu Năm học 2009 - 2010 Đáp Cầu, ngày 08 tháng 4 năm 2010 Hiệu trởng Nhận xét của phòng gd&Đt Tp bắc ninh . tế trên về công tác dự giờ thăm lớp ở trờng THCS Đáp Cầu tôi thấy việc bồi dỡng nâng cao chất lợng giờ lên lớp của giáo viên thông qua dự giờ thăm lớp là một việc cần thiết quan trọng. Xuất phát. bồi dỡng giáo viên nâng cao hiệu quả giờ dạy thông qua dự giờ thăm lớp I- Biện pháp chỉ đạo. Nhà trờng thành lập hội đồng chuyên môn gồm: - Ban giám hiệu - Tổ trởng chuyên môn - Giáo viên giỏi Nhiệm. giáo viên nâng cao hiệu quả giờ dạy thông qua dự giờ thăm lớp là hết sức cần thiết vì qua kiến thức này các giáo viên có thể trao đổi kinh nghiệm, hỏi nhau để từng bớc nâng cao chất l- ợng
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp

Từ khóa liên quan